Ürün Güvenliği Semineri
23 Eylül 2014
Ankara Sanayi Odası Konferans Salonu ANKARA
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Ayfer Adıgüzel - Uygunluk Değerlendirmesi Derneği –(UDDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ömer Güzel - Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği- (TURKLAB) Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Yavuz Cabbar - Ankara Sanayi Odası- Genel Sekreteri (ASO),
Dr. Mehmet Karabay- Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü- Genel Müdür
Muhsin Dere- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü-Genel Müdür
1.
Oturum: Ürün Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler
Moderatör: Devran AYIK- Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü- Daire Başkanı
10:30 – 11:00
Ürün Güvenliği Yasal Düzenlemeler Alt Yapısı
Ekonomi Bakanlığı- Ürün Güvenliği
ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Selin Özşahin AykentŞube Müdür V.
Yapı Malzemelerinde Ürün Güvenliği İçin “Temel
Gereksinimleri” ile ilgili Mevzuat Durumu
Çevre ve Şehircilik BakanlığıMesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü-
Dr. Nuran Danışmanİnşaat Mühendisi
Avrupa Birliği’nde Yapı Malzemeleri Sektörü
Düzenlemeleri ve Ürün güvenliği
Yapı Malzemeleri Dairesi BaşkanlığıEUROLAB
Mr. Jiri SobolaEUROLAB Başkanı
12:00 – 12:30
Ürün Güvenliğinin Düzenlemelerinin Üretici
Açısından Değerlendirilmesi
İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği
M. Özgür Sezginer Tepe
Betopan Genel Müdürü
12:30 – 13:30
Ara: Öğle Yemeği
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
2. Oturum: Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Güvensiz Ürünler ve Yaptırımlar
Moderatör : Dr. Ömer Güzel- Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği – TURKLAB- Yönetim Kurulu Başkanı
13.30 – 14:00
Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetlerinin
Ekonomi Bakanlığı -Ürün Güvenliği
Değerlendirilmesi
ve Denetimi Genel Müdürlüğü
14:00 – 14:30
Güvensiz Endüstriyel Ürünlerin Nedenleri,
İyileştirmeye Yönelik Öneriler
Devran Ayık- Daire
Başkanı
Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi Ürünleri Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü
Erol Ferhat- Daire
Başkanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Dr.Neslihan Alper
Daire Başkanı
TÜDEF-Tüketici Dernekleri
Federasyonu
Sıtkı Yılmaz
Başkanlar Kurulu Üyesi
14:30 – 15:00 Kahve Arası
3.Oturum: Üretici ve Tüketici Açısından Ürün Güvenliği
Moderatör: Doç. Dr. Yavuz Cabbar- Ankara Sanayi Odası- Genel Sekreteri
15:00 – 15:30
Gıda Güvenliğinde Piyasa Gözetim ve Denetimi ile
ilgili bulgular
15:30 – 16:00
“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un Ürün
Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
4. Yuvarlak Masa: Ürün Güvenliği Açısından Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri
16:00 – 17:30
EUROLAB
TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu
UDDer Uygunluk Değerlendirmesi Derneği
TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği
Jiri Sobola
Halil İbrahim Çetin
Ayfer Adıgüzel
Dr.Ömer Güzel
Düzenleyen: ASO işbirliğiyle, Uygunluk Değerlendirmesi Derneği -UDDER ve Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği -TURKLAB
Download

Ürün Güvenliği Semineri 23 Eylül 2014 Ankara Sanayi