ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL.
Bilgisayar Programlama
Uygulama-1
1. Derste anlatılan tüm veri tiplerini kullanarak birer değişken tanımlayınız, bunlara kullanıcı
tarafından değer girdirerek, girilen değerleri ekranda yazdırınız.
2. Kullanıcıdan 3 tane kesirli sayıyı alan ve bunların ortalamasını bulup yazdıran programı yazınız.
3. Vize ve final notlarını kullanıcıdan alan, vize notunun %40'ı ile final notunun %60'ını toplayıp
öğrencinin geçme notunu hesaplayıp yazdıran programı yazınız.
4. Vize notu verilen bir öğrencinin geçmesi için gerekli min. final notunu hesaplayıp yazdıran
programı yazınız. (Vize notu %40, final notu %60 etkilemektedir. Geçmek için min. not 60’dır.)
Bir sonraki uygulamaya gelirken bu programları yazarak (el yazımı) grup üyelerinin numara-ad-soyad
bilgileri ile birlikte veriniz. (Sonrasında getirilen raporlar kabul edilmeyecektir.)
Arş. Gör. Özge Pınar Arslan
Download

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. Bilgisayar Programlama