Kimya Mühendisliği Ens. An. Lab.
Deneyler
1.
Deney Asistanı
Deney Yeri
Atomik Absorpsiyon
Spektrofotometresi İle
Gülden Kılıçaslan
Genel Kimya Laboratuvarı
İrfan ÇAPAN
Organik Kimya Laboratuvarı
İrfan ÇAPAN
Organik Kimya Laboratuvarı
Metal Tayini
2.
FT-IR SPEKTROSKOPİSİ
İLE YAPI
KAREKTERİZASYONU
3.
NMR
SPEKTROFOTOMETRİSİ
4.
TERMAL ANALİZ İLE
ORGANİK VE INORGANİK Fatih Biryan > (I. Eğitim )
MADDE
Fizikokimya Laboratuvarı
Ersin Pekdemir > (II. Eğitim)
KARAKTERİZASYONU
5.
SPEKTROFOTOMETRİ
İLE KALİTATİF ANALİZ
Gülden Kılıçaslan
Genel Kimya Laboratuvarı
(UV)
6.
7.
POTANSİYOMETRİ İLE
Fatih Biryan > (I. Eğitim )
BAZ ÖLÇÜMÜ
Ersin Pekdemir > (II. Eğitim)
İNCE TABAKA – KOLON
KROMATOGRAFİSİ
8.
Fizikokimya Laboratuvarı
Serhat Keser
Analitik Kimya Laboratuvarı
Serhat Keser
Analitik Kimya Laboratuvarı
YÜKSEK
PERFORMANSLI SIVI
KROMATOGRAFİSİ
(HPLC)
Son 2 HAFTA TOPLU OLARAK YAPILACAK DENEYLER

GAZ KROMATOGRAFİSİ

POLARİMETRİ İLE ÇEVRİLME AÇISININ ÖLÇÜLMESİ
Download

Kimya Mühendisliği Ens. An. Lab. Öğrencilerinin Dikkatine