DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,
şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi
türlerinden yararlanarak görsel
çalışmalar yapar.(GSB)
1
İLKÖĞRETİM HAFTASI
İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar.Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem ve gerekliliği.Atatürk’ün bu konulara verdiği önem.Ders
işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi.
1
2. Nesne ve figürlerin geometrik biçimleri
olduğunu algılar. (GSB)
2
AÇIKLAMALAR
1
ETKİNLİKLER
1
DERS
SAATİ
HAFTA
1
2
1
KAZANIMLAR
Etkinlik
Karikatür Yapıyorum
Konu
Deyimin
Çizgiye
dönüşümü
Teknik
Karikatür
3
3. Nesne ve figürleri yalın bir anlayışla
geometrik biçimlere dönüştürür. (GSB)
Etkinlik
Sadeleştirme
Resim kâğıdı, Resim kalemi, tarama
uçları, Pilot kalem, Çiğini Mürekkep.
“ Karikatür Yapıyorum
“Dili dişi kilitlenmek”, “Etekleri zil çalmak”,
“Ağzından bal damlamak”, “Dilinde tüy
bitmek”, “Tepesi atmak”, “Ağzından girip
burnundan çıkmak”, “Ele avuca sığmamak”,
“Ağzını aramak” vb. deyimlerden yola
çıkarak karikatür çalışması
yapılacaktır.(GSB.1)
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya
suluboya, suluboya fırçası, su, su kabı.
Sadeleştirme”
Konu
En Sevdiğim
Meyve
Teknik
Desen Tekniği,
Pastel Tekniği,
Suluboya Tekniği
1
4
TARİH
16-20
Eylül
23-27
Eylül
14-18 Ekim 07-11 Ekim 30 Eylül-04 Ekim
21-25 Ekim
EKİM
EYLÜL
AY
TED KDZ EREĞLİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
Öğrencilere, bir hafta öncesinden, sınıfa çeşitli
meyve ve sebzeler getirmeleri söylenir.
Öğrencilerden, sınıfa getirilen bu ürünlerin hangi
geometrik biçimlere benzediği sorularak,
ayrıntılardan arındırılmış şekilde, resimlerini
çizmeleri istenir. Ayrıntıların olmadığı bu
çalışmalar, daha sonra öğrencilerin tercih
edecekleri boya ile renk geçişleri yapılmadan
renklendirilir. Bu uygulamayla amblem
çalışmalarına bir ön hazırlık yapılabilir.
.(GSB.2,3)
Şekil: Eni, boyu olan, derinliği olmayan, iki
boyutlu biçimler. .(GSB.3)
Form: Işık gölge, renk, anatomi, çizgi ve doku
gibi elemanların hepsinin birden oluşturulduğu
görüntü veya biçim. .(GSB.3)
Matematik dersi,
“Geometri öğrenme alanı
“Düzgün çokgenlerin inşa
eder ve çizer.” “Işığın
prizmada kırılarak
renklere ayrılabileceğini
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
15-18 EKİM
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
DERS
SAATİ
1
HAFTA
1
2. Nesne ve figürlerin geometrik biçimleri
olduğunu algılar. (GSB)
3. Nesne ve figürleri yalın bir anlayışla
geometrik biçimlere dönüştürür. (GSB)
4. Grafik tasarım ürünlerinde sembol,
işaret, renk ve lekelerin işlevlerini ayırt
eder. (GSK)
6.Kompozisyonlarında renk
armonilerinden yararlanır. (GSB)
ETKİNLİKLER
Etkinlik
Ben Bir
Grafikerim”
Konu
PİGTOGRAM
3
4
1
11-15 Kasım
etmek için
Ben Bir Grafikerim
Pigtogram:Trafik işaretleri vb. gibi açık
bir şekilde anlaşılan resimsel göstergeler)
Burada, öğrencilerden, görsel çalışmalarında açık koyu, sıcak - soğuk gibi zıt renk armonilerini
kullanmaları beklenmektedir. .(GSB.6)
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Fen ve Teknoloji