çatıpan
Membran Çatılar
Yerinde Uygulamalı Çatılar Trapezli Çatı
Rood Applied at Site
Trapezoidal Roof Membrane Roofs
Çatı Panelleri / Roof Panels
Trapezli Çatı
Trapezoidal Roof
Çatılarda, özellikle tonoz çatılarda farklı çözümler
arandığında kullanılan yerinde uygulamalı çatı
kaplama detayıdır.
An optional roof cover detail which is particularly
applied on the vaulted roofs.
Düşük eğimli çatılarda su izolasyonu çözümü için kullanılan membranlı çatı sistemidir. Mevcut çatı
konstrüksiyonu üzerine monte
edilen Trapez çatı panelinin üzerine nem bariyeri ve yüksek yoğunlukta 2 kat taşyünü levhanın
serilmesi ve değişik kalınlıklarda
TPO - PVC membranın rapted ve
vidalar ile sabitlenip, ek yerlerinin
kaynaklanarak yapıştırılması ile
oluşturulan çatı sistemidir.
TPO Membrane roof system is
used on low slope roofs to provide water insulation. The humidity barrier and 2 folds of high
density rock wool layers are laid
on top of the trapezoidal panel
which is mounted on the pre existing roof construction. On top of
this structure, TPO or PVC membrane is fixed with screws and by
welding.
www.panelsan.com
çatıpan
Membran Çatılar
Membrane Roofs
TPO veya PVC TPO or PVC
35
Download

Teknik Bilgi Föy