Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Koordinatörü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Adem Akçakaya
1966 yılında Kayseri Bünyan ilçesi Akmescit kasabasında doğdu. İlkokulu burada okuduktan
sonra, ortaokulu Ankara, Liseyi İstanbul Şehremini Lisesinde bitirdi. 1990 yılında Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP
eğitimi aldı. Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans,
Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus
Üniversitesinde laparoskopik canlı böbrek nakli kursu, Yale Üniversitesinde transplantasyon
merkezinde transplantasyon eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde böbrek transplantasyonu
eğitimi, Mayo Klinikte endosonografi eğitimlerimi tamamladım.2005 yılında Vakıf Gureba
Eğitim ve Araştırma hastanesinde başasistanlık, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldu.
2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi klinik şefliği yaptı.
2009 -2010 arası Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1.Genel Cerrahi Klinik
Şefliği yaptı. 2003-2005 arası Vakıf Gureba EAH başhekim yardımcılığı, 2005-2008 yılları
arası Eğitimden Sorumlu İstanbul İl sağlık müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008'de
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi başhekimliği yaptı. Aynı zamanda Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.genel cerrahi klinik şefliği görevini de yürüttü. 2012 yılından
itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında
Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Download

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel