T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 77674210/310.01.02/585903
Konu: “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz” Konulu
Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması
10/02/2014
………………………… KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi : Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı
Yunus KARAMAN’ın 22/01/2014 tarihli ve bilâ sayılı yazıları
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı
tarafından; vatan, millet, din, namus ve tüm kutsal değerlerimizin korunması ve savunulması
uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi canlı tutmak, şehitlik ve gazilik gibi kutsal
değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak amacıyla “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz” konulu ilkokul
öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri arasında şiir, lise ve dengi okul öğrencileri
arasında kompozisyon yarışması düzenlenmesi Valilik Makamının 07/02/2014 tarihli ve
557912 sayılı onaylarıyla uygun görülmüş olup yarışma şartnamesi ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yarışmanın ilçeniz öğrencilerine duyurulmasını, yarışmaya katılan
eserlerin 03 Mart 2014 tarihine kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetleri Bölümüne
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Mesut ALKAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü
EKLER:
1­Onay
2­ Şartname
(1 Sayfa)
(1 Sayfa)
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 83b5­a338­3887­a1f0­bf5e kodu ile yapılabilir.
——————————————————————————————————————————————————
Yeni Şehir Mah. Cahit Zarifoğlu Sok.46100 K.MARAŞ
Ayrıntılı bilgi için: F.BULUT Şef
Elektronik Ağ: www.kmaras.meb.gov.tr
Tel: (0 344) 223 50 17 ­ 212
e­posta: [email protected]
Faks: (0 344) 223 54 63
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 77674210/310.01.02/557912
Konu: “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz” Konulu
Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması
07/02/2014
VALİLİK MAKAMINA
İlgi
: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı
Yunus KARAMAN’ın 22/01/2014 tarihli ve bilâ sayılı yazıları
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı
tarafından; vatan, millet, din, namus ve tüm kutsal değerlerimizin korunması ve savunulması
uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi canlı tutmak, şehitlik ve gazilik gibi kutsal
değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak amacıyla “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz” konulu ilkokul
öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri arasında şiir, lise ve dengi okul öğrencileri
arasında kompozisyon yarışması düzenlenmek istendiği ilgi yazıda belirtilmektedir.
Adı geçen derneğin teklifi üzerine, ilişikte sunulan şartname çerçevesinde, ilimiz
genelindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri arasında resim, şiir ve
kompozisyon yarışması düzenlenmesini arz ederim.
Eyüp KARATAŞ
Müdür a.
Şube Müdürü
OLUR
07/02/2014
Mesut ALKAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Yeni Şehir Mah. Cahit Zarifoğlu Sok.46100 K.MARAŞ
Ayrıntılı bilgi için: F.BULUT Şef
Elektronik Ağ: www.kmaras.meb.gov.tr
Tel: (0 344) 223 50 17 ­ 212
e­posta: [email protected]
Faks: (0 344) 223 54 63
“ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ” KONULU RESİM, ŞİİR VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
YARIŞMANIN
AMACI
Şehitlik ve gazilik gibi kutsal değerlerin çocuklarımıza aşılanması
“ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ”
KONULU RESİM
YARIŞMASI
1. Yarışmaya ilkokul öğrencileri katılacaktır.
2. 35x50 ölçülerinde beyaz resim kâğıdı veya karton kullanılacaktır.
3. Teknik: Serbest (Suluboya, Guaş, Pastel Boya, Kolâj.. )
YARIŞMANIN
ESASLARI
“ŞEHİTLERİMİZ
VE
GAZİLERİMİZ”
KONULU
ŞİİR
YARIŞMASI
1. Yarışmaya ortaokul öğrencileri katılacaktır.
2. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir
yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
3. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle veya bilgisayarla
yazılacaktır.
“ŞEHİTLERİMİZ
VE
GAZİLERİMİZ”
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
KONULU
1. Yarışmaya ortaöğretim okulu öğrencileri katılacaktır.
2. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir
yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
3. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle veya bilgisayarla
yazılacaktır.
Yarışmaya katılan öğrencilerine ait eserleri en geç 03 Mart 2014 tarihine
kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetleri Bölümüne gönderecektir.
DEĞERLENDİRME
Yarışma Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
belirlenecek olan komisyon üyelerince değerlendirilecektir
ÖDÜL TÖRENİ
Yarışmanın ödül töreni 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 13.30’da
Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda yapılacaktır.
YARIŞMANIN
ÖDÜLLERİ
RESİM ALANINDA
1.olan öğrencilere Bisiklet
2.olan öğrencilere Bisiklet
3.olan öğrencilere Bisiklet
ŞİİR ALANINDA
1.olan öğrencilere Tablet
2.olan öğrencilere Fotoğraf Makinesi
3.olan öğrencilere MP4 Çalar
KOMPOZİSYON ALANINDA
1.olan öğrencilere Tablet
2.olan öğrencilere Fotoğraf Makinesi
3.olan öğrencilere MP4 Çalar
tarafından
Download

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı