Střední škola stavební Jihlava
Sada 2 – CAD2
16. CADKON 2D 2011 – Nosníkový strop
Digitální učební materiál projektu:
SŠS Jihlava – šablony
registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Ing. Zbyněk Svoboda
© 2012
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
OSNOVA modulu
Úvod
Úprava půdorysu pro výkres stropů
Nosníkový strop
Řez stropem
Tabulka nosníků a vložek
SHRNUTÍ
Úvod
Kreslení stropů je velmi účelná funkce. Program
částečně sám vybírá z databáze možné prvky, kterými
jde daný rozpon zastropit, jednoduše lze udělat řez
stropem a výkaz prvků. Jedná se o keramické stropy s
vložkami MIAKO nebo HURDIS.
Je třeba dodat že, na rozdíl od čistého AutoCADu,
nevytváříme hladiny. CADKON si objekty sám umisťuje
do příslušných hladin.
Úprava půdorysu pro výkres stropu
1. Zkopírujeme půdorys, nad kterým chceme tvořit stropní konstrukci
Úprava půdorysu pro výkres stropu
2. Vymažeme všechny nepotřebné objekty – obklady, okenní a dveřní
výplně, bubliny, překlady atd.
Nosníkový strop
Vybereme rohové body prostoru který
chceme zastropit – vyznačeny
červeným kolečkem, poté potvrdíme
ENTER.
Nosníkový strop
Zvolíme bod z něhož chceme kladení
začít a směr kladení nosníků a vložek.
Červená šipka značí směr kladení
nosníků a modrá vložek.
Velmi vhodné je pro přehlednost
zobrazit oknem podklad.
V náhledu můžeme kolečkem myši
ZOOMovat stejně jak v AutoCADu či
CADKONu, je i vhodné okno
maximalizovat.
Nosníkový strop
Vybereme výrobce a požadovanou
vložku. Vložku vybíráme dle zatížení
stropu – výška vložky 150,190,230,80
mm. Máme vložky pro osovou
vzdálenost nosníků 625mm a 500mm.
Nosníkový strop
Výhodné je začít vložením mezery
0mm, neboť první prvek bude nosník
a ten má šířku 160mm. Vložíme tedy
mezeru a upravíme přes pravé
tlačítko myši šířku mezery 0mm.
(mezera se nebere osově)
Nosníkový strop
Automatické kladení
Přes pravé tlačítko myši je
výhodné zapnout zobrazení obrysu
nosníků – abychom viděli zda nám
nosník nezasahuje např. do
prostupu nebo do jiného nosníku
Nosníkový strop
„Kladení po jednom“ je výhodné,
když potřebujeme kombinovat
vložky různé osové vzdálenosti
nebo když potřebujeme více
nosníků vedle sebe – např. pro
vynesení příčky
Nosníkový strop
V místě nějakých prostupů nebo
komínového tělesa lze jednoduše
vybrané vložky vymazat.
Nosníkový strop
Jestliže potřebujeme vynést např. příčku
nad řadou vložek, je nutné řadu vysokých
vložek zaměnit za vložky nízké 80mm.
Vybereme vložky pro výměnu a vybereme
vložku, kterou chceme vložit a poté
stiskneme tlačítko „Záměna vložek“.
Nosníkový strop
Výsledek - podobně zastropíme
všechny prostory
Řez stropem
Provádíme podobně jako řez půdorysem – viz. modul „Řezy, pohledy“
1
2
3
Stává se, že řez se do výkresu vloží
nečekaně jinam, než kde chceme –
stačí posunout, otočit apod. Poté
doděláme řez AutoCADem popř.
CADKONem – např. skladba
podlahy, izolace atd.
Tabulka nosníků a vložek
Oknem vybereme celý půdorys stropu, potvrdíme ENTER a zadáme bod vložení
tabulky.
Zvolíme jaké chceme sloupce v
tabulce.
!! DŮLEŽITÉ !!
Vybrat filtr „Nosníky nebo vložky“
Zvolíme název tabulky, název
podlaží a zvolíme „Sestavit sloupce“
Tabulka nosníků a vložek
Pomocí myší můžeme prohodit sloupce
v tabulce
Výsledek
Shrnutí
K dispozici je tedy návod „step by step“ pro
kreslení nosníkových stropů stropů. Vše je
řešeno v SW CADKON 2D 2011, firmy
Abstudio Praha.
Zdroje
1. Software firmy Autodesk – AutoCAD Architecture 2011
2. Software firmy Abstudio – CADKON 2D 2011
Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Ing. Zbyněk Svoboda
Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje.
Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.
Download

Sada 2 – CAD2