ATATÜRK ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN
02 MART 2015 – 03 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASI
NÖBET ÇİZELGESİDİR
G
NÖBET
YERLERİ
PAZARTESİ
OKULUN
ZEKİ KÜÇÜK
ÖN BAHÇESİ
OKULUN ARKA
MURAT
BAHÇESİ
GÜLER
İSMAİL
ZEMİN KAT
ULUGÖL
ARZU
1.KAT
ÇAKMAK
2.KAT-Sağ
ZÜLEYHA
Koridor
GÜNDOĞDU
2.KAT-Sol
ENDER
Koridor
ÖZCAN
3.KAT-Sağ
ALEV DERE
Koridor
3.KAT-Sol
DİLEK
Koridor
ÖZKUL
4.KAT-Sağ
AYFER ÇALIŞ
Koridor
Ü
N
L
E
SALI
ÇARŞAMBA
BARIŞ
SARITAŞ
HASAN
ÖZGÜMÜŞ
ENGİN
EKER
E.KIRNA
KALYONCU
GÖKAN
GÜLTEPE
A.HAYDAR
DEMİR
EMRULLAH
ÇELİK
H.HASAN
YILMAZ
HASAN
GÖBEL
N.ŞENSOY
YILDAZ
CAFER
BAYAZIT
TURAN
AMAÇ
F.BİRGÜL
ŞAHİN
AHMET
KILIÇTAŞ
MEHMET
ŞENOCAK
G.GÜNEŞ
ŞAHİN
R
PERŞEMBE
CUMA
DERYA DURU
SERKAN
TÜRKER
ERDOĞAN
KELEŞ
SEFA
GEMRİK
GÜLDEN
AKINCI
ESİN KESKİN
S.KAVRUK
COŞ
SERPİL
OCAKDAN
Ö.MENDERES
ÖZTÜRK
KADER
ÖNDEŞ
E.GÜLER
TATAR
F. BİLKAY
ÖZYER
ŞEKER
AKBAŞ
SEVAL İNAL
FATMA GÜL
HATİCE
TOPCUOĞLU
DİLEK
KARAKOÇ
E.AYDIN
BAYAZIT
BİLGE
YURTSEVEN
DOĞAN
KOZ
4.KAT-Sol
Koridor
HATİCE
YETGİN
AYDIN
AKGÜN
ŞÜKRİYE
TÜRKMEN
MUSTAFA
ÖRENÇ
HÜLYA
DEMİR
Yedek Nöbetçi
DEMET
ILGAZ
NAZAN
UÇAR
SEFER
ÜÇGÜL
EMRE
GÜNİNDİ
ZEYNEP
BORAN
02/03/2015
Hakan AKSOY
Okul Müdürü
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1-Nöbet ders saatinden yarım saat önce başlar.Nöbet yerini kontrol eder varsa herhangi bir olumsuzluk gelir nöbet
defterine yazar ve imzalar.Ders bitiminden sonra gerekli kontroller yapılıp nöbet defterine raporun yazılmasıyla sona
erer.
2-Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.
3-Öğretmenlerin derslerine zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine
bildirmek.
4-Isıtma,elektrik ve sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığını,okul içi ve dışı temizliğinin yapılıp yapılmadığını , okul bina ve
tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak , görebildiği eksiklikleri
gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
5-Nöbet görevinin olduğu yerdeki öğrencilerin davranışlarını gözetim altına almak.
6-Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere duyurmak.
7-Nöbet sırasında okulun eğitim –öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemleri almak.
8-Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni olmayan sınıflarla ilgilenmek.
9-Nöbeti sonunda Okul Nöbet Defterine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazmak.
10-Nöbet esnasında okul bahçesinde kesinlikle top oynatmayacaklar.
NOT:
1-Bahçe nöbetçileri teneffüslerde öğrencilerin kesinlikle bahçe dışına çıkmalarına izin vermeyecekler. Çok yağmurlu
günlerde bahçede öğrencilerin oynamasına,dolaşmasına izin vermeyecektir.
2-Nöbet yeri değişimi okul bahçesinden 4.kata,4.kattan da 3.kata gelecek sıralama yönüyle değiştirilmektedir.
Download

öğretmen nöbet çizelgesi