UIB AR-GE
iâkuiB
.jiıllıımıııııIMn.,
Sayı:
K onu:
t
w
HEDEF
ULUDAĞ
2023
YÖNETİM KURULU
m
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2016/33-191
Bursa, 12/01/2016
UTÎB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE
PAZARI ZİRVESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen “UTÎB
Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin seldzincisi
uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde “AR-GE Proje
Pazarı L if ve Polim er Araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk
Kongre Kültür M erkezi’nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı
ile gerçekleştirilecektir.
Sektörümüzde 2009 yılında, TÜBİTAK destekleriyle ve Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge
Merkezi (BUTEKOM), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kuzey Carolina Devlet
Üniversitesi Nonwoven Enstitüsü, Aachen Teknik Üniversitesi Teknik Tekstil Enstitüsü, İsviçre Federal
Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları, Güney Kore Tekstil Gelişim Enstitüsü, Kyoto
Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Zirve’nin işbirliği kuramlarının artırılması
planlanmaktadır.
Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksekkatm a değerli üretim
yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi
kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark
araştırmacılannı bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi,
üniversite-üniversite,
sanayi-araştrrma kuramu-iiniversite
ortak proje
önerisi
sunmaları
amaçlanmaktadu-.EtkinliMerimiz ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının
temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge M erkezleri ile Teknopark
araştırmacıları bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktadır.
Projelerin tanıtımı Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve
sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirilecektir. Bağımsız üyelerden
oluşan “Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ödüllendirilecektir.
Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
koordinatörlüğünde, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon
Sektöründe
AR-GE
Proje
Pazarı
Zirvesi”
etkinliği
için
kayıtlar
http://www.utibargeproiepazari.com/. internet sitesi üzerinden alınmakta olup, e tk in lik le rim iz in web
siteleriniz üzerinden duyurusunun yapılması konusunda desteklerinizi ve etkinliklerimize katılımlarınızı
bekler, saygılar sunanz.
V
U ludağ İ h r a c a t ç ı Birlikleri G enel Sekreterliği
"
Organize San. Bfilgeji n . Gelişim Sahası Kahverengi Cad. N o:l 1
NÜOfet 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta, uludag@ uib.orj.trElektronik Ağ: www.uib.org.tr
İbrahim BURKAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayrıntılıbilgi için: Nihal StN A ö- Şube Mlldürû
Kübr* ÖZKAN - Şef
Download

iâkuiB