GÖZ MUAYENE RAPORU
VISUAL ABILITY
TÜV SÜD Slovakia Ltd. Personel Sertifikalandırma Merkezi - Certification Body for Personnel
Ad Soyad
: ..........................................................................................
Name and surname of the candidate
Doğum Tarihi ve Yeri
:.................................................................................
Date and place of birth.
Başvuru sahibi görme yeterliliğinin ISO 9712, UIC 960, ISO 8596’ya göre aşağıda belirtilen gerekler çerçevesinde tahribatsız
muayene çalışmalarını yürütmek için yeterli olduğunun kontrolünü talep etmektedir.
The above applicant requires examination of visual ability in terms of demonstrating his abilities according to ISO 9712, UIC 960, ISO 8596 to perform
work in non-destructive testing of the following requirements:
1. Yakın Görüş / The near vision
En az tek gözle yakın görüş, düzeltilmiş veya düzeltilmemiş halde asgari Jaeger sayısı 1 harfleri veya Times Roman N 4.5
yazıları (yükseklik:1,6mm) veya eşdeğerini en az 30 cm. mesafeden okuyabilecek şekilde olmalıdır.
Ability to near vision must be sufficient to read Jaeger test no minimum 1 or text written in Times Roman N 4.5 or equivalent letters (height: 1.6 mm) at a
distance of not less than 30 cm at least one eye with or without optical device.
Aday belirtilen şartları:  Cihaz ve protez kullanarak sağlamaktadır / Cihaz ve protez kullanmadan sağlamaktadır (*)
The applicant complies / does not comply with the optical device / without optical aids. (*)
2. Yeterli Renk ve Kontrast Görüşü / A sufficient color vision & contrast vision
Aday, işveren tarafından belirtilen ilgili tahribatsız muayene metodunda kullanılan renkler veya gri tonları arasındaki kontrastı
ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır
The applicant must also have color vision to be able to recognize and distinguish the contrasts between colors or shades of gray used NDT methods
according to the requirements of the employer.
 Gerekler Karşılanmıştır /Applicant meets
 Gerekler Karşılanmamıştır
/ Applicant does not meet
(*)
3. En az tek gözle 4 m mesafeden Landolt halkası kullanarak 0.63 değeri sağlanmalıdır.
See in the distance is the distance required 4 m, the value 0.63, using Landolt rings, achieved at least one eye.
 Gerekler Karşılanmıştır /Applicant meets
 Gerekler Karşılanmamıştır
4 . Optik Cihaz kullanımı / Optikal device
 Gereklidir /required
/ Applicant does not meet
(*)
 Gerekli değildir /not required
(*)
Uyarı / Warning :
• Görme yeterliliği raporu vasıflandırma sınavı öncesinde belgelenmelidir.
Requirements for visual capability must be demonstrated before the qualifying examination.
•ISO 9712’ye göre sertifikalandırılan personel görme yeterliliğini senede bir defa kontrol ettirmeli ve bu işveren tarafından
onaylanmalıdır. Sertifikalandırma merkezinin talep etmesi halinde muayene sonuçları ibraz edilmelidir (Bak. EN ISO 9712 prg.
9.4).
For personnel certified according to ISO 9712 applies: visual acuity tests must be carried out once a year and verified by the employer. At the request of
the certification body is required to submit the results (see section 9.4 EN ISO 9712).
Madde 3’e Ek: Gözle muayene yapan ya da değerlendiren personel ilave olarak EN 13018, 7c‘de belirtilen görme gereklerini de
karşılamalıdır.
Personnel who carry out or evaluate the visual test shall additionally comply with the visual capability according to EN 13018, 7c.
Göz Doktoru / Gözlükçü
Eye doctor / optician
Yer, Tarih /Place, date
Ad İmza / Name Signature
Damga / Stamp
Sertifikalandırmaya yönelik göz muayene sonuçlarını / raporunu / onaylıyorum
With my signature I validate copy of the test your visual ability / I agree with the original / for certification.
Yer, Tarih /Place, date
Ad, İmza / Name Signature
Damga / Stamp
(*) uygun olmayanın üzerini çiziniz / delete where not applicable
F‐Q‐072/20/1 
Download

GÖZ MUAYENE RAPORU TÜV SÜD Slovakia Ltd. Personel