İnternet Programlama-I
JAVASCRİPT
Program Akışı
JavaScript programlarında, diğer programlama
dillerinde olduğu gibi, programın akışını
denetleyen, koşulları tanımlayan ve çeşitli
döngülere izin veren birçok deyimi
bulunmaktadır.
Değişkenlerin TanımlanmasıVar Deyimi
Değişkenleri iki biçimde tanımlayabiliyoruz.
Bunlardan birincisi, değişkene doğrudan bir
değer atamak biçimindedir. Bir diğer yol ise
var deyimini tanımlamaktır:
var değişken;
var değişken=değer;
var personel_adi=“Fatih Karaağaç”;
var cinsiyet=“E”, ogrenim=“Lise”;
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Javascript’de bir koşulun gerçekleşmesi sonucunda bir
eylem yapılması söz konusu ise if deyiminden
yararlanılabilir. Bu deyim şu şekilde kullanılmaktadır;
if koşul {
deyimler
}
koşul
koşul ifadesi
deyimler
bu koşulun gerçekleşmesi durumunda
çalışacak deyimler
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Bu tanıma göre, verilen koşulun doğruluk değeri
“doğru” yani “1” ise, if deyiminin hemen ardındaki
deyimler işlem görecektir. Eğer bu koşul gerçekleşmez
ise, söz konusu deyimler çalışmayacaktır. Koşulun
gerçekleşmemesi durumunda da bazı işlemlerin
yapılması söz konusu ise else deyimi kullanılır. Sözü
edilen if..else deyimleri şu şekilde kullanılır;
if (koşul) {
deyimler }
else
{
deyimler}
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Örnek – 2
Sayi değişken değeri pozitif ise tarayıcıda “pozitif”
mesajını görüntüleyen programı yazalım.
<html> <head>
<title>if..else</title>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var sayi=5;
if (sayı>0) { document.write (“pozitif”);}
</script> </body> </html>
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Örnek – 3
Sayi değişken değeri pozitif ise tarayıcıda “pozitif” mesajını
görüntüleyen programı aksi taktirde “negatif” yazalım.
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Örnek – 3
Sayi değişken değeri pozitif ise tarayıcıda “pozitif” mesajını
görüntüleyen programı aksi taktirde “negatif” yazalım.
<script language="javascript">
var sayi=5;
if (sayı>0) {
document.write (“pozitif”);
}
else{
document.write(“negatif”);
}
</script>
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Örnek – 4
Sayi değişkenine tarayıcıdan değer girdirerek sayının “pozitif”,
“negatif” kontrolünü yapan programı yazınız…
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Örnek – 4
<script language="javascript">
var sayi=window.prompt ("Lütfen klavyeden sayı giriniz: ");
if (sayi>0) {
document.write("Pozitif bir sayı");
}
else {
document.write("Negatif bir sayı");
}
</script>
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
Klavyeden girilen saat değerine göre eğer saat 10 dan küçükse
günaydın, 20 den küçükse iyi günler, değilse iyi geceler yazan
programı yazınız…
Karar İşlemleri – İf.. Else Deyimi
<script language="javascript">
var saat=window.prompt ("Lütfen klavyeden saati giriniz:
");
if (saat<10) {
document.write("günaydın");
}else if (saat<20){
document.write("iyi günler");
}else {
document.write("iyi geceler");
}</script>
Seçim İşlemi – switch deyimi
if deyimi ile, bir değişkenin alacağı belirli değerlere
göre
bir
takım
deyimlerin
çalıştırılması
amaçlanmaktadır. Benzer biçimde, bir ifadenin
alabileceği değeri bir takım değerlerle karşılaştırmak
ve olumlu sonuç elde edildiği takdirde bazı deyimlerin
çalıştırılması sağlanabilir. Böyle bir amaca bir başka
deyim ile ulaşabiliriz. Bu deyim switch deyimidir.
Seçim İşlemi – switch deyimi
switch (ifade){
case etiket: ifade
etiket
deyimler;
break;
deyimler
case etiket:
deyimler;
Default
break;
…
default:
deyimler;
}
değeri sınanacak ifade.
ifadenin alabileceği değer ile
karşılaştırılacak değer.
etiket içindeki değer ifadenin
değerine uyması durumunda işlem
görecek değerler.
etiketlerde belirlenen durum
dışındaki durumları simgeler.
Seçim İşlemi – switch deyimi
Örnek – 5: Klavyeden girilen sayıya göre haftanın günlerini ekrana
yazan program…
<script language="javascript">
var gun= window.prompt ("Lütfen klavyeden sayı giriniz: ");
switch (gun){
case “1”:
document.write(“Pazartesi”);
break;
case “2”:
document.write(“Salı”);
break;
…
Seçim İşlemi – switch deyimi
case “6”:
document.write(“Cumartesi”);
break;
case “7”:
document.write(“Pazar”);
break;
default:
document.write (“hatalı gün girildi”);
}
</ script >
Seçim İşlemi – switch deyimi
Klavyeden girilen not bilgisine göre ders harf notu bilgisini ekranda
gösteren programı yazınız.
0-39:ff
40-45:dd
46-50:dc
51-55:cc
56-65:cb
66-75:bb
76-85:ba
85-100:aa
Seçim İşlemi – switch deyimi
<script language="javascript">
var not=window.prompt ("Lütfen klavyeden notu giriniz: ");
switch(true){
case (not>0 && not<=39):document.write("ff");break;
case (not>39 && not<=45):document.write("dd");break;
case (not>45 && not<=50):document.write("dc");break;
case (not>50 && not<=55):document.write("cc");break;
case (not>55 && not<=65):document.write("cb");break;
case (not>65 && not<=75):document.write("bb");break;
case (not>75 && not<=85):document.write("ba");break;
case (not>85 && not<=100):document.write("aa");break;
default :document.write("hatalı not girildi");break;
} </script>
Döngüler
Döngü, programların belirli bölümlerinin defalarca
işlenmesini sağlamak üzere oluşturulmuş bir sistemdir.
Bazı işlemleri döngü içinde gerçekleştirmek üzere
Javascriptin uygun deyimleri bulunmaktadır.
For Döngüleri
Bazı deyimlerin bir döngü içinde çalışması söz konusu ise
for deyiminden yararlanılabilir. Bu deyimin çalışabilmesi
için, bir sayacın tanımlanması söz konusudur. Aslında
sayaç bir değişkendir. Sayaç belirli bir değerden
başlayabilir. Döngünün sonu ise bir koşul ifadesi ile
belirlenir. Örneğin, sayacın değeri 20’den küçük ise
sayac<20 biçiminde bir koşul tanımlanmalıdır.
for (sayac=başlangıç;koşul;artma)
deyimler
For Döngüleri
Örnek – 6: Tarayıcıda 1 ile 9 arasındaki sayıları art arda
gösteren program…
<body>
<script language="javascript">
for (i=1;i<10;i++){
document.write(i + “<br>”);
}
</script>
</body>
For Döngüleri
Örnek – 7: Aşağıdaki şekli gösteren program…
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
For Döngüleri
<body>
<script language="javascript">
for (i=1;i<10;i++){
for (j=1;j<=i;j++){
document.write("*");
}
document.write("<br>");
}
</script>
</body>
For Döngüleri
100 e kadar olan 3 ve 5’e tam bölünen sayıları ve bu
sayıların toplamını yazdıran javascript kodlarını yazınız
For Döngüleri
<script type="text/javascript">
var toplam = 0;
for (var i = 1; i <= 100; i++) {
if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
if (i != 90) {
document.write(i + "+");
}
else {
document.write(i + "=");
}
toplam += i;
}
}
document.write(toplam);
</script>
Koşullu Döngüler – While Deyimi
for döngüleri, koşulsuz döngülerdir. Aslında bir koşul
vardır; ancak bu koşul sayacın alacağı üst değeri
belirlemek için kullanılır. Buna karşılık, her hangi bir sayaç
kullanmadan, bir koşulun “doğru” olduğu sürece
çalışması söz konusu ise while deyimine başvurmak
gerekecektir.
while (koşul){ Koşul-- > Döngü içindeki deyimlerin
çalışabilmesi için geçerli koşul.
deyimler
Deyimler -- > Koşul doğru olduğu
}
sürece çalışacak olan deyimler.
Koşullu Döngüler – While Deyimi
Örnek – 8: Tarayıcıda 1 ile 9 arasındaki sayıları art arda
gösteren program…
<body>
<script language="javascript">
deger=1
while (deger<10) {
document.write(deger + “<br>”);
deger++
}
</script>
</body>
Koşullu Döngüler – While Deyimi
Örnek – 8: Tarayıcıda 1 ile 9 arasındaki sayıları art arda
gösteren program…
<body>
<script language="javascript">
deger=1
while (deger<10) {
document.write(deger + “<br>”);
deger++
}
</script>
</body>
Koşullu Döngüler – While Deyimi
Kullanıcıda şifre soran ve 3 hak sonunda kontrol eden
programı yazınız
Koşullu Döngüler – While Deyimi
<script type="text/javascript">
var sifre = "123";
var hak = 3;
while (hak>0) {
var mesaj = prompt("Şifreyi Girin");
hak--;
if (hak == 0) break;
if (mesaj == sifre) {
document.write("HOŞGELDİNİZ");
break;
}
else {
alert("Son " + hak + " hakkınız kaldı");
}
}
if (hak == 0) {
document.write("İZİNSİZ GİREMEZSİNİZ");
}
</script>
Do ..While Deyimi
Yukarıdaki örnekte,bir while deyiminin kullanılması
esnasında, koşul içindeki değişkenin daha önce
tanımlanması gerektiği üzerinde duruldu. Bu değişkenin
değeridaha önce tanımlanmaz ise, while döngüsünün
gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Döngü dışında bir
değişken tanımlanmadan, döngünün başlatılmasını ve
döngünün ilk turu sonunda bir koşulun geçerli olmasını
sağlamasını üzere do..while deyiminden yararlanılır.
do
Deyimler
döngü içinde çalıştırılacak
deyimler.
deyimler
Koşul
döngü koşulu.
while (koşul)
Do ..While Deyimi
<html>
<body>
<script language=“javascript”>
i=0
do
{
document.write("Numara: " + i)
document.write("<br>")
i++
}
while (i <= 5)
</script></body>
</html>
Break Deyimi
Her döngünün mutlaka bir sonu olmalıdır. Aksi halde
sonsuz döngü durumuna düşülür. Bu istenilmeyen bir
durumdur.
Bazı
durumlarda
döngünün
sonu
beklenilmeden, herhangi bir anda döngüyü terk etmek
gerekebilir. Bu amaçla Javascript’in break deyiminden
yararlanılır.
break;
break [etiket];
Break Deyimi
<html>
<body>
<script language=“javascript”>
var i=0
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==5) { break }
document.write("Numara: " + i)
document.write("<br>")
}
</script>
</body>
</html>
Continue Deyimi
Döngü içinde yer alan break deyimi, bu deyimin işlem
görmesi ardından döngünün terk edilmesine neden
oluyordu. Bu deyimin tersi bir işlem gören continue
deyimi ise, döngünün bir atlanarak devam etmesini
sağlar.
continue;
continue [etiket];
Continue Deyimi
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==3) { continue }
document.write(“Numara: " + i)
document.write("<br />")
}
</script>
</body>
</html>
Download

2. hafta