Arzu ATICI
Uzman Psikolojik Danışman
Ege Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü lisans programını 2005 yılında
bitirmiştir. 2011 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden uzmanlığını almıştır. Uzmanlık
tezinde ergenlerin boyun eğici davranışlarını etkileyen faktörler üzerine araştırmalar yapmıştır.
Özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışmanlık birim koordinatörlüğü ve okul yöneticiliği
yapmaktadır. Üniversite ve lise öğrencileri ile bireysel ve grup çalışmaları yapmış, çeşitli kademedeki
öğretmen, öğrenci ve ailelere yönelik çeşitli bilgilendirici ve eğitici seminerler vermiş, atölye
çalışmaları yönetmiştir.2005 yılından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik, psikodinamik
yönelimli psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.Uzun yıllarbir çok eğitime katılmış ve halen
Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstütüsü’nde Grup Psikoterapisi eğitimine devam etmektedir.2012
yılından itibaren Bornova Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde gönüllü çalışmalar yürütmektedir.
Download

Arzu ATICI Uzman Psikolojik Danışman Ege