1.0 . SAGLIK BILIMLERI FAKOLTESI EBELIK BOLOMO MAZERET VE SINAV TARIHLERI
( Mazeret Sinavi icin Ba~vurusu Kabul Edilenlerin Mazeret Sinav Tarihleridir )
Dersin Adl
ATATORK iLKELERi
VE iNKiLAP TARiHi
DOGUM BiLGisi - I
AFET KOLTORO
Ogrencinin
Adl Soyadl
EMiNE NUR c;ALlMLI
SALiHA EKER
Ogretim Gorevlisi
Okutman
ERTUGRUL DALMI~
Raporlu oldugu Tarihler
Smav Tarihi
Saati
03.11.2014
03.11.2014
03.12.2014
15:30
02.12.2014
FERDANE CENGiz
SEMANUR SUN
BESTE $AlDIRDAK
OZGOl ElVAN
Do~. Dr. SAADET VAZlel
04.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
SEDEF BAKIRCI
Vrd. Do~. Dr. AsivE GUL
06.11.2014
03.12.2014
FARMAKOLOJi
OlKO c;OLAK
Prof. Dr. SiBEL OZVAZGAN
05.11.2014
03.12.2014
GENETiK
OZGOl ElVAN
Vrd. Do~. Dr. GULGUN GUVEN
04.11.2014
09.12.2014
OZGOl ElVAN
Prof. Dr. VU KSEL KARATA~
11.11.2014
02.12.2014
ANATOMi
BURCU KONYALIOGlU
AY$ENUR C;ELiK
SEDEF BAKIRCI
Prof. Dr. MEHMET VILDIRIM
11.11.2014
11.11.2014
11.11.2014
02.12.2014
FiZYOLOJi
NUR$AH TORAMAN
Do~. Dr. NURAN DARIVERLi
12.11.2014
27.11.2014
BioisTATisTiK
DERS
SAAri
12:30
DERS
SAATi
DERS
SAAri
DERS
SAAri
DERS
SAATi
11:00
YerlDerslik
iNKiLAP
TAR. ENST.
DERSLiKTE
AsivE Han.
ODASI
DERSLiKTE
DERSLiKTE
DERSLiKTE
DERSLiKTE
CTF
Download

1.0 . SAGLIK BILIMLERI FAKOLTESI EBELIK BOLOMO MAZERET