DR. ÖMER GÜZEL
TURKLAB
UDDER
ÜRÜN GÜVENLİĞİ &
GÜVENİLİR HİZMET VE ÜRÜNLER
 ÜRÜN GÜVENLİĞİ İNSAN HAYATI VE
GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
 GÜVENLİ ÜRÜNLER İÇİN PİYASA
GÖZETİMİ&DEMETİMİ
 ÜRÜN GÜVELİĞİ İÇİN 3 TARAF BAĞIMSIZ
AKREDİTE TEST ,MUAYENE VE SERTİFİKASYON
KURULUŞLARININ ÖNEMİ
 DÜNYA TİCARETİ VE AKREDİTE TEST, MUAYENE
VE SERTİFİKASYON (TMS) SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
AB de ÜRÜN GÜVENLİĞİ
 Ürünlerin tüm AB vatandaşları için güvenli olduğunun garantisini




oluşturmak
Dünya ticaretinin sınır tanımadan en geniş kapsamda gelişmesi
AB vatandaşlarının dünyanın herhangi bir ülkesinde üretilen gıda ve
gıda dışı ürünlerin müşterisi olmasına neden oldu.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bu ürünleri kullanan AB
vatandaşlarının sağlık ve güvenliğinin korunması AB üyesi ülkelerin
bir numaralı önceliğidir.
AB de genel ürün güvenliği gereksinimleri iç pazarda ürünleri satın
alan vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere düzenlenmiştir.
Herhangi bir risk algılanması durumunda Hızlı Uyarı Ağı
( Rapid Alert Network) ile tüm AB ülkeleri bilgilendirilmektedir.
Güvenceli Ürün neden önemlidir?
 Toplum bireyleri kullandıkları veya herhangi bir
şekilde temasa geldikleri ürünlerin fiziksel olarak
güvenli ve sağlıklarına zarar vermeyecek nitelikte
olduklarından emin olabilmelidirler.
 Ürünlerin genelde güvenli olduğu varsayılsa bile bir
oranının tüketici güvenliği açısından risk taşıdığını
biliyoruz.
 Toplum bireyleri bu tehlikeli ürünlere ulaşmadan önce
hızla saptanması ve pazardan toplatılması büyük
önem taşımaktadır.
Ürün güvenliği ve TMS Sektörünün
dünya ticaretinde önemi
 Artan ve gelişen dünya ticaret hacmi, pazarın globalleşmesi,
özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen güvenli olmayan
ürünlerin iç pazarlara girmesine sebep olmaktadır.
 Söz konusu gelişmeler birçok alanda, giderek artan oranda yerel
yönetimlerin ve ulusal otoritenin Gözetim ve Pazar Denetimi
yapması gereğini, ihtiyacını artırmıştır.
 Uluslar arası Test, muayene ve Sertifikasyon (TMS) Sektörü
gelişen bu ihtiyaçları karşılayabilmek için teknolojinin son
ürünü hizmet tekniklerini kullanarak cevap verebilir duruma
gelmiştir. Özellikle sağlık ve gıda alanında DNA düzeyinde
analiz yapılan moleküler teknikler bu gün uygulanmaktadır.
Örnek olarak GDO analizlerini söyleyebiliriz.
 Gelişen teknoloji ve üstün hizmet kalitesi TMS sektörünün
toplum sağlığı ve güvenliği adına yarattığı katma değeri
ortaya koymaktadır.
Bağımsız, 3.Taraf
Test, Muayene ve Sertifikasyon
hizmetlerinin katma değeri
 İş güvenliğine uygun tesislerde güvenli ürünler üreten üreticiler
daha rekabetçi olma , haksız rekabetten korunmave daha fazla
kazanç elde etme imkanı sağlarlar.
 Kamu otoritesi vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini
koruyabilmek için risk potansiyeli taşıyan ürünlerin 3.Taraf
bağımsız Test, Muayene ve Sertifikasyon kuruluşları tarafından
denetlenmesini zorunlu kılar, güvenceyi sağlar.
 Tüketici bağımsız ve uluslar arası akredite kuruluşlar tarafından
güvencesi verilen ürünlere daha fazla güven duyar, yetersiz bilgi
ile karar vermekten kurtulur.
 Akredite Kuruluşlar tarafından verilmiş belge ve raporlar,
güvenlik etiketleri tüketicinin eksik bilgiye maruz kalmasını
azaltır, güvenlik koşullarının sağlandığının belgesini oluşturur.
?
Akredite TMS kuruluşların varlığı
neden fark yaratıyor?
 IFIA, International Federation of Inspection Agencies, Yaptığı piyasa
araştırmasında sadece CE markası taşıyan ürünlerin %19 unun güvenlik adına
kritik hataları olduğunu saptadı.
 Aynı ürün kategorisinden olup ilaveten 3. taraf bağımsız , akredite kuruluşlar
tarafından belgelendirilmiş ürünlerde ise saptanan hata oranı < % 1 bulunmuştur.
 IFIA Pazar araştırması aynı zamanda güvenlik kriterlerini karşılamayan ilk kontrol
numunelerinin oranının %27 ( adaptörler, pil şarj cihazları, vb.) ile %63 ( beyaz
eşya) arasında değişebildiğini göstermektedir.
 Akredite kuruluşların test, muayene ve denetim kontrolleri olmasaydı bu
ürünler normal süreçte pazara sunulacaktı.
 TMS sektörü günümüzde hem haksız rekabetin önlenmesi , kötü malın iyi mala
zarar vermesi, hem de tüketicinin korunması açısından çok önemli bir görev yerine
getirmektedir.
 TMS sektörünün hem toplum hem de kamu otoritesi tarafından daha iyi
tanınması ülkemizin geleceği açısından kritik önem taşımaktadır.
?
?
?
?
Güvenlik
hafife alınacak bir konu değildir
Endüstri aşağıdaki hususları ciddiye almalıdır:
 ✓Akredite Test, Muayene ve Sertifikasyon Hizmeti
 ✓ Teknik yeterlik ve yetkinlik
 ✓ Araştırma Geliştirme çalışmaları
 ✓ Güvenlikte üst düzey hizmet
 ✓ Bağımsızlık ve Objektivite
 ✓ Süreklilik ve adanmışlık
 ✓Kaliteli hizmet Güvenilir sonuç
SONUÇ
 Günlük yaşantımızı sürdürebilmek için giysi, gıda,
ilaç,enerji, yakıt ve daha bir çok unsura ihtiyacımız var.
 Yeryüzündeki en güvenli fabrika hiç üretim yapmayanıdır !!!!
 Birlikte yaşadığımız riskleri yönetmek zorundayız.
 Standartlar ve mevzuatın gereklerini yerine getirmek
hayatımızı kolaylaştırmaktadır.
UNUTMAMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUS
Her gün yaşamakta olduğumuz hayatın güvencesi olarak
bağımsız, üçüncü taraf test, muayene ve belgelendirme
kuruluşlarının hizmetlerine ve tecrübelerine ihtiyacımız var.
Her ürün göründüğü kadar masum değildir.
Download

Dr. Ömer Güzel