BRONKOSKOP TELESKOP
TEKNĠK ġARTNAME
1.
2.
3.
4.
5.
Çalışma uzunluğu 310 mm olmalıdır.
Düz ileri görüşlü ve 0o olmalıdır.
Çapı 2.7 mm olmalıdır.
Otoklavda steril edilebilmelidir.
Optikal Bronkoskop forsepsinin içerisinden geçip sabitlenerek kilitlenebilmelidir.
Doç. Dr. Ġsmet Faruk ÖZGÜNER
Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Hakan ÇAVUġOĞLU
Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi
...../...../2013
Doç. Dr. Nurullah OKUMUġ
Hastane Yöneticisi
Dr. Çağatay Evrim AFġARLAR
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Download

BRONKOSKOP TELESKOP TEKNĠK ġARTNAME 1. Çalışma