Cephe Panelleri / Wall Panels
cephepan
Gizli vidalı cephe panellerimiz de form özelliği olarak
vidalar dışarıdan gözükmemektedir. Yatay ve düşey The installation screws of the hidden screw wall are not
montaja imkan sağlayan bini detayı ile yüksek yalıtım visiable from outside. Installed to be vertical or horizonsağlamaktadır. Micro wave ve mesa yüzey şekilleri ile tal. Over- lap detail provides perfect insulation.
binalarınızın yeni yüzü olmaya geliyor.
Microwave, mesa surfaces will be the vision of your
Sinüslü ve yarı sinüslü panellerimiz ile kombin kullana- buildings. Sinus and semi sinus surfaces will provide
bileceğiniz tasarım seçenekleri sunmaktadır.
you with new design options.
PUR yalıtımıyla yapılarınızı su, ısı ve sesten korurken PIR PUR insulation provides heat,sound and water insulayalıtımıyla yangın güvenliğinizi de sağlıyor.
tion. PIR also provides fire resistance.
16
www.panelsan.com
cephepan Gizli Vidalı Hidden Screw
PUR-PIR Yalıtımlı
PUR-PIR Insulated
PUR-PIR Yalıtımlı Gizli Vidali
Cephe Paneli / PUR – PIR Insulated
Hidden Screw Wall Panels
Yalıtım Kalınlıkları - Insulation Thicknesses
40 - 50 - 60 - 75 - 100 mm
Yalıtım yoğunluğu - Insulation Density
38 - 40 - 42 kg/m3
Metal Kalınlıkları - Metal Thicknesses
Boyalı Galvaniz Sac - PPGI
Dış Yüzey - Exterior Sheet : 0,50 - 0,60 - 0,70 mm
İç Yüzey - Interior Sheet : 0,40 - 0,50 - 0, 60 - 0,70 mm
Isı İletkenlik Katsayısı
Thermal Conductivity Coefficent
λ = 0,022 W/mK
PUR Yangın Sınıfı PUR Fire Resistance Class
B2 - s2, d0 EN 13501 -1
PIR Yangın Sınıfı PIR Fire Resistance Class
B - s2, d0 EN 13501 -1
Düz -Flat
Micro Wave
Mesa
1042
42
1000
Düz -Flat
Mesa
Groove
www.panelsan.com
17
Download

cephe pan - Panelsan