TüRK FiRMALARINA ZORLUK ÇIKARILIYOR
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ile Irak arasındaki ticarette
son dönemde bir çok sorunun
yaşandığını, ancak ekonomi
alanında eleştirilerin mutlaka
geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
rak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar
Rasoll Jaafar Al-Hamadani, başta IŞİD olmak
üzere Irak’ta faaliyet gösteren çetelere karşı uluslararası koalisyonun verdiği desteği önemsediklerini ve
I
2-3 ay içinde sorunun çözülmesini umduklarını belirtti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine, beraberindeki federasyon heyetiyle birlikte Türkiye’ye gelen
Hamadani, Türkiye’nin koalisyona ve Irak kuvvetlerine
destek vermesini isterken, sorunun çözülmesiyle Irak’ın
orta ve güney bölgelerine erişimin açılacağını ve önceki
dönemden çok daha fazla iş yapma imkanı bulunabileceğini vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk
şirketlerine son dönemde güçlük çıkarma eğilimi gözlediklerini vurguladı. Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı
Jaafar Rasoll Jaafar Al-Hamadani, başta IŞİD olmak üzere
Irak’taki çetelerin ülkenin güvenliği yanında ekonomisini
de ciddi oranda tehdit ettiğini anlattı. Haberi S.16’da
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
25 EYLÜL 2014 Perşembe
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
KATAR'I BiZ BESLERiZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Katar Emiri Şeyh Tamim bin
Hamad Âl Sani ile yaptığı görüşmelerin ilk meyvesi, Katar'ın Türkiye'de
500 milyon dolarlık tarımsal üretim yatırımı ile kendisini gösterdi.
atar ile Türkiye TİGEM arazilerinde 500
milyon dolarlık yatırım yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
geçtiğimiz hafta Katar Emiri Şeyh Tamim bin
Hamad Âl Sani ile yaptığı görüşmelerin ilk
meyvesini vermeye başladı. Katar tarımsal yatırım
firması Hassad Food'un Başkanı Nasser Mohamed
Al Hajri önceki gün Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker ile 2,5 saat süren bir görüşme
yaptı. Katar ile TİGEM arazilerinde, 500 milyon
dolar tutarında tavukçuluk, koyun eti, süt gibi
ürünlerde ortak yatırım kararı masaya yatırıldı.
K
ANLAŞMA YAPMADAN GELME
Katar Emiri Şeyh Tamim ailesine mensup Hassad Food Başkanı Nasser Mohamed Al Hajri,
EKONOMi KAYIT
ALTINA GiRiYOR
ayıtdışı ekonomiyle mücadeledeki eylem planları
karşılığını vermeye başladı. Türkiye'de 2002'de %
32,2 olan kayıtdışı ekonominin GSYH içindeki
payı, 2013'te % 26,5'e geriledi. Türkiye'nin 2008-2010 ve 2011-2013
dönemlerini kapsayan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi
Eylem planları etkisini gösteriyor.Bu kapsamda kayıtdışı ekonominin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yıldan yıla
düşüş gösteriyor. Bu doğrultuda 2002'de % 32,2 olan sözkonusu
pay, 2013'te % 26,5'e geriledi.
K
HAZiNE'YE REKOR TALEP
BD Merkez Bankası'nın faiz
artırımlarının beklenenden erken
ve hızlı olacağına ilişkin işaretler,
piyasalarda tedirginlik yaratırken, Türk
Hazine'sine rekor talep yağdı. Bu hafta beş
ihale düzenleyen Hazine, 7.3 milyar lirası
piyasadan olmak üzere toplam 10 milyar 430
milyon lira borçlandı. Hazine'nin düzenlediği
ihalelere piyasa yapıcısı bankalarla birlikte
toplam 28.9 milyar liralık teklif geldi.
A
RÜZGAR HIZLI ESTi
Emir'in kendisini Türkiye'ye yatırım yapması için
gönderdiğini dile getirerek, 'Emir sakalımdan tutarak 'Türkiye'de 500 milyon dolarlık gıda yatırımı
yap. Anlaşma yapma kararı almadan gelme' dedi. O
nedenle bu odadan anlaşma yapmadan çıkamam'
dediği öğrenildi.
KATARI DIŞARIDAN ESLİYOR
Katar'ın tarım arazisi ve suyu olmadığına işaret
eden Al Hajri, yurt dışında Katar'ın ihtiyaçlarını
gidermek için yatırımlar yaptıklarını anlattı. Bu
kapsamda Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım
kararı aldıklarını dile getiren Al Hajri, Katarlı bir
heyetin de İstanbul'da yumurta, tavuk, koyun
eti ve süt ürünleri ile ilgili olarak özel sektör
temsilcileri ile görüşmeler yaptığını kaydetti.
ÇiFT HANELi FAiZ,
TÜRKiYE'Yi ZORLAR
D
EİK yapısındaki değişikliği değerlendiren TÜSİAD
Başkanı Dinçer, "DEİK artık devletin uzantısı haline gelmiştir. Bizler elimizden geleni yaparız. Ama
yurtdışında bu olumsuz algılanabilir" dedi.TÜSİAD YİK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını değerlendiren
Dinçer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD toplantısına gelmesi
çok önemlidir. Biz kendisini Başbakan iken davet etmiştik, konuşmasının bütününe bakarsanız, 'Kutuplaşmaları geride bırakalım.
Şimdi tokalaşma zamanıdır' demiştir" dedi.
BORCU
OLAN
YANDI!
M
aliye Bakanlığı, 250 bin lira ve daha fazla vergi borcu
olanları, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde 10-25
Aralık tarihlerinde ilan edecek.Resmi Gazete'nin
bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği'ne göre, ilgili mevzuatın Maliye Bakanlığı'na verdiği
yetkiye istinaden, vergi borçluları ilan edilecek. 250 bin lira ve
daha fazla borcu olan mükellefler, Türkiye genelindeki vergi
dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde
asılmak suretiyle) 10-25 Aralık, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ise 25-31 tarihlerinde arasında ilan edilecek.
Maliye Bakanlığınca yapılacak duyuruda, 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Kasım 2014 tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 Sıra Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alın
dığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014
tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.
Ekonomi
3
YOKSULLUK EN FAZLA
AKDENiZ'DE GERiLEDi
Muhasebe
5
BORCUNUZ iKi
KATINA ÇIKABiLiR
8
AVUSTRALYA BiZiM iÇiN
Gündem
GÜVENiLiR BiR ORTAK
Faruk BAKAÇ
GÜNE BAKIŞ
GÜNDEMDE NE VAR
Yazısı S.4’de
ürkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü, son
1 yılda yüzde 35 artarak 3 bin 581 megavata
yükseldi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli ve yenilenebilir kaynakların
kullanımını artırmaya çalışan Türkiye, rüzgardan enerji üretimine hız veriyor.Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de
bu yılın 8 ayında rüzgar enerjisinde kurulu kapasite, 2013'ün aynı dönemine göre 926 megavat
artarak 3 bin 581 megavata çıktı.
T
BORSA
Rifat KAYA
Adaba Yolculuk
KELAMI ŞIRIL ŞIRLATTIR
Yazısı S.10’da
Süleyman GÖKSU
TMO DE BİR İLK YAŞANDI
Yazısı S.10’da
2
25 EYLÜL 2014
Ekonomi
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
DAĞITIMCIDAN, ENERJİ TASARRUFU TEŞVİKİNE DESTEK
lektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
(ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı
E
Nihat Özdemir, enerji verimliliğinin
yönündeki açıklamasını
değerlendirdi.
ELDER'in de birinci öncelikli konuları
arasında yer aldığını ve buna yönelik
tüm fikir ve projeleri desteklediğini
bildirdi.
"En büyük tasarruf ulaşım
maliyetlerinde olacak"
Özdemir, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'in cari açığın en önemli
nedenlerinden olan enerjide tüketimi
tasarruf yoluyla azaltmak için enerji
verimliliği yüksek olan beyaz
eşyalara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
avantajı, binalarına yalıtım
yaptıracaklar için de bu ürünlere
yönelik taksit kolaylığı sağlanacağı
TeknoSA Akademi'ye
Uluslararası Ödül
Özellikle sanayide enerjinin verimli
kullanımının çok daha büyük tasarruf
imkanları sağlayacağına dikkati çeken
Özdemir, "Burada sadece elektrik değil
benzinden doğalgaza tüm enerji
kalemlerinden bahsetmeliyiz. En
büyük tasarruf ise ulaşım
maliyetlerinde ortaya çıkacaktır. Bu
nedenle elektrikli araçların
kullanılmasını kolaylaştırıcı teşvikleri
de gündeme almak uygun olur"
ifadelerini kullandı. Enerji
verimliliğinin ELDER'in de öncelikli
konuları arasında yer aldığını dile
getiren Özdemir, enerji verimliliğine
yönelik tüm fikirleri ve projeleri
desteklediklerini söyledi.
Yılda 4 milyar kilovatsaat
elektrik tasarrufu
Beyaz eşya konusunda kaba bir hesap
yapılması halinde TÜİK istatistiklerine
göre Türkiye'de 20 milyona yakın hane
bulunduğunu belirten Özdemir, bu
hanelerin 16 milyonunda buzdolabı, 12
milyonunda çamaşır makinesi ve 8
milyonunda bulaşık makinesi
olduğunun öngörülebileceğini
kaydetti. Nihat Özdemir, şunları
kaydetti:
"Evlerimizdeki bu beyaz eşyaların
yüzde 75'inin ömrünün, ortalamada, 10
yıldan fazla olduğunu ve buzdolabında
yılda 200 kilovatsaat, çamaşır
makinesi ve bulaşık makinelerinde
yılda 100 kilovatsaat tasarruf imkanı
olduğunu düşünürsek, bu tüm
Türkiye için yılda 4 milyar kilovatsaat
elektrik tasarrufu demektir ki bunun
da parasal karşılığı yılda 1 milyar
liradır. Sanırım ekonomiye sağlayacağı
katkı bu finansal rakamın da üzerinde
olur." AA
Alport'un yeni rotası Somali
Albayrak Grubu iştiraklerinden Trabzon Alport Limanı, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletmesini
devraldı. Albayrak Grubu'nun Somali ekonomisini kalkındıracağını belirten Somali Limanları Bakanı
Muallim, 'Bu süre içinde limanın gelişerek dünya seviyesine çıkmasını umut ediyoruz' dedi.
eknoSA Akademi, eğitim ve
T
gelişim alanında dünyanın en
önemli yarışmalarından biri olan
"Brandon Hall Group Excellence
Awards 2014" kapsamında Best Use
of Blended Learning (En İyi Karma
Öğrenme Uygulaması) kategorisinde
"Mağazacılıkta Kariyer Yolu"
programı ile Altın Ödül kazandı.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya
göre, her yıl dünyanın 50 ülkesinden
1000'den fazla kuruluşun başvuru
yaptığı organizasyon kapsamında
Altın Ödül'e layık görülen TeknoSA,
aynı zamanda bu kategoride ödül
kazanan ilk Türk firması oldu.
Bu sene 20.'si gerçekleştirilen
Brandon Hall Group Excellence
Awards, eğitim ve gelişim
fonksiyonunu kurum hedef ve
stratejileriyle örtüştürerek katma
değer yaratan, çalışanların öncü
gelişim fırsatlarıyla desteklendiği,
yaşayan gelişim ortamları yaratan
kurumların bu alanda yaptığı çalışma
ve projeleri değerlendiriyor.
Açıklamaya göre TeknoSA Akademi,
çalışanların eğitim ihtiyaçlarını ve
gelişim alanlarını doğru tespit ederek
kişisel, mesleki ve yönetsel
gelişimlerini sağlamak; bu sayede
şirket standartlarına uygun çalışanlar
yetiştirmek üzere kurulduğundan bu
yana 10 bini aşkın mezun verdi.
Kübra ERENER-EKONOMİ
TSE'den Başkent'e 120
milyon liralık yatırım
lbayrak Grubu tarafından
A
işletilen Trabzon Alport
Limanı'nın, ülke ve bölge
ekonomisindeki önemi giderek
artıyor. Albayrak Grubu,
Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık
işletme hakkını resmen
devraldı.
Somali'nin başkenti
Mogadişu'daki limanın işletme
sözleşmesi imza törenine
Somali Limanları Bakanı
Abdurrahman Muallim,
Yardımcısı Cemal Buru,
Albayrak Grubu yetkilileri,
Türkiye'nin Modagişu
Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.
Törende konuşan Albayrak
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Albayrak, Mogadişu
Limanı'nı modern
ekipmanlarla destekleyerek
uluslararası ticaret ağını
Somali'ye çekmeyi
hedeflediklerini bildirdi.
Albayrak, limanın yüzde 55'lik
gelirinin Somali hazinesine
gideceğini, kalan kısmın ise
liman hizmetlerinin
geliştirilmesi için ayrılacağını
ifade etti.
SOMALİ EKONOMİSİNE
CAN SUYU OLACAK
Limanda halihazırda çalışan
elemanların görevlerine devam
edeceğini belirten Muallim,
Albayrak
Grubu'nun
Somali
ekonomisinin
kalkınmasına
katkıda
bulunacağını
kaydetti.
Törendeki
konuşmasında
Somali
Limanları
Bakanı Muallim,
'Somali
hükümeti
limanın
işletmesini
Albayrak
Grubu'na
resmen
devretmiştir. Bu süre içinde
limanın gelişerek dünya
limanları seviyesine çıkmasını
umut ediyoruz' dedi.
LİMAN 2006'DA
YENİDEN AÇILDI
Mogadişu Limanı merkezi
hükümetin düşmesinin
ardından 1991'de kapanmış,
1992'de ülkede süren iç savaş
nedeniyle gönderilen BM Barış
Gücü tarafından tekrar açılmış,
barış gücünün ülkeden
ayrılmasıyla 1995'te yeniden
kapanmıştı. Liman, Somali'nin
güneyinde kontrolü elinde
bulunduran İslami
Mahkemeler Birliği tarafından
2006'da yeniden açılmıştı.
gümrükleme işlemlerinde
hizmet veriyor.
24 saat kılavuz ve
römorkaj hizmet veriyor
Trabzon tecrübesi
Trabzon Alport Limanı,
Albayrak Grubu'na
devredildikten sonra kısa ve
orta vadeli yatırımlarla
Karadeniz bölgesinin en büyük
limanı haline geldi. Limanın
gelişen yönlerinden biri 24 saat
kılavuzluk ve römorkaj
hizmetleri verilmesi oldu.
Liman 250 bin yolcu
kapasitesiyle; konteynır, RoRo, dökme, kargo ve açık
transit yüklerin liman
kılavuzluk, liman yer ve
OTOMOBİLDE GÜZ KAMPANYALARI
YÜZ GÜLDÜRÜYOR
atış hedeflerine
ulaşmak isteyen
S
otomobil firmaları, yılın
sonuna doğru
yaklaşılmasıyla tüketiciler
için cazip kampanyalar
düzenlemeye başladı.
ürk Standardları Enstitüsü (TSE),
T
Ankara Temelli'ye "dev" bir
laboratuvar üssü kurmak için
çalışmalara başladı. Enstitüsü, 120
milyon liralık yatırımla, Temelli'yi
Ortadoğu ve Balkanların test ve eğitim
merkezi yapmayı hedefliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, TSE'nin 2018 yılında faaliyete
geçirmeyi planladığı Temelli
kompleksi, yaklaşık 100 bin metrekare
kapalı alana sahip olacak. Komplekste
yer alan tüm bina inşaatları, mekanik
ve elektrik tesisatları, alt yapı işleri,
dahili yollar, kanalizasyon ve yağmur
suyu drenajları, çevre düzenleme
işleri, tesisat galerisi, otopark, peyzaj
ve ağaçlandırma için yaklaşık 120
milyon lira ön maliyet
hesaplandı.CİHAN
Türk otomobil pazarında
faaliyet gösteren bazı yerli
ve yabancı firmaların
internet sitelerinden
derlediği bilgiye göre,
firmalar
ekim
Yıllık
ayında
satış
hedeflerine
ulaşmak
isteyen
otomobil
firmalarının
düzenlediği
kampanyalarda
tüketicilere, 48 aya
kadar düşük faiz,
dönemlik
kampanyalara ek
takas, 2015'e kadar
erteleme ile sıfır
faiz imkanı
sunuluyor ve
donanım
paketi hediye
ediliyor
otomobil ve hafif ticari
araç sahibi olmak
isteyenlere cazip fırsatlar
sunuyor. Bu kapsamda,
tüketicilere, 48 aya kadar
düşük faiz, dönemlik
kampanyalara ek takas,
2015'e kadar erteleme ile
sıfır faiz imkanı sunuluyor
ve lüks donanım paketi
hediye ediliyor.
Fiat'tan, hediye paket
seçenekleriyle uzun vade
olanağı
Fiat, otomobil almak
isteyen müşterilerine
yüzde 0,89 faizle 36 bin
liraya 36 aya varan kredi
imkanı sunuyor. Marka,
otomobil modellerinden
Punto'yu 35 bin 980,
Panda'yı 33 bin 400 ve
Linea'yı 36 bin 800 liradan
başlayan fiyatlarla satıyor.
Yine eylül ayı içerisinde
Fiat 500L ve 500L Living'e
ise hediye paket
seçenekleriyle tüketicinin
ilgisi çekilmeye çalışılıyor.
Ford'da "uzun vadeye
düşük faiz oranı"
Ford, bu ay Kuga ve diğer
tüm otomobillerde 30 bin
liraya 30 ay yüzde 0,65 faiz
fırsatı sunuyor. Ford
Finans kredi tercihinden
yararlanmak isteyenler,
Fiesta'yı 40 bin 860, BMax'i 51 bin 20, Focus'u 54
bin 215, C-Max'i 60 bin
860, Mondeo'yu 70 bin 480
liradan başlayan fiyatlarla
alabiliyor.
Seat'tan, 5 bin liraya
varan indirim
Seat, en çok ilgi gören
modelleri Ibiza ve
Leon'larda fiyat avantajları
ve Toledo'da da takas
desteği sunuyor.
Trabzon Alport Limanı Türkiye
ve bölgenin de yeni yıldızı
oldu. Bin 525 metre rıhtım
uzunluğuna sahip olmasının
yanında, yıllık 2 bin 300 gemi
kabul eden Trabzon'daki
Alport Limanı'nın depolama
kapasitesi ise 11 yılda yüzde
500 artarak 5 milyon tona
yükseltildi. Açık ve kapalı
ambar alanı 253 bin metrekare
büyüklükte olan Trabzon
Alport Limanı'nda 56 bin
metreküp hacmiyle 450 bin ton
yük istiflenebiliyor.AA
Doğuş Grubu'ndan
madencilerin
ailelerine destek
Dacia'dan "ticari"
kampanyası
Dacia, Dokker Combi ya da
Dokker Van modellerine,
48 bin liraya kadar 3-24 ay
arası vadelerde yüzde
0,69, 25-48 ay arası
vadelerde ise yüzde 0,79
faiz oranı ile kredi imkanı
sunuyor. CİHAN
örme engellilerin TV
G
deneyimini kolaylaştıran
‘Engelsiz Tivibu’yu hayata
geçiren, ürün ve hizmetlerini
engellilerin erişimine uygun
hale getiren TTNET, “Engelsiz
Özel Sektör Ödülü” almaya
hak kazandı. TTNET ödülünü,
Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu organizasyonuyla 23
Eylül’de İzmir’de düzenlenen
Uluslararası Engelsiz Bilişim
Kongresi açılış töreninde aldı.
Engelsiz Bilişim Ödülleri’nin,
Türkiye’de engellilere yönelik
yürütülen başarılı bilişim
hizmetlerine verildiğini
belirten Engelsiz Bilişim
Ödülleri Jüri Başkanı ve
Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu Koordinatör
yardımcısı Seda Görmez,
şunları söyledi: “Türkiye
Engelsiz Bilişim Platformu
olarak engellilere yönelik
bilişim teknoloji ve
hizmetlerinin gelişmesini
önemsiyoruz. Bu nedenle,
bilişim teknolojilerinden
yararlanarak, engelli
bireylerin bilgiye erişimlerine
ve sosyal hayatlarına katkıda
bulunmak, Engelsiz Bilişim
Ödülleri’ne aday gösterilen
kurumlarda ya da hizmetlerde
aradığımız kriterler arasında
ilk sıralarda yer almaktadır.
Bu doğrultuda TTNET’in
bilgiye erişimdeki engelleri
ortadan kaldırmak için çok
önemli çalışmalar yaptığını
görüyoruz. Şerife BİRCANEKONOMİ
Çilek, Elazığ'da ikinci
mağazasını açtı
u
oğuş Grubu Yönetim Kurul a'da
Som
,
enk
Şah
it
Fer
nı
Başka
çocuklarına,
vefat eden madencilerin nmasına
şıla
kar
ın
rın
fla
sra
eğitim ma
rs verecek.
katkıda bulunmak için bun
ıla
yap
an
'nd
bu
Gru
Doğuş
a hayatını
açıklamaya göre, Soma'd ksek
yü
,
rin
cile
den
ma
en
bed
kay
D
ilek Mobilya, Elazığ'da
Ç
açtığı ikinci satış
noktasıyla yurt içindeki
Kampanyada, Leon ve
Ibiza'da 5 bin liraya varan
indirimlerin yanı sıra,
Toledo modelinde de
indirim imkanlarına ek
olarak 2 bin lira takas
desteği uygulanıyor.
Eylül ayına özel
kampanyada, Toledo 1.2
TSI 105 hp ve 1.4 TSI 122 hp
DSG modellerinde
uygulanan 3 bin liralık ek
indirim fırsatının yanında,
DOD işbirliğinde 2 bin
liralık takas indirimi de yer
alıyor. Bu kapsamda 53 bin
400 liradan satışa sunulan
Toledo 1.2 TSI 105 hp
modeli, DOD işbirliğinde
48 bin 400 liraya
alınabiliyor. Seat, 2014
model yılı Ibiza'yı 33 bin
700 lira, Leon'u 51 bin 400
lira, Altea XL'yi 65 bin 400
liradan satıyor.
TTNET’in 'Engelsiz
Tivibu' projesine ödül
a halen
öğrenim çağına gelmiş vey
ren
dü
sür
ni
mi
eni
öğr
k
kse
yü
timleri
çocuklarına, üniversite eği ı duyuran
ğın
aca
boyunca burs sağlay
rulu Başkanı
Doğuş Grubu Yönetim Ku getirmek
ine
yer
ü
Ferit Şahenk, sözün
etimi
için Afet ve Acil Durum Yön
syonunda
na
rdi
koo
)
Başkanlığı (AFAD
ri
tle
başlatılan yardım faaliye Bakanlığı
kapsamında Milli Eğitim Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik ol
Genel Müdürlüğü ile protok
imzaladı.
samında
Ferit Şahenk, protokol kap eğitim
rde
ele
rsit
ive
ün
rda
halihazı
m
gören ve 2014-2015 öğreti layacak
baş
eye
rsit
ive
ün
e
ind
dönem
sınıfta
öğrenciler ile şu an lise sonlanan
zır
ha
eye
rsit
ive
ün
,
yan
oku
Şahenk'in
öğrencilere burs verecek. a Doğuş
sır
ı
bireysel katkısının yan
ve çalışanları
Grubu da grup şirketleri
sına dayalı
esa
k
nezdinde gönüllülü
başlattı.
i
jes
pro
dım
yar
bir sosyal
ganıyla
slo
te"
lik
"Soma için hep bir
lgenin
bö
,
bu
Gru
ğuş
Do
an
yola çık
yal
sos
ve
a
sağlık, barınm
mak için
ihtiyaçlarına katkıda bulunadı.
zal
im
ol
tok
pro
AFAD ile bir
HABER MERKEZİ
mağazalarına bir yenisini
daha ekledi.Çilek Mobilya'nın
Elazığ'daki ikinci satış noktası
açıldı. Çilek Mobilya'dan
yapılan yazılı açıklamaya
göre, konsept mağazacılık
anlayışıyla dünyada
büyümesini sürdüren Çilek,
Elazığ'da açtığı ikinci satış
noktasıyla yurt içindeki
mağazalarına bir yenisini
daha ekledi.
660 metrekarelik teşhir
alanına sahip yeni mağazada,
Çilek'in tüm özgün tasarımları
oda konsepti ile sergilenirken,
hem Elazığlı çocuklara hem de
ailelere daha rahat ve keyifli
bir alışveriş imkanı sağlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Çilek Mobilya Yönetim
Kurulu Üyesi Talha Çilek, 2014
yılı için açmayı hedefledikleri
mağaza sayısını
yakaladıklarını kaydederek,
Doğu Anadolu Bölgesi'nde
başka satış noktaları açmayı
da planladıklarını belirtti.
Talha Çilek, "Bu yılın sonuna
kadar tabelamızın
bulunmadığı yer kalmayacak.
Yeni satış noktaları açarak
daha fazla çocuğa ulaşmak ve
onları hayallerindeki odalarla
buluşturmak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ
3
25 EYLÜL 2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Özel sektörde elektrik üretimi tavan yaptı
Ülker İnglizlere 2. teklifini veriyor
Özel sektör elektrik üretiminde tavan yaptı. Özel sektörün elektrik üretimindeki
payı 2003'te yüzde 57 iken, bu yılın ilk yarısında yüzde 71,3'e ulaştı.
nerji ve Tabii
E
Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre, elektrik
yarısında yüzde 71,3'e
ulaştı.
Üretim Anonim Şirketi ve
bağlı ortaklıkları sağladı.
piyasasındaki
serbestleşme ve
özelleştirme uygulamaları
özel sektörün üretimdeki
payını ciddi oranda
artırdı.
Söz konusu dönemde
kamunun elinde bulunan
üretim birimlerinde
kaynak tipine göre en
fazla daralma termik bazlı
çalışan santrallerde
görüldü. Aynı dönemde
özel sektörde termik ve
hidrolik bazlı üretimde
kayda değer artış
kaydedildi.
Elektriğin 5'te dördü
termikten
Mevzuat değişiklikleriyle
bu sürecin
desteklenmesiyle özel
sektör tarafından
gerçekleştirilen enerji
üretim tesisi yatırımları
ivme kazandı.
Yapılan çalışmalarla
elektrik üretiminde
2003'te yüzde 57 olan özel
sektör payı, bu yılın ilk
Bu yılın ilk yarısında
Türkiye'de 121 bin 350
gigavatsaat elektrik
üretildi. Bunun 86 bin 539
gigavatsaatini özel sektör
şirketleri, 34 bin 812
gigavatsaatini ise Elektrik
Geçen yılın sonunda
termik kaynaklardan elde
edilen elektrik toplam
üretimin yüzde 71,5'ine
karşılık gelirken, yılın ilk
yarısında yüzde 78'e çıktı.
Termik santraller bu yılın
ilk 6 ayında 95 bin 197
gigavatsaat elektrik üretti.
Bu üretimin 72 bin 229
gigavatsaatini özel üretim
şirketleri, 11 bin 844
gigavatsaatini kamu yaptı.
Termikten elektrik
üretiminde özel sektörün
payı yüzde 76'yı buldu.
Hidrolikten elde edilen
elektrik geçen yıl toplam
üretimin yüzde 25'ine
karşılık gelirken, yılın ilk
yarısında yüzde 18'e
geriledi.
