FATİH SULTAN MEHMET
VAKIF ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM
Dspace@ FSM Vakif University
Ayhan TUĞLU
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
Dspace@ FSM Vakif University
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
Dspace@ FSM Vakif University
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
FSM AÇIK ERİŞİM ÇALIŞMALARI
• ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu
•
•
•
•
•
•
Sunum ve Bilgilendirme Toplantıları
Dspace Yazılımının Kurulması (Şubat 2014)
Kütüphane ve Bilgi İşlem Personelinin Eğitimi (Şubat
2014)
YÖK’ün Açık Erişim Konusunda Çalışmaya Başlaması ve
Ulusal Açık Erişim Çalıştayları
Kurum İçi Bilgilendirme Toplantıları
Açık Erişim Konusunda Kurum İçi Görsel Çalışmalar
Yayınların Açık Erişim Sistemine Girilmesi
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
ANKOS AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL
ARŞİVLER ÇALIŞMA GRUBU
• Açık Erişimin Önemi,
• Dünyadaki Açık Erişim Konusundaki Gelişmeler,
• Ulusal Ve Uluslararası Çalıştay ve Toplantılar,
• Bilgilendirici Dokümanlar,
• Üniversitelerde Açık Erişim Konusunda Farkındalık,
• Uluslararası Toplantılarda Türkiye’nin Temsili,
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
DSPACE YAZILIMININ KURULMASI VE EĞİTİM
• Açık Erişim Yazılımları Konusunda Araştırma Yapılması,
• Türkiye’de Dspace Kullanan Üniversitelerden Bilgi
Alınması,
• Dspace Yazılımının Kurulması (Şubat 2014),
• Kütüphane Personeli ve Bilgi İşlem Personelinin Dspace
Eğitimi (Şubat 2014),
• Handle Aboneliği,
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
YÖK’ÜN AÇIK ERİŞİM KONUSUNDA
ÇALIŞMALARI
• YÖK’ün Açık Erişim Konusunda Çalışmalara Başlaması,
• 1. ve 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştaylarına Kütüphane, Bilgi
İşlem Personelinin ve Rektör Yardımcısının Katılımı,
• YÖK Tarafından Açık Erişim Konusunda Gönderilen
Resmî Yazılar,
• YÖK’ün, Çalışmaların Devamı ve Takibi Açısından
Çalışma Takvimi Sunması,
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
• 1. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonrası Üniversite Senato
Üyelerine Açık Erişim Konusunda Sunum,
• FSM Vakıf Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Erişim
Politikası’nın Senato Tarafından Kabul Edilmesi,
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME-2
FSM Açık Erişim Politikası’nın kabul edilmesinden sonra, daire
başkanlığımız tarafından akademik ve idarî personele konu ile
ilgili bilgilendirme epostası gönderildi.
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME-3
Açık erişim konusunda tanıtım ve farkındalık oluşturmak için
afiş, web banner, sosyal medya, eposta çalışmaları
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME-4
Rektörlük makamı tarafından, akademik personelin açık erişime
destek vermesi konusunda bilgilendirme epostası gönderilmesi.
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KAYIT GİRİŞLERİ
• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan
akademik yayınların izinlerinin alınarak, kayıt girişine
uygun hale getirilmesi (Vakıflar Dergisi 1934-,
Restorasyon Yıllığı, Konferans, Seminer Kitapları…)
• İlmî Araştırmalar Dergisi, (1985-2009)
• FSM İlmî Araştırmalar Dergisi (2013-)
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
BİLGİLENDİRME EPOSTALARI
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
AKADEMİK PERSONELİN DESTEĞİ
Yapılan duyurular, bilgilendirmeler, birebir görüşmeler akademik
personelin «Açık Erişim»e olan desteğini ve ilgisini sağladı.
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI
Akademik Kurul Toplantısı’nda, Rektörümüz Prof. Dr. Musa
DUMAN’ın akademik personele Açık Erişim hakkındaki çalışmalar
ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması ve çalışmalara destek
verilmesini istemesi (Eylül 2014)
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
FSM KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM
• Akademik personelden % 45 destek,
• 1.985 makale,
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
KULLANIM VE İSTATİSTİK
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
FATİH SULTAN MEHMET
VAKIF ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ERİŞİM
DSpace@ FSM Vakif University
http://acikerisim.fsm.edu.tr
3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara
Download

FATİH SULTAN MEHMET