TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ - DOKTORA TEZLERİ
Sıra No
Harf-No
Program
Yıl
Yazar
Danışman
Tezin Adı
Anahtar Sözcükler
Bilişsel Süreç Modeline Göre Hazırlanan Yazma
Öğretimi Programının Öğrenci Başarısına Etkisi
Yazma Öğretimi,
Bilişsel Süreç
Modeli
İlköğretim Öğrencilerinde Özetleme Becerisinin
Gelişimi
Özetleme,
Metindilbilim
1
Türkçenin Eğitimi
C.001.TEÖ.DR
ve Öğretimi
2008
Hakan Ülper
Prof. Dr. Leyla
Uzun
2
C.002.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2004
Sevgi Sevim
Çıkrıkçı
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
3
C.003.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2003
Naciye
Özdemir
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
Türkiye Türkçesi ve Türkmencedeki Atasözleri (Kavram
Atasözleri, Kavram
Alanları ve İletileri Açısından Karşılaştırmalı Bir
Alanları, Türkmence
İnceleme)
4
C.004.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1999
Z. Canan
Karababa
Prof. Dr. Cahit
Kavcar
İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce Anadili Ders
Kitaplarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
5
Türkçenin Eğitimi
C.005.TEÖ.DR
ve Öğretimi
2001
Arzu
Oyarkılıçgil
Ateş
Prof. Dr. Güray
König
Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türkçeye Karşı
Tutumlarının Türkçe Öğrenim Başarılarıyla İlişkisi
6
C.006.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2000
Gülay Ediboğlu
Cedden
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
Nörolinguistik Bulguların Yetişkinlerdeki Yabancı Dil
Öğrenimine Aktarımı
7
C.007.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1999
Hakan Gür
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik
Tekdilli Sözlük Oluşturmada Ölçütler
8
Türkçenin Eğitimi
C.008.TEÖ.DR
ve Öğretimi
2012
Sercan
Demirgüneş
Prof. Dr. Nadir
Engin Uzun
Anadili Olarak Türkçe Dil Becerilerinin Ölçülmesi: ÖSS
Türkçe Soruları Üzerine Bir Dilbilimsel İçerik
Çözümlemesi
Ders Kitapları,
Karşılaştırma
Kazakça, Kırgızca,
Türkçe Öğrenme,
Tutum
Dil ve Beyin,
Sinirdilbilim,
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Öğrenimi,
Tekdillilik,
Sözlükbilim
Ölçme, İçerik
Çözümlemesi
2010
Gökhan
Çetinkaya
Prof. Dr. Leyla
Uzun
Türkçe Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin
Tanımlanması ve Sınıflandırılması
Metindilbilim,
Okunabilirlik
Düzeyleri
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2004
İbrahim Kıbrıs
Prof. Dr. Sedat
Sever
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Çocuk Şiirlerinin İmgesel Dil
Becerisine Katkısı
Çocuk şiirleri,
İmgesel Dil Becerisi
C.011.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1996
Muhsine Yavuz
Prof. Dr. Cahit
Kavcar
Masalların Eğitim İşlevleri ve Dil Öğretimindeki Yeri
Masallar, Dil
Öğretimi
12
C.012.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2004
Nermin Yazıcı
Prof. Dr. Leyla
Uzun
Anlatı Metinlerinde Ön ve Arka Planı Belirginleştiren
Dilsel Görünümler: Türkçe Üzerine Gözlemler
Anlatı Metinleri, ÖnArka Plan
13
C.013.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2001
Özgür Aydın
Prof. Dr. Nadir
Engin Uzun
Evrensel Dilbilgisi Çerçevesinde Türkçe Öğretimi
Üzerine Bazı Uygulama ve Öneriler
Evrensel Dilbilgisi,
Türkçe Öğretimi
14
C.014.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2003
Tülay Kuzu
Prof. Dr. Sedat
Sever
15
C.015.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2002
Kamil İşeri
Prof. Dr. Ayşe
Kıran
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlköğretim
Programına Uygunluğunun İncelenmesi:
Göstergebilimsel Bir Betimleme
Göstergebilim
16
C.016.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2003
Cengiz Asiltürk
Prof. Dr. Ayşe
(Eziler) Kır
Dil Eğitimi ve Öğretiminde Şiirin ve Şiirsel Sinemanın
Önemi
Dil Öğretimi, Şiirsel
Sinema
17
C.017.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1999
Gülnur
Akdoğan
Dr. Mehmet
Hengirmen
Anadili Eğitiminin Kişilik Gelişimine Etkisi
Anadil Eğitimi,
Kişilik Gelişimi
18
Türkçenin Eğitimi
C.018.TEÖ.DR
ve Öğretimi
1999
Güner
Konedralı
Prof. Dr. Cahit
Kavcar
9
Türkçenin Eğitimi
C.009.TEÖ.DR
ve Öğretimi
10
C.010.TEÖ.DR
11
Etkileşimsel Modele Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Etkileşimsel Model,
Bilgilendirici Metinlerini Anlama Düzeyine Etkisi
Okuma Öğretimi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaokul III. Sınıf Türkçe
Kuzey Kıbrıs , Türkçe
Dilbilgisi Öğretiminde Kullanılan Kılavuz Kaynak Kitabın
Dilbilgisi Öğretimi
Erişiye Etkisi
19
C.019.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
2000
Ahmet Pehlivan
Prof. Dr. İclal
Ergenç
Kıbrıs Ağzının Ölçünlüleşmesi
Kıbrıs Ağzı,
Ölçünlüleşme
20
C.020.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1997
Kemal Ateş
Prof. Dr. Cahit
Kavcar
Gülten Dayıoğlu'nun Çocuk Romanları (Eğitim, Sanat ve
Dil Özellikleriyle İncelenmesi)
Gülten Dayıoğlu,
Çocuk Romanları
21
C.021.TEÖ.DR
Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi
1999
Arzu Ateş
Prof. Dr. Güray
König
Anadili Kazakça ve Kırgızca olan Öğrencilerin Türkçe
Öğrenim Başarılarında Türkçeye Karşı Tutumlarının
Etkisi
Kazakça, Kırgızca,
Türkçe Öğrenme,
Tutum
Download

TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