EK 1. ZEYİLNAME : BTDB7-14-IH-41486 Sipariş İşaretli İhale
Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır.
Teknik Şartnamedeki Değişiklikler:
Teknik Şartname Eski Hali
Madde 2.3. Sistemin taslak projeleri ekte sunulmakta ve iş akışı teknik şartnamede
tanımlanmaktadır. Buna göre nihai uygulama projesi (rak yerleşim planları, cihaz
kasası yerleşim planları, audio, kontrol, gerekiyorsa ağ şemaları, vs.) ve tüm cihaz
yerleşim planlarını içeren (rak, ses masası konsolu ve off tube ahşap konsolları)
projeler yüklenici tarafından teklif edilip sağlanacaktır.
Madde 4.5. Rejideki ses mikseri ve off tube teçhizatının yerleştirileceği birer adet
ahşap konsol sağlanacaktır. Off-tube’lere ait çizim, taslak şemada verilmemiş olup,
tüm detayları, teklif edilecek teçhizatın özelliklerine göre, daha sonra TRT
tarafından belirlenip, yükleniciye bildirilecektir.
5. CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR
Teknik Şartname Yeni Hali
Madde 2.3. Sistemin taslak projeleri ekte sunulmakta ve iş akışı teknik
şartnamede tanımlanmaktadır. Buna göre nihai uygulama projesi (rak
yerleşim planları, cihaz kasası yerleşim planları, audio, kontrol, gerekiyorsa
ağ şemaları, vs.) ve tüm cihaz yerleşim planlarını içeren( raklar dahil)
projeler yüklenici tarafından teklif edilip sağlanacaktır.
Madde 4.5. Off-tube’lere ait çizim, taslak şemada verilmemiş olup, tüm
detayları, teklif edilecek teçhizatın özelliklerine göre, daha sonra TRT
tarafından belirlenip, yükleniciye bildirilecektir.
Nedeni
Ses masası ahşap konsolu ve
off-tube
ahşap
konsolları
ihtiyaçları ortadan kalkmıştır.
Ses masası ahşap konsolu ve
off-tube
ahşap
konsolları
ihtiyaçlar ortadan kalkmıştır.
5.1. Sistemde kullanılacak olan yayın amaçlı ses konsolu ve off-tube’ler için
ahşap konsollar ve wallboxlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.2. Daha önceki projelerde uygulanmış ve Kurum envanterinde bulunan
imalatlar örnek alınacaktır.
5.3. Teklif edilen her cihaz dolabı, monitör rafı, reji konsolları ve aksesuarlar
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
uygun boyut ve ergonomide olacak, tasarım aşamasında İdare ile
koordine kurulacak ve üretimden önce taslak çizim üzerinde İdare’nin
onayı alınacaktır.
Masalar, herhangi bir noktasına 100 kg’lık bir yük uygulandığında
dengesi bozulmadan sabit kalacak şekilde imal edilecektir.
Tüm parçalarda işçilik birinci sınıf olacaktır. Kenarlar ve köşelerdeki
birleşme yerlerinde, tüm kaplamalarda herhangi bir bozukluk ve kayma
olmayacaktır. Buna uygun olmayan işler kabul edilmeyecektir.
Tüm parçalarda yüzeylerin birleştiği kenarlar ve köşeler (cumbalar)
yuvarlatılmış masif olacaktır.
Parçalara ait diğer ayrıntılar için İdare ile irtibat kurulacaktır. Özellikle
imalat öncesi gerekirse imalat sırasında koordineli çalışılacak ve her
aşamada İdare’nin onayı alınacaktır.
TRT’de halen kullanılmakta olan mevcut masalar görülerek işçilik,
malzeme ve yapım şekli örnek alınacaktır.(Örnek çizimler ekte
verilmektedir.)
5. CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR
( Bu Bölüm kaldırılmıştır)
Ses masası ahşap konsolu ve
off-tube
ahşap
konsolları
ihtiyaçları ortadan kalkmıştır.
1
Madde 8.5.1.1. İşlemci Ve Chipset
Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB L2 veya akıllı ön bellekli,
saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az 3.6 Ghz hızına çıkabilen,
4 çekirdeğe sahip olacaktır. Termal dizayn gücü 77 watt’ tan fazla olmamalıdır.
Madde 8.5.1.1. İşlemci Ve Chipset
Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB L2 veya akıllı ön
bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az 3.6 Ghz
hızına çıkabilen, 4 çekirdeğe sahip olacaktır. Termal dizayn gücü 90
watt’ tan fazla olmamalıdır.
Madde 8.5.3..Power Supply ve Kasa
Madde 8.5.3..Power Supply ve Kasa
Bilgisayar kasası üzerinde en az 250 W gücünde EPA veya Energy Star 4.0
Bilgisayar kasası üzerinde en az 300W gücünde EPA veya Energy Star
uyumlu otomatik hız kontrollü, yüksek akım, voltaj ve kısa devre koruması
4.0 uyumlu otomatik hız kontrollü, yüksek akım, voltaj ve kısa devre
bulunan aktif PFC % 80 verimlilik özellikli power supply olacaktır.
koruması bulunan aktif PFC % 80 verimlilik özellikli power supply
Bilgisayarların kasasında, en az 2 adet 5.25” harici ve 2 adet 3.5” dahili yuva
olacaktır. Bilgisayarların kasasında, en az 1 adet 5.25” harici ve 2 adet
bulunmalıdır.
3.5” dahili yuva bulunmalıdır.
İhaleye katılabilecek ürünlerinin
sayısını artırmak için bazı
maddeler değiştirilmiş veya
kaldırılmıştır.
İhaleye katılabilecek ürünlerinin
sayısını artırmak için bazı
maddeler değiştirilmiş veya
kaldırılmıştır..
2
EK 2. ZEYİLNAME : BTDB7-14-IH-41486 Sipariş İşaretli İhale
Aşağıda eski ve yeni hali Birim Fiyat Teklif cetvelinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Değişiklikler:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Eski Hali
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Yeni Hali
Nedeni
Sıra No: 7. Aboneli RF Simultane Sistemi ve Aksesuaları
Sıra No: 7. Aboneli Simultane Sistemi ve Aksesuaları
İhaleye katılabilecek ürünlerinin
sayısını artırmak için bazı
maddeler değiştirilmiş veya
kaldırılmıştır.
Sıra No: 8. Kurulum ve Montaj ( ahşap masalar dahil)
Sıra No: 8. Kurulum ve Montaj
Ses masası ahşap konsolu ve
off-tube
ahşap
konsolları
ihtiyaçları ortadan kalkmıştır.
3
Download

1 EK 1. ZEYİLNAME : BTDB7-14-IH-41486 Sipariş İşaretli