Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin
5. yıldönümü nedeniyle düzenlenen
«Acil Yardım Hizmetinde İnnovasyonlar ve Tıp Alanında Güncel Soruları»
Uluslararası Sempozyum Programı
04-07 Haziran 2014
Zaman
Konu
1. GÜN
04/06/2014
Sunucu
12.00-16.00
Türkistan’a geliş, otele yerleşme
16.00-18.00
Ahmet Yesevi Türbesine ziyaret ve Tarihi Etnografya Muzesi Gezisi
« Hoş Geldiniz!» kokteyli
«Тitanik» açık hava terası, Üniversite kampüsü
20.00-22.00
2. GÜN
05/06/2014
Kayıt işlemleri
08.00-09.30
«Renklerle şifa» resim sergisi
09.30-10.00
Süre
Resmi açılış
Prof. Dr. Ualihan Abdibekov.
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Musa Yıldız.
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili
Prof.Dr Ismayılov Zhumagali Saglık Bakanlıgı Güney
Kazakistan Bölge Müdürlügü.
Güney Kazakistan Bölge Müdürü
Prof. Dr. Başar Cander - Acil Tıp Uzmanları Derneği
(ATUDER) Genel Başkanı.
Lazat Kashkımbayeva - Güney Kazakistan Tıp ve
Eczacılık Faaliyet Alanında Kontrol Komitesi.
Güney Kazakistan Bölge Müdürü
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kültür merkezi, Giriş Kat
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kültür merkezi, sağ kanat
Kültür Merkezi Büyük Salon
Moderator
Doç. Dr. Davanbek Arıbzhanov.
Güney Kazakistan onkoloji
hastanesinin kimyoterapi ve
endovasküler onkoloji
bölüm başkanı, Kazakistan
radiocerrahi ve girişimsel
kardioloji derneğin başkan
yardımcısı.
Doç.Dr. Murat Canyiğit
Yıldırım Beyazit Ü.,
Ankara / Türkiye
10.00-10.45
GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Radyoloji
Torakal ve abdominal aorta anevrizmalarının
endovasküler tedavileri
Radyoloji
Karaciğer sirozu ve diüretik dirençli asiti olan
hastalarda girişimsel radyolojinin yeni kombinasyon
tekniklerle düzeltme yolları
Doç.Dr. Babır Abdrahmanov
Çimkent/Kazakistan
15 dk.
Ortopedi
«Damage Control» Ortopedi Yöntemleri
Doç.Dr.İbrahim Akel,
Izmir Kent Hastanesi.
İzmir / Türkiye
15 dk.
10.45-11.00
Kahve arası
11.00-12.00
KARDİYOLOJİ PANELİ
Acil Tıp
Yetişkinlerde İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Moderator
Prof . Dr. Şahin Arslan.
Atatürk Ü. Acil Tıp.
Erzurum / Türkiye
Prof. Dr. Başar Cander.
N.E. Üniversitesi Acil Tıp
15 dk.
20 dk.
Acil Tıp
Pediyatrik İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Acil Tıp
Acil Serviste Hipertansiyon
(Hipertansif Urgency ve Emergency)
12.00-13.00
Öğle arası
13.00-14.30
DAHİLİYE PANELİ
Gastroenteroloji
GIS Kanamaları
Radyoloji
Karaciğer Abseleri, Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi
Nefroloji
Yüksek Tansyonlu Böbrek Hastalıklarında Ultrason
Sendromların Skrining Yöntemleri
Каrdyoloji
Pulmoner hipertansyon ile kalp hastalığı olan
hamilelerde kardyovasküller komplikasyonların
gelişme olasılığı
14.30-14.45
Kahve arası
14.45-16.15
NÖROLOJİ PANELİ
Nöroloji
Derin 3 AB Derece Yanıkları Olan Çocukların
Tedavisinde “Elfiorin” Balmının Kullanım Deneyimi
KBB
Otojen Komplikasyonlar
Acil Tıp
Acil Serviste Baş Ağrısında Gözden Kaçanlar
Acil Tıp
İskemik SVO ve Acil
16.30-17.00
Hemodializ merkezin açılışı
17.00-19.00
Aslan Baba Tarihi Türbesine gezi (70 km. Mesafede)
3. GÜN
09.00-10.30
Anabilim Dalı Başk.
Konya / Türkiye
Doç. Dr. Zeynep Çakır.
Atatürk Ü. Acil Tıp
Erzurum / Türkiye
Doç. Dr. Evvah Karakılıç.
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Acil Tıp Klinik Şefi.
Ankara / Türkiye
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kültür merkezi
Moderator
Doç. Dr. Zeynep Çakır.
Atatürk Ü. Acil Tıp
Erzurum / Türkiye
Doç. Dr. Akif Altınbaş, Ankara
Numune Hast. Gastroenteroloji.
Ankara / Türkiye
Uzm. Dr. Assanali Mustafayev.
Ahmet Yesevi Ü.
Türkistan / Kazakistan
Doç. Dr. Tatyana Baeşeva.
Karagandı Tıp Üniversitesi,
Karagandı/Kazakistan
Sermanizova Galiya «Milli
Anne ve Çocuk Sağlığı Bilim
Merkezi » Аstana.
PhD doktora oğrencisi .
Moderator
Doç. Dr. Burçak Bilginer
Hacettepe Ü. Hastanesi
Başhekim Yardımcısı, Beyin
Cerrahi. Ankara / Türkiye
Prof. Dr. Abdusabir Umeşov.
Yüksek İhtisas Enstitüsü.
Almatı / Kazakistan
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası,
Anadolu Saglık Merkezi - İn
Affiliation with JOHNS
HOPKINS MEDICINE. KBB,
Istanbul / Türkiye
Doç. Dr. Behçet Al.
Gaziantep Ü. Acil Tıp.
Gaziantep / Türkiye
Prof. Dr. Yücel Yavuz.
Ondokuz Mayıs Ü. Acil Tıp.
Samsun / Türkiye
Hastane İdari binasının girişi,
1 kat
Otöbüs Kültür Merkezinin
önünden hareket edecektir.
(Bekleme 10 dk.)
06/06/2014
ACİL SERVİS
Moderator
Doç.Dr. Birjan Ospanov.
Acil Tıp Merkezi Başhekimi.
Almatı/Kazakistan
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
Acil Tıp
EKG’de Temel Bilgiler
Acil Tıp
EKG’de Yenilikler ve Gözden Kaçanlar
Acil Tıp
Ölümcül Ritimlerde Tedavi
Acil Tıp
Zehirlenmelerde İntravenöz Lipid Tedavisi
Acil Tıp
Acil Tıbbi Yardım Optimizasyonu
10.30-10.45
Kahve arası
10.45-12.00
GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kalp Damar
Cerrahisi
Aorta İliak Arter Tıkayıcı Hastalıklarında Yeni Tedavi
Yöntemleri
Girişimsel
radyoloji
Girişimsel radyolojinin onkolojik fırsatları. Güney
Kazakistan onkoloji hastanesinin tecrübesi.
Kalp Damar
Cerrahisi
Varis Tedavisinde Yeni Yöntemler
Kalp Damar
Cerrahisi
Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri
12.20-13.30
Öğle arası
13.30-15.00
TRAVMA PANELİ
Nöroşirüji
Kafa Travmaları
Nöroşirüji
Osteoporotik Omurga Kırıkları Ve Cerrahi Tedavisi
Ortopedi
Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Güncel Tedavi
Jinekoloji
Vajinal Kanamalar
Prof . Dr. Şahin Arslan.
Atatürk Ü. Acil Tıp.
Erzurum / Türkiye
Doç. Dr. Selahattin Kıyan, Ege
Ü. Acil Tıp, İzmir / Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Yıldız.
Fırat Ü. Acil Tıp.
Elazığ / Türkiye
Doç Dr. Mehmet Gül.
Necmettin Erbakan Üniversitesi.
Acil Tıp Klinik Şefi,
Konya/ Türkiye
Doç.Dr. Birjan Ospanov.
Acil Tıp Merkezi Başhekimi.
Almatı/Kazakistan
Moderator
Doç.Dr. Murat Canyiğit.
Yıldırım Beyazit Ü.,
Ankara / Türkiye
Doç. Dr. Selçuk Gedik.
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi .
Ankara / Türkiye
Doç.Dr. Davanbek Arıbzhanov,
Doç.Dr.Ormanov N.
Güney Kazakistan onkoloji
hastanesinin kimyoterapi ve
endovasküler onkoloji bölüm
başkanı, Kazakistan radiocerrahi
ve girişimsel kardioloji derneğin
başkan yardımcısı.
Uzm. Dr. Kemal Korkmaz.
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi.
Ankara / Türkiye
Doç. Dr. Selçuk Gedik.
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi.
Ankara / Türkiye
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kültür merkezi, Giriş Kat
Moderator
Doç.Dr. Almasbek Akhmedov
Ahmet Yesevi Üniversitesi
hastanesi beyin cerrahi bölüm
başkanı
Doç. Dr. Burçak Bilginer
Hacettepe Ü. Hastanesi
Başhekim Yardımcısı, Beyin
Cerrahi. Ankara / Türkiye
Baydarbekov Murat, NIITO
Astana / Kazakistan
Prof.Dr.Ulunay Kanatlı
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Ankara / Türkiye
Uzm. Dr. İlknur Demir
Karakılıç , Ankara/ Türkiye
15 dk.
15 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
15 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
15.00-.15.15
Kahve arası
15.15-16.30
CERRAHİ PANELİ
Genel cerrahi
Cerrahi Tedavide Sistemik Enzimlerin Kullanımı,
Sonuçları ve Perspektifleri
Genel cerrahi
Inguinal Hernide Modern Tedavi Yöntemleri
Teorik bilimler
Metabolik sendromun bileşenleri ve psikometrik
özellikleri arasındaki ilişki
Teorik bilimler
Periferik Sinir Iletimi
16.30-17.00
Kapanış
19.00-23.00
Gala Yemeği
4. GÜN
10.00
Moderator
Prof.Dr. Moldaliyev İkilas.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı,
Genel cerrahi
Prof.Dr. A. Nurmakov.
KazNMU, Genel Cerrahi
A.B.D. Almatı / Kazakistan
Doç.Dr. Nurpeis Tulejanov,
Ahmet Yesevi Ü.
Türkistan / Kazakistan
Mira Zhunisova, Ahmet Yesevi
Ü. Doktora oğrencisi.
Türkistan / Kazakistan
Kamshat Madenbay, Ahmet
Yesevi Ü. Doktora oğrencisi.
Türkistan / Kazakistan
Restorant «Isa 2».
18.50 Yası otellin önünden
ötöbüsler kalkacak.
07/06/2014
Misafirleri Uğurlama, otelden cıkış
20 dk.
20 dk.
20 dk.
20 dk.
Download

Acil - Ahmet Yesevi Üniversitesi