Hidrolik santrallerde bu
yılın ilk 6 ayında 21 bin
523 gigavatsaat elektrik
üretildi. Bu üretimin 11
bin 844 gigavatsaatini
kamu, 9 bin 680
gigavatsaatini özel üretim
şirketleri yaptı.
Hidrolikten elektrik
üretiminde kamunun payı
yüzde 55, özel sektörün
payı ise yüzde 45'e
karşılık geldi. Hidrolik,
kamunun özel sektörden
daha fazla elektrik ürettiği
tek kaynak oldu.
Yılın ilk yarısında
rüzgardan elde edilen 3
bin 566, jeotermal
kaynaklardan elde edilen
bin 64 gigavatsaat
elektriğin tamamını özel
sektör üretti.Bu yılın
haziran ayı itibarıyla
Türkiye'nin kurulu
gücünün yüzde 64,3'ünü
özel sektör, yüzde 35,7'sini
kamu üretim tesisleri
oluşturuyor.C
CİHAN
YOKSULLUK EN FAZLA
AKDENİZ'DE GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'Gelir ve Yaşam
Koşulları Araştırması'na göre, geçen yıl İstanbul Bölgesi
için belirlenen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan
ngiltere'nin en
İfirmalarından
büyük bisküvi
United
Biscuits'e teklif veren
3 firamadan biri Ülker
oldu. Aralarında
Ülker'in de olduğu 3
firmanın teklifinin
3.27 milyar dolara
ulaştığı belirtiliyor.
Şirket tekliflerle
birlikte halka arz
seçeneğini de
değerlendiriyor. Şirket
kararını Kasım ayında
verecek.
Konuya yakın
kaynakların verdikleri
bilgilere göre ABD'li
corn-flake üreticisi
Kellogg Co. Kanadalı
emeklilik fonu
Teachers' Pension
Plan ve Türk bisküvi
şirketi Ülker Bisküvi
Sanayi A.Ş., İngiliz
kurabiye ve
atıştırmalık yiyecek
üretimi yapan United
Biscuits Ltd. için 2
milyar euroya (3.27
milyar dolar) varan
tekliflerle birbirleriyle
yarışıyorlar.
Kaynaklara göre bu
üç firma geçtiğimiz
hafta United Biscuits
firmasına verilen ilk
raund tekliflerin de
içinde yer almışlardı.
Yine aynı kaynaklar
ihaleye giren diğer iki
firmanın İtalyan
çikolata firması
Ferrero SpA ve
Filipinler firması San
Miguel Corp.
olduğunu söylerken,
geliri, 2013'te 6 kat artarak 1 milyar
794 milyon 136 bin liraya yükseldi.
Bunun yüzde 80'ini 2B arazilerinin
satış gelirleri oluşturdu.
gelirin (gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında
ortaya düşen değer) yüzde 50'sinin altında yıllık kazanca
sahip kişi sayısı 1 milyon 134 bin olarak gerçekleşti.
Gelir ve Yaşam
Koşulları Araştırması
altında yıllık kazanca sahip
kişi sayısı 1 milyon 134 bin
olarak gerçekleşti.
Akdeniz Bölgesi, yoksulluk
oranının en fazla düştüğü
bölge oldu. Bölgedeki
yoksulluk oranı yıllık bazda
2,5 puan düşerek yüzde
11,2'ye geriledi.
Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK) 'Gelir ve
Yaşam Koşulları
Araştırması'na göre, geçen
yıl İstanbul Bölgesi için
belirlenen eşdeğer
hanehalkı kullanılabilir
medyan gelirin (gelirler
küçükten büyüğe doğru
sıralandığında ortaya
düşen değer) yüzde 50'sinin
Bu kapsamda, Akdeniz,
geçen yıl yoksul sayısının
en fazla gerilediği bölge
oldu. Bölgedeki yoksul
sayısı 1 milyon 298 bin'den
1 milyon 73 bin'e düştü.
Yoksulluk tüm
bölgelerde azaldı
Eşdeğer hanehalkı
kullanılabilir medyan
gelirin yüzde 50'si dikkate
alınarak belirlenen
yoksulluk sınırına göre,
yoksulluk oranı geçen yıl
bir önceki yıla göre
İstanbul'da 1 puan düşerek
yüzde 8,6'ya, Batı
Marmara'da 2,4 puan
düşerek yüzde 10,6'ya
geriledi.
Söz konusu oran Ege'de
yüzde 11,6'dan yüzde 11,1'e,
Doğu Marmara'da yüzde
10,8'den yüzde 9,1'e, Batı
Anadolu'da yüzde 12,9'dan
yüzde 11,1'e, Akdeniz
Bölgesinde yüzde 13,7'den
yüzde 11,2'ye, Orta
Anadolu'da yüzde 12,4'den
yüzde 10,6'ya, Batı
Karadeniz'de yüzde 12'den
yüzde 11,1'e düştü.
Yoksulluk oranı, Doğu
Karadeniz'de 2,1 puan,
2B geliri hedeflenenin altında kaldı
2006 itibarıyla her yıl
düzenli olarak
gerçekleştirilen "Gelir ve
Yaşam Koşulları
Araştırması" ile Avrupa
Birliği ülkeleri ile
karşılaştırılabilir gelir
dağılımı, gelire göre göreli
yoksulluk, yaşam koşulları
ve sosyal dışlanma
konularında veri üretmek
üzere, konut, ekonomik
durum, sosyal dışlanma,
gayrimenkul sahipliği,
eğitim, demografi, sağlık,
işgücü ve gelir durumu
kategorilerinde bilgi
derleniyor.
Türkiye sınırları içindeki
tüm hanehalkı fertlerini
kapsayan araştırmada,
kurumsal nüfus olarak
tanımlanan 'üniversite
yurtları, misafirhane, çocuk
yuvası, yetiştirme
yurdu, huzurevi, özel
nitelikli hastane,
hapishane, kışla ve ordu
evlerinde yaşayanlar'
kapsam dışında
tutuluyor.CİHAN
illi Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2013
M
Faaliyet Raporu'ndan derlenen
bilgiye göre, devlet son 6 yıllık dönemde,
lojman, arazi, arsa, bina, sosyal tesis kira
ve satışı ile ecrimisil, irtifak hakkı,
kullanma izni gibi emlak işlemlerinden
toplam 9,3 milyar lira kazandı.
Devletin 2008 yılında 943 milyon 825 bin
lira olan milli emlak geliri, 2009'da 1
milyar 24 milyon 143 bin liraya, 2010'da 1
milyar 266 milyon 160 bin liraya, 2011'de
1 milyar 499 milyon 153 bin liraya
yükseldi. 2012'de 1 milyar 455 milyon 375
bin liraya gerileyen bu rakam, 2013'te
rekor düzeyde artarak 3 milyar 117 milyon
611 bin liraya ulaştı. Böylece, milli emlak
işlemleri kapsamında 2008-2013 yılları
arasında devletin kasasına 9 milyar 306
milyon 267 bin lira kaynak aktarıldı.
Geçen yıl elde edilen 3,1 milyar liralık
milli emlak gelirinin yüzde 57,5'ini milli
emlak satış gelirleri, yüzde 28'ini
taşınmaz kira gelirleri, yüzde 14,4'ünü
ise ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izin
gelirleri oluşturdu.
2012 yılında kamuoyunda "2B" olarak
bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin
satışına ilişkin yasanın yürürlüğe
girmesiyle devletin milli emlak
satışlarından elde ettiği gelir adeta
patlama yaptı. Öyle ki, 2008 ve 2009'da
215 milyon, 2010'da 293 milyon, 2011'de
354 milyon, 2012'de 297 milyon olan satış
İşte Türkiye'nin ilk yerli cipi
Toyota'nın Adapazarı
fabrikasında üreteceği
3'üncü modelin
öncüsü olan C-HR
konsepti Paris
fuarında vitrine
çıkacak. Kompakt
SUV olan konseptin
seri üretim modelinin
2015 yılında
sergilenip, 2016 yılı
başından itibaren
Adapazarı'nda
üretilmesi
planlanıyor.
apon otomotiv devi
Jtesisleriyle
Toyota, Türkiye'deki
yeni bir
sınıfta rekabete girmeye
hazırlanıyor. Yaklaşık 150
milyon Euro'luk yatırımla
geçtiğimiz yıl Verso'nun
ardından Corolla
modelini yeniden
Adapazarı fabrikasında
üretmeye başlayan
Toyota, şimdi de
kompakt SUV sınıfında
bir aracın imalatına
geçmeye hazırlanıyor.
Toyota'nın
Adapazarı'nda Verso ve
Corolla modellerinden
sonra üreteceği bu
üçüncü modelin öncü
versiyonu Ekim ayında
kapılarını açacak
Uluslararası Paris
Otomobil Fuarı'nda
vitrine çıkacak. Şirketin
üretmeyi planladığı
model, ekonomik krizde
yeni trend olan kompakt
crossover (SUV) olacak.
2016'DA ÜRETİLECEK
Adapazarı'nda üretilecek
modelin 2016'da banttan
inmesi ve dünya
pazarlarına ihraç
edilmesi planlanıyor.
Fabrikanın mevcut 150
bin adetlik kapasitesi
yeni Corolla ile ilk etapta
200 bin adede
yükselirken, üçüncü
modelle 300 bin adede
çıkacak. Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye Genel
Müdürü ve CEO'su Orhan
Özer, yeni modelle ilgili
olarak daha önce yaptığı
açıklamada, 'Üretim yeri
için rekabette Fransa
yok, yer kesin Türkiye.
Proje olursa Türkiye'de
olacak. Model eli
kulağında çabalıyoruz.
Çok büyük ihtimalle
olacak. Üretirsek her şey
ikiye katlanacak. Üretim
de adet olarak ikiye
katlanacak. 150 milyon
Euro'dan biraz daha
Tekliflerin ilk raundu
United Biscuits özel
hisse sahiplerinin
yıllardır süren
şirketten çıkma
çabalarının ardından
geldi. Blackstone
Group ve PAI
Partners, şirketi 2006
yılında 1.6 milyar
euroya satın
almıştı.AA
Milli emlaktan 9,3 milyar lira gelir
Kuzeydoğu Anadolu'da 1,4
puan, Ortadoğu Anadolu'da
ve Güneydoğu Anadolu'da
0,9 puan azaldı.
eçen yıl, yoksul sayısı
Türkiye'nin tüm
G
bölgelerinde azalırken,
bu ikilinin henüz bir
teklif yapmadığını
ekledi.
büyük bir yatırım olur'
yorumunu yapmıştı.
ÖNCÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bu açıklamanın ardından
modelle ilgili çalışmalar
hızlandı ve Toyota'yı
Avrupa'da rekabetin içine
sokacak kompakt SUV
modelinin öncüsü olan
yeni C-HR konsepti
ortaya çıktı. Toyota'nın
Adapazarı fabrikasında
üretilecek modelin
öncüsü olan bu konsept
Ekim ayında kapılarını
açacak Uluslararası Paris
Otomobil Fuarı'nda
sergilenecek. CİHAN
Rapora göre, 2013 yılı için 4,8
milyar lira olarak hedeflenen 2B
gelirleri, söz konusu arazilerin satış
bedeli hesaplamalarına ilişkin
olarak hak sahibine bir defa olmak
şartıyla 400 metrekareye kadar olan
kısmında yüzde 50 indirim
sağlayan 6412 sayılı Kanun'un
çıkarılması ve taksitli ödemelerin cazip
hale gelmesi nedeniyle hedefin gerisinde
kaldı.
2B yasasının yürürlüğe girdiği 26 Nisan
2012 tarihinden 2013 yılı sonuna kadar 1
milyar 257 milyon metrekare yüzölçümlü
taşınmazın 374 bin 153 hak sahibine satış
işlemi gerçekleştirildi. Satışı yapılan
taşınmazların toplam satış bedeli 4
milyar lira olarak hesaplandı.Ayrıca, 2013
yılında kamu hizmetlerinde kullanılmak
üzere, toplam 4 bin 423 adet ve 425
milyon 225 bin metrekare yüzölçümlü
taşınmaz kamu idarelerine bedelsiz
olarak tahsis edildi.
Kamuya 260 milyon
metrekarelik orman tahsisi
Kamuya tahsis edilen taşınmazlar
arasında yüz ölçümü bazında ilk sırayı
260 milyon 461 bin metrekareyle
ormanlar alırken, bunu 117 milyon 293
bin metrekareyle araziler, 26 milyon 641
bin metrekareyle tarlalar, 13 milyon 730
bin metrekareyle arsalar takip
etti.Raporun "değerlendirme" kısmında,
kamu taşınmazlarının yönetimindeki
mevcut sistemin oldukça karmaşık bir
mevzuat yapısına sahip olduğu ve çok
sayıda kamu idaresinin yetkilendirildiği
belirtildi.CİHAN
4
25 EYLÜL 2014
Borsa Finans
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gündemde Neler Var?
Faruk BAKAÇ
11:00_Almanya IFO Güven
Endeksi (Eylül) Beklenti:
105.8 Önceki: 106.3
14:30_Türkiye Kapasite
Kullanım Oranı (Eylül)
Önceki: %74.7
Şirket Haberleri
Karel Elektronik, T. Telekom ile 8,7
mn TL’lik sözleşme imzaladı. Söz
konusu sözleşme kapsamında, 1 yıl
süre ile, Türkiye genelinde kurulu
bulunan ve sabit telefon ve internet
hizmetlerini sağlayan Gelişmiş
Kablosuz Telefon Sistemlerinin tüm
teçhizat ve altyapı işletmesini Karel
yapacak. İhale tutarı toplam
satışların %4,81’i.
Asya Bank hisse senedinde 15-18
Eylül tarihlerinde karşılıklı işlem
yapıldığına ilişkin haberlerin
gerçeği yansıtmadığı Asya Yatırım
tarafından açıklandı.
Vakıfbank, 168,5 mn dolar ve 528,75
mn euro (yaklaşık 1,9 milyar TL)
tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon
kredisi anlaşması imzaladı.
Kredinin toplam maliyeti
Libor+%0,90 ile euribor+%0,90.
Alabarak Türk, 151 mn dolar+54,4
mn euro’luk 1 yıllık murahaba
sendikasyon kredisi sağladı.
Bağfaş, 9 mn TL ödenmiş
sermayesinin nakit artırımla 45 mn
TL’ye çıkarılmasında 22 Eylül’de
sona eren hak kullanımı sırasında
kullanılmayan 82.835 adet hissenin
26-29 Eylül tarihlerinde Birincil
Piyasa’da satışa sunulacağını
açıkladı.
Galatasaray Başkanı Aysal: Adaylık
kararım bugün netleşebilir.
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal
Aysal, 25 Ekim'de yapılacak olan
seçimde aday olup olmayacağını
bugün vereceği karar sonrası
açıklayacağını söyledi.
TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer,
TÜSİAD olarak vergi, doğalgaz ve
patent reformlarının mutlaka
olması gerektiğini düşündüklerini
söyledi.
Sabancı Çimento Grubu, Holcim ve
Fransız Lafarge’ın birleşmesinin
ardından Avrupa’da satışa çıkardığı
bazı varlıklar için teklif vermeyi
planlıyor. Grubun tek başına ya da
yabancı şirketlerle oluşturulan bir
konsorsiyum ile teklif verebileceği
belirtildi. (Zaman)
Doğan Televizyon Grubu/Yalçındağ:
Radarımız açık, Ortadoğu ve
Avrupa’da fırsatlara bakıyoruz.
Doğan Televizyon Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan
Yalçındağ, "Radarımız açık,
Ortadoğu ve Avrupa’da fırsatlara
bakıyoruz." dedi. (Hürriyet)
SPK Başkanı Vahdettin Ertaş:
Manipülasyonun cezasının en az üç
yıla çıkarılması için düzenleme
yapılacak.
Ticaret Bakanlığı esnafa banka
aracılığıyla 50,000 liraya kadar 48
ay vadeli, 18 ay geri ödemesiz kredi
kullandıracak. GÜMRÜK Bakanlığı,
iş kuracak, işini geliştirecek ve
ihtiyacı olan esnaflara bankalar
aracılığıyla 50 bin liraya kadar, 48
ay vadeli 12 ay geri ödemesiz kredi
kullandıracak. Kredinin tüm faiz
masraflarını ise bakanlık
karşılayacak. (Hürriyet)
17:00_ABD Yeni Konut
Satışları (Ağustos) Beklenti:
%4.4 Önceki: -%2.4
TÜRKİYE
Kerry: Türkiye IŞİD ile
mücadelenin ön cephesinde
bulunacak… ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry,
Türkiye’nin, IŞİD tehdidine
karşı oluşturulan
koalisyonun önemli bir
parçası olduğunu ve ön
cephede bulunacağını ifade
etti.
John Kerry, Küresel Terörle
Mücadele Forumu’nda
yaptığı açıklamada, rehine
meselesini çözen Türkiye’nin
koalisyona daha fazla destek
vermeye hazır olduğunu dile
getirdi. (CİHAN)
Vergi borçluların kamuoyuna
açıklanmasında sınır 250 bin
lira olarak belirlendi… Maliye
Bakanlığı, vergi borcu
bulunanların kamuoyuna
açıklanmasında sınırı 250 bin
lira ve üzeri vergi ve ceza
borçlusu mükellefler olarak
belirledi. (DHA)
AVRUPA
Dünyanın en büyük ulusal
Çin'de daha fazla teşvik beklentisi sürüyor
ir süredir ekonomik
büyümesine ilişkin
B
endişelerin artarak devam
ettiği Çin'de, HSBC imalat
sanayi öncü Satınalma
Yöneticileri Endeksi'nin
(PMI) olumlu yönde
gelmesine karşın,
büyümeyi destekleyici
daha fazla teşvik beklentisi sürüyor.
Çin'de son dönemde
olumsuz yönde gelen
makroekonomik veriler,
ülkede büyümeye ilişkin
tedirginlikleri artırırken,
bu durum ekonomi yönetiminden büyümeyi
destekleyici daha fazla
politika beklentisini de
beraberinde getirmişti.
Haftasonu Çin Maliye
Bakanı Lou Jiwei'nin,
büyüme hızının
yavaşladığını
belirterek, bazı
verilerdeki zayıflamanın
ekonomik politikalarda
değişime yol açmayacağını
ifade etmesi ise
piyasalar
tarafından bu
yöndeki beklentilerin karşılanmayacağı
şeklinde algılanmıştı.
Jiwei'nin açıklamaları
sonrasında, piyasalarda
Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin endişeler gündemin ilk sırasına
taşınırken, daha fazla
gevşeme politikası uygulanacağına yönelik beklentilerin azalması da
ülkenin hisse senedi
piyasalarında sert
düşüşlere neden olmuştu.
Tüm bu gelişmeler sonrasında, imalat sanayi
faaliyetlerindeki gelişmeye ilişkin ipucu vermesi
açısından öncü imalat
sanayi PMI'nın önemi
arttı. Söz konusu endeks,
Rus gazı ucuzluyor
eylül ayında 50,5'e yükselerek hem önceki
değerinin hem de piyasa
beklentisinin üzerine
çıktı.
Analistler, endeksteki bu
iyileşmenin zayıf seyreden emlak sektörüne rağmen büyüme umutlarını
artırdığını belirterek,
buna karşın ekonomik
büyümenin desteklenmesi için daha fazla teşvik
beklentilerinin sürdüğünü
ifade ediyor.
"Büyümenin 2014'te
yüzde 7,2 ve 2015'te yüzde
7,3 olmasını beliyoruz"
RBS Group Çin Başekonomisti Tiffany Qiu, MarkitHSBC öncü PMI'ın
ağustostaki 50,2 seviyesinden, eylül ayında
50,5 seviyesine yükseldiğini, bu rakamın 50
seviyesinde bulunan
piyasa beklentilerinin de
üzerinde bulunduğunu
anımsattı.
Temel bileşenlere
bakıldığında, alt endekslerden yeni ihracat sipar-
Küresel ticarette güçlü bir
toparlanmaya ilişkin
endişelerimiz devam ederken, dış ticaret rakamlarını yakından takip
edeceğiz. Yeni siparişler
endeksinde de eylülde gözlenen 1 baz puanlık artış,
iç siparişlerin yükseldiğini ancak ihracat
siparişlerine kıyasla daha
sınırlı kaldığına işaret etti.
Girdi ve çıktı fiyatları endeksinin ciddi derecede
gerilemesi ise gelecekte
üretici fiyatları endeksinde daha fazla aşağı
yönlü baskı görebileceğimizi gösterdi." AA
Japon yatırımcılardan Türk tahviline yoğun ilgi
azine
MüsteşarH
lığı, üçüncü
Samuray
tahvilinin 10
yıl vadeli
ihracın tutarının 100
milyar yen (yaklaşık 930 milyon dolar), kupon
oranının yüzde 1,05 ve fiyatının 100 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
ew-York merkezli bir düşünce kuruluşuna
göre Rusya’nın devlete ait doğalgaz şirketi
N
Gazprom, gelirlerinin yüzde 18 kadarını,
ABD’nin sıvı doğal gaz (LNG) ihracatının hızla
artmasıyla kaybedebilir. Bu sebeple Avrupalı
gaz tüketicilerinin fiyatları baskılanan Rus
gazına yüzde 11 daha az ödeyecek olması
öngörülüyor. Küresel Enerji Politikaları
Merkezi (Center for Global Energy Policy) adlı
kuruluşun dün yayımlamış olduğu bir rapora
göre Gazprom ABD’nin hızla artan LNG ihracatı küresel doğalgaz fiyatlarını baskılıyor olacak. Öte yandan, Gazprom için kayıpların
farkedilir boyutta olduğu belirtilmesine rağmen, Rusya’nın toplam ihracat gelirlerine etkisinin daha makul boyutta olacağının altı
çiziliyor. Bunun sebebinin ise ABD gaz ihracatlarının Kremlin’de bir politika değişikliğine
gidilmesini sağlayabilmesinin çok muhtemel
olmayacağı belirtiliyor. Analize göre Avrupa
ülkeleri Rus gazının en büyük tüketicilerinden
olmaya devam ediyor olacak ve muhtemel arz
kesintileriyle baş edebilmek için enerji
altyapısını güçlendirmek zorunda kalacak.
Küresel doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün
Mozambik kıyılarındaki geniş gaz sahalarında
planlanana projeler gibi ihracat projelerini de
olumsuz etkilemesi bekleniyor. CİHAN
Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, yen
piyasasında JBIC garantili tahvil ihracı olanaklarını
araştırmak üzere Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities'e yetki verildiği anımsatıldı.
JBIC garantili üçüncü Samuray tahvilinin bugün fiyatlandığı belirtilen açıklamada, tahvil için 10 yıl
vadeli ihracın tutarının 100 milyar yen (yaklaşık 930
milyon dolar), kupon oranının yüzde 1,05 (10 yıl
vadeli yen swap oranı + 29 bp) ve fiyatın 100 olarak
gerçekleştiği belirtildi. İhraca ilişkin tutarın 25
Eylül'de hesaplara gireceği ifade edildi.Japon
yatırımcıların işleme yoğun ilgi gösterdiğine ve ihraç
miktarını aşan bir talep olduğuna işaret edilen açıklamada, ihraca, Japonya'da faaliyet gösteren
bankalar, kurumsal yatırımcılar, sigorta şirketleri,
varlık yöneticileri ve bölgesel finans kuruluşlarının
da aralarında yer aldığı çok sayıda kurumsal
yatırımcının talep gösterdiği belirtildi. Açıklamada,
şunlar kaydedildi:
"Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen bu ihraç, JBIC
garantili yen piyasasında bugüne kadar gerçekleştirilen ihraçlar arasında yen swap oranı üzerine en
düşük spreadle fiyatlanan ve en düşük kupon
oranına sahip ihraç olmuştur. Ayrıca, söz konusu
ihraç ülkemiz tarafından uluslararası sermaye
piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlar arasındaki en
düşük kupon oranlı ihraçtır.”A
AA
Yönetmelik gereği hisse,
tahvil ve emlak sektörüne
yatırım yapan fona kaynak
Norveç'in petrol ve doğalgaz
gelirinden sağlanıyor.
İşçi partisinin gelecek yıl
sunmaya hazırlandığı öneri
kabul edilirse, başta
yenilenebilir enerji olmak
üzere altyapı yatırımlarına
yönelik sektörlere ciddi bir
canlandırma etkisi yapacağı
öngörülüyor.
ABD
Fed/Kocherlakota,
"Enflasyonun gelecek 4 yılda
yüzde 2 hedefinin altında
kalmasını bekliyorum"
Minneapolis
Fed Başkanı Narayana
Kocherlakota, düşük
enflasyonun
Fed'e ABD ekonomisi için
teşvikler sağlamaya devam
etmesi imkanı verdiğini
söyledi.
Kocherlakota, "Enflasyonun
gelecek 4 yılda yüzde 2
seviyesinin altında kalmasını
bekliyorum. Bu, Fed para
politikasının çok fazla
Güngör URAS
işlerinde büyük sıçrama
görüldüğüne işaret eden
Qui, şunları kaydetti:
"Endeks, eylül ayında
53,9'a yükseldi. Bir önceki
ay bu rakam 51,9
düzeyindeydi. Bu durum,
Çin'in ihracatının ağustosta dolar bazında yıllık
9,4 artış kaydetmesinin
ardından, küresel talep
büyümesinin eylül ayında
iyileşmiş olabileceği izlenimini uyandırdı.
yatırım fonuna sahip
Norveç'te kaynak yön
değiştirebilir… cnbce.com'un
haberine göre, Ülkede
muhalefet kaynağın altyapıya
yöneltilmesini istedi. 870
milyar dolarlık fon halen
dünya borsalarında işlem
gören şirketlerin yüzde
1,3'üne sahip.
Hane halkı ne
durumda?
Büyüyoruz. Büyüyünce gelir artıyor. Acaba artan
gelir hane halkının yaşamını nasıl etkiliyor?
Acaba 2002 yılından bu yana hane halkının gelir ve
yaşamı nasıl değişti?
Yoksulluk azaldı mı?
TÜİK’in “Gelir ve Yaşam Koşulları”
araştırmalarındaki bilgilere göre, sayın
okuyucularıma, hane halkının 2006’dan 2013 yılına
yaşamının nasıl değiştiğini gösteren bilgiler
vereceğim.
- Ülkede gelirin artması önemli ama artan gelirin
hane halkı arasında nasıl dağıldığı da önemli.
İyileşme az 2006 yılında nüfusun en alt gelire sahip
yüzde 10’luk dilimi gelirin yüzde 1.8’ini paylaşırken
bu gruptaki hane halkının kullanılabilir gelirden
aldıkları pay yüzde 2.3’e yükseldi.
Nüfusun yüzde 10’undaki en üst gelir grubunun
kullanılabilir gelirden aldığı pay yüzde 32.5’dan
yüzde 31.3’e geriledi.
Görülüyor ki geçen sürede iyileşme var ama çok
büyük ölçüde bir iyileşmeden söz edilemez.
Teknik olarak gelir dağılımındaki iyileşme Gini
katsayısı denilen bir göstergeyle izlenir.
Gini katsayısı küçülmesi gelir dağılımının
iyileşmesini gösterir. 2006’da 0.428 olan Gini
katsayısı 2013 yılında küçüldü, 0.400
oldu.
İnsanların kullanılabilir gelirlerinin kaynağının ne
olduğu önemlidir.2013 yılında 20 milyon 478 bin
hanemiz vardı. Bu hanelerin yüzde 48.3’ünün
kullanılabilir gelirinin kaynağı maaş ve ücret, yüzde
3.2’sininki yevmiye, yüzde 19.7’sininki emekli
maaşları sosyal transferler.
2006 yılına göre maaş ve ücret gelirleri ile sosyal
transferlerde çok büyük artış var.
Buna karşılık, müteşebbis, girişimci kaynaklı
kullanılabilir gelir geriliyor.
Yaşam koşullarının farklı göstergeleri var. Acaba
kullanılabilir gelirdeki değişim yaşam koşullarını
nasıl etkiliyor? Halk ne yapıyor?
İşte bu konudaki birkaç gösterge:
- Hanelerimizin yüzde 65’i borçlu ve borç taksiti
ödüyor. Borçlu hanelerin oranı 2006 yılında yüzde
53 idi. Demek ki borçlu hane sayısında önemli artış
var..
- Borç taksiti ödeyenlerin yüzde 26’sı çok
zorlandıklarını, yüzde 34’ü az zorlandıklarını
söylüyorlar.
- Çok önemli bir gösterge hane halkının yaşadıkları
konutların yüzde 60.7’sinin kendilerine ait olması.
2006 yılında hane halkının konut sahipliği oranı
yüzde 60.9 idi...
İyi de bu kadar konut yapılırken, hane halkının
konut sahipliği neden artmadı? Çünkü
hane sayısı 2006 yılında 17 milyon
580 bin iken, 2013 yılında 20 milyon 478 bine
yükseldi. Hane sayısında 3 milyona yakın artma
oldu.M
MİLLİYET 24.09.2014
enflasyon yaratmadan
ekonomide talebin
artırılmasına yardım etmek
için çok fazla alanı olduğu
anlamına geliyor" diye
konuştu.
Fed/George,
"Faizlerin yakın zamanda,
yavaş yavaş artırılmasını
istiyorum" Kansas City Fed
Başkanı Esther George,
Fed'in faiz artırımına yakın
zamanda başlaması
gerektiğini,
aksi takdirde
enflasyonun ateşlenmesi ve
finansal piyasaların
daha fazla bozulması
riskinin ortaya çıkacağını
savundu.
ASYA
IMF, Çin ekonomisinde
büyümenin 2015'de yüzde
7'nin üzerinde olmasını
bekliyor…
IMF'in Asya ve Pasifik
departmanı direktörü
Changyong Rhee, Çin'in
ekonomik büyümesinin
gelecek yıl yüzde 7'nin
oldukça üzerinde
gerçekleşmesini
beklediklerini söyledi.
Rhee, Çin için resmi büyüme
tahminlerini Ekim ayında
açıklayacaklarını da
vurguladı.
IMF, Çin ekonomisinin bu yıl
ise yüzde 7,4 büyümesini
bekliyor.
25 EYLÜL 2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
Özel plakalı araçlara servet isteniyor
İkinci el araçlarını internet üzerinden de satışa sunan bazı kişiler, "RTE", "AKP", "CHP", "MHP", "FB",
"GS" ve "BJK" gibi "özel plakalı", düşük modelli araçlarına 500 bin liraya varan fiyatlar talep ediyor.
internet sitelerinden derlediği
Bazı
bilgilere göre, "özel plakalı"
katbekat üstünde, 500 bin liraya
varan rakamlar talep ediyor.
olarak satışa sunulan çok sayıda
ikinci el araca piyasa değerinin çok
üstünde fiyat biçiliyor.
- "RTE" ve "MHP" için
500'er bin lira istiyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın adının baş harflerini
taşıyan "RTE" plakalı otomobillerin
yanı sıra siyasi partileri simgeleyen
"AKP", "CHP" ve "MHP" ile futbol
kulüplerinin kısaltmalarını içeren
"FB", "GS" ve "BJK" plakalı araçlar,
piyasa değerlerinin üstünde
fiyatlara satışa sunuluyor.
Bazı araç sahipleri, birçok kişinin
ilgisini çeken özel plakalı
otomobiller için piyasa fiyatlarının
Ankara'da yaşayan bir kişi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın isminin baş harfi ve
memleketi Rize'nin plaka
numarasını taşıyan "06 RTE 53"
plakalı 1988 model "Serçe" marka
otomobil için 500 bin lira istiyor. Bu
marka ve modeldeki otomobiller,
piyasada 2-5 bin lira arasında alıcı
buluyor.Yine İzmir'de yaşayan bir
kişi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin
kısaltması ile İzmir ve Burdur'un
plaka kodlarını taşıyan "35 MHP 15"
plakalı 1998 model Mitsubishi L200
marka pikap için 500 bin lira talep
ediyor. Aynı model ve marka aracın
piyasa değeri, 11 bin ila 18 bin lira
arasında değişiyor.
Yine "06 RTE 65" plakalı 1998 model
Fiat Tipo'ya 200 bin, 2004 model "34
RTE 01" Peugeot 206 için 100 bin, 20
yaşındaki "34 RTE 43" plakalı
Renault Toros'a 30 bin lira fiyat
biçiliyor.
- 1991 model otomobile
250 bin lira istiyor
İkinci el araçlardan "AKP" plakalı
olanlara da piyasa değerinin
oldukça üstünde fiyatlar isteniyor.
Gümüşhane'de yaşayan bir kişi, "06
AKP 61" plakalı 1991 model Renault
R 21 otomobili için 250 bin,
Ankara'da yaşayan bir kişi, "06 AKP
50" plakalı 1996 model Doğan SLX'e
100 bin, bir başka araç sahibi de "06
AKP 19" plakalı 1991 model Şahin
için 85 bin lira talep ediyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan
bir araç sahibi "35 CHP 36" plakalı
1992 model Doğan marka otomobile
25 bin, Ödemiş'te yaşayan bir kişi de
"35 CHP 85" plakalı 2001 model
Renault Clio için 20 bin 500 lira
istiyor.C
CİHAN
BORCUNUZ İKİ KATINA ÇIKABİLİR ''Ne iş olsa yaparım'' devri sona eriyor
peşin ya da 18
taksitle vadeli olarak
ödenebilecek.
PRİM BORCU NASIL
ÖDENİYOR?
Gelir testi yaptırılmış
fakat hesaplanan
prim borcu
ödenmemişse, aynı
şekilde borcun
faizsiz olarak peşin
ya da 18 taksitte
ödenmesi mümkün
olabilecek.
"Gelir testinde
ikinci şans"
sağlık sigortası
beraberinde
yaptırılması zorunlu
gelir testini
yaptırmayanlar için
son şans.
“Genel Sağlık
Sigortası (GSS)”
tabiri ilk başta
kulağa hoş geliyor.
Sanki herkes
Anayasa’nın 56.
maddesinde yer alan
sağlık hakkından
kayıtsız ve şartsız
faydalanabilecek,
sıkıntılar
yaşanmayacak gibi
düşünülüyor. Ancak
gelinen nokta pek de
öyle değil. Çünkü
GSS ile getirilen gelir
testi uygulaması
düşünüldüğü gibi
sağlıklı işlemiyor.
2012 yılından
itibaren
uygulanmaya
başlanan zorunlu
genel sağlık sigortası
ile gelir testi
uygulaması da
hayatımıza girdi.
Af hala gündemde
ancak gelir testini
hala yaptırmamış
olanlar fazladan
borçlu çıkabilirler.
Milliyet'in haberine
göre gelir testi
yaptırmayanların
gelirleri asgari
ücretin iki katı
olarak
değerlendiriliyor.
Ödenmesi gereken
prim tutarı da bu
nedenle 272 TL'ye
yükseliyor.
Dr. Mehmet Bulut
Radikal'deki
köşesinde yazdı:
GELİR TESTİ
YAPTIRMAYANLAR
YANDI!
Mevcut durumda;
çalışmayan, sigortalı
olmayan, hiçbir
sosyal güvenlik
kurumundan gelir
veya aylık almayan,
GSS kapsamında
bulunmayan ve
çocuklarda 18 yaşını,
liseye gidiyorsa 20
yaşını,
yükseköğrenim
görüyorsa 25 yaşını
tamamlayarak
ailesinin bakmakla
yükümlü olduğu kişi
statüsünden çıkan
kişiler gelir testi
yaptırmak
zorundalar.
kazanamadığı veya
askerliğini bitirip
döndüğü için GSS
yükümlülüğünün
doğduğunu
bilmeyen
milyonlarca gençten
oluşuyor.
Şayet gelir testi
yaptırılmazsa bu
kişilerin gelirleri
asgari ücretin iki katı
olarak
değerlendiriyor ve
bu tutar üzerinden
aylık 272 TL prim
yatırmaları
gerekiyor.
Hal böyle olunca 11
Eylül tarihli Resmi
gazete’de
yayımlanan 6552
sayılı Kanun (namı
diğer Torba Yasa) ile
gelir testi
yaptırmayanlara ve
GSS prim borcu
olanlara ikinci bir
şans ve af imkanı
getirildi.
Ancak söz konusu
yükümlülüğe karşın
birçok kişi gelir testi
yaptırmamış ya da
yaptırmış olsa da
primini yatırmamış
durumda.
Son verilere göre 5,5
milyon kişinin ayda
272 TL GSS primi
ödeme yükümlüğü
bulunuyor. Gelir testi
yaptırmayanların ise
SGK’ya 9 milyar lira
borcu bulunuyor. Bu
kişilerin büyük kısmı
ise üniversiteyi
Buna göre, eğer hiç
gelir testi
yaptırılmamışsa ve
bu sebeple borç
ortaya çıkmışsa, 31
Mart 2015 tarihine
kadar gelir testi
yaptırılabilecek.
Gelir testi
sonucunda, gelir
asgari ücretin üçte
birinden az çıkarsa
prim borcu tamamen
silinecek. Gelir daha
yüksek çıkarsa, buna
göre hesaplanacak
borç ya faizsiz olarak
Aslına bakılırsa
getirilen ikinci
şansın ve af
imkanının da GSS
sistemindeki gelir
testi uygulaması için
bir çözüm olacağını
düşünmüyorum. Bu
yöntemle ancak
günlük ve geçici bir
çözüm üretilmiş olsa
da yıllar geçtikçe
tekrardan gelir testi
yapmayanların
arttığını göreceğiz.
Ve bu kısır döngü
devam edecek.
Çözüm ise sağlık
hakkının sosyal
güvenlik hakkı içine
sıkıştırılmış bir olgu
olmaktan çıkartılıp
münhasır bir
politikaya
bağlanması,
akabinde ise primli
rejiminden
kopartılarak
herkesin ücretsiz bir
şekilde
faydalanmasından
geçiyor.
sertifikasız işçi çalıştırmanın önünün
kapatılması mesajı verdi. Sendikalar da,
başbakanlığa bağlı geniş tabanlı Ulusal
İş Güvenliği Konseyi oluşturulmasını
önerdi.
kapısı olan Türkiye Tarım Kredi
Kooperatiflerine bu yılın 8 ayında 20
bin 549 genç üreticinin ortak
olduğunu bildirdi.
Bostancı, yazılı açıklamasında,
Tarım Kredi'nin Türkiye genelinde 1
milyon 100 bin ortağı olan 1631
birim kooperatifi ve 190 hizmet
bürosuyla Türk çiftçisine 151 yıldır
hizmet verdiğini ifade
etti.
Tarımın öneminin ve Türkiye'de de
modern tarıma geçilmesiyle bu
sektöre ilginin her geçen gün
arttığını belirten Bostancı, "Türk
çiftçisine 151 yıldır hizmet veren,
bütün tarımsal girdileri kar amacı
gütmeden temin eden ve
ortaklarının ürünlerini
değerlendirerek Türk
çiftçisinin her zaman
güven kapısı olan
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatiflerine 2014
yılının 8 ayında 20 bin
549 genç üretici ortak
oldu.
Bu bize olan güveni
göstermektedir.
Sorumluluğumuz daha
da artmaktadır"
değerlendirmesinde
bulundu.
241 üreticiyle Trabzon
Of'taki Tarım Kredi
Kooperatifi ilk sırada
En fazla ortak kaydının
241 üreticiyle Trabzon
Of'taki Tarım Kredi
Çalışma kapsamında iş güvenliğinde
yaptırımlar ağırlaştırılacak. Denetim
firmaları başta olmak üzere yetki ve
sorumluluk konularında caydırıcı cezalar
getirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
mesleki yeterlilik sertifikası, iş güvenliği
danışmanlarının yetkileri, iş
ekipmanlarının kontrolü, riskli
sektörlerde güvenlik önlemlerini içeren
paketi Bakanlar Kurulu'nun gündemine
taşıdı.
İŞ GÜVENLİĞİ KONSEYİ
Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı paket
kapsamında Mesleki Yeterlilik
Kurumu'nun yapısı güçlendirilecek.
Meslek standartları belirlenirken,
sertifika zorunluluğu getirilecek.
AĞIR CEZALAR GELİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, önceki gün işçi ve işverenlerle bir
araya gelerek iş kazaları başta olmak
üzere çalışma hayatına ilişkin sorunları
masaya yatırdı.
Türk-İş, Hak-İş'in aralarında bulunduğu
taraflar iş güvenliği konusundaki
önerilerini sundu. Bakanlar Kurulu'nda
yapılacak değerlendirmenin ardından
çerçevesi belirlenecek paket Üçlü
Tarım Kredi'ye 20 bin yeni ortak
ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
T
Genel Müdürü Namık Bostancı,
Türk çiftçisinin her zaman güven
Danışma Kurulu'nda şekillenecek. Bu
kapsamda iş sağlığı ve güvenliği
yasasının uygulamaları, verimlilik
analizi yeniden yapılacak.
şçi-işveren kesimiyle görüşen
İtehlikeli
Başbakan Ahmet Davutoğlu, en
sektörlerden başlayarak
Kurumun temsilcisi sendikalar eğitim
merkezlerindeki programları artıracak.
İnşaat sektöründe, kalıpçı, betoncu
sertifika aldığı işi yapabilecek. Özellikle
riskli sektörlerde "her işi yaparım"
dönemi kapanacak. Hak-İş Başkanı
Mahmut Arslan, toplantıda mevzuattaki
kör noktaların neler olduğu, yasaya
rağmen kazaların niye devam ettiği
konularının değerlendirildiği
söyledi.C
CİHAN
ISSN 1308 7606
012 yılında
2başlayan
uygulanmaya
zorunlu
Çıkan borçlarını
peşin veya taksitle
ödemek isteyenlerin
30 Nisan 2015
tarihine kadar
SGK’ya başvurmaları
gerekiyor.
Kooperatifince yapıldığını, bunu
İzmir, Erzurum, Artvin ve
Konya'daki kooperatiflerinin
izlediğini bildiren Bostancı,
sorumluluklarının ciddiyetini
bilerek tarımla geçinen herkesi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
çatısı altına çağırdı.
Dünya genelinde 1 milyar
kooperatif üyesi var
Dünyada kooperatifçiliğin hızla
geliştiğini ve 1 milyar üreticinin
kooperatif üyesi olduğunu belirten
Bostancı, ekonomik krizlerin,
kazançlı çıkan tek sektörünün
kooperatifçilik olduğuna işaret
etti.
Türkiye'de çiftçi profilinin
değişmeye başladığına da dikkati
çeken Bostancı, tarımda
sanayileşmeyle holdinglerin yanı
sıra şehirlerdeki orta sınıf olarak
tabir edilen birçok meslek
grubundan insanların da
tasarruflarını tarım sektöründe
değerlendirmeye başladığını
kaydetti. CİHAN
Yıl:70 Sayı:24932 Tarih:25 Eylül 2014 Perşembe
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Yayın Sahibi Temsilcisi
Şüheda YILDIRIM
Sorumlu Müdür
Yazıişleri Müdürü
Bilal ÇETİN
Kübra ERENER
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Yasemin ERENER
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
Yücel TANOL
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
DORUKKAYA MATBACILIK YAY. REKL. MADENCİLİK ENERJİ VE İNŞAAT A.Ş
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
25 EYLÜL 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ALMANYA
Hessen Meclisi’ndeki
SPD, Sol Parti ve FDP’nin
parti grupları, NSU’yu
aydınlatma çalışmalarının mümkün
olduğu kadar hızlı bir
şekilde ilerlemesi için
Hessen Hükümeti’nin
Federal Meclis’in
araştırma komisyonuna
ve Federal Savcılığın istifadesine sunduğu
dosyaların vakit kaybetmeden ibraz
edilmesini bir dilekçe ile
talep etti.
Muhalefet partilerinin
parti grupları ayrıca
dünkü oturumlarında
Federal Meclis’in eski
NSU Araştırma Komisyonu’nun eski üyelerini ve
Thüringen Araştırma
Komisyonu Başkanı’nın
bilirkişi olarak dinlenmesi talebini de dilekçesine ekledi.
CİHAN
IRAK
Irak Ulusal Güvenlik
Müsteşarı Falih
Fayyad’ı kabul eden
Suriye Devlet Başkanı
Beşşar Esed, terörle
mücadelede uluslararası çabaları desteklediklerini söyledi.
Başkent Şam’da gerçekleşen görüşmede terörle
ortak mücadele ele
alındı. İki ülke terörle
mücadelede
önümüzdeki dönemde
karşılıklı atılacak adımları değerlendirdi.
Esed, ülkesinin yıllardır
terörle mücadele ettiğini ifade ederek bu
konudaki kararlıklarının devam edeceğinin altını çizdi.
Görüşmede Esed,
terörle mücadeleye
hizmet edecek uluslararası her türlü çabayı
desteklediklerini ifa
etti. Haberde Esed'e
atfedilen "terörle
sadece askeri tedbirlerle mücadelede başarı
kazanılamaz" sözü ise
dikkat çekti.
CİHAN
SUUDİ ARABİSTAN
Körfez ülkeler, ABD
öncülüğünde
Suriye'deki hedeflere
yönelik saldırılara
katıldıklarını kabul
etti.
Ban: Vurulan
gruplar barış
ve güvenliğe
yakın tehdit
M Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
ABD önderliğindeki koalisyonunun Suriye’de hedef aldığı
radikal grupların uluslararası barış
ve güvenliğe yakın tehdit teşkil ettiğini söyledi.
B
Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande ile ortak basın toplantısı
düzenleyen Ban, Suriye hükümetinin bu saldırıyı talep etmediğinin
farkında olduğun fakat Şam’ın bu
konuda önceden bilgilendirildiğini
ifade etti.
Ban, ayrıca vurulan bölgelerin Şam
hükümetinin kontrolünde olmadığını dile getirdi. BM Genel
Sekreteri Ban, vurulan radikal grupların uluslararası barış ve güvenliğe yakın tehdit teşkil ettiğini dair
bir konsensüsün mevcut olduğunu
da ekledi.
Ban Ki-mun, bu tür grupları ortaya
çıkaran şartların da ortadan kaldırılmasını istedi. Radikal grupların
oluşmasının Suriye’deki trajik iç
savaşın sebebi değil, sonucu
olduğunu vurguladı. Suriye halkını
bu tür gruplardan korumak için BM
prensipleri temelinde harekete
geçilmesini istedi.
CİHAN
BM’de iklim zirvesi yapıldı
ama ortak mücadele hala hayal
Birleşmiş
Milletler'de
(BM) yapılan ve
yalnızca bir
günlük
oturumla
sınırlandırılan
2014 İklim
Zirvesi için
ülkelerin ortak
hareket etmesi
şu an için çok
uzak ihtimal
olarak
görülüyor.
50’ye yakın dünya liderinin katıldığı
BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında yapılan iklim zirvesinin, 2015
yılı için planlanan ‘iklim değişikliliğiyle
mücadele’ için küresel anlaşmaya zemin
hazırlaması amaçlanıyordu. Önümüzdeki
yıl yapılması öngörülen anlaşmanın
önünde hala karbon salımı, metan sızıntıları, petrol ve gaz üretimi ile ormansızlaşma gibi konularda ülkeler arasında
ciddi yaklaşım farklılıkları bulunuyor.
ABD Başkanı Barack Obama, gelişmiş
ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele de
daha fazla sorumluluk alması gerektiğini
söyledi. Zirvede konuşan Obama,
"Amerika Birleşik Devletleri, temiz enerji
ve karbon emisyonunun azalmasını sağlamada iddialı adımlar attı" iddiasında bulundu. İklim değişikliğine karşı tüm
ülkelere sorumluluk düştüğünü belirten
Obama, "Buradan tüm ülkelere sesleniyorum; bize katılın (iklim değişikliği ile mücadele). Gelecek sene ya da bir sonraki yıl
değil, şimdi katılın. Çünkü hiçbir ulus tek
başına bu tehdidin üstesinden gelemez’’
1
dedi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise, iklim
değişikliğinin dünya için endişe verici
yeni bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Ban, ‘‘İklim değişikliği bu çağda tanımlandı. Ve bu geleceğimizi tanımlayacak.
Bizlerin bugün buna vereceği tepki de
geleceğimizi tanımlayacak’’ ifadelerini
kullandı. Başkan Obama, BM’den dünyaya
iklim değişikliğine karşı ‘ortak hareket
edelim’ dese de ABD, şu ana kadar 73
ülkenin bir araya gelerek imzaladığı karbon fiyatını destekleyen ülkeler arasında
yer almayacağını açıkladı. Çin ise bu anlaşmaya imza atan ülkeler arasında yer
aldı. İklim değişikliğine karşı bugüne
kadar en ciddi adımlar Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB, iklim değişikliği ile
mücadele kapsamında bugünkü sera gaz
salım oranını 2030 yılına kadar yüzde 40
oranında azaltarak 1990 yılı öncesi seviyesine çekme taahhüdünde bulunmuştu.
Yine AB, yenilenebilir enerji kullanımını
da yüzde 27 seviyelerine yükseltme ve
yüzde 30 oranında da enerjide verimliliği
arttırma hedefi sözü verdi. 150'den fazla
ülke BM’deki zirve öncesinde 2030 yılına
ormansızlaşmayı sona erdirebilmek için
ortak hareket edeceğini açıkladı. Ancak
bu konuda çok önemli aktör olan Brezilya,
bu harekete katılmayacağını bildirdi. Ormanların sera gazını emmesi açısında
iklim değişikliğine karşı mücadele de
oldukça önemli bir faktör. ABD, Kanada ve
AB üyeleri başta olmak üzere 150 ülke,
2020 yılına kadar orman kaybını yarıya ve
2030 sensine kadar da tamamen ormansızlaşmayı durdurmak için bir deklarasyon
üzerinde anlaştı. Zirvede dünya liderleri
iklim değişikliği ile mücadele için 5 milyar
dolar harca yapılması konusunda söz
verdi. Ancak liderlerin bu sözlerinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. AB
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso,
ekonomiye zarar vermeden iklim değişikliği ile mücadele edilebileceğini söyledi.
Barroso, AB’nin önümüzdeki yedi yıl
süresince gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelesi için 3 milyar Euro
sağlayacaklarını dile getirdi.
CİHAN
Berlin’de eyalet
başbakan
adayları ilk
‘düello’ya çıktı
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
Samsung'dan
B
iPhone 6 cevabı
erlin Başbakanı
KlausWowereit’ın(SPD) yerine
adaylığını koyan RaedSaleh, Jan Stöss ve
Michael Müller, Genç
Sosyal Demokratlar’ın
(Jusos) programında
kozlarını paylaştı.
Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi
Arabistan da IŞİD'e
karşı operasyonlara
katıldığını duyurdu.
Parti teşkilatının eski
başkanı ve Çevre ve
Şehir Gelişiminden Sorumlu Senatör Müller,
“Yönetmeyi bilmek
lazım” diyerek deneyimli bir siyasetçi
olduğuna dikkat çekti.
Suriye'de 10'dan fazla
hedefe 200'den fazla
hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor.
Bunların çoğunluğu
Amerikan Ordusu
tarafından gerçekleştirildi.
Müller, konut eksikliğini dile getirerek, 5
bin yeni konutinşa
edileceğini belirtti.
ABD'nin IŞİD
haricinde ayrıca El
Kaide'nin Horasan
Grubu'nu da vurduğu
belirtildi.
SPD Eyalet Meclis
Grubu Başkanı RaedSaleh ise “Sosyal sorunların yoğun olduğu bir
semtte büyümenin ne
manaya geldiğini iyi
bilirim” dedi.
Bu grubun ABD ya da
Avrupa'da saldırı
hazırlığında oldukları
öne sürüldü. CİHAN
Bu bölgelerdeki
gençlere şans verilmesini isteyen Saleh,
“Bir kişinin geleceği
doğduğu yere bağlı olmamalı” dedi.
ROMANYA
Romanya'dan Macaristan'a giden ve çoğunluğunu Romen
yolcuların oluşturduğu
otobüs Romanya Macaristan sınırındaki
Mako kasabası yakınlarında sabah saatlerinde devrildi. 32
kişinin bulunduğu otobüste can kaybı yaşanmazken, ikisi ağır 11 kişi
yaralandı. İlk bilgilere
göre 28 Romen'in bulunduğu otobüsteki yolcuların kimlikleri
açıklanmadı. Pazar
günü de Kuşadası'ndan
dönen Romenleri
taşıyan otobüs Bulgaristan'da şarampole yuvarlanmış. 1 kişi ölmüş, 5
kişi de yaralanmıştı.
CİHAN
amsung, 3 günde 10 milyon satan
iPhone 6'nın başarısı üzerine
gelecek ay piyasada olacak
Galaxy Note 4'ü satışa sundu.
S
Samsung, en büyük rakibi Apple'ın
iPhone ile Asya ve ABD'de elde ettiği
rekor satışların ardından harekete
geçti.
Güney Koreli elektronik devi, Ekim
ayında sunulması planlanan Galaxy
Note 4 akıllı telefonunu çarşamba
günü itibariyle satışa sunacağını açıkladı.
Galaxy Note 4, ilk olarak Güney Kore
ile iPhone 6'nın henüz satışa sunulmadığı Çin'de satışa çıkacak, ardından 140 ülkede raflardaki yerini
alacak. Samsung, ilk kez bir ürününü
ilk olarak Çin piyasasında satışa sunmuş oldu.
Firmanın aldığı karar, Apple gibi
rakiplere karşı daha düşük bütçeli
telefonların öne çıktığı piyasalarda
avantaj elde etmeyi amaçladığına
işaret ediyor.
olmak üzere büyüyen piyasalarda
artan rekabet nedeniyle kan kaybeden Samsung, Temmuz ayında açıkladığı ikinci çeyrek rakamlarında
yüzde 20 zarar duyurmuş ve hisse
değeri iki yılın en düşük değerine inmişti.
Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın
satışa sunulduğu Avustralya, Singapur, Hong Kong, Porto Riko, Fransa,
Almanya, İngiltere, Kanada ve ABD'de ilk üç gün içinde 10 milyon satışı
geride bırakarak kendi rekorunu
kırdı.
Galaxy Note'un Seul'de düzenlenen
tanıtımında konuşan Samsung mobil
biriminin satış ve pazarlama başkanı
Lee Don-Joo, 'geçici olarak zor bir
dönemden geçtiklerini ancak
teknolojik yenilik güçleri sayesinde
kısa sürede toparlanmayı umduklarını' söyledi.
Samsung, iPhone 6 Plus'un içinde yer
aldığı 'phablet' piyasasında 2011'de
başlattığı Galaxy Note serisiyle
öncülerden biri olmuştu. Çin başta
Lee, 5.7 inç büyüklüğündeki Galaxy
Note 4’ün, 2013'te iki ay içinde 10 milyon satan Note 3'ün başarısını geride
bırakacağını umduklarını belirtti.
Teşkilatın başkanı Stöss
ise sol eğilimli siyaset
yürüteceğini vaat etti.
Stöss, “Açılan sosyal
makasın tekrar kapanmasını istiyorum” diyerek başkente yatırım
yapacağı sözünü verdi.
Forsa’nın araştırmasına
göre Berlinlilerin yüzde
54’ü Müller’i başbakanlığa layık görüyor.
Saleh ve Stöss ise yüzde
25’er oy aldı.
Başbakanın kim olacağına ise SPD üyeleri
karar verecek.
Sonuçlar, 6 Kasım’da
belli olacak.
CİHAN
25 EYLÜL 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
BBP'li Şenliler:
Ülkenin
en önemli
sorunu terör
üyük Birlik Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selahattin Şenliler,
ülkenin en önemli sorununu
terör olduğunun altını çizerek, terör
örgütünün ülkemize mülteci dalgasını
fırsat bildiğini belirterek, isim vermeden asker ve polisi taşlayan Aysel
Tuğluk ile ‘senin devletin’ ibaresiyle
tepki çeken Diyarbakır Belediye
Başkanı Gülten Kışanak’ı sert bir şekilde kınadı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, İl Başkanlığı
devir-teslim törenine katılmak üzere
geldiği Sivas’ta ülke gündemiyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
B
101 gündür terör örgütünün elinde bulunan Musul Konsolosluğu
görevlilerinin bir pazarlık ve takas
sonucu kurtarılmasına sevindiklerini
belirten Şenliler, ancak ihmal ve
kusurların sonucunda rehin alınan
vatandaşların kurtarılmasını bir kahramanlık olgusu olarak sunulmasını ve
bundan siyasi bir rant elde edilmesini
doğru bulmadıklarını ifade etti.
Ülkenin en önemli meselesini ‘bölücü
terör örgütünün sinsi planları ve
ülkenin içinde bulunduğu bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığı ve bunun
oluşturduğu toplumsal travmalar birinci plana çıkmaktadır.’ diyerek açıklayan Selahattin Şenliler, “Özellikle
son iki gündür Urfa sınırının hemen
karşısında bulunan Suriye toprakonguldak'ta Torba Yasa sonrası maden işletmecilerinin
üretimi durdurması üzerine işsizlikle karşı karşıya kalan işçileri
ziyaret eden CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yakup Akkaya, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız'a tepki gösterdi Akkaya, "Enerji Bakanı çıkıp utanmadan, o
televizyonların karşısında 77 milyon insana yalan söyleyerek, 'biz
bir teklif verdik muhalefet partileri
itiraz etti ve bunu yürürlükten
kaldırdık' dedi.
Z
Elimde tutanak var, o zamanki Grup Başkanvekili
Nurettin Canikli ve AK Partili milletvekillerinin imzasıyla
yasa tasarısını geri çeken AKP'dir.
Burada insanları kandırmak ve bu
işsizlik üzerinden siyaset yapmak
ahlaki değildir. Buradan işverenlere de seslenmek istiyorum: İşçiye
şantaj yaparak sorunlarınıza alet
etmeyin." ifadelerini kullandı.
Valilik önünde eylemin ikinci
gününü geçiren işçileri ziyaret
eden Akkaya, yaptığı açıklamada,
larında PKK uzantısının kurtarılmış
bölge ilan ettiği bölgede yine bir terör
örgütü olan İŞID’ın yapmış olduğu
saldırılar sonucunda bir insanlık
dramı yaşanmaktadır.” şeklinde
konuştu.
MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE
BAŞKANINI KINADI
Askeri taşlarken gündeme yansıyan
milletvekili Aysel Tuğluk ile bir subay
ile tartışması olay olan Diyarbakır
Belediye Başkanı Kışanak’ı sert bir şekilde eleştiren BBP Genel Başkan
Yardımcısı Şenliler, şöyle devam etti:
“İbretle görmekteyiz ki ülkemizin baş
belası olan bölücü terör örgütü ve onların siyasi uzantıları mülteci akınını
fırsat bilerek ülkemiz ve milletimizin
birlik ve bütünlüğüne karşı kinlerini
kusmaktan geri kalmamaktadırlar.
Milletvekili sıfatını taşıyan bir
hanımın, -hanım demeye dilim de varmıyor -, eline taş alarak polisimize ve
askerimize karşı taş atmasını şiddetle
telin ediyorum. Seçilmiş bir belediye
başkanı sıfatını taşıdığı halde şerefli
Türk Ordusu subayına karşı ‘senin devletin’ diye hitap ederek, bu toprakları
ve ülkeyi kendi devleti olarak
görmediğini aleni ifade eden Diyarbakır Belediye Başkan'ını şiddetle
telin ediyorum.”
CHP'li Kart:
17 polise
gözaltı algı
oluşturma
ve gündem
saptırma
amaçlı
“UYUŞTUCUYLA İLGİLİ MEDYAYA
SANSÜR UYGULANIYOR”
Uyuşturucu kullanma yaşının 9 yaşına
kadar indiğini ancak hükümetin konunun gündeme getirilmemesi için
medyaya sansür uyguladığını savunan
Şenliler, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi
gençlerimizin uyuşturucu ve alkol
batağına sürüklenmesidir. Bazı şeyler
özellikle gözden kaçırılmaktadır.
Halbuki Türkiye’nin geleceği olan
yavrularımızın uyuşturucu kullanma
yaşının 9-10 yaşlarına kadar
düştüğünü büyükşehir varoşlarında
sentetik hapların uyuşturucu belasına
uğrayan yavrularımızın ruhsuz bedenleriyle her sabah karşılaştığımız bir
gerçektir. Özellikle bunların televizyonlarda, görsel ve yazılı medyada
haber yapılmamasıyla ilgili talimatlar
verildiğini maalesef durmakta ve bundan dolayı da büyük bir teessür içinde
kalmaktayız.” Konuşmaların ardından
yetki belgesini yeni İl Başkanı Uğur Bulut’a teslim eden Şenliler, görevinde
başarılar diledi.
CİHAN
madenleri işletmeyeceksiniz ve
işçileri işten çıkartıyorsunuz, niye
bu madenlerin işletme hakkını
elinizde tutuyorsunuz? Verin onları devlet işletsin. Öyle yağma
yok." şeklinde konuştu.
"MADENE 5 BİN KADROLU İŞÇİ
ALINMALI"
Enerji savaşlarının sürdüğü
günümüzde taşkömürünün çok
stratejik bir öneme sahip olduğunu
dile getiren CHP Genel başkan
yardımcısı Akkaya, "Madenler
stratejik öneme sahiptir.
Hele taşkmöürü en önemlisidir ve Zonguldak bunun
merkezidir. Özellikle enerji
savaşlarının sürdüğü 21. yüzyılda
kamunun malı olan yeraltı zenginlikleri, birilerinin keyfiyle yeraltında kapalı kalamaz. TTK'nın
norm kadrosu 14 bin 500'dür. Bu
işçiyle yeraltı zenginliklerimiz
ekonomiye kazandırılmak zorundadır. Ama bugün 9 bin 500 kişiyle
ancak bu yapılıyor. Bu doğru
Akkaya
İşsizlik üzerinden siyaset
yapmak ahlaki değildir
"Soma'da 13 Mayısta kaza diyorlar,
bir cinayet yaşandı ve 301
madencimizi şehit verdik. Bu
Torba Kanun Yasası çıkarken biz
taşeronlaşmadan tutun da iş
sağlığı ve iş güvenliği, ücretlerin
yükseltilmesine ve yıpranma paylarının düşürülmesine kadar 100
kanun teklif tasarısı verdik; ama
bunların hiçbirisi kabul edilmedi.
Akkaya, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "İşletmelere de sesleniyorum: Elbette bu Torba kanundan
sonra maliyetler artmış olabilir.
Enerji Bakanı çıkıp utanmadan, o televizyonların
karşısında 77 milyon insana
yalan söyleyerek, 'biz bir teklif
verdik muhalefet partileri itiraz etti
ve bunu yürürlükten kaldırdık'
dedi. Elimde tutanak var, o zamanki Grup Başkanvekili Nurettin
Canikli ve Ak Partili milletvekillerinin imzasıyla yasa tasarısını
geri çeken AKP'dir. Burada insanları kandırmaya ve bu işsizlik üzerinden siyaset yapmak ahlaki
değildir. Eğer iktidarsanız çözüm
bulmak sizindir. Buradan işverenlere de seslenmek istiyorum: İşçiye
şantaj yaparak sorunlarınıza alet
etmeyin. İşçiyi işsizlikle terbiye ederek kendi yapamadıklarını işçi üzerinden yapıyorlar. Biliyorsunuz
madenleri işletmek için imtiyaz
alıyorlar. Hem işçileri işten çıkarıyorlar hem de imtiyaz haklarını ellerinde tutuyorlar. Madem siz
Yeni bir süreç başlamıştır.
Devletle bir sözleşme imzalamışsınız. Yeni şartlara
göre zarar ettiğinizi beyan edip devlet yetkilileriyle görüşüp yeni bir
yol göstermesi istenmesi gerekir.
Bunu yapmadan, kışın geldiği,
okulların açıldığı ve 15 gün sonra
bayramın geleceği bir ortamda işçileri buralara göndermek ahlaki
değildir. Biz bu işin takipçisiyiz.
Soma'yla ilgili Meclis'te çok mücadele ettik. Bizim zaten AKP'yle
ayrı düştüğümüz nokta bu. Onlar
inanın, lokal bakıyorlar. Genel bakmıyorlar. 301 madenci şehidimizin
yakınlarına bu imtiyazlar verilirken, yazıktır, günahtır dedik.
Diğer bölgelerin de bu konuyu kapsamasını istedik. Maden şehitlerinin aileleri arasında ayrım
yapmadan yapalım dedik ama ne
yazık ki kabul edilmedi."
Yücel TANOL-EKONOMİ
değildir. En kısa süre içinde en az 5
bin kişinin TTK'ya kadrolu olarak
işe alınması gerekmektedir.
HP Konya Milletvekili Atilla Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın bazı polislere yönelik
usulsüz taltif verildiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı değerlendirdi.
C
17 polise yönelik çalışmanın maddi
gerçeğe ulaşmak yerine emniyet üzerinden algı yaratma çalışmaların parçası
olduğunu, kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve gündemi saptırma
amacıyla yapıldığını dile getiren Kart,
Emniyet bünyesindeki taltif ödemelerinin
öteden beri sorunlu olduğunu ifade etti.
Taltif yönteminin çoğu zaman amacı
dışında, haksız ve adaletsiz bir şekilde
kullanıldığını, konjonktüre uygun olarak
ve siyasi irade tarafından kişisel ve siyasi
amaçlarla istismar edildiğini savunan
Kart, hükümet, kendisinin sebebiyet
verdiği ve oluşturduğu suç ilişkilerini,
delilleri tahrif ederek yeni delil üreterek,
yeni soruşturmalar açarak, doğmuş olan
suç delillerini yok etme ve gündem oluşturma amacına yönelik olan yeni bir girişimde bulunduğunu vurguladı.
Gazetelerin ortaokul ve liselerde
başörtüsünün serbest bırakılması ile ilgili
soruları üzerine ise Kart, yönetmelik
değişikliğini hükümetin suçlarını, dirayetsizlerini ve öngörüsüzlüklerini örtmek amacıyla yaptığını kaydetti.
MADEN İŞLETMECİLERİNE TEPKİ
"O yolsuzluklar, o hukuksuzlar, o
Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehlike altına alan gelişmeler o kadar yoğunlaştı
ki, hiçbir örtüyle bunların üstü örtülemez." diyen Kart, "Oyun çocuklarının bedenleri, onların örtüleri üzerinden
acımasızca siyaset yapan, buna tenezzül
eden bir kadrodan söz ediyoruz.
Sıkıştılar, iç politikada sıkıştılar, dış politikada sıkıştılar. Bütün suçlarının, dirayetsizliklerinin, öngörüsüzlüklerinin
kamuoyunda tartışılmasını önlemek
adına o küçük çocuklarımızın masum bedenleri üzerinden toplumu ayrıştırmaktan kaçınmayan bir kadro Türkiye'yi
yönetiyor.
Oyun çocukları üzerinden, onların özgürlükleri ve bedenleri üzerinden o çocukları
acımasızsa Taliban anlayışıyla, IŞİD anlayışıyla kullanan bir kadro ile karşı
karşıyayız.
Bugün aslında bu kararla Taliban anlayışlarını, IŞİD anlayışlarını, o iklimi
yarattıklarını itiraf ettiler. Bir suçüstü
tablosudur bu." şeklinde konuştu.
CİHAN
7
MHP'li Yeniçeri:
Polise yönelik
operasyonlar
misilleme ve
sırıtan bir tavır
HP Ankara Milletvekili
Özcan Yeniçeri, AKP iktidarının ahlaken tükenmiş
bir iktidar olduğunu belirterek
"Kendileri hakkındaki yolsuzluk
iddialarına cevap verememişlerdir. 4.5 milyon dolarEuro neyse ayakkabı
kutularındakilerin hesabını verememişlerdir. Polise yönelik operasyonlar bir misillemedir. Çok
sırıtan bir tavırdır. Bunları çok
büyük bir olaymış gibi ortaya koymak Tencere dibin kara senin ki
benden kara psikolojisinin yansımasıdır." dedi. Meclis'te basın
toplantısı düzenleyen Yeniçeri,
"Rehinelerin kurtarılması operasyonunda emeği geçen herkes
kutlanmayı hak etmiştir. Başta rehine aileleri olmak üzere Türk
milletine geçmiş olsun." diye
konuştu. İhmaller sebebiyle sorumluların da hesap vermesi
gerektiğini vurgulayan Yeniçeri,
rehinelerle birlikte Türk dış politikasının da IŞİD’in rehini olmaktan çıkması temennisinde
bulundu. Terör örgütü PKK'nın
son dönemde bölgede okul
yakma ve olaylarını da değerlendiren Yeniçeri, "Bütün bu
PKK’nın yakma, yıkma ve
yargılama sürecine karşı Milli
Eğitim Bakanı’ndan hiç ses çıkmıyor.
M
İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan ise
dillere şenlik bir açıklama geldi.
Bakan Ala, Diyarbakır, Cizre ve
Yüksekova’da açılan Kürtçe
ilkokulların devletin içindeki
derin PKK'nın işi olduğunu öne
söyledi. Ala, HDP’li vekillerin,
sendikaların ve sivil toplum
örgütlerinin destek verdiği
okullar için provokasyon demekle
yetindi. Genelkurmay Başkanlığı
siteleri hava tahmin gibi terör raporu yayınlanıyor. Hükümet
okullar yakılırken ciddi bir tedbir
almıyor. Bakanlar yakma, yıkma
karşısında suspus olmuş durumdadır. Her şey çözüm süreci
içindir. Çözüm süreci de yakma,
yıkma ve yargılama sürecine
dönüşmüş halde ve durumdadır."
Başörtüsüyle ilgili bir soruya ise
Yeniçeri, başörtüsünün AK Parti'nin kullana kullana
tüketemediği bir olguya
dönüştüğünü söyledi.
Başörtüsünün siyasi istismar olmaktan çıkması gerektiğini belirten Yeniçeri, başörtüsünün AK
Parti'nin oy deposunun
akaryakıtı olmaktan da çıkarılması gerektiğini vurguladı.
İsteyenin başörtüsüyle derselere
girmesinin sanıldığı gibi laik,
demokratik sistemi imha etmeyeceğini aksine demokrasi ve özgürlükleri inşa edeceğini belirten
Yeniçeri, başörtüsünden değil AK
Parti'nin milli devlet düşmanı
siyasetinden korkmak gerektiğinin altını çizdi. Polise yönelik
operasyonlarla ilgili bir soruya da
Yeniçeri, "Bu bir misillemedir.
Çok sırıtan bir tavırdır. Elbette insanlar haksız bir şekilde taltif
edilip ödüllendirilmişlerse onlar
için gereken yönetmelik
çerçevesinde, yasalar
çerçevesinde yapılır. Bunları çok
büyük bir olaymış gibi ortaya koymak Tencere dibin kara senin ki
benden kara psikolojisinin yansımasıdır. AKP iktidarı ahlaken
tükenmiş bir iktidardır. Kendileri
hakkındaki yolsuzluk iddialarına
cevap verememişlerdir. 4.5 milyon
dolar-euro neyse ayakkabı kutularındakilerin hesabını verememişlerdir. Aynı şekilde havuz
oluşturmanın bir mafya gibi bir
işadamlarına salma salmanın
hesabını verememişlerdir. Sıfırlama kavramlarını açıklayamamışlardır. Dolayısıyla bunları
ortaya çıkaranlara bir operasyon
yapmak suretiyle siz bize bunu
yaptınız ama bakın sizin de şöyle
şöyle yolsuzluklarınız var şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkarıyorlar. Tencere dibin kara senin ki
benden kara yöntemidir. Onun
için bu bir tacizdir. Bundan sonra
da bunun devamının geleceğini
söylemek rahatlıkla
mümkündür." karşılığını verdi.
CİHAN
8
25 EYLÜL 2014
Gündem
göstererek, “Hükümetin bu
konuya yaklaşımı tamamen
ideolojik bir yaklaşımdır ve bunu
biz kabul edemeyiz" dedi.
BAŞÖRTÜSÜ
ÖZGÜRLÜĞÜNE TEPKİ
Başbakan Yardımcısı Arınç’ın
açıkladığı kılık-kıyafet
yönetmeliğindeki değişiklikle
ilgili ise Altay,” Bu yönetmelik
değişikliği ile kaldırılan ‘başı
açık’ ifadesi, Bülent Arınç’ın
ifade ettiği yönetmelik
kapsamında bir değişiklik ise,
okul öncesini de kapsar, ilkokulu
da kapsar, ortaokulu da kapsar,
liseyi de kapsar. Yapılan
değişikliğin Milli Eğitim
Okulları’na bağlı öğrencilerin
Kılık-kıyafet Yönetmeliği ile ilgili
olduğunu öngörüyoruz” diye
konuştu.
Altay şunları kaydetti:
“Siz kızların başını örteceğinize,
yüzünüzü örtün, utanın.
Demokrasi başörtüsünden
ibarettir. Kızlar başörtüsü
takabiliyorsa, demokrasi vardır.
Gösteri hakkını kullanmayan,
herhangi bir silahı dahi olmayan
taraftar grubu darbeye
teşebbüsle suçlandığı ülkemizde
iler demokrasi dedikleri sadece
ve sadece baş örtüsünden
ibarettir. Hükümetin bu hamlesi
Suruç’tan görünen IŞİD bayrağını
örtmeye yetmeyecektir.
Hükümetin bu adımı
yolsuzlukları ve yoksulluğu
örtmeye yetmeyecektir. Bu örtü
Soma’daki kazaları, asansör
kazalarını, Bakanların saatlerini,
para kutularını, para sayma
makinelerini örtmez. Sınıra
dikilen IŞİD bayrağını ortadan
kaldırmaz.”
Altay, konunun sadece
özgürlükler açısından
Yönetmelik iptaliyle ilgili olarak,
konunun tartışılacağını ifade
eden Altay velilerin konuyla ilgili
olarak itiraz edebileceğini
kaydederek “Bunu pedagojik
görmüyoruz, çocuğun kendi
karar vereceği konu olarak
görmüyoruz. Ailelerin, ailelerin
yatkın çevrelerinin, ailelerin
siyasi çevreleri ile
siyasallaşacağını düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.A
AA
Bahçeli’nin 2015 hedefi 110 milletvekili
ahçeli’nin Türkiye’yi bölgelere
ayırarak yaptırdığı çalışmaya
göre, MHP 2015’te yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 97 ila
110 milletvekili çıkartıyor. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
geçtiğimiz cuma günü il başkan-
B
düzenlediği saldırıların
ardından yaptığı açıklamada
çözüm sürecinin bittiğini
söyledi.
Karayılan, “Barbar IŞİD çeteleri
Kobani halkını yok etmek
istiyor. Vicdanların
başkaldırması gerekiyor. Artık
sınırların bir anlamı
kalmamıştır. Kuzey halkı
Kobani’ye geçmelidir. Türkiye
tarafından Kobani’ye geçişler
olmamıştır. MİT bilinçli böyle
haber yayıyor. Orada Kobani
halkı savaşıyor. Kobani saldırısı
ile kuzeydeki süreç aslında
bitmiştir. Son sözü Öcalan
söyleyecektir.” ifadelerini
kullandı. T24 internet sitesinde
yer alan haberde, IŞİD
tarafından kaçırılan 49
konsolosluk personelinin
serbest bırakılması karşılığında
IŞİD’in Kobani’ye girdiğini iddia
‘Tampon bölge’ye
karşı ortak açıklama
Diyarbakır’da bir araya gelerek
ortak basın açıklaması yapan
sivil toplum kuruluşları ile
siyasi parti temsilcileri,
Türkiye’nin terör örgütü IŞİD’le
işbirliği içinde olduğu kanısının
güçlendiğini belirtti. Ortak
açıklamada, Türkiye’nin
oluşturmak istediği tampon
AK Parti gençler için harekete geçiyor
K Parti Genel Merkezi'nden
alınan bilgiye göre, parti
A
genel merkez binasında, 24
Eylül'de, Yerel Yönetimlerde
Gençlik ve Eğitim Destek
Politikaları Çalıştayı
düzenlenecek.
Çalıştayda, AK Partili
Belediyeler tarafından, "Bilgi
Evleri", "Eğitim Destek
Merkezleri", "Gençlik Merkezi",
"Kültür Merkezleri" gibi
isimlerle özellikle ilk ve
ortaöğretim çağında bulunan
öğrencilere yönelik yürütülen
hizmetler değerlendirilecek.
Başta ekonomik durumu iyi
olmayan ailelerin çocuklarını
sokaktan, zararlı
alışkanlıklardan, kafelerden
kurtararak eğlenebilecekleri,
öğrenebilecekleri sosyal ve
kültürel becerilerini
geliştirebilecekleri ortamların
oluşturulmasına yönelik
çalışmalar da ele
alınacak.CİHAN
çalışmayla 110 milletvekilinin üzerine çok rahat bir şekilde çıkabiliriz.” dedi. MHP, 2011 seçimlerinde
aldığı 12,9 oy oranıyla 52 milletvekili çıkarmıştı. 2007 seçimlerinde
14,27 oy oranı ile Parlamento’ya 71
sandalyeyle giren MHP, 1999 seçimlerinde yüzde 18 oy oranıyla 129
milletvekili çıkartarak, DSPMHP-ANAP koalisyon
hükümetinde yer almıştı. Devlet
Bahçeli, kasımda start verecekleri MHP olağan kongresiyle,
genel seçim çalışmalarını birlikte yürüteceklerini ifade etti.
Böylece, seçime daha heyecanlı
ve etkin gireceklerini söyleyen
MHP lideri, il başkanlarına da
şu uyarıda bulundu: “Öncelikle
yeni üye çalışmasını başlatın.
Kongreye yeni üyelerle birlikte
girin. Milletvekili adayı olmayı
düşünen il ve ilçe başkanları ise
istifasını versin. Kongreden
sonra istifa eden il başkanlarını
milletvekili adayı göstermeyi
düşünmüyorum.”CİHAN
Partide kim lik bunalımı
olduğunu
savunan
CHP'li Muhar rem İnce, o
isim
üzerinden
yine çok ağır
eleştirilerde
bulundu.
C
bölgeye karşı çıkıldı. Azadi
Hareketi, DTK, DBP, DDKD,
KADEP, ÖSP, Nubihar Komele,
Öze Dönüş ve Med-Zehra’nın
imza attığı ortak basın
açıklamasında IŞİD’in
bölgedeki bazı devletlerin
desteği ile silahlandırılarak
palazlandırıldığı belirtildi. BM
ve AB Kobani’ye destek olmaya
çağrıldı. Türkiye’nin, IŞİD ile
işbirliği içinde olduğu kanısının
güçlendiği aktarılan
açıklamada, “Dolayısıyla
Kürdistan’ın kuşatılmasında ve
yaşanan bu trajedide
Türkiye’nin sorumluluğu
büyüktür. Türk devletinin
oluşturmak istediği, bunun için
uluslararası destek aradığı
tampon bölge uygulamasını
Rojava’nın işgaline dönük bir
politika olarak değerlendiriyor
ve tüm Kürdistanlıların tampon
bölge uygulamasına karşı
direnmesini ulusal bir görev
olarak görüyoruz.” ifadelerine
yer verildi.C
CİHAN
larıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, başkanlara hedef olarak
milletvekili seçimlerini gösterdi ve
“Türkiye’yi bölgelere ayırarak bir
çalışma yaptırdım. Çalışmada 30
Mart yerel seçim sonuçları da
değerlendirmeye alındı. Sıkı bir
CHP'li İnce'den o isme çok
sert eleştiri
HP yönetiminin
bilimden
yararlanmadığını ve
beceriksizlikler yüzünden
yenildiklerini itiraf eden
CHP'li Muharrem İnce,
eleştiri oklarının hedefine bu
kez partiye Kemal
Kılıçdaroğlu'nun daveti
üzerine katılan Mehmet
Bekaroğlu'nu oturttu.
CHP'li Muharrem İnce,
yönetime giren Bekaroğlu
eden Karayılan, tampon bölge
ile Rojava’daki kantonların
tasfiye edilmek istendiğini ileri
sürdü. Karayılan,
“Konsolosluğu 20 Eylül’de
bıraktılar. Planları da IŞİD’in 20
Eylül’de Kobani’ye girmesiydi.
‘Takas yapmadık’ diyorlar ama
Kobani’yi sattılar. Fakat Kobani,
onların değildi ki. Bu diplomasi
zaferiymiş, diplomasi
rezaletidir. Tampon bölge ile
dertleri de Rojava’daki
kantonları tasfiye etmektir.”
şeklinde konuştu.
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bahçeli, herkesten sır gibi sakladığı anket çalışmasının sonuçlarını il başkanlarıyla paylaştı
bakılamayacağını iddia ederek
şunları kaydetti: “Cumhuriyet
Halk Partisi 18 yaşını doldurmuş
herkesin, her alanda, istediği gibi
giyinmesine, kuşanmasına,
istediği örtüyü kullanmasına
hiçbir itirazımız olmadı. Bu
konuya çocuğun
üstün yararı
bakımından
bakıyoruz. 18 yaşın
altındaki bir çocuk,
‘matematik dersi
görmek
istemiyorum’ derse
hükümet şunu
diyebilecek mi;
‘evet, bu çocuk
matematik dersi
görmesin.’ Böyle bir
şey olabilir mi?
Hükümetin bu
konuya yaklaşımı
tamamen ideolojik
bir yaklaşımdır ve
bunu biz kabul
edemeyiz. Eğitim
açısından, genç
kuşakların geleceği açısından
Türkiye’deki okulların olumlu,
ılımlı iklimini muhafazası
açısından doğru bulmuyoruz.
Türban, hükümetin har başının
ağrıdığında alabileceği bir
aspirin değildir.”
‘Çözüm süreci bitti,
son sözü Öcalan
söyleyecek’
KK’nın üst düzey
P
yöneticilerinden Murat
Karayılan, IŞİD’in Kobani’ye
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Başörtüsü özgürlüğüne karşı
HP Grup Başkanvekili Engin
C
Altay, ortaöğretimdeki
başörtüsü serbestliğini tepki
25 EYLÜL 2014
T
dalet Bakanı bekir
A
bozdağ, ceza infaz
kurumlarının dış
güvenliğinin Adalet
Bakanlığına devrine
ilişkin yasayla, 5 yıl
içinde dış güvenliğin
kademeli şekilde
Bakanlığa geçeceğini
belirterek, bu kapsamda
25 bin civarında yeni
infaz koruma memuru
istihdam edileceğini
bildirdi.
Bazı hükümlülerle
cezaevinde görüşme
imkanı bulduklarını ve
taleplerini dinlediklerini
aktaran Bozdağ, "Allah
kimseyi cezaevine
düşürmesin. Tutuklu
olarak da hükümlü
olarak da hiçbir
insanımızın cezaevlerine
düşmesini arzu etmeyiz"
diye konuştu.
Hükümlü veya tutuklu
olsun cezaevindeki
herkesin kendilerine
emanet olduğunu ifade
eden Bozdağ, şunları
söyledi:
"İşledikleri iddia edilen
suçlar her ne olursa
olsun, mahkeme
kararlarındaki hüküm ne
olursa olsun, kesinleşse
dahi cezaevinde kim
varsa, onlar annelerinin,
babalarının, ailelerinin
daha da ötesi
milletimizin bize
emanetidir. Onlar,
birilerinin evladıdır,
kardeşidir, eşidir,
akrabasıdır mutlaka.
Kendi yavrumuzu bir yere
emanet ettiğimizde ona
nasıl iyi davranılmasını
istiyorsak, burada
bulunan bütün hükümlü
ve tutuklular da
ailelerinin, milletimizin
bize emanetidir. Bizim bu
emanate layık olan
şekilde vazifemizi yerine
getirmemiz lazım.
Mahkumlar topluma
döndüklerinde, buradaki
iyi muameleyi her daim
anmaları lazım. Belki
Türkiye'nin geçmişinde
cezaevlerinde yürek
burkan, acıtan hadiseler
Adalet Bakanı bekir bozdağ, ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin Adalet Bakanlığına devrine ilişkin yasayla, 5 yıl içinde
dış güvenliğin kademeli şekilde Bakanlığa
geçeceğini belirtti.
oldu ama biz Türkiye'nin
bundan sonra
cezaevlerinde böylesi
hadiseler olmasına asla
izin vermeyiz, göz
yummayız."
Türkiye'de cezaevlerine
ilişkin şikayetlerin büyük
ölçüde azaldığını da
vurgulayan Bozdağ, son
12 yılda atılan adımların
bu noktadaki şikayetleri
minimize ettiğini dile
getirdi. Bozdağ, azalsa da
var olan şikayetlerin
üzerine kararlılıkla
gittiklerini, gitmeye
devam edeceklerini
bildirdi.
Cezaevlerinde çalışan
personelin büyük
fedakarlıklarla görev
yaptıklarını belirten
Bozdağ, onların
sıkıntılarını bildiklerini,
atılması gereken
adımların bir kısmını
yerine getirdiklerini
kaydetti.
Ekim'de inşallah
yasayı çıkaracağız
Ceza infaz kurumlarının
dış güvenliğinin
Jandarmadan Adalet
Bakanlığına devrini
öngören düzenlemenin
Meclis Genel Kurulunda
olduğunu anımsatan
Bozdağ, "Ekim'de Meclis
açılınca inşallah yasayı
çıkaracağız. Yasanın
Canikli: Türkiye cazibe merkezi
çıkmasından sonra
cezaevlerimizin
tamamının dışı güvenliği
kademeli şekilde Adalet
Bakanlığına geçmiş
olacak. Bunun için 5
yıllık geçiş süreci
öngörüyoruz" dedi.
Şu anda cezaevlerinde
adeta ikili bir yönetim
olduğunu, dış güvenlik
ve içerinin yönetimiyle
ilgili iki başlı bir durum
yaşandığını ifade eden
Bozdağ, "Güvenliğin el
değiştirmesinden sonra,
yönetimde de bir birlik
oluşacaktır. İşlerin
sağlıklı yürümesi ve
sorumlunun tek olması
son derece önemli.
Şimdi infaz koruma
memurlarıyla ilgili ayrı,
jandarmayla ilgili ayrı
usul var. Ortada olay
olduğunda çözümü
zorlaşıyor. Onun için
sorumluları da
tekleştiren hesap
soranları da tekleştiren
bir adımı atmış olacağız.
Bu çerçevede yasanın
yürürlüğe girmesinden
sonra 25 bin civarında
yeni infaz koruma
memurunu istihdam
edeceğiz" diye konuştu.
Bozdağ, yeni istihdam
edileceklerin dış
güvenlikte çalışacağını,
belli bir yaştan sonra
içeride görev alacağını
anlattı.AA
anikli, Çankırı Valisi Vahdettin
Özcan'ı ziyaretinde yaptığı
C
konuşmada, kentin nüfusunun artmaya başlamasının sevindirici
olduğunu, teşvik politikalarının
çok önem taşıdığını söyledi.
Çankırı'ya yatırımcının gelmesinin
hem teşvik politikaları hem de
yatırımcının ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duymamasıyla ilgili
olduğuna işaret eden Bakan
Canikli, bunun da göçün önüne
geçilmesine katkı sağladığını dile
getirdi.
Canikli, AK Parti iktidarının kaynakları ülkenin her yanına eşit
dağıtmak için mücadele verdiğini
vurgulayarak "Geçmişle
kıyaslandığında yatırımlarla ilgili
yapılan düzenlemeler devrim
niteliğindedir. Bunlar sürekli
günün koşullarına göre yenilenmelidir. Biz de bunu yapıyoruz"
diye konuştu.
Dünyanın çalkantılarla uğraştığını
dile getiren Canikli, "Etrafımızdaki
bütün sıcaklığa, çalkantıya, ateşe,
istikrarsızlığa rağmen Türkiye
barış adası gibi yatırım çekmeye
devam ediyor. Bölge olarak baktığımızda Türkiye cazibe merkezi.
Balkanların, Orta Doğu'nun, Kuzey
Afrika'nın hedef olarak gördüğü
bir ülke. Türkiye'ye yatırımlar
sürüyor" ifadesini kullandı.
Bakan Canikli, Türkiye'nin güçlü
bir ekonomiye sahip olduğuna
işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar çok test edildi,
'Türkiye ekonomisi ufak bir dalgada zarar görür' denildi. Teste
tabi tutuldu. Elbette zaman zaman
ufak tefek zararlar görüldü, bu
kaçınılmaz.
Geçmişte 'Amerika ve Avrupa
ekonomisi hapşırdığı zaman
Türkiye zatürre olur' denirdi. Bu
gerçekti, en ufak bir sıkıntı
olduğunda biz bunun bedelini çok
ağır öderdik. Şimdi Amerika,
Avrupa zatürre oluyor, biz sadece
hapşırıyoruz. Bu güçlü bir
ekonomik temellerin atıldığını gösteriyor. Türkiye yatırım üssü olmaya devam edecek."
Görüşmenin ardından Vali Özcan,
Canikli'ye tuz lambası hediye
etti.AA
Akdoğan: Türkiye'ye ödev veremezler
aşbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Türkiye 'bunlar yapılB
malı yoksa Suriye bir bataklığa
verilen ''Tanıtım ve Halkla
İlişkiler'den Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığı''nı içine
sindiremeyerek, ''Partiye bir
gün olsun çay içmeye
gelmemiş kişi, partinin
neyini yönetecek?'' diyerek
çok sert tepki gösterdi.
İnce'nin Yeni Şafak'taki
röportajında Mehmet
Bekaroğlu ile ilgili soruya
verdiği cevap şöyle;
Dışarıdan gelen partimin
dokusunu bilemez. Belediye
başkanı, milletvekili
olmasına itirazım olmaz ama
partiyi yönetemez.
Şimdi partideki 130
milletvekilinin amiri
pozisyonunda. Bu olacak iş
mi yani? Ömrüm on beş
yaşından elli yaşına kadar
bu partide geçti. Partiye bir
gün olsun çay içmeye
gelmemiş kişi, partinin
neyini yönetecek? Bu
partinin tuvaletini
yıkamışım, bayrağını
asmışım... Namuslu ve
düzgün bir adamdır. Yöntem
itibariyle eleştirimi ortaya
koyuyorum. (Gülerek) Ayrıca
partide kimlik bunalımı var
zaten. Kendisi ruh doktoru
olduğu için o konuda da
partiye bir katkısı olabilir.AA
"Avustralya bizim için güvenilir bir ortak"
BMM Başkanı Cemil
Çiçek ve
beraberindeki heyet,
Avustralya ziyareti
kapsamında
Melbourne'deki
temaslarını
tamamlayarak başkent
Canberra’ya geldi.
Resmi temaslarda
bulunmak üzere
Avustralya’da bulunan
Çiçek, Canberra’da ilk
olarak Türkiye
Büyükelçiliği'ni ziyaret
ederek Büyükelçi Reha
Keskintepe’den bilgi
aldı.
Daha sonra Avustralya
Federal Parlamentosu’na
geçen Çiçek ve
beraberindeki heyet,
Avustralya Gazi İşleri
Bakanı Senatör Michael
Ronaldson ile görüştü.
25 bin yeni infaz
koruma memuru
alınacak
9
Ronaldson, toplantıda
Çiçek'i parlamentoda
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile
getirerek, Türkiye’nin
her yıl 25 Nisan’da
Çanakkale’de ANZAC
törenlerinin yapılmasına
verdiği izin ve
katkılarından dolayı
teşekkür etti.
Meclis Başkanı Çiçek de
Avustralya ve
Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler (BM) ve G20
gibi uluslararası
kuruluşlarda bir arada
çalıştığını hatırlatarak,
Avustralya ile ilişkilere
büyük önem verdiklerini
vurguladı. Avustralya ve
Türkiye ilişkilerinde
Çanakkale Savaşları’nın
önemli bir yere sahip
olduğunu belirten Çiçek,
"İlişkilerimiz, her ne
kadar bundan çok daha
önce başlamış olsa da bu
savaşların iki ülke
ilişkilerine kattığı
anlam, yüklediği
sorumluluk çok daha
farklı ve özeldir diye
düşünüyorum. Bu
ziyaret, 2015 öncesi
yapılan önemli bir
ziyaret. Türkiye olarak
hayatlarını kaybetmiş
kahramanların anısına
büyük bir sorumluluk
duygusuyla 2015 yılına
ciddi bir hazırlık
yapıyoruz. Sizleri orada
ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyacağız,
ümit ediyorum ki sizi
tekrar orada görme
imkanı olacaktır.
Savaştan, mücadeleden,
çatışmadan kalıcı bir
dostluk çıkmıştır. Bu,
başka ülkeler
bakımından belki
anlaşılmazı çok zor olsa
bile çok önemli ve
anlamlı bir ilişkidir. 100.
yıl dönümü,
ilişkilerimizin
gelişmesine,
derinleşmesine, her
alanda daha yakın bir iş
birliği yapmamıza imkan
verecektir" dedi.
Avustralya bizim için
güvenilir bir ortaktır
Avustralya-Türkiye
ilişkilerindeki
gelişmelerin olumlu bir
şekilde devam edeceğini
hatırlatan Çiçek,
sözlerine şöyle devam
etti:
"Birlikte yakın
çevremizde çatışmaların
ve çok büyük acıların
yaşandığı bir dönemde
Türkiye Avustralya
ilişkileri daha da anlamlı
hale geliyor. Bu nedenle
iki ülke, bu ilişkileri her
alanda geliştirmek için
daha doğru bir çaba
içerisine girecektir,
girmesinde de fayda
vardır. Güney Doğu Asya
politikaları açısından
Avustralya, bizim için
çok güvenilir bir ortaktır.
Dolayısıyla biz, bu
ilişkileri ne kadar
geliştirebilirsek diğer
ülkelerle ilişkilerimizde
de bu önemli bir katkı
sağlayacak."AA
Başbakan
Yardımcısı
Akdoğan,
''Onlar
bugün utan madan
Türkiye'ye
ödev veremezler" dedi.
dönüşüyor' dediğinde hiç adım atmayanlar, bugün utanmadan
Türkiye'ye ödev veremezler" dedi.
Her tarafta kimi mezhep, kimi
etnik temelli ciddi çatışmaların
yaşandığına, büyük bir kaos ve
karmaşa ortamı bulunduğuna
işaret eden Akdoğan, Türkiye'nin,
bu süreç içerisinde bütün bölgede
bir istikrar abidesi olarak yükselen tek ülke olduğunu dile getirdi.
Akdoğan, Musul'da rehin alınan
Türkiye konsolosluk görevlilerinin
Türkiye'ye getirilmesine
değinerek, "Bu süreçte güzel bir
olay yaşadık. Nedir o? Rehine kurtarma operasyonu. Belki de asrın
rehine kurtarma operasyonunu
Türkiye Cumhuriyeti büyük bir
başarıyla gerçekleştirdi" diye
konuştu.
Konsolosluk görevlilerinin, 101
gün süren çok boyutlu, ciddi ve
titiz bir çalışma sonucunda sağ
salim Türkiye'ye getirildiğine
dikkati çeken Akdoğan, şöyle
devam etti:
"Bu tarihi bir başarıdır. Birçok
büyük ülke, 'süper güç' denilen
ülkeler, birkaç rehinesini kurtaramazken, Türkiye Cumhuriyeti'nin,
49 personelini, 49 vatandaşını sağ
salim o yangının içerisinden kurtarıp getirebilmesi gerçekten çok
büyük bir başarıdır. Bu
Türkiye'nin büyük bir ülke, Türk
milletinin de büyük bir millet
olduğunu gösteriyor. Bütün kuruluşlarımızla ne kadar iftihar etsek
azdır. Hepsini tebrik ediyorum.
Milli İstihbarat Teşkilatımız,
Genelkurmay Başkanlığımız, emniyet teşkilatımız süreci adım
adım takip ettiler. Rehinelerimiz
neredeler, nereye transfer ediliyorlar, durumları nedir anbean
takip ettiler. Sabırlı, serinkanlı bir
çalışmayla, en ufak bir zayiata yol
açmadan kardeşlerimizi ülkemize
getirmeyi başardık."
Uyuşturucu ile mücadele planı açıklandı B
aşbakan Ahmet
Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadele
kapsamında mahallelerde narkotimler ve
gençlik timleri oluşturulacağını belirterek,
'Sokağın hakimi bu
çetelere sokağı, çocukları bırakmayacağız.
Mahallelerimize giremeyecek,
okullarımızın yanına
yaklaşamayacaklar.
Nasıl bir terörist yaklaşınca ne muamele
görüyorsa aynı
muameleyi görecekler'
dedi. Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu
ve ekibinden geniş
kapsamlı brifing aldıktan sonra açıklamada
bulunan Davutoğlu,
toplantıda uyuşturucuyla mücadele
konusunun ele
alındığını aktardı.
Başbakan Davutoğlu, gençlere hayatı zehir eden uyuşturucu ile mücadelede
yeni yol haritasını açıkladı.Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve ekibinden
geniş kapsamlı brifing aldıktan sonra açıklamada bulunan Davutoğlu,
toplantıda uyuşturucuyla mücadele konusunun ele alındığını aktardı.
Okullar ve çevrelerinin
kontrol altına alınacağını, zehir tacirlerinin bu b ölgelere
yaklaştırılmayacağını
kaydeden Başbakan,
şunları söyledi:
CİDDİ BİR
MÜCADELE
'Birkaç ay içinde
Uyuşturucuyla Mücadele Şurası toplayacağız. Sivil toplumun,
ailenin ve her kesimin
gireceği gönüllülük
esasına dayalı bir
çalışma yürütülmesi
lazım. Alana, sokağa
inmek lazım. Sokağa
insani unsurla inmek
lazım. Daha sonraki
aşamada, kamudaki
ve bakanlıklar arası
koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan
Yardımcısı Bülent
Arınç'ın başkanlığında 'Uyuşturucuyla Mücadele
Yüksek Kurulu' oluşturacağız. Çünkü biz
bunu terörle mücadele
gibi ciddiye aldığımız
bir mesele görüyoruz.
Terörle mücadele nasıl
Türk milletinin çok gururlu
olduğunu ifade eden Akdoğan,
"Bunu bir gurur meselesi de yaparak, bununla yatıp kalkarak,
geceleri gözümüze uyku girmeyecek şekilde bu meseleyi
dertlenerek, aylardır bu meselenin üzerindeydik" dedi.
"İçten içe ağladım"
Akdoğan, 3,5 aylık bir bebeği bulunduğunu ve her sabah ona baktığında, rehineler arasında yer
alan iki bebeği düşündüğünü ve
içten içe ağladığını anlattı.
"Evimizde bebeğimiz rahatsızlandığında, o kadar geniş imkanlar içerisinde bazen çaresiz
kalabilirken, düşünün, rehin
alınılan bir ortamda, bir bodrum
katında en temel ihtiyaçlarınız
karşılanamazken bir bebek nasıl
büyür?" diye soran Akdoğan,
bütün bunları dert edinerek, çok
sabırlı bir çalışmayla hamdolsun
neticeye ulaştıklarını kaydetti.A
AA
gençlerimiz için,
toplumumuz için hayati ve stratejik bir
meseleyse uyuşturucuyla mücadeleyi de o
şekilde ele alacağız.
Daha az önemli görmüyoruz.'
ANNE TİMLERİ
OLUŞTURULACAK
'Mahalleye, semtlere
kadar inilen süreçte
narkotimler, gençlik
timleri, anne timleri
oluşturularak bu
çetelere sokakları
bırakmayacağız. Mahallelerimize giremeyecekler. Eğer bu
konuda herhangi bir
tereddüt hasıl
gösteren olursa, idari
anlamda, o konuda da
gerekli idari tedbir alınacak. Mahallelerimize giremeyecekler,
okullarımızın yanına
yaklaşamayacaklar.
Nasıl bir terörist yaklaşırsa ne muamele
görüyorsa aynı
muameleyi görecekler.
Bu çeteleri mahallelerimize sokmayacağız.
Devlet bu kararlılığı
gösterirken ailelerimizin de çocuklarına
sahip çıkması lazım.
Bir çocuğu annesinden koparabilmek
mümkün değildir, annelerin evlatlarına
böylesine sarılmalarını arzu ediyoruz. Öylesine
sarılsınlar ki başka
hiçbir şey oraya nüfuz
edemesin.'
VİRANELER
TASFİYE EDİLECEK
'İlaçlar tekrar tasnif
edilecek. Belli ilaçlara
erişim imkanı kalmayacak. Erişilmemiş
uyuşturucu mağduru
veya tedavi altına alınmamış mağdurun
kalmaması yönünde
de çalışmalarımızı
artıracağız. Viraneleri
tümüyle tasfiye edeceğiz.”A
AA
10
25 EYLÜL 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Rifat KAYA
Süleyman GÖKSU
ADABA YOLCULUK
TMO DE BİR İLK YAŞANDI
elamı Şırıl Şırlattır
K
Kelam akıtırken dilinden zehir akıtma
Gönül bağın içerden dışarıdan yaktırma
Sevildiğinden sayıldığından ağlattırma
Gramın mihengin kadir kıymet tartınsın
Ömür dediğimiz kelebek ömrü kadardır
Allahın kulu Allah zikriyle rahatlatır
Her zerresi sevgi saygı hoş görü yaşatır
Kırma kırdırma gönül bağın gün ay
doğursun
Sevgiyi saygıyı sev enginliye akıtır
Gönül bağ bahçelerine can suyu çağlatır
Şiş kebabında külleriyle sev say dağlattır
Kelamı balından canından şırıl şırlattır
Sevgi Saygı ve Saygınlık
Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah
için sevmek buğz ettiğine de Allah için
buğz etmektir.
Hz. Muhammed (s.a.v)
Saygı sevgiyi sevgi saygıyı doğuran
doğurtturan ilkeleri ışığında saygı; Diyalog içinde olan birey ve kurumların ilişkilerinde ki ilgi, alaka, tutumlar ve yapıcı
davranışların oluşmasından doğan ön
yargısız ölçülü özenli duygulardır. Saygı
korku ve endişelerden de kaynaklanabilir, Bir mevkii veya değerlerimizi kaybetme korkusu saygıyı doğurabilir.
Zorunlu, kültürel adetler, saygının oluşmasında oluşan merhalelerdir. İnsan ve
insanların meydana getirmiş olduğu
toplumlarda saygı şekillenir. Korkudan
mı sevgiden mi hayranlıktan mı doğmuş
saygı olguları, günümüz yaşantısı
içersinde, sosyolojik ve psikolojik olarak
gelişmektedir. Saygıyı tarif etmek, kalıplara sığdırmak zordur. Sevgiye ise Âdemoğlunun yüksek duygularla karşılıksız
fedakârlıklarla duyulan hissedilen
bağlılık duygusudur. Aktif yaratıcılık
güç ile enerjinin aktarımıdır. Sevgi Körü
körüne bağlanıp, çakıl dikken dinlemeden basılan yoldur. Şefkattir. Kardeşçe
sevmek, özde sevmek, cinselde sevmek,
ana ile çocuğunu sevgisinde ki sevgide
sevmek, Tanrıyı sevmek vs gibi duygularla âdemoğlu renklidir. Sevmek yorumladığımız müzik aleti gibidir. Yorum
ve çaldığımız müzik aletinin akordunda
nağmeleştiğimiz sürece rahatsızlık vermez, nağmeleşmediğimiz an içersinde
de rahatsızlık verir. Sevgi yıldırım
gibidir. Yaratıcıdır. Birliği dirliği uyumluluğu var eder, yapılandırır. Sevgi saygı
âdemoğlunun közünde harlanır küllenir. Bu közü cürümünde barındırdığı
sürece canlanır. Cürümünü taşıtırsa,
gelişen ortamın özünde gelişme gösterir.
Bu gelişmede bağırtı çığırtı olabileceği
gibi olmaması da gerekebilir. Sevgide
saygıda benlik yoktur. Ben sen onlar
vardır. Çoğalmaktır. Nefestir. Bütünlük
kazanarak ruhta tende evrende gün ay
ışığını yansıtır. Sabır, tutku, cesaret,
risk, vefa, sadakat, sorumluluk, umut,
özveri, anlayış hoş görüdür. Sevgi saygı
yöneldiği hedefe ve biçimlerine bağlı
olarak da büyük çeşitlilik gösterebilir.
İletişim ve alaka sevgi saygıda, gönül
bağının bülbülüdür. Figanı, içeriyi
dışarıyı gün ay aydınlatır. İnanan,
yaşayan, duyumsayan, bölüşen olgudur. Tüm evrensel toplumlarda farklı
olsa da yapıcı olgularla gelişimini
sağlar. İnsanın içersinde ki sevgi bilgeliği ne kadar fazla ise saygının
gelişmesinde tomurcuk gibi evreni
kaplar. Kendini ne küçük nede büyük
göstermeden, değer vermek, olduğu gibi
kabul etmek, tanımak, önemsemek,
dinlemek, anlamak, özgürlükleri yok etmemek, Gönül kırmamak ve hakları
kabul etmek, ruhun tenin evrensel
ilkeler içerisinde, hoş görü közünde,
fokur fokur fokurdamaktır saygı sevgi;
Yargılayandır. Her toplumun değer
yargıları ile sosyolojik ve psikolojik
olarak, kültürel yaşayışları içinde, farklı
olarak gelişse de, içerden akan niyet,
kişilerin ruh ve teninde hep yapıcı yıkıcı
olarak gelişebilir. Kişi özünde sevgi
saygı ile yaşamalı, can suyunu vermeli.
Kokusunu rengini çevresine dağıtmalı.
İradesindeki yıkıcı zihniyeti duş etmeli.
Sevgi saygıya ibadete durulmalı. Saygı
sevgi hak edilmeli, Talebi ancak ve
ancak közünde ki külünde dağlanan şiş
kebaba bağlı. Külü, közünün külü ise
sevgiyi saygıyı tavlatır. Ruhun damak
tadında tat verir. Külünde yakmış ise
tadı tuzunu baharatlarda kurtaramaz.
Ne demiş Atamız, “ Kırılan kalbi altın
tellerle örsen bile iz bırakır.” Sağlıklı
olarak, ulusal düşünce içinde; Allahın
kuluna sevgi saygı hoş görü içinde
engin akmalı. Gün ay doğmalı, Allahın
sevgisi ile figanlaşmalı. Sevgi saygı
üşüten ısıtan, hak hakikat, yanlış
doğru, ön yargısız yol alandır. Ehli
kâmil ile zehir zıkkım içirendir. Yek
olmak, hiç olmak, ateşinde, fırtınasında
var olmaktır. Şırıl şırıl şırıldayan
gözyaşı, Âdem ile Hava anamızın
saflığında yaşam demektir.
T
MO tarımın temel
taşlarından bir yer.
Üreticinin başvurduğu ilk
merkez.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üretici zarar etmesin diye
hububatta taban fiyatı açıklamadı.
Her yıl hasat mevsimi olarak
bilinen Haziran ve Temmuz
aylarında binlerce çiftçiden
hububat satın alan ve
çiftçinin 'kara gün dostu'
olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu yıl ilk
kez buğday ve arpa alımı
yapmadı.
Bakanlık fiyat da açıklamadı, ürün de almadı.
Hububat fiyatları bu yıl
üreticinin yüzünü güldürdü.
TMO, bu sene serbest
piyasada buğday ve arpa fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hububat almadı.
Tüccarın iyi fiyat verdiği
hububatta alım yapamayan
Toprak Mahsulleri Ofisi,
mısır alımı için kolları erken
sıvadı.
Her yıl çiftçilerden binlerce
ton ürün alan TMO, stoklarını ise Bakanlar Kurulu'ndan aldığı izinle ithalat
yaparak dolduracak.
Yüzlerce kamyon ve traktörün günlerce sıra beklediği
TMO şubeleri bu yıl ilk kez
bu denli sessizliğe büründü.
TMO, önceki yıllarda olduğu
gibi devasa siloların yetersiz
kalması nedeni artan hububatı etraftaki boş arsalarda
saklıyordu. Bu yıl Gıda
Bu yıl hububat alımı yapmayan Toprak Mahsulleri
Ofisi'nde gözler, mısıra
çevrildi.
TMO'nun görevleri ise şöyle;
görev alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nevi ve
mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve
satışını yapmak ve gerekli
stok tesisi ve muhafaza
etmek suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar
sağlamak.
Lüzum görülen hallerde,
faaliyet konularına giren
ürünleri ve mamullerini dış
piyasalardan satın almak.
Yurt içinden satın aldığı
ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda
sürümünü sağlamak için her
türlü işlemi yapmak ve
gerekirse bunları yurtdışına
satmak.
Faaliyet konusuna giren
ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama
ve ayırma işleri ve bu mallar
üzerine gerektiğinde varand
muameleleri yapabilmek
üzere inşa edilmiş veya
yeniden inşa ve iktisap
edilecek olan silo ve
müştemilatı ile ambarları
işletmek.
Faaliyet konuları ile ilgili her
türlü iş ve işlemi yapmak
veya yaptırmak.
Dünya hububat üretim
hareketlerini ve fiyatlarını
izlemek, değerlendirmek,
faaliyet konuları ile ilgili her
türlü yayını yapmak.
Yetkililer, TMO'nun hasat
döneminde üreticini, diğer
zamanlarda ise tüketicinin
yanında yer aldığını belirtiyor. Ürününüz bereketli
olsun
Eminönü’de baklava
izdihamı yaşandı
İstanbul’da 14 bin 500
polisle huzur operasyonu
Fatih Eminönü’nde,
Baklava ve
Tatlı Üreticileri
Derneği (BAKTAD), düzenlenen 'Baklava
Festivali'nde
vatandaşlara 3
ton baklava
dağıttı.
Dağıtım
sırasında
baklava almak
için birbiriyle
yarışan vatandaşlar
arasında izdiham yaşandı.
Birçok baklava
yerlere saçıldı.
İstanbul’da 14 bin 500 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.
aklava ve Tatlı ÜreticiB
leri Derneği (BAKTAD),
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
ve Fatih Belediyesi'ninle iş
birliğiyle düzenlenen 9. Tarihi Yarımada Baklava Festivali ,tarihi Eminönü
Meydanında başladı.
Festival öncesinde baklava
ustaları birbirleriyle yarıştı.
Baklavanın yufkasını en
ince açmak için çaba
gösteren ustalar, birinci olmak
için uzun süre ter döktü. Birinci
olan baklava ustasına 10 altın
verilirken, ilk 4’e giren yarışmacılara toplamda 25 altın verildi.
Mehter takımının mini bir gösteri
yaptığı festivalde, vatandaşlar
baklava alabilmek için saatler
öncesinden kuyruğa girdi.
Baklavaların çok güzel
göründüğünü dile getiren vatandaşlar, tatlıları yemek için sabırsızlandıklarını ifade etti. 60 çeşit
tatlının sergilendiği festivalde,
tepsi ile dağıtılan baklavalar
dakikalar içerisinde tükendi.
Zabıtalar izdihamı önlemek için
uzun süre mücadele ederken,
vatandaşlar demir bariyerleri zorlayarak baklava almaya çalıştı.
Vatandaşlar tatlıları alabilmek
için birbirleriyle yarıştı.
YERE DÜŞEN BAKLAVALARI
TORBALARINA DOLDURDU
Dağıtım sırasında yaşanan izdihamdan dolayı çok sayıda
baklava daha yenmeden yere
döküldü. Bazı vatandaşlar ise
yere düşen baklavaları alarak torbalarına koydu.
Mediha SELÇUK-EKONOMİ
İstanbul’da fırtına
İ
yaralanmalara sebep oldu
onuyla ilgili bilgi veren İstanbul
K
Emniyet Müdürü Selami Altınok,
operasyonlarda çok sayıda silah,
uyuşturucu madde ve aranan şahıs
ele geçirildiği bilgisini verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 14 bin
500 polisle 39 ilçe genelinde asayiş
uygulaması yaptı. Operasyon, özellikle suç oranının yüksek olduğu Beyoğlu ilçesinde yoğunlaştı. Polis
ekipleri, önceden belirlenen
adreslere baskınlar düzenledi.
Açılmayan kapılar koçbaşı ile
kırılarak içeri girildi. Aramalara
eğitimli narkotik köpekleri de
katıldı. Polis helikopteri de havadan
operasyona destek verdi. Ekipler,
metruk binalar, bina bahçeleri ile
şüpheli araçları didik didik aradı.
İnternet kafe ve
benzeri yerlerde
de kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.
Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca
ve uzun namlulu silah da ele geçirildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi de uygulama
sırasında yakalanarak gözaltına
alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok da, Taksim Meydanı’na
gelerek uygulama yapan polisleri
denetledi.
Basın mensuplarına konuyla ilgili
bilgi veren Selami Altınok, uygulamayla polisin önleyici kolluk kuvveti
görevini ön plana çıkartmayı
amaçladıklarını ifade etti. İstanbul’da huzur ve sükunu sağlamayı
hedeflediklerini belirten Altınok,
uygulama neticesinde çok olumlu
du.
asına neden ol
kişinin yaralanm ı, kurbanlık hayrtıld
Bazı çadırlar yı ı. Kurbanlık sahipleri
ld
ka
ta
ık
aç
n
vanlar
yakalandıkları cak
da
an
r
bi
a
ay
an
ı
fırtın
ın
ığ
ıld
rt
rların yı
söyleyerek, çadı gelmediğini
zara
kurbanlıklara
i.
ed
söyl
NDI
RKEN YARALA
OTOBÜS BEKLE
en bir
durakta bekley oldu.
reklam
a
'ta
'd
at
ul
al
B
nb
a,
ta
ın
İs
rt
a
Fırtın
neden
nı Fı
yaralanmasına obüs
malzemeleri ya
tı
da
ça
n
,
nı
rı
dı
la
la
ka
be
ta
durağında ot
çadırlarına da
Ayakapı otobüs
taşlarla
sıra kurbanlık
rKu
e
i'd
durağa düşen
az
n,
ng
dı
lta
ka
Su
en
i.
ey
rd
kl
ve
be
zarar
düşün taşlar
Tarihi binadan ından
in kurulan kurı.
iç
ı
nd
m
la
ra
ra
ay
ya
B
n
ba
r verdi. Ayağ
ı, fırtınanın
durağa da hasa len kadın, tedavi
banlık çadırlar
ü.
ld
kü
ni
re
sö
en
CİHAN
yaralandığı öğ
şiddetiyle yerind la şişen çadıreye kaldırıldı.
an
st
ar
ha
zg
la
rü
ıy
rı
ac
la
am
da
Bran
demirler bir
lardan fırlayan
lli olan fırtına, Su
stanbul’da etki anlık çadırlarını
rb
tangazi’deki ku demirleri bir kişinin
arın
rl
dı
Ça
.
du
ur
uç
bazı
neden olurken
yaralanmasına ki hayvanlar açıkta
çadırlarda
at'ta ise fırtına
kaldı. Fatih Bal şlar, durakta
ta
n
sebebiyle düşe nı yaraladı.
dı
ka
r
bekleyen bi
Sarıyer’de 6 ton hamsi dağıtıldı
srıyer'de düzenlenen hamsi
S
şölenine katılan vatandaşlar
uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinliğe katılanlara ekmek arası 6
ton hamsi ikram edildi.
etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Kurulan mangallarda
pişirilen hamsinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun
kuyruklar oluşturdu.
Şenliğe katılan bir vatandaş ise
hayatında ilk kez hamsi yiyeceğini söyledi. AK Parti Sarıyer
İlçe Başkanlığı, Sarıyer merkez
alanda hamsi şenliği yaptı. 6
ton hamsinin ikram edildiği
Renkli görüntülerin oluştuğu
şölende, vatandaşlar kemençe
eşliğinde horon tepti. Şölende 6
ton hamsinin dağıtıldığını belirten AK Parti Sarıyer İlçe
Başkanı Salih Bayraktar, “Ulusal
ve kültürel değerlerimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi
güçlendirmek adına, Sarıyer AK
Parti İlçe Başkanlığı olarak
böyle bir organizasyon düzenledik.
Artık hamsi balığı ortak bir paylaşımımız olmuştur. Günün anlamına atıfta bulunarak hamsi
balığı diyor ki, artık bir birini
yemeyin hamsi yiyin diyorum.
Bu şölenin birlik, beraberlik ve
kardeşliğimize katkı sağlayacağını, ülkemize milletimize
katkı sağlayacağını temenni ederim.” diye konuştu.
Şanlıurfalı olduğunu söyleyen
bir vatandaş, “İlk defa hamsi
yiyeceğim. Çoluk çocuğumu
evde bırakıp hamsi yemeye
geldim.” şeklinde konuştu.
CİHAN
sonuçlar aldıklarını dile getirdi. Altınok’un, polisin asli görevinin
suçun işlenmeden önce gerekli tedbirler alması gerektiği algısını
topluma göstermek istediklerini aktardı.
Uygulamanın 39 ilçenin genelinde
yapıldığını söyleyen Altınok, çalışmalar sonucunda uyuşturucu
madde, silah ve aranan şahısların
yakalandığını net rakamların ise
daha sonra açıklanacağını ifade etti.
Altınok, İstanbulluların huzur
içinde yaşamaları için çalışmalarını
yürüttüklerini ve kendilerine belirterek kendilerine güvenilmesini
istedi.
IŞİD terör örgütünün rehin aldığı
konsolosluk çalışanları arasında İstanbul’da görevli polis memurlarının
da olduğunu aktaran Altınok, rehinelerin kurtulmasıyla ilgili
herkese gözaydınlığı diledi. CİHAN
Ahşap bina alev alev yandı
atih’te iki katlı ahşap bina alev
F
alev yandı. İtfaiye ekiplerinin
çalışmasıyla söndürülen yangın
sonrası bina kullanılamaz hale
geldi.
Yanan binanın boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme
başlatıldı. Cibali Mahallesi Bostan
Hamamı Sokak’ta bulunan iki
katlı ahşap binada yangın çıktı.
Binadan yükselen alevleri gören
vatandaşlar durumu itfaiye ve
polise bildirdi. Kısa sürede olay
yerine gelen itfaiye ekipleri
söndürme çalışmalarına başladı.
Polis ekipleri de emniyet şeridiyle
sokağı kapatarak çevre güvenliği
aldı.
Çıkış sebebi henüz bilinmeyen
yangın itfaiyenin yaklaşık bir
saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tamamen yanan ve kısmen çöken
bina kullanılamaz hale geldi. İlk
belirlemelere göre yangında ölen
ya da yaralanan olmadı. Yangınla
ilgili inceleme başlatıldı. CİHAN
25 EYLÜL 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Milyonlarca öğrenci ve veli tedirgin
Türkiye genelindeki 23 bin 412 okul müdüründen 7 bini, 75 puanın altında kaldığı için görevden alındı.
11
Özel Otlukbeli Koleji,
yeni binasında
M
üdürlerin kasım ayı ortasına
kadar okullarında kalmaları
gerekir, ama birçoğu raporlu. Bu
arada yeni müdürlerin kendi ekibini kurma hakkı olduğu için mevcut
müdür yardımcılarını değiştirme
yetkisi var. Bu durumda 42 bin 793
müdür yardımcısı her an koltuklarını terk edebilir.
ÖĞRETMENE ROTASYON
TBMM’de kabul edilen torba
yasayla öğretmenlere rotasyonunun da önü açıldı. Rotasyonun,
bir okulda 10 yılını dolduran öğretmenleri kapsayacağı iddia ediliyor.
800 bini aşkın öğretmenden bakanlık açıklamasa da, eğitim
sendikalarına göre 400 bini rotasyondan etkilenecek.
15 GÜN SINIRI
Geçtiğimiz hafta 109 alanda 40 bin
öğretmen kadrosu için MEB atama
yaptı. Yeni öğretmenlerin görev yerlerinde olmak için 15 günlük yasal
süreleri var. Bu durumda da bu
süreyi sonuna kadar kullananların
sınıflarında dersler boş geçecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENE DEVAM
40 bin öğretmen ataması yapıldı
ancak 105 bin öğretmen açığı
devam ediyor. İhtiyaç duyulan
öğretmen açıkları da ‘ücretli öğretmen’ uygulamasıyla çözülecek. Bu
nedenle eğitim fakültesi mezunu
olmayan, farklı alanlardan mezunlar okullarda ders vermeye devam
edecek.
MESLEKTE 10’UNCU SINIF KRİTERİ
Meslek liselerine kayıt yaptıran
öğrenciler, asıl sorunu 9 ve 10’uncu
sınıfta yaşayacak. Çünkü yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne
göre, tüm liselerde dersler ortak.
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
Fakat isteyen istediği bölüme gidemeyecek. Öğrencinin ders
başarısına, sağlık durumuna, not
ortalamasına vs bakılacak. Kriterler
tutmazsa , hatta şartlar sağlansa
bile bölüm kontenjanı uygun
değilse başka okul veya bölüme
gidebilecek.
ÖZEL EĞİTİM KALDIRILIYOR
İlköğretim okulları bünyesinde
sürdürülen özel eğitim sınıfı uygulaması kaldırılıyor. 4+4+4 yasasının
ardından her okul düzeyinde
açılma zorunluluğu doğan özel
eğitim sınıfı uygulaması ‘maliyet’
gerekçe gösterilerek tasfiye edilmek
isteniyor.
ORTAOKULDA İMAM HATİP
Yeni eğitim öğretim yılının sorunlarından biri de ortaokullar içinde
açılan imam hatip sınıfları. ‘Talep
var’ gerekçesiyle normal ortaokulların içinde açılan imam
hatip sınıfları bu okullarda öğrencisi olan velilerin tepkisine yol
açıyor.
MEVCUT 60’I BULUYOR
Dezavantajlı bölgelerdeki okulların
altyapı sorunlarına bir de kalabalık
sınıflar eklendi. Fazla sayıda
öğrenci kaydı yapılan okullarda
sınıf mevcudu sayıları 40 olması
gerekirken 60’ı buluyor.
Okul yöneticileri çözümü ikili
eğitimde ararken, aynı okulda bir
tuvaleti 250-300 öğrenci kullanmak
zorunda kalıyor. Özel okula gidecek
öğrencilere eğitim desteği verilirken, devlet okullarındaki altyapı
sorunlarına çözüm bulunmaması
eleştirilen konulardan biri.
NAKİLLERDE SON HAFTA
TEOG nakillerinde son haftaya
gelindi. Hâlâ evine yakın ya da istediği bir liseye kayıt yaptıramayan
öğrenciler, 25 Eylül akşamına kadar
nakil başvurusunda bulunabilir.
Nakil yaptırmak ise çok zor. Çünkü
bazı liselere kontenjanından fazla
öğrenci yerleştirildi, bazılarında ise
boş kontenjan yok. Evine yakın
okulda boş kontenjan bulamayan,
özel okul için de parası olmayan
öğrenci velilleri çaresizce okuldan
okula koşturuyor."
AA
rzincan Özel Otlukbeli
E
Eğitim Kurumları, yeni ve
modern binasında eğitimöğretime başladı. Sezona
bayram havasında giren
öğrenciler açılış coşkusu
yaşadı.
Velilerden Muhammet
Akalın ise yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte yeni bir heyecan da
başlamış oldu. Bu sene
daha bir heyecanlı ve mutluyuz.
Erzincan'da başarıyla dikkat
çeken Otlukbeli Eğitim Kurumları, bir haftalık gecikmenin ardından sezona
'merhaba' dedi. Yeni okulda
öğrenim görecek olan öğrencilerin çok mutlu oldukları
gözlendi.
Çünkü okulumuz yeni binasına taşındı. Eski binasına göre çok daha güzel
bir kampüs alanı ve fiziki
şartlar olarak çok daha iyi,
okul idarecilerine ve emeği
geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
5. sınıf öğrencisi Ömer
Faruk Bal, "Yeni okulumuz
çok güzel, sınıflarımız ve
yemekhanemiz çok büyük
ve güzel bahçeye oyun parkı
kurulmuş, kaydıraklar var,
eğleniyoruz, her şey çok
güzel." dedi.
Eğitim-öğretim yılının
açılışıyla ilgili bilgi veren
Okul Müdür Yardımcısı Ziya
Yılmaz ise Otlukbeli ilk ve
orta okulu olarak yeni
eğitim ve öğretim yılında
yeni binalarında hizmet vermeye başladıklarını ifade
etti. Yeni okulun teknik ve
fiziki alt yapı olarak eğitim
öğretim açısından daha
nitelikli ve daha fazla
imkana sahip olduğunu
hatırlatan Yılmaz, "Otlukbekli Eğitim Kurumları
olarak öğrencilerimizin en
kaliteli eğitimi almaları
hususunda tüm imkanları
seferber ettik.
Yeni eğitim öğretim yılının
tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize
hayırlı olmasını diliyorum."
açıklamasında bulundu.
Özel Otlukbeli Eğitim Kurumları, teknik ve fiziki şartlar olarak eğitimcilerden
tam not alırken; ilkokul, ortaokul ve lise bölümü olarak
3 farklı blokta eğitimlerini
sürdürecek.
CİHAN
Fatih Üniversitesi’nin 2014-2015 akademik yılı başladı
atih Üniversitesi’nin 2014F
2015 akademik yılı
Büyükçekmece kampüsünde
saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okumasının ardından yapılan törenle başladı.
Programa üniversitenin öğretim görevlileri ile öğrencileri
katıldı.
2014-20145 akademik yılı
açılışı nedeni ile Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif
Tekalan, bir konuşma yaptı.
Tekalan, 115 ülkeden sahip
oldukları öğrencilerle bu denli
çok milletli ender üniversitelerden biri olduklarını söyledi.
14 bin 500 dolayında öğrencileri olduğunu dile getiren
Tekalan, bu öğrencilerden bin
500’ünün 114 ülkeden gelen
yabancı kökenli öğrenciler
olduğunu kaydetti. Şimdiye
kadar 23 bin mezun verdiklerini belirten Tekalan, bu
sene ise 2 bin dolayında yeni
öğrencinin üniversitelerine
giriş yaptığını dile getirdi.
çözsek.” diyerek son dönemde
Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu sürece dikkat çekti.
Törende profesörlüğe yükseltilen ve üniversite kadrosuna katılan öğretim üyelerine
cübbe giydirildi.
18 yaşına girmiş ve rüştüne
ermiş bir ne yaptıklarını bilen
bir üniversite olduklarını anlatan Prof. Dr. Tekalan, üniversite olarak hep ‘Nasıl
olmalıyız?’ arayışından olduklarını kaydetti. Tekalan,
“Mütevelli heyetimizle, öğretim görevlileri ve idarecilerimizle daha iyi nasıl eğitim veririz
derdindeyiz.” dedi. Her devrin
kendilerine göre sıkıntıları
olduğunu hatırlan Tekalan,
“Keşke net bir problem olsa da
Yeni akademik yılın ilk dersini
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Dalçık
verdi. İlk dersin ardından program sona erdi.
CİHAN
12
25 EYLÜL 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
İki haftayı geçen ses
kısıklığına dikkat!
Faydası şüpheli ilaçlar gereksiz yere yazılıyor
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
assachusetts Üniversitesi uzmanM
ları, hayatlarını huzur evlerinde
sürdüren ve ilerlemiş demansları olan
hastaların ihtiyaçları olmayan ilaçları
almadan kaliteli yaşayıp yaşamayacaklarını belirlemek amacıyla uzun
vadeli ilaç kullanımlarını araştırdı.
Araştırmada, 47 eyalette 406
huzurevinde kalan ileri demansları
olan 5 bin 406 huzur evi misafirinden
2 bin 911’ inin (yüzde 53.9) faydası
şüpheli olan ilaçlardan en azından
birini aldıkları ve bunun eyaletten
eyalete farklılık gösterdiği belirlendi.
En çok yazılan demans ilaçlarının
yüzde 36.4’ ü kolinesteraz inhibitörleri
(Aricept), yüzde 25.2’ si memantin
hidroklorit (Namenda), yüzde 22.4’ ü
kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler)
idi. Araştırmacılar, bir uzman doktorlar kurulunun ileri demans hastalarında bu ilaçların bir faydasının
olmadığını, IOM’ un faydası olmayan
ilaçların yazılmaması tavsiyesine
uygun olarak bunların bu kadar çok
ilacı almadan da kaliteli yaşayabileceklerini bildirdiklerini vurguluyorlar.
Bu ilaçların bayılma, aritmi gibi yan
etkileri kalça kemiği kırılması ve idrar
birikimi gibi olayların riskini artırdıkları da biliniyor. Yeme problemleri
olan, beslenme tüpü takılmış olan ve
resüsitasyon yapılmaması kararı olan
hastalarda etkisi şüpheli ilaçların
yazılma ihtimali daha düşük bulundu.
Beslenme tüpünün misafirlerinin
yüzde 10’ undan fazlasında bulunduğu huzurevlerinde bu tip etkinliği
şüpheli ilaçların reçete edilme ihtimali
misafirlerinin yüzde 5’ inden azında
beslenme tüpü bulunan huzurevlerine
göre daha yüksek idi. Etkisi şüpheli bu
ilaçların 90 günlük maliyeti 816 $ idi
ve bu miktar ileri demanslı hastaların
90 günlük toplam ilaç harcamalarının
yüzde 35.2’ sini oluşturuyordu. Araştırmanın uzmanlarından Jennifer Tjia
“İlerlemiş demansları olan hastalarda
ilaçların kullanımını inceleyen çok az
sayıda çalışma vardı ve bu ilaçların
maliyetleriyle ilgili veriler de yoktu”
diyor ve ekliyor: “Araştırmamız, ilerlemiş hastalığı olanlara yazılan
ilaçların hastalara da sağlık sistemine
de getirdiği yükleri göstermesi
bakımından çok önemlidir. Huzurevi
harcamaları her sene yüzde 8 artış
gösteriyor ve bu masraflar devlette ve
federal hükümette ciddi endişeler
yaratıyor”.
Tıp Enstitüsü gereksiz ilaçlara karşı
çıkıyor
Kısa adı IOM olan Institute of Medicine (Tıp Enstitüsü), doktorlara
yaşama süreleri sınırlı olan hastalara
çeşitli tıbbi müdahalelerde bulunmak
yerine hayat kalitelerini artırmaya
çalışmalarını tavsiye ediyor. IOM, ilerlemiş demansları olan huzur evi
hastalarının yarısından çoğunun,
bunama ve kolesterol hapları gibi
önemli finansal giderlere yol açan
ama faydası çok şüpheli ilaçlar almaya
devam etmelerinin doğru olmadığının
altını çiziyor. “Obamacare”
dünyasında, azalması beklenen sağlık
hizmeti giderlerinin aksine artması üzerine hükümet yetkilileri mümkün
olan her şeyden kısıntı yapma
çabasındalar. Bir zamanlar seçim
kampanyası vaadi olan “yaşlıların
tıbbi bakımları” şimdi sıkı inceleme altında.
Gelelim neticeye
BİR: Çok şükür ki bizde olduğu gibi
başka memleketlerde de sayıları az da
olsa “ilaç endüstrisinin uşağı olmayan” ve “ilaç israfına” karşı sesini
yükselten ve tedbir alınmasını isteyen
uzmanlar var.
İKİ: Yaşlılara olsun gençlere olsun
gereksiz yere ilaç yazılması bizde de
sık rastlanan bir durumdur ama bu ya
hiç kimsenin umurunda değil ya da
hekimler bunu dile getirmekten
çekiniyor, korkuyorlar. Haksız da sayılmazlar çünkü delillerini ortaya koyarak da olsa “gereksiz ilaç
kullanılıyor, bazı ilaçlar faydadan çok
zarar veriyor” diyen bir doktorun
“hastaların sağlığını tehlikeye attığı,
bu kişilerin ölümlerinden sorumlu
olacağı şeklinde saldırılara uğraması,
tehdit edilmesi” kaçınılmazdır.
tümüyle sesin
çıkmaması, seste
çatallaşma, boğulma
gibi tüm
rahatsızlıklara
kabaca ‘ses kısıklığı’
diyoruz.
irçok sebebe bağlı olarak
seste kısıklık ve ses kaybı
gibi rahatsızlıklar ortaya
çıkabiliyor. İletişimin en
önemli öğesi olan sesimiz de
diğer organlarımız gibi
hastalanabiliyor. Bu nedenle
sesimizi bilinçli ve dikkatli
bir şekilde korumamız
gerekiyor.
rahatsızlıkların
önemsenmemesi durumunda
sesin tamamen kaybedileceği
ve gırtlak kanseri gibi büyük
tehlikelere yol açabileceğini
belirten Prof. Dr. Mustafa
Kazkayası, sesimizin kısıldığı
zaman hemen paniğe
kapılmamamız gerektiğini
ancak durumu
küçümsemeyip, ihmal
edilmemesi gerektiğini
söylüyor.
B
Anadolu Sağlık Merkezi
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
ses kısıklığının gırtlak,
akciğer ve beyin
kanserlerinin de ilk ve
önemli işareti olabileceğini
ve ihmal edilmemesi
gerektiğine dikkat çekiyor.
Genellikle sesin azalması ya
da çıkmaması olarak
düşünülen ses kısıklığı, her
türlü normalden farklı ses
oluşumuna deniyor.
Sesteki çatallaşma, titreşim,
boğukluk ve tizleşme gibi
bozulmaları da bu gruba
ekleyebileceğimizi belirten
Prof. Dr. Kazkayası, “Sesin
şiddetinde azalma ya da
Çoğu kişi tarafından ciddiye
alınmayan bir rahatsızlık
olan ses kısıklığı ihmal
edildiğinde ciddi problemlere
yol açabiliyor. Bu tip
ÜÇ: Ben de başta astım ve KOAH
ilaçları olmak üzere ilaçların büyük
çoğunluğunun “gereksiz” yere
yazıldığını, hastaların bunlardan
fayda görmemeleri bir tarafa ciddi ilaç
yan etkilerine maruz kaldıklarını ve
SGK’ nın çok ciddi zarara uğradığını
kaç defa yazdım, yetkilileri uyardım
ama beni dinleyen olmadı.
seyreden prostat kanseri türüne
yakalanma riskinin yüzde 40
fazla olduğunu gösterdi. Araştırmaya 40 bine yakın erkek katıldı.
Bu kellik türünden muzdarip
erkeklerde agresif prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı
görüldü. Ancak bilim adamları
kelliğin diğer türleri ve prostat
kanseri riski arasında bağlantı bulunmadığına dikkati çekti. Kelliğe
erkeklik hormonlarının artmasının yol açtığını belirten bilim
adamları bu durumun da kanseri
tetikliyor olabileceğini belirtti.
Bilim adamları, sonuçların başka
araştırmalarla doğrulanması
halinde, agresif (hızlı seyreden)
prostat kanserine yakalanma riski
daha fazla olanların "kellik türünden" anlaşılabileceğini ve erken
teşhisin mümkün olabileceğini
vurguladı. Araştırmanın sonuçları
"Journal of Clinical Oncology"
dergisinde yayımlandı. Saç
dökülmesi ayrıca kalp hastalığı,
prostat büyümesi, stres, tip 2 diyabet, kadınlarda polikistik over
sendromu, tiroid sorunları,
immün sistem sorunları gibi
hastalıkların bir belirtisi olabilir.
Ancak erkeklerde saç
dökülmesinin erkekler için iyi bir
tarafı da olabilir. Eğer saçlar yüksek testosteron seviyesi nedeniyle
dökülüyorsa bu cinsel hayatının
daha iyi olacağı anlamına geliyor.
Çünkü yüksek testosteron saç
köklerinin zayıflamasına neden
olduğu gibi libidoyu da artırıyor.
AA
Buna ses tellerini hareket
ettiren kasları sinirlendiren
onuncu kranial sinir ve
bunun beyinde çıktığı yapı
da dahil edilmelidir”
demektedir.
BİRÇOK KANSERİN
HABERCİSİ OLABİLİYOR
Ses kısıklığının basit bir viral
üst solunum yolu
enfeksiyonu ya da reflüden
de kaynaklanabileceğini
vurgulayan Prof. Dr.
Kazkayası, zaman zaman
basit bir enfeksiyondan da
kaynaklanabilen bu
Meme hastalıklarının tanısında Mamografi
Saçı dökülen erkeklere bir iyi birkaç kötü haber
BD'de yapılan araştırma, 45
yaşında hem tepe hem de
A
şakak bölgesi açılanların hızlı
Sesi oluşturan ana
organ gırtlaktaki ses telleri
olmakla birlikte
akciğerlerden dudaklara
kadar sesin yolu üzerindeki
pek çok organ sesin
oluşumuna katkıda
bulunuyor.
amografi cihazı üreticiM
lerinin, ürünlerini İngiltere'de satabilmesi için bu
merkezden teknik yeterlilik
raporu alması gerektiğine
dikkati çeken Gündoğdu, bu
raporu hazırlamak için çok
detaylı ve sadece medikal
fizikçinin yapabileceği testler
gerçekleştirildiğini söyledi.
Çekimlerin güvenilirliği ve
hastaların sağlığı açısından
mamografi cihazlarının kullanımı konusunda radyoloji
teknisyenlerine büyük iş
düştüğünü vurgulayan Gündoğdu, teknisyenlerin mamografi cihazını kullanırken her
zaman en az dozda radyasyonla en kaliteli görüntüyü
elde etmeyi hedeflemesi
gerektiğini anlattı.
İngiltere'de özellikle mamografi çeken radyoloji
teknisyenlerinin, göğüs
kanseriyle savaşta en önemli
cephe olarak görüldüğünü
dile getiren Gündoğdu,
"Radyoloji teknisyeninin
çekimlere başlamadan önce
günlük kalite kontrol çekimi
yapması, mamografi cihazı
belirlenen standartlar içinde
çalışıyor ve yeterince iyi kontrast veriyorsa mamografi
çekimlerine devam etmesi
hastalığın gırtlak, akciğer,
beyin gibi birçok organ
kanserinin de öncü
işaretlerinden biri
olabileceğini bu nedenle ses
kısıklığının ciddiye alınması
gereken uyarıcı bir semptom
olarak kabul edilmesi ve
gerekli önlemlerin hemen
alınması gerektiğini
vurguluyor.
Çeşitli enfeksiyonların
dışında en sık ses kısıklığı
yapan nedenler arasında; ses
tellerinde meydana gelen
nodül, polip, kist ve ödem yer
alıyor.
Özellikle boyunda şişlik,
yutma güçlüğü, boğazda
takılma hissi, öksürükle kan
gelmesi, gıdaların istemsiz
bir şekilde akciğere kaçarak
biteviye öksürük oluşturması
durumlarında hemen
muayene olmamız gerektiğini
söyleyen Prof. Dr. Mustafa
Kazkayası özellikle iki haftayı
geçen ses kısıklığı
şikayetlerinde durumun
ciddiyetini kavramamız ve
tereddütsüz hekime
başvurmamız gerektiğini
belirtiyor.
AA
Kocaeli Üniversitesi (KO
Ü)
Biyomedikal Mühendis Teknoloji Fakültesi
liği
Dr.Özcan Gündoğdu, ya Bölümü Öğretim Üyesi
ptı
giltere'de akademik araş ğı açıklamada, yıllarca İntırm
Bakanlığına mamografi alarda bulunduğunu, Sağlık
k sist
manlık yapan Avrupa'd emlerle ilgili teknik danışaki sayılı merkezlerden
birinde
çalıştığını belirtti.
gerekiyor. Eğer mamografi cihazında bir
sıkıntı olduğunu
düşünüyorsa o zaman
ya üretici şirketin
mühendisiyle temasa
geçmesi gerekiyor ya da
hastanede bir medikal
fizikçi varsa durumu ona
bildirmeli" diye konuştu.
Gündoğdu, mamografi cihazının en iyi şekilde kullanılmasının hastanın
ömrünü doğrudan ilgilendirdiğinin altını çizerek,
"Eğer mamografi uluslararası
standartlarda çalışmıyor ve
en az dozda radyasyonla en
kaliteli görüntü elde
edilemiyorsa radyologlar
memedeki mikrokalsifikasyonları göremeyecektir.
Dolayısıyla belki de kanserin
belirlenmesi geç evrelere
kalacaktır. O yüzden meme
kanserinin erken teşhisinde
mamografi cihazlarının en
üst düzeyde çalışması ve uzmanlarca kullanılması
oldukça önemli" ifadesini
kullandı.
Bu bilincin oluşmasına katkı
sağlamak için Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı desteğiyle
Kocaeli'ndeki radyoloji
teknisyenlerine yönelik
"Göğüs Kanserinde
Radyasyon Güvenliği, Kalite
Kontrolü ve Güvencesi" eğitimini gerçekleştirdiklerini
bildiren Gündoğdu, eğitim
programına eğitimci olarak
katılan İngiltere St. Georges
Hospital Foundation Trust
The Radiation Protection
Centre Direktörü Prof. Dr. Ishmail Badr'ın katılımcılara
son gelişmeler konusunda
bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
AA
Sıcaklıklar azalıyor. Batı ve iç kesimlerde 6 ile 8, kuzeyde ise 10 derece düşüş
var. Güney ve doğu kesimlerde ise fazla bir değişiklik olmayacak. Bugün yağışlar doğuya kayıyor. Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve sel riski var. Batıda hava güneşe rağmen soğuk hissedilecek. Gece iç kesimlerde ayaz oluşacak.
Beş büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince: İstanbul Çarşamba gününü güneşli ama karayelle soğuk bir
havada geçirecek. Sıcaklık en fazla 18 derece. Ankara'da da yağış kesiliyor, sıcaklık gündüz 19, akşam ve gece ayazın etkisiyle 7 dereceye inecek. İzmir açık ve serin, 23 derece. Bursa az bulutlu, 21 dereceye iniyor. Adana'da ise sıcaklık hala
yüksek, 31 derece ama yağmur geçişleri var. Marmara'da soğuk algınlığı riski arttı. Çarşamba güneşe rağmen soğuk esen
karayel üşütecek. Gündüz sıcaklıkları 20-22, gece sıcaklıkları 15 derecenin altına iniyor. Yağmurun süreceği kesim: Kocaeli, Sakarya arası. Bir sonraki yağış ise Cumartesi geliyor.
İç Anadolu'da da sıcaklık 8 derece birden düşerek 20 derece ve altına gerileyecek. Sağanaklar Çarşamba bölgenin
doğusuna çekiliyor ve hafifliyor. Gece hava açacağından ayaz oluşacak ve sıcaklık 5 ile 8 dereceye inecek. Ege'de haftanın geri kalanı serin geçecek. Çeşme-Bodrum-Marmaris boyunca kıyılarda sert karayel üşütüyor. Bodrum 27, Kütahya
20 dereceye indi. 2 gün hava güneşli ama Cuma bulutlar yeniden çoğalacak. Akdeniz ise serin havadan fazla etkilenmiyor, sıcaklıklar yine yüksek, 30 derece ve üzerinde. Mersin, Adana, K.Maraş, Hatay civarında sağanaklar sürecek.
Güneydoğu'da kısa süreli yağmur olabilir. Diyarbakır 29 derece. Doğu Anadolu'da ise sıcaklık sadece 3-4 derece düşüyor.
Erzurum 19, Malatya 26 derece. Ama bölge genelinde sağanak yağmur etkili olacak.
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
25 Eylül Perşembe
21
Rüzgar
14
15
Bugün
25 Eylül Perşembe
Nem
%63
19
Rüzgar
13
5
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
25 Eylül Perşembe
Nem
% 76
24
Rüzgar
22
17
Bugün
25 Eylül Perşembe
Nem
% 96
33
Rüzgar
20
19
Nem
% 72
13
Saray Mutfakları Sergi Salonu açıldı
25 EYLÜL 2014
Kültür-Sanat
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
K
ültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik,
inançla, tarihle, deneyimle, bilgiyle ve
coğrafyayla yoğrulmuş fikirlerin medeniyeti
oluşturduğunu belirterek, "Yaşadığımız şehirler ve mekanlar, mensup olduğumuz
medeniyetin izdüşümleridir" dedi. Bakan
Çelik, Topkapı Sarayı'nda Saray Mutfakları
Sergi Salonu'nun (Matbah-ı Amire) açılış
töreninde yaptığı konuşmada, mekanı çok
önemsediğini söyledi. "Her santimetrekaresiyle ilgileniyorum. Bu mekanda olan her
gelişmeye, her açılışa her yeniliğe bizzat
katılıyorum" diyen Çelik, bu mekanın
medeniyetin kodlarının barındığı bir yer
olduğunu bildirdi.
Medeniyetlerin fikirler üzerine inşa
edildiğini anlatan Çelik, "İnançla, tarihle,
deneyimle, bilgiyle ve coğrafyayla yoğrulmuş fikirler, medeniyeti oluşturur.
Yaşadığımız şehirler ve mekanlar, mensup
olduğumuz medeniyetin izdüşümleridir"
diye konuştu. Şehir ve mekanın,
medeniyetin kimliğini, tarihi tecrübesini, estetik kabiliyetini ve dünya görüşünü yansıtarak bugünlere aktardığını vurgulayan
Çelik, şöyle devam etti:
devletin en seçkin kademelerindeki kadroları da yetiştiren bir eğitim kurumu
olduğunu dile getirdi. Çelik, sözlerini şöyle
sürdürdü: "İhtişamını sadece Osmanlı Devleti'nin kuvvetli yapısı ve dinamik askeri
gücünden değil, Osmanlı'nın mahiyetindeki
tüm milletlere adil eşitlikçi ve kendi kültürel
değerlerini özgürce yaşama özgüvenini
kazandırmış olan bir devlet merkezi.
Bugün etrafımızdaki kimlik çatışmalarına,
etnik çatışmalara batığımızda, bu devletin
aynı zamanda bir arada yaşama modeli
olarak da ne kadar kıymetli tecrübeler sunduğunu görüyoruz. Etkisi sadece kendisine
tabi olan milletler üzerindeki tesirle sınırlı
olmayıp, devletler arasındaki ihtilafların
birçoğunu bir mektupla çözen, kıtaları aşan
etkiye sahip bir iktidar merkezinden
bahsediyoruz."
"Sarayları insani ihtiyaçlar şekillendirdi"
Ömer Çelik, insanların deneyimleri, planları, ihtiyaçları, beklentileri ve öngörülerinin
mekanı şekillendirdiğini belirterek, her
mekan gibi sarayların da bu ihtiyaç ve planların tesirinde geliştiğini kaydetti.
"O nedenle bir şehirden bahsederken, salt
bir şehirden, bir mekandan bahsederken de
salt bir mekandan bahsetmiş olmuyoruz.
Sayfalar dolusu bilgi ve tecrübe, o şehrin ve
mekanın sınırları içerisinde bizim tarafımızdan keşfedilmeyi bekliyor. Binlerce yıllık
geçmişe sahip bir şehirdeyiz. Roma ve Osmanlı gibi tarihe damga vurmuş iki büyük
imparatorluğun ve medeniyetin mirasçısıyız.
Çelik, "İçerisinde bulunduğumuz sarayın alt
odasından kubbealtına, harem dairesinden,
has mutfaklara, kilerli koğuşundan, zülüflü
baltacılar koğuşuna her biri, o insani deneyimlerin, planların ve ihtiyaçların tesirinde
şekillenmiştir. Bu mütevazı mekanları bizlerin zihninde, algısında ihtişamlı hale getiren, insanların ihtiyaçları da bu sarayın
mimarisini ve tarihini şekillendirmiştir"
ifadelerini kullandı.
Bin 500 yıl boyunca hükümdarlık başkenti
olmuş bir medeniyetler merkezi, 400 yıl
süreyle cihan devletinin idare, eğitim ve
sanat merkezi bir mekan burası." Bakan
Çelik, Topkapı Sarayı'nın bugünkü tanımlamayla döneminin "süper gücü" olan bir devletin idare merkezi olmakla beraber,
İnsanların ihtiyaçlarının başında yeme ve içmenin geldiğini anımsatan Çelik, "Bugün
itibarıyla gastronominin yükselen bir değer
olmasına baktığımızda da bugünkü
faaliyetimiz daha önemli bir hale geliyor.
Zaruri ihtiyaç olan bu zorunluluk, zamanla
toplumların kültür anlayışının da önemli bir
bölümünü teşkil etmeye başladı. Nitekim
Fatih Sultan Mehmet, Topkapı Sarayı'nı kullanmaya başladıktan sonra yemek protokolünü, yemek adabını da belirlemiştir.
Bu yüzden mutfak, saray yaşamında ve
kültürümüzün belleğinde önemli bir yer tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Saray mutfağının Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme ve büyümesine paralel olan
büyük bir gelişme gösterdiğini, sarayın ileri
gelenlerinin bir sofra etrafında toplanmasının, devrin en büyük sosyal hareketlerinden biri olarak kaldığını anlatan Çelik,
Osmanlı Sarayı'nın özellikle de İstanbul
mutfağının, imparatorluğun yükselme
döneminde daha zengin bir düzeye
ulaştığını ifade etti.
Çelik, şöyle devam etti: "Bugün açılışını yapacağımız mutfaklar bölümü, saray hiyerarşisinin çeşitli grupları ve divan toplantıları
sırasında ve kubbealtında görev yapan devlet erkanına, dışarıdan saraya gelenlere,
yeniçerilere ve diğer askerlere hizmet vermekteydi. Günümüze değin muhtelif bölümleri mütemadiyen çeşitli restorasyon
çalışmalarına tabi olsa da tarihi yapının
hala müdahale görmeyen veya kısmi iyileştirmeye tabi olan tüm unsurlarının, statik güçlendirme, su, elektrik, ısıtma ve
elektronik güvenlik sistemleri dahil olmak
üzere topyekün bir sağlıklaştırma programına alınması zorunluluk arz etmiştir."
"50 proje işi tamamlandı"
Bakan Ömer Çelik, 2006 ile 2013 yılları
arasında Sur-u Sultani alanı içerisindeki
Bağdat Köşkü, Kubbealtı, Alay Köşkü, Has
ahırlar, Kule kapıları, Hırka-i Saadet Dairesi,
Harem, Hünkar salonu ve Müzik odası gibi
bölümleriyle Topkapı Sarayı Silah Seksiyonu ve Saltanat arabaları gibi sarayın en
güzel bölümlerinin, bakım, onarım, teşhir
ve tanziminin yer aldığı 50 proje işinin
tamamlandığını söyledi. Projeler için 65 mi-
Zorlu Center Psm, ünlü
müzikallere evsahipliği yapacak
B
roadway ve Hollywood'un ünlü
müzikalleri, yeni sezonda
Zorlu Center Performans
Sanatları Merkezi'nde (PSM)
izleyici ile buluşacak.
PSM Genel Müdürü Ray Cullom, düzenlenen basın
toplantısında, bu sezon,
"Beauty and the Beast" ve
"The Phantom of the Opera"
müzikallerinin yanı sıra "XMen" ve "Les Miserables"
filmleriyle tanınan Hugh
Jackman'ın şarkıcı kimliğiyle sahne alacağını belirtti.
Dünya starlarını Zorlu Center'da ağırlayacak olmaktan
duydukları memnuniyeti
dile getiren Cullom, İstanbul'da Broadway gösterileri
ve klasik müzik konserlerinin en iyi sahnelenebileceği yerin, akustik ve teknik
imkanlar dolayısıyla Zorlu
Center PSM olduğunu
söyledi.
Cullom, 20. yıl özel turnesi
kapsamında ilk kez
Türkiye'ye gelecek "Beauty
and the Beast" müzikalinin
8 Ekim'de izleyici karşısına
çıkacağını açıkladı.
Broadway'de en uzun süre
gösterimde kalan oyuna
Türk izleyicinin yoğun ilgisi
olduğunu söyleyen Ray Cullom, yalnızca dün, binden
fazla biletin satıldığını ve
müzikalin 26 Ekim'e kadar
sahneleneceğini aktardı.
Zorlu Center'ın bu sezon
yapımcı koltuğuna da oturarak, kadın-erkek ilişkilerini eğlenceli bir dille
anlatan "Seni Seviyorum,
Mükemmelsin, Şimdi Değiş"
isimli müzikal oyunu sahneye taşıyacağını kaydeden
Cullom, 24 Ekim'de galası
gerçekleştirilecek
müzikalin, yıl boyunca Türk
izleyici ile buluşacağını kaydetti.
Ray Cullom, dünyaca ünlü
film yıldızı Hugh Jackman'ın
da 17-20 Mart 2015'te PSM'de
sahne alacağını ifade ederek, "Hugh Jackman,
Türkiye'de 'An Evening with
Hugh Jackman' gösterisini
sergileyecek.
Tony ödülü sahibi Jackman,
ilk kez farklı bir ülkede
sahne alıyor. Yalnızca 4 gün
sahneye çıkacak Jackman'ın
orkestra ve dansçılar
eşliğindeki performansının
mutlaka görülmesi
gerekiyor" diye konuştu.
ZORLU CENTER PSM'DE
YENI SEZON ETKINLIKLERI
Ünlü müzikallerin bestecisi
Andrew Lloyd Webber'in
ölümsüzleşmiş eserlerinden
"The Phantom of the Opera",
İstanbul'da ilk kez 8 Nisan
2015'te sahnelenecek.
Müzikal, 25 yılda, 40 ülke ve
110 şehirde 65 bin kez sahnelenerek, bugüne kadar 80
milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği
büyülü bir hikayeyi anlatan
oyun, 26 Nisan'a kadar sahnelenecek.Sanatçı Gerard
Depardieu ve aktrist Anouk
Amiee'nin aynı sahneyi paylaştığı "Love Letters", 8 Ocak
2015'te izleyiciyle buluşacak.
Pulitzer Tiyatro Ödülleri'nde
finale çıkan ve 30'dan fazla
dile çevrilen Albert Ramsdell Gurney'in oyunu,
sevginin güçlü bağlantısını,
komik ve aynı zamanda duygusal bir şekilde anlatıyor.
Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın, özel olarak ürettiği
eseri "İlk Ev" ekimden
itibaren yıl boyunca Zorlu'da sergilenecek. Eser, 12
ay boyunca PSM Meydan
Fuaye Yan Kanat'ta ücretsiz
ziyaret edilebilecek.
Azam Ali ve Zara eşliğinde
sahne alacak Mercan Dede 1
Kasım'da, ilk albümü "Girizgah"ın lansman konseriyle
Alaturka Records 22
Kasım'da, farklı müzik
deneyimlerini tek bir fikir
altında toplayan "Korhan
Futacı ve Kara Orkestra" ile
ilk konserini verecek olan
Sezen Aksu 29 Kasım'da,
piyanist Fazıl Say 20 Aralık'ta, 50. sanat yılını
sanatçılar ile kutlayacak Ali
Kocatepe 25 Aralık'ta sanatseverlerin karşısında olacak.
Notre Dame de Paris'in yıldızları 27 Kasım'da Musical
Hits isimli konserde, Karsu
ise 7 Mart 2015'te izleyici ile
buluşacak
AA
lyon liralık bir bütçe kullanıldığını aktaran
Çelik, "Bugün itibarıyla başta Sur-u Sultani
projeleri olmak üzere Gülhane Hastaneleri,
Topkapı Sarayı hazine bölümü, seferler,
küçük oda koğuşları, Zülüflü Baltacılar, 3.
Ahmed Kütüphanesi, valide ve sultan
hamamları gibi bakım ve onarımlarıyla
devam eden yaklaşık 25 proje, bunların
uygulama işlerinin tamamlanabilmesi için
85 milyon liralık bir bütçe ayrılmış durumdadır.
lonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın
ardından Bakanlık Müsteşarı Ahmet Haluk
Dursun ve beraberindekilerle mutfak salonlarını gezen Çelik, salonlarda sergilenen Osmanlı mutfağı objelerini inceledi. Burada
gazetecilerin, "Nasıl buldunuz?" sorusu üzerine, çok başarılı bir çalışmanın yapıldığını
anlatan Çelik, imparatorluğun yükseliş
dönemiyle çöküş dönemi arasındaki
batılılaşma çabalarının mutfak üzerindeki
izlerinin görüldüğünü belirtti.
Kuşkusuz böyle eşsiz yapıların ve değerlerin
olduğu bir yerde hepimizin yapacak çok işi
var. Yakın bir gelecekte tamamlanmak üzere
şimdiden Sur-u Sultani Surları'nın etaplar
halindeki restorasyonu, Yeşilağa Cami ile
Yeni Saray alanı içinde bulunan çeşitli yapı
gruplarının bakım ve onarımını da içine
alan 18 proje ve uygulama işinin de 110 milyon liralık bir bütçe çerçevesinde tamamlanacağını sizlere bildirmek isterim" diye
konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik, daha sonra Saray Mutfakları Sergi Sa-
İmparatorluk büyüdükçe yemek kültürünün
değiştiğini ifade eden Çelik, "Herhangi bir
kültürel bellek ya da kültürel objeye
bakarken, onun mutlaka bir siyasetle etkileşimi vardır. Yemekle ilgili düzenler
değişirken, o tamamen batıyla olan etkileşim çerçevesinde değişiyor. Ya da devletin
güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler
çerçevesinde değişiyor" değerlendirmesini
yaptı. Bakan Çelik, daha sonra açık alanda
kurulan ve Osmanlı mutfağından örneklerin
bulunduğu yiyecekleri inceledi.
AA
ZAYİ
Aydınlı Mah.Çamlıbelde Yolu Cad.No:59 C3-1/10 Tuzla/İSTANBUL/TUZLA V.D. 18467787334, 010901-010950 No Arası Fatura
Koçanımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Adem ÇUBUK
ASFALT YAMA YAPTIRILACAKTIR
ESENLER BELEDİYESİ
ESENLER İLÇESİ ESENLER BÖLGESİNDE İDARE MALI ASFALT YAMA YAPILMASI YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/120081
1- İdarenin
a) Adresi
: BİRLİK MAH.M.AKİF İNAN CD.NO:6 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4401111-212 6452280
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 8000 TON ASFALT YAMA YAPILMASI. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: ESENLER İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ
MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER/İST.
b) Tarihi ve saati
: 09.10.2014-14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP: KARAYOLU
İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı), benzer iş olarak kabul edilecektir.
ASFALT SERİM İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜH.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER/İST. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ
MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BASIN:59971/www.bik.gov.tr
14
25 EYLÜL 2014
Magazin-Tv
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
‘Yeşil Deniz’in kadrosu
belli oldu
Lady Gaga'nın
en büyük
hayali
Çağatay
Ulusoy 24
yaşında
aşrollerinde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik ve
B
Melis Babadağ’ın yer alacağı sımsıcak bir Ege
komedisi olan dizinin kadrosunda ayrıca Mert Turak,
Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek,
Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, ve Elvan Dişli gibi oyuncular da yer alıyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği dizinin
senaryosunu ise Ali Kara kaleme aldı. Ödemiş’in Birgi
beldesinde çekimlerine başlanan ‘Yeşil Deniz’, 90’lı
yıllarda Tütünova isimli kasabada yaşayan naif, komik
ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesini
konu alıyor.HABER MERKEZİ
doğumlu olan
Ulusoy,
1dün990Çağatay
gece aralarında
e
l
y
’
i
n
i
M
l
a
s
n
Ü
a
b
Tu
isney’in Türkiye’de ilk defa bir tasarımcı
ve markayı yan yana getirerek gerçekD
leştirdiği ‘Minnie by Koton’ koleksiyonunun çekimlerinde
Eser Yenerler, Seçkin
Özdemir, Derya ile
Ferhan Şensoy
kardeşler, Özge Özpirinçci ve oyuncu
sevgilisi Burak Yamantürk’ün de bulunduğu bir kutlamayla
24 yaşına girdi. Aşk
hayatı hakkında her
gün yeni bir iddia ortaya atılan Ulusoy’un
adı, bir arada Derya
Şensoy ile anılmıştı.
Şensoy geceye oyuncu
sevgilisi Seçkin
Özdemir’le birlikte
katıldı.HABER
MERKEZİ
azz müziğini genç nesile tanıtmayı
Jbüyük
amaçlayan Lady Gaga, bunun en
hayali oduğunu ifade etti.Sıra
dışı kostümleriyle bilinen çılgın pop
yıldızı Lady Gaga, şimdi de bilinmeyen zarif tarafı ile boy gösterdi.
Brüksel'de Tony Bennett ile sahne
alan Gaga, ünlü Jazz sanatçısına
duyduğu hayranlığı gizlemedi.Aralarında 60 yaş olan iki sanatçının
Brüksel'de verdiği konserde sık sık
duygusal anlar yaşandı. Lady Gaga
sahnede, 88 yaşındaki Bennett'e
övgüler yağdırmaya doymadı. Bennett için, "Bana Jazz ile ilgili çok şey
öğretti. Hayatla ilgili de öyle" diyen
Gaga, ayrıca Jazz sanatçısının işine
duyduğu olağanüstü bağlılığını övdü
ve "O, tam anlamıyla bir gentleman"
deyip Bennett'in kolundan hiç ayrılmadı.Birbirinden çok farklı olan
ikili, cuma günü "Cheek to Cheek"
adlı Jazz albümlerini Brüksel'de
tanıttı. Lady Gaga, sadece 2 bin 500
davetlilerin izlediği konseri fırsat
bilip, Bennett'e duyduğu hayranlığını bir kez daha dile getirip, "Bu
adam hayatımı değiştirdi"
dedi.HABER MERKEZİ
Ünsal’a kızı Sare Pilevneli ve Minnie eşlik etti. Her yaştan
çocukları ve hep çocuk kalmış kadınları hem eğlendirecek,
hem de stillerini Tuba Ünsal’ın tasarımları ve Minnie
dokunuşlarıyla renklendirecek koleksiyon, önümüzdeki günlerde mağazalardaki yerini alacak.HABER MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
10:35Beni Böyle Sev
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:251 Çorba
13:30Küçük Hanımefendi
15:001'de Bugün
15:15Joker
16:45Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Yabancı Sinema "Neşeli
Ayaklar"
21:50Beni Böyle Sev
00:05Joker
07:30Batman
09:00Duck Dodgers
10:00Aramızda Kalsın
13:00Oynat Bakalım
15:30Çok Güzel
Hareketler Bunlar
17:15Yabancı Sinema
19:30Yabancı Sinema
21:30Yabancı Sinema
06:00Geniş Aile
07:00İrfan Değirmenci ile
Günaydın
09:30Alın Yazım
11:00Özledim Seni
13:00Gün Arası
13:30Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15:00Evim Şahane
17:00Arka Sokaklar
18:50Koca Kafalar
19:00Kanal D Ana Haber
04:10Türk Müziği
05:10Yalancı Bahar
07:00Yalancı Yarim
08:00Kayıp Prenses
10:00Nedir Ne Değildir
12:00Süper Star Life
14:00Tülin Şahin ile Moda
15:10Kenan Erçetingöz ile
Yüz Yüze
16:15Dizi
19:00Star Haber
20:00Survivor
23:30Süper Dadı
06:35Benim Annem Bir Melek
07:00Selena
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00Çocuklar Duymasın
14:50Alemin Kıralı
16:30Zahide ile Yetiş Hayata
18:55ATV Ana Haber
20:00King Kong
23:30Hawaii Polisi
00:00Gerçek Adalet
01:45Ekip 49
03:30Yedi Psikopat
05:10Dudaktan Kalbe
06:15Yeter Ki Sen Kazan
07:00Her Sabah
08:452. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:45Dudaktan Kalbe
16:15Dolu Dolu Anadolu
17:50Sıcak Gündem
18:00Ana Haber
18:50Yeter Ki Sen Kazan
19:50Fünye
21:45Kayıp Kimlik
23:45Hayatın Rengi
05:00Gezenti
05:20Donanım Haber
06:00Shappies
06:20Monster Warriors
06:40Ejder Avcıları
09:00Trend Topic
12:00I Heart Radio
15:30Donanım Haber
18:00Yeşil Öyküler
18:40Fırıldak Ailesi
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
07:00Cennet Mahallesi
08:00Ayı Kardeşler
08:30Pepee
09:00Bütün Anneler Melektir
11:00Pis Yedili
13:00Sevdaluk
15:00Ev Kuşu
16:00Seda Sayan Show
19:00Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
22:30Muhteşem Yüzyıl
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00 Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00 Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00 Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Avatar
18:30Penguins of Madagascar
19:00The Simpsons
20:00Mom
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
05:30Çocuklar Duymasın
06:45İsmail Küçükkaya ile
Çalar Saat
10:00Nilgün Belgün ile
Yeni Bir Gün
12:15Kocamın Ailesi
14:45Unutma Beni
16:30Esra Erol'la
19:00Fatih Portakal ile
FOX Ana Haber
19:45Kocamın Ailesi
21:00Kocamın Ailesi
23:30Bir Erkek Bir Kadın
Bir Çocuk
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
25 EYLÜL 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bursaspor ve Beşiktaş takımları arasında Bursa Atatürk Stadında oynana karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Tolga Zengin, eski takım arkadaşı
Trabzonsporlu Onur Kıvrak'a sahip çıktı.
Tolga Zengin, Onur
Kıvrak'a sahip çıktı
T
olga Zengin, maçın
son dakikalarında
Bursasporlu Fernandao ile
aralarında yaşanan
gerginliğin sorulması üzerine; "Fernandao ile olan
problem aslında tam maç
bitmeden önce kendisi
aldı topu bana uzattı.
tiyorsak, yönetimimiz de,
başkanımız da bizim için
en iyisini ister. Zaten öyle
bir imkan varsa yaparlar.
Ama şu bir gerçek ki
Atatürk Olimpiyat
tan sonra konuşmuştum.
Sadece olayları
kişiselleştirmemek lazım,
Her takımın bir medyası
olmuş artık. Herkes sanki
bir şey değil de, bir linç
veriyorlar, bu
arkadaşlarımızda,
kardeşimdir benim. Ben
Onur'un her hangi bir şey
yaptığını şu an sizden
öğreniyorum. Ne, neden
Tam ben topu aldım
hakem maçı bitirdi. Ben de
topu ona verdim o da topa
vurdu. Aslında asıl problem orada Fernandao ile
değil, asıl problem orada
Civelli. Civelli gelip benim
boğazımı sıktı. Beni asıl
sinirlendiren oydu." dedi.
Koridorda her hangi bir
sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Zengin, sezona iyi
başlamalarına rağmen
erken düşüş mü
yaşadınız? sorusuna ise
bunun tam aksine daha iyi
olacaklarını söyledi.
Tolga Zengin, Başakşehir
stadında mı oynamak istersiniz? şeklinde ki
soruya da; şu karşılığı
verdi: "Biz tabii ki
Başakşehir'de oynamak isteriz ama bunun şartları
koşullarını yönetimimiz
daha iyi bilir. Neticede
Beşiktaş kulübü için nasıl
biz kendimiz için,
takımımız için en iyisini is-
Stadının zemini geçen seneye göre daha da kötü
zemin."
Bütün bunlarda rağmen
mazeretlere sığınmadan işlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlatan Tolga
Zengin, Onur Kıvrak'ın
Başakşehir maçındaki
sinirli hareketlerinin hatırlatılması üzerine de;
"Onur benim kardeşimdir,
her anlamda, o da çok
büyük haksızlıklara
uğradı. Her şeyden önce,
ben kendisiyle milli maç-
etme gibi, 'ah onu niye
çağırmadın', 'bunu niye
çağırmadın', 'bak bunu
çağırdın böyle oldu', Bunlara gerek yok, herkes
hatalı gol yiyebilir,
yemiştir de yiyecektir de
hepimiz insanız neticesinde.
Bu işin doğasında var.
Hepimiz hata yapıyoruz.
Ama bir hatadan dolayı
fırsat bilip başka sebeplerden dolayı bir intikam almaya dönmesin olay. Yazık
günah, bunlar da emek
sinirlendiğini bilmiyorum,
ama sinirlendiyse elbet
vardır bir sebebi. Medeni
bir şekilde de kendine
yakışır bir şekilde de yapmıştır tepkisini." şeklinde
konuştu.
Hakemlerin de neticede
bir insan olduğunu ve onların da hata yapabileceklerini anlatan Tolga
Zengin, her şeyin kötüye
yorulması halinde bu tür
şeylerin içinden çıkılamayacağını sözlerine ekledi.
CİHAN
Gürdal: Ligin içine düştüğü derin
ve karanlık çukura dikkat etmeli
Trabzonspor
Kulübü
CEO'su Burak
Gürdal,
hakem hataları nedeniyle
birilerinin
puanlarının el
değiştirdiğini,
futbolcuların
birbirine
girdiğini
savundu.
Gürdal, başta
yetkililer
olmak üzere
herkesin
Süper Lig'in
içine düştüğü
'derin ve
karanlık
çukura' dikkat
etmesi gerektiğini ifade
etti.
ında radikal
kendileri hakk
zılı
ya
ı
ığ
i."
pt
el
ya
l,
rm
kararlar ve
urak Gürda
k
ini yaptı.
ür
es
"T
rm
a,
di
ad
en
m
rl
değe
açıkla
r
he
na
nı
E
futbolunun ya
RDA MÜCADEL
değerini
'EŞİT ŞARTLA
cümlede marka m ve
I
IZ
PTIĞIM
ru
OLUNCA NE YA R'
ekleyen kişi, ku Toto Süper
YO
RÜ
Ö
or
G
Sp
,
ES
HERK
kuruluşlar
ştüğü derin ve
Lig'in içine dü dikkat etmeli.
rla eşit
ra
Rakip takımla ri Avrupa
karanlık çuku er, henüz
nl
ettikle
Futbolu yönete ası oynanmış mücadele
çen sezon ve
ft
ha
nd
kupaları a, ge iş oldukları
daha ligin 3.
te
ze
m
ga
en,
bu sezon göster ken Gürdal,
olmasına rağm levizyon
çe
te
ve
ni
ri
tle
şe
başarıya dikkat ifadelerle
an
m
ini iyi
er
zl
şu
sö
ı
n
ın
nı
as
rı
m
la
la
açık
yorumcu
ifadelerine yer
tamamladı:
irdelemelidir."
verdi.
r Kulübü
iz Trabzonspo n
"B
rı
la
sezo
m hata
olarak adil bir
Bir yanda hake nin
denli önemli
ın
ri
le
şanmasın ne şlamadan
ya
nedeniyle biri
,
ni
ği
di
n ba
değiştir
olduğunu sezo dik. Artık
puanlarının el
tir
cular
ge
un
le
oy
di
a
ft
de
ra
ce
ta
r
ön
diğe
ren
sü
e
nının teri ile
ön
al
i
in
da
iğ
ha
rd
kimse sa
birbirine gi
ve
ri
ile
tbolcu ve
tic
fu
ne
yö
mücadele eden ndi işlerini
Gürdal, "Kulüp n sorunu
ke
ve
teknik heyet ile nara
futbolcular gü u bırakma
ke
r
bi
ol
ni
tb
ri
fu
le
e
le
yl
ai
ve
ı
nedeni
ticisi olduklar
or, el insaf…
bırakarak, yöne lara taşımak
noktasına geliy mlerde
rı
ne
kulüpleri yuka def almasın.
Geçtiğimiz dö
tici
leri he
şi
ne
ki
yö
n
ve
ye
te
an
is
şk
ba
hçesinin
deniyle
Herkes kendi ba ve Türk
açıklamaları ne ine dem
n
si
le
iğ
iz
önünü tem
futbolun gerild pkalarını
daha fazla
yı
za
şa
ce
di
bu
m
u
şi
,
vuranlar
ine futbol
CİHAN
es
em
nl
ri
de
p,
çekmesin."
önlerine koyu rekirse
ge
düşünmeli ve
B
Yardımcı'dan Doğan'a 'Terim' cevabı
G
TFF'nin sitesinde de yer alan açılamada şu
ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor
Kulübü'nün eski yöneticilerinden Sayın
Sedat Doğan'ın 360 TV kanalında yayınlanan Telegol programında yapmış olduğu
açıklamalar arasında şahsımı ilgilendiren
bazı iddiaların bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle şunu belirtmem
gerekir ki, Sayın Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve gelişi tam bir
şeffaflık içinde ve tüm kamuoyunun bilgisi
dahilinde gerçekleşmiştir.
Değerli Hocamızın bu süreçte üyesi olduğu
kulüp adına göstermiş olduğu dikkat ve
hassasiyet, bu konuyu tekrar açıklamaya
gerek bırakmayacak kadar açıktır. Dahası
tamamen Sayın Ünal Aysal'ın bilgisi
dahilinde ilerlemiş olan bu süreçte Hocamızın duruşu herkes tarafından takdirle
karşılanmıştır.Belirtmek isterim ki, değerli
hocamızla uzun yıllar sonra ilk görüşmem,
bir görüşmem olmamıştır. Bunun yanı sıra,
TFF olarak Fatih Terim'den önce hiç bir
teknik direktör adayıyla görüşme yapmadığımızın da kesin olarak bilinmesi
gerekmektedir.
Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım
Demirören'in evinde, Eylül ayında, Sayın
Ünal Aysal'ın izniyle gerçekleşen toplantıda olmuştur. Sayın Sedat Doğan'ın iddia
ettiğinin aksine Hocamızla, bundan önce
ne kendi evimde ne de başka bir yerde hiç
Türk futbolunda fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz barış ortamının sağlanabilmesi
için, bu türden asılsız iddialara ve yalan
haberlere itibar edilmemesini tüm spor kamuoyundan önemle rica ederim."
CİHAN
Karabükspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
ürkiye Süper Ligi’nde 3.
T
hafta oynanan maçlarla
geride kalırken, Kardemir
Karabükspor aldığı sonuçlar ve
puan cetvelinde en alt sırada
yer alarak geçtiğimiz sezonu
adeta mumla aradığı ortaya
çıktı.
Medya takip ajansı Interpress’in
yaptığı araştırmaya göre,
sezonu UEFA Avrupa Ligi
elemeleri için erken açan,
oynadığı ilk tur maçında
Rosenborg’u güzel futbol ile
Burak’dan
dev isyan
en kaleye vurmaktan koB
rktum, gol olmazsa
taraftarımızın tepkisi olur
diye bir söz kesinlikle
söylemedim.Ben asla korkmadım, asla bacaklarım
titremedi, bugüne kadar
asla baskı altında sorumluluktan kaçmadım.Sürekli
bize o taraftan vurulmaya
çalışılıyor. Gerçekten Türk
oyuncular olarak bu bizi
çok üzüyor.Bizler taraftarlarımıza sesleniyoruz. Yabancı yerli hepimiz aynı
forma altında aynı başarı
için koşuyoruz. "Ofsayt
olayı çok eleştiriliyor ama
eleştirilmesi de normal. Ben
de bu eleştirileri kabul ediyorum.Ben sürekli gol arayan
bir oyuncuyum sürekli
koşan bir oyuncuyum.
Sürekli aklım, fikrim, mantığım gole odaklı.Biz sadece
işimizi yapmaya çalışıyoruz
ama bu penaltı olayına
kesinlikle katılmıyorum.er
şeyin farkında olduğum gibi
inşallah performansımı
ray
Galatasa ö
Kulübü y 1
en
d
n
i
ğ
i
l
i
c
neti
tifa
s
i
e
c
n
ö
ay
at
eden Sed tih
Fa
n
ı
'
n
a
ğ
o
D
klaı
ç
a
m
i
r
Te
FF 1.
T
a
n
ı
r
a
l
ma
ve
i
l
i
k
e
v
n
Başka
ulu
İcra Kur et
rv
Üyesi Se an
ı'd
Yardımc di.
l
cevap ge
alatasaray'ın eski yönetici Sedat
Doğan'ın, "Fatih Terim, nisan ayında
Servet Yardımcı ile görüşmüş bizim sonradan haberimiz oldu." sözlerine ilişkin
TFF 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi
Servet Yardımcı'dan açıklama geldi.
15
geçen, Saint-Etiene karşısında
ise penaltılar sonucunda elenen
Kardemir Karabükspor’un,
Süper Lig’de bu yıl iddialı
olması bekleniyordu.
Ancak yeni sezonun geride
kalan ilk üç haftası sonrası hiç
galibiyet alamayan ve sadece 1
puan toplayan kırmızı mavililer
spor otoritelerini de şaşırttı.
Geçtiğimiz sezon ilk üç maçta 2
galibiyet 1 beraberlik alarak 7
puan toplayan ve Beşiktaş’ın
ardından ikinci sırada yer alan
Kardemir Karabükspor, 5 gol
atarken sadece 2 golü
kalelerinde görmüştü.
Bu sezon ise Fenerbahçe ve
Kasımpaşa’ya mağlup olan
kırmızı mavili takım, sadece
İstanbul Başakşehir ile berabere
kalabildi.
Attığı 3 gole karşılık, kendi
ağlarında 5 gol gören Kardemir
Karabükspor'da bulunan ortam
camiayı üzüyor.
CİHAN
yükseltip gerekli
cevabı da sahada veririm İstatistikler zaten ortada.
Kendimi atma olayına
katılmıyorum 65 maçta 2
tane penaltı çalındı." "Kişiliğime, karakterime, aileme
girilmediği sürece herkese
saygım sonsuz.Bir maçta 3
gol atsam da çok eleştirildiğim zamanlar olurdu
ama bunlara fazla takılmazdım. ni beğenmeyen
olabilir, futbolumu beğenmeyen olabilir, oyunculuğumu beğenmeyen
olabilir bunların hepsine
saygı duyarım.Ama eleştiri
yapmak için ben ortada en
ufak bir neden görmüyorum. Yapılan eleştirilerin
bize zarar verme
amacında." "Galatasaray
taraftarının, oyuncusuyla
camiasıyla bir bütün
olduğunu söylüyoruz. Böyle
bir ortamda biz futbolcuların ve taraftarın birbirine
sarılmaktan başka bir çaresi
yok. Tepki de olabilir,
destek de olabilir bunlar
çok doğal şeyler bunları ilk
defa yaşamıyoruz..Her ne
olursa olsun 4. yıldızı takacağımıza inanıyorum. AA
25 EYLÜL 2014 Perşembe
I
RAK’TAKI
onom zorluklara rağmen
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
iş yapmayı
sürdürüyoruz’
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Irak
arasındaki ticarette son dönemde bir çok sorunun
yaşandığını, ancak ekonomi alanında eleştirilerin
mutlaka geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
İŞÇi-iŞVEREN EL ELE VERDi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik'in, işçi
ve işveren temsilcileriyle
geçen hafta sonu yaptığı
toplantıda, İş Sağlığı ve
Güvenliği Eylem Planı
kapsamında yapılması
gerekenler masaya
yatırıldı.
ak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile
hafta sonu yaptıkları toplantıda, "İş
Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi" kurulmasını, bunun da doğrudan
Başbakan'a bağlı bir mekanizmaya
dönüştürülmesini talep ettiklerini
bildirdi.
Çalışma hayatıyla ilgili konuları
görüşmek üzere biraraya gelinen
toplantıda, özellikle son dönemde
yaşanan iş kazaları başta olmak
üzere çözüme kavuşturulması
gereken hususlar değerlendirilerek,
sonrasında yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında sunuldu.Konuşulan konular, Bakanlar Kurulu'nda da
görüşüldükten sonra yasalaştırılması
için kısa sürede TBBM'ye sevk
edilmesi planlanıyor.
"Taslağa dönüşmeyen öneriler paketini değerlendirdik"
AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Genel Başkanı
Arslan, görüşmenin Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun daha önce Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığında sosyal
taraflarla yaptığı toplantının devamı
şeklinde olduğunu söyledi.Arslan,
‘Türkiye IŞİD’e karşı koalisyona destek vermeli’
ilk yapılan toplantıda iş sağlığı ve
güvenliği konusunda tarafların önerilerinin alındığını belirterek, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da
bu nedenle bir çalışma başlattığını
ifade etti.İş sağlığı ve güvenliğiyle
alakalı Pazar günü sosyal taraflarla
bir araya gelindiğini vurgulayan Arslan, "Hem bizim bu konudaki öneri
ve değerlendirmelerimizi almak hem
de kendilerinde olan ama henüz bir
tasarıya, taslağa dönüşmeyen öneriler paketini beraber orada değerlendirdik. Sayın Bakan'ın da
söylediği 'Pazartesi gününe Bakanlar
Kurulunda sunacağını' ifade etmişti.
Dün de ayrıntıların bir bölümünü
Sayın Bülent Arınç açıkladı" diye
konuştu.Arslan, 10 Ekim'den itibaren
Başbakan Davutoğlu'nun İstanbul'da
işçi ve işveren tarafıyla da bir araya
geleceğiyle ilgili kendilerine henüz
bilgilendirme yapılmadığını ancak
daha önce Başbakan Davutoğlu'nun
yaptığı toplantıda tekrar sosyal
taraflarla da bir araya gelinebileceği
hakkında konuşulduğunun altını
çizdi.
"Pakette taşeron işçilerle ilgili yeni
bir hazırlıktan bahsediliyor"
Yapılan ilk toplantıdan yola çıkarak
öncelikli olarak hükümet ve bakanlıklar arasındaki bu paketle ilgili
görüşmelerin tamamlanmasının
ardından bir taslağa dönüştürüleceğine işaret eden Arslan, şöyle
konuştu:"O taslak da muhtemelen
sosyal taraflarla yapılan toplantıda
sunulacak ve onunla ilgili değer-
lendirmelerimiz istenecek. Pazar
günkü toplantıda elimizde taslak
veya teklifi olarak herhangi bir öneri
gelmediği için biz, Sayın Bakan Çelik
ile yaptığımız toplantıdaki konuyla
ilgili bakanlığın kendi çalışmalarını
esas alamıyoruz. Bakanlar Kurulundan sonra hükümet tasarısına
dönüşürse o zaman belki ayrıntılı bir
değerlendirme imkanı olacak. Sayın
Bakan'ın yapmış olduğu öneri paketi
içerisinde bir kısım cezaların artırılması var. Önleyici bir kısım tedbirler
var, denetimle ilgili değişiklikler
öngörülüyor. Yine taşeron yasasıyla
ilgili bir kısım hazırlıklardan
bahsediliyor. Bu paketin içerisinde iş
sağlığı güvenliği, taşeron işçilerle ilgili yeni bir hazırlıktan bahsediliyor.
Ancak bunların ayrıntıları, bakanlığın ve hükümetin resmi çalışması
olmadığı sadece bu konu başlıklarında 'neler yapabiliriz' diye sosyal
tarafların görüşleri alındı."
"İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi'
kurulması önerimiz var"
Arslan, yapılan toplantılarda bunun
üzerine bir yol haritası oluşturulmaya çalışıldığını ve hangi hususlarda, nasıl bir düzenleme yapılabilir
konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.İş sağlığı ve
güvenliği konusunda konsept
değişikliğinin yapılması gerektiğini
belirten Arslan, "Başta iş sağlığı ve
güvenliğinin yapısıyla ilgili
Türkiye'nin 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Konseyi' kurulmasını, bunun da
doğrudan Başbakan'a bağlı bir
mekanizmaya dönüştürülmesi önerimiz var. Bunlar bizim Sayın
Başbakan'a da sunduğumuz ve her
fırsatta dile getirdiğimiz önerilerimizdir. Bizim önerilerimiz ne kadar
kabul görür ilerleyen günlerde hep
beraber göreceğiz" dedi.
"İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin Enerji Bakanlığına devredilmesi"
Türk-İş yetkililerinden edinilen bilgiye göre de öncelikli olarak toplantıda mesleki yeterlilik belgeleri, iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin para
cezalarının etkinleştirilmesi, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin Enerji Bakanlığına
devredilmesi konuları görüşüldü.
Ayrıca inşaatlarda iş sağlığı ve
güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan ve teşvik almış firmaların teşvik koşullarının
değiştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere
İSG tedbirlerinin sunulacak projelerde yer almasının zorunlu hale getirilmesi de görüşülen konular
arasında yer aldı.Üretim zorlamasının engellenmesi, ölümlü iş
kazalarında sözleşme ve yetki belgesinin iptali, yükseköğretim ile orta
öğretim kurumlarında iş sağlığı ve
güvenliği derslerinin
konulması, iş kazaları sigortası sandığı ile işin durdurulması uygulamasına
ilişkin genelge konuları da
konuşuldu.
GOSB ihracatta öncü rol oynuyor
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi (GOSB),
Türkiye'nin en fazla
ihracat yapan organize sanayi bölgesi
olma özelliğini taşıyor.
atılımcılarının yüzde 22'si
yüzde yüz yabancı sermayeli
şirketlerden oluşan, 158 firmanın ve 25 bin çalışanın üretime
katkı sağladığı Gebze Organize
Sanayi Bölgesi (GOSB),
Türkiye'nin en fazla ihracat yapan
organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor.GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım,
merhum Cumhurbaşkanı Turgut
Özal tarafından 1988'de temeli
atılan GOSB'un, 25 bin civarında
K
D
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk şirketlerine son dönemde güçlük çıkarma eğilimi
gözlediklerini vurguladı.
H
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik'in başkanlığında, geçen
pazar günü işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplantıda, son
dönemde yaşanan iş kazalarının
ardından, İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Eylem Planı kapsamında yapılması gerekenler masaya
yatırdı.Toplantıda, Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel
Başkanı Mahmut Arslan ile TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer
aldı.
ü Irak Ticaret Odaları Federasyonu
Başkanı Jaafar Rasoll Jaafar Al-Hamadani,
başta IŞİD olmak üzere Irak’ta faaliyet
gösteren çetelere karşı uluslararası koalisyonun
verdiği desteği önemsediklerini ve 2-3 ay içinde
sorunun çözülmesini umduklarını belirtti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun daveti
üzerine, beraberindeki federasyon heyetiyle
birlikte Türkiye’ye gelen Hamadani, Türkiye’nin
koalisyona ve Irak kuvvetlerine destek vermesini isterken, sorunun çözülmesiyle Irak’ın
orta ve güney bölgelerine erişimin açılacağını
ve önceki dönemden çok daha fazla iş yapma
imkanı bulunabileceğini vurguladı.
çalışanı ve ortalama yıllık 5-5,5
milyar dolar ihracatı ile
Türkiye'nin katma değeri yüksek
üretim yapan bir organize sanayi
bölgesi olduklarını söyledi.İçinde
çok sayıda sosyal alan ve tesislerin olduğu GOSB'de, izabe tesisleri ve tekstil dışında, elektrik,
elektronik, gıda, plastik, lastik,
kimya ve metal gibi sektörlerde
dünyaca ünlü marka ve
Türkiye'nin önde gelen firmalarının faaliyette bulunduğunu
belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Çevreye duyarlı bir organize
sanayi bölgesiyiz. Bunu bizi ziyaret eden yabancı heyetler de
vurguluyor. Bu kadar temiz, bu
kadar yeşile duyarlı, bu kadar
yeşil alanı fazla bir organize
sanayi bölgesi görmediklerini
ifade ediyorlar. Avrupa'da böyle
bir organize sanayi bölgesinin olmadığını söylüyorlar. Olmazsa olmazımız çevre temizliğidir.
Özellikle gaz salımı, evsel ve
kimyasal atıklarımızla ilgili kesinlikle kanun ve yönetmeliği uyguluyoruz. İstihdamda yüzde 99,8
doluluktayız. 25 bin civarında
çalışanımız var. Tek vardiya
çalışan işyerlerinin iki vardiyaya
çıkması halinde, belki bu sayı 5560 bine ulaşabilir.GOSB'un en
büyük sorununun yol sorunu
olduğunu, personelin taşınması,
hammaddelerin gelmesi, üretimlerin gönderilmesi anlamında
ciddi sıkıntılar yaşadıklarını savunan Yıldırım, bu sorunun kendilerini hem zaman hem de maliyet
olarak olumsuz etkilediğini öne
sürdü.
Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar
Rasoll Jaafar Al-Hamadani, başta IŞİD olmak
üzere Irak’taki çetelerin ülkenin güvenliği
yanında ekonomisini de ciddi oranda tehdit ettiğini anlattı. Yürütülen mücadeleyle 2-3 ay
içinde bu sorunun çözülmesini beklediklerini
belirten Hamadani, Irak’a destek veren ülkelere
teşekkür etti ve Türkiye’nin de bu desteğe katılmasını istedi. “Irak’ın mali sorunu yok, zengin
bir ülke, manevi desteğe ihtiyacımız var” diyen
Hamadani, IŞİD sorununun çözülmesinin
ardından Irak’ın orta ve güney bölgesine kara
ulaşımının açılacağını ve Türkiye ile eskisinden
daha fazla oranda bir iş yapma potansiyelinin
ortaya çıkacağını anlattı. Hamadani, “Yeni bir
hükümet kuruldu ve Irak’ın tamamını temsil
ediyor. Yeni ekonomik programı oldukça iyi,
uluslararası ekonomik işbirliğinin yeniden
tesisi için çalışacak ve gümrük kapılarının
düzeltilmesi bu programda yer alıyor” dedi.
Hamadani, Irak’ın 2004 bütçesinden harcanamayan miktarlar olduğunu ve 2015 için güçlü
bir bütçe hazırlandığını belirterek çok ciddi
miktarda alım yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Türkiye ile Irak’ın gümrük birliğini içeren ekonomik işbirliği anlaşması
konusunda kendilerinin istekli olduğunu belirten Hamadani, “Böyle bir ortaklık diğer
ülkelere de örnek olur” görüşünü vurguladı.
Hamadani, Habur kapısının yanında yeni bir
sınır kapısı açılmasını da istedi. Hamadani,
IŞİD ile başlayan kriz döneminde 1900 Türk şirketin faaliyetini durdurduğunu belirterek, “Zor
dönemimizde yanımızda olmanızı bekliyoruz”
ifadesini kullandı.
‘Herkes gittikten sonra bir arada bulunacağız’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Irak’ta
kimse iş yapmak istemezken Türk şirketlerinin
faaliyetlerine başladığını belirttiği konuşmasında, sadece can güvenliği nedeniyle 300
şirketin Irak’taki faaliyetlerini durdurmak
zorunda kaldığını belirtti. Irak’ta son dönemde
Türk mallarına karşı kampanya, yolların kapalı
olması nedeniyle İran üzerinden Irak’a erişim
zorunluluğu ve gecikme cezaları ile Türk şirketlerinin mal alım listeleri dışında bırakılması,
ihalelerde tercih edilmemesi sorunlarının
yaşandığını anlattı.
Download

25 eylül 2014 - Ekonomi Gazetesi