NURTEN ULAŞ- İLKOKUL MÜDÜRÜ
Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
mezunu olan Nurten Ulaş, Çocuğunuz ve Ergenlik
Problemleri, Ergenlik Psikolojisi, Nörolinguistik
Programlama, Etkileşimsel Analiz, Etkili İletişim
Becerileri, Motive Edici İletişim Kurma, Etkili Sunum
Teknikleri, Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri,
Koçluk Anlayışı İle Performans Yönetme,
Destination – Imagination, Reggio Emilia ve her yıl
düzenli olarak İstanbul’da yapılan Geleneksel
Öğretmenler Sempozyumu gibi eğitim ve öğretimle ilgili pek çok konuda eğitim
programına katılmıştır.
Ayrıca, Derslerin Çoklu Zeka Kuramına Göre İşlenmesi (Robert Collage), Çoklu Zeka
Kuramına Yönelik Uygulamalar (Eyüboğlu Koleji), Eğlenceli Türkçe ve Matematik
Aktiviteleri (Üsküdar Amerikan Lisesi), Etkin Öğrenme Uygulamaları, Sınıf
Yönetimine Yönelik Uygulamalar (EÇEV) konularında çeşitli eğitimler vermiştir.
2000 yılında kadrosuna katıldığı Işıkkent Eğitim Kampusü’ nde sınıf öğretmeni, 1- 2
ve 3. Sınıflar zümre başkanı ve 4. ve 5. Sınıflar koordinatörü olarak 11 yıl görev
yapmıştır.
Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun Koçluk Eğitimi, Uluslararası Bakalorya
Programı‘nın Sınıfta PYP’yi Gerçekleştirmek, PYP-Koordinatörün Rolü, IB PYP
Değerlendirme ve Principals’ Training Centers Institutes’den “Effective Principal From
Theory to Practice eğitimlerini alan Ulaş, 2012 yılı Mayıs ayından itibaren
okulumuzda Müdür Yardımcılığı ve IB (International Baccalaureate) - PYP (Primary
Years Programe –İlk Yıllar Programı) koordinatörlüğü görevlerini yürütmüş, 20132014 yılı itibariyle İlkokul Müdürlüğü görevine atanmıştır.
Download

Nurten Ulaş - Işıkkent Eğitim Kampüsü