Ürünlerimizin Teknik Bilgileri
Hesap kriteri : TS 648 - TS 498 - TS 11372
SİSTEM TANIMI
Betopan : TSEN 634 - 2
Cam yünü : TS 901 DIN 18165
Polistren köpük : TS 7316
Roolform makinasında özel çekilmiĢ galvaniz sacdan elde edilen taĢıyıcı H
profiller ile makas imalatında kullanılan U profili binaların ana taĢıyıcı iskeletini
TAŞIYICI SİSTEM
oluĢturur.Bina boyunca her 125 cm de bir çelik makas vardır.Bağlantılar cıvata
ve somun ile yapılır.Defalarca sökülüp tekrar montaj özelliği vardır.
Prefabrik bina malzeme kesit tayini sap 2000 hesap yöntemiyle yapılarak
YAPISAL ÇELİK
Auto Cad programında çizilip resimler halinde imalat'a verilir.Tüm taĢıyıcı
sistem Roolform makinasında çekilen özel H,C ve U profillerden oluĢur.
KAPLAMA
MAKAS
ÇATI KAPLAMA
Boyalı Trabez Sac
Makas hesap kriterlerine göre Roolform makinasında galvaniz
sacdan özel çekilmiĢ C ve U'lardan oluĢur.
AġIKLAR
Galvaniz sacdan üretilen özel omega aĢıklar kullanılmaktadır.
SAÇAKLAR
20 cm geniĢliğinde özel bükümlü boyalı galvaniz sac kullanılır
DERE
PVC kare yağmur dereleri ve iniĢleri
8 mm kalınlığında alçıpan levha
KAPLAMA
Islak Mekan
GEÇME TAVAN
BĠRLEġĠM ELEMANLARI
ĠZOLASYON
DIŞ DUVARLAR
8 mm kalınlığında Betopan
BirleĢme elemanları elektrostatik boyalı galvaniz sac kullanılır
80 mm kalınlığında rulo camyünü
DIŞ YÜZEY
8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (Betopan)
8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (Betopan)
H:2500 Duvar
İÇ YÜZEY
Kalınlık : 100mm
İZOLASYON
İÇ DUVARLAR
DIŞ YÜZEY
8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (Betopan)
H:2500 Duvar
İÇ YÜZEY
8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (Betopan)
Kalınlık : 60mm
İZOLASYON
80 mm kalınlığında 16 Dansti B:1 yanmaz polistren köpük
80 mm kalınlığında 16 Dansti B:1 yanmaz polistren köpük
BirleĢim elemanları özel U ve H profilleri GALVANĠZ sac malzemeden
DUVAR BİRLEŞİMLERİ
BİRLEŞİM ELEMANLARI
bükülerek özel kenet sistemi ile birleĢtirilir.Kenarlarda radius oluĢtuğundan terleme sonucu paslanma oluĢmaz.
KAPILAR
İÇ KAPILAR
pres kaplamadır.
DIŞ KAPILAR
PENCERELER
80x200 ebatında metal kasalı olup kanatları çift taraflı DÜZ AMERĠKAN
80x200 ebatlarında KAYSERĠ ÇELĠK KAPI
PENCERE
Farklı Ölçü ve Ebatlarda PVC pencere (ERPEN)
PENCERE KASASI
1,2 mm kalınlığında soğuk ĢekillenmiĢ galveniz sacdan oluĢur.
VASİSTAS
CAM
BOYA
Sürgülü cam
DIŞ CEPHE
Çift Kat Silikonlu dıĢ cephe boyası DYO
İÇ CEPHE
Çift kat plastik boya DYO
METAL AKSAM
ELEKTRİK TESİSATI
TAVAN
Çift kat plastik boya DYO
KABLO
Tüm tesisat TSE belgeli Antigron Kablo ile sıva altı döĢenir
PRİZ Ve DÜĞMELER
AYDINLATMA
SAYAÇ-ELEKT. PANOSU
SIHHI TESİSAT
Çift kat astar ve çift kat yağlı boya DYO
VĠKO markadır
IġILDAR markadır
MüĢteriye aittir
TEMİZ SU BORULARI
PVC Boru (FIRAT)
PİS SU BORULARI
PVC Boru (FIRAT)
VİTRİFİYELER
(DOĞVĠT)
SU SAYACI
MüĢteriye aittir
Download

Teknik Özellikler