16.06.2014
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013-2014 YAZ DÖNEMİ YAZ DÖNEMİ
USIS08 HAFTALIK DERS PROGRAMI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
Pazartesi
8.00-8.50
9.00-9.50
ELM.ALAN TEO.
YOL AYDINLAT.
ELK.ENER.EKON.
10.00-10.50
ELM2511 A.Inan
KONT.SISTEMLERI(ING)
ELM4788 N.Umurkan
ELM4848 C.Kocatepe
11.00-11.50
G1
ELM3152 I.Küçükdemiral
G1 C150
G1 C018
12.00-12.50
C336
G1 C151
13.00-13.50
DEV.TEO.I
YÜK.GER.TEK
ELK.TES.GUVENLIK
BIL.D.DEV.AN.
TOPRAKLAMA
14.00-14.50
121252 A.Ünal
ELM3511 C.Kocatepe
ELM44496 A.Bozkurt
ELM4558 S.Taci
ELM4778 N.Umurkan
15.00-15.50
G1
G1
G1
G1
G1
16.00-16.50
C157
C150
C332
C335
C018
17.00-17.50
DEV.TEO.II
DEVRE ANALIZI
ELK.TES.KOR.T.
18.00-18.50
122351 A.Ünal
ELM2522 S.Taci
ELM4758 R.Yumurtaci
19.00-19.50
G1 C157
20.00-20.50
G1
G1
C332
C337
21.00-21.50
Sali
8.00-8.50
9.00-9.50
DEV.TEO.I
ELM.ALAN TEO.
ELK.MAK. I
ENERJI IL.HAT.
GÜÇ.SIS.AN.
ELK.TES.GUVENLIK
BIL.D.DEV.AN.
10.00-10.50
TEM.BIL.BILIM. A.Karakas
121252 A.Ünal
ELM2511 A.Inan
123351 I.Senol
KONT.SISTEMLERI(ING)
ELM3512 O.Arikan
124372 H.Çakir
ELM44496 A.Bozkurt
ELM4558 S.Taci
11.00-11.50
G1 CAD2 ENF1130
G1 C157
G1 C336
G1 C155
ELM3152 I.Küçükdemiral
G1 C331
G1 C337
G1 C150
G1 C332
C151
12.00-12.50
G1
13.00-13.50
TEM.BIL.BILIM.
DEV.TEO.II
DEVRE ANALIZI
ELK.MAK.II
14.00-14.50
ENF1130 A.Karakas
122351 A.Ünal
ELM2522 S.Taci
ELM3032 I.Senol
15.00-15.50
G1 CAD2
G1
G1 C332
16.00-16.50
C157
ENERJI ILET.
124471 H.Çakir
G1
G1
C155
C337
17.00-17.50
ELK.TES.HARM.
ELK.GUC.SS.KAL.
ELK.MAK.KONT.
18.00-18.50
ELM4748 O.Arikan
ELM4858 B.Kekezoglu
124371 H.Sarul
19.00-19.50
G1 C331
G1 C023
G1 C333
20.00-20.50
21.00-21.50
Çarsamba
8.00-8.50
9.00-9.50
OLASILIK VE ISTATISTIK
ELK.MAK. I
TOPRAKLAMA
ELK.ENER.EKON.
10.00-10.50
ELM2412 A.Inan
123351 I.Senol
ENERJI IL.HAT. O.Arikan
ELM4778 N.Umurkan
ELM4848 C.Kocatepe
11.00-11.50
G1 C336
G1 C155
G1 C331 ELM3512
G1 C335
G1
12.00-12.50
C018
13.00-13.50
TEM.BIL.BILIM.
AYRIK MAT.(ING)
YÜK.GER.TEK
ELK.MAK.II
YOL AYDINLAT.
ELK.MAK.KONT.
14.00-14.50
ENF1130 A.Karakas
ELM4788 N.Umurkan
124371 H.Sarul
122232 L.Ucun
ELM3511 C.Kocatepe
ELM3032 I.Senol
15.00-15.50
G1
G1
G1 C018
G1 C155
16.00-16.50
CAD2
A013
G1
G1
C150
C333
17.00-17.50
ELK.TES.HARM.
ELK.GUC.SS.KAL.
18.00-18.50
ELM4748 O.Arikan
ELM4858 B.Kekezoglu
19.00-19.50
G1
G1
20.00-20.50
C331
C023
21.00-21.50
Persembe
8.00-8.50
9.00-9.50
OLASILIK VE ISTATISTIK
ELK.MAK. I
GÜÇ.SIS.AN.
10.00-10.50
ELM2412 A.Inan
123351 I.Senol
124372 H.Çakir
11.00-11.50
G1
G1 C155
G1
12.00-12.50
C336
C337
13.00-13.50
AYRIK MAT.(ING)
ENERJI ILET.
14.00-14.50
122232 L.Ucun
ELEKTRIK
15.00-15.50
G1 A013
124471 H.Çakir
MUHENDISLIGINDE
G1 C337
16.00-16.50
MALZEME
ELK.MH.B.UYG.
17.00-17.50
G1
124690E.Izgi
18.00-18.50
A201-YILDIZ Bora ACARKAN
G1
19.00-19.50
CAD2
20.00-20.50
E.Izgi
21.00-21.50
Cuma
8.00-8.50
9.00-9.50
10.00-10.50
YEN.ENERJI SIST.
ELM4271 M.Tanriöven
11.00-11.50
G1 C333
12.00-12.50
ELK.MH.B.UYG. E.Izgi
13.00-13.50
G1 CAD1 124690
14.00-14.50
YEN.ENERJI SIST.(ING)
15.00-15.50
ELM4271 M.Tanriöven
16.00-16.50
G2
17.00-17.50
C333
18.00-18.50
ELK.TES.KOR.T.
19.00-19.50
ELM4758 R.Yumurtaci
20.00-20.50
G1 C337
21.00-21.50
Cumartesi
8.00-8.50
9.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
YEN.ENERJI SIST.(ING)
ELM4271 M.Tanriöven
G2 C333
12.00-12.50
13.00-13.50
YEN.ENERJI SIST.
14.00-14.50
ELM4271 M.Tanriöven
15.00-15.50
G1
16.00-16.50
C333
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
Download

16.06.2014 elektrik mühendisliği bölümü 2013