Özel Durum Açıklaması
Tarih
Konu
30.10.2014
Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Edinimi
GIC Real Estate Pte. Ltd.'nin dolaylı hakimiyeti altında bir şirket olan Euro Efes S.a.r.l'nin, şirketimiz
nezdinde, 250 milyon Euro tutarında yapılacak sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak olan payları
edinmek suretiyle % 21.44 oranında pay sahibi haline gelmesini öngören İştirak ve Hissedarlık
Sözleşmesi, 27.10.2014 tarihinde, şirketimiz, şirketimizin pay sahipleri Rönesans Emlak Geliştirme
Holding A.Ş., Murat Özgümüş ve Kamil Yanıkömeroğlu, hakim şirketimiz Rönesans Holding A.Ş. ve
GIC Real Estate Pte Ltd.'nin dolaylı hakimiyeti altında bir şirket olan Euro Efes S.a.r.l. arasında
imzalanmıştır. Euro Efes S.a.r.l.'nin şirketimiz nezdinde belirtilen oranda pay sahibi haline gelmesi,
İştirak ve Hissedarlık Sözleşmesi'nde öngörülen koşulların ve ön şartların taraflarca yerine getirilmesi ve
yasal onayların alınmasının ardından gerçekleşecektir.
Download

Özel Durum Açıklaması Tarih 30.10.2014 Konu Sermaye Artırımı