0gJO3r2O1u 17:59
(FAX}
P.üülJOOı
4 A -,
*1
''
'
.6
+
\Eş,,
_.. _EigdE*
,.
i
ag/03/2072
,.j'
^1,5
I
ş
Klirnasaıı lsıtma §oğutıfia Ye Haııalandırma §istemleri §an. Tic. Ltd. ştl. Jııe
,.a
Firmanız Daikin VRV merkez! klima gistemlerinin satışı ve rnoritajı konusu nda tarşfım ızdan
yetkilendiriimigir.
Bilgilerinize sunanz.
t
§aygılarımızla.
W.;ffiryffimm^,.
ffi
Download

Daikin Klima Fiyat Listesi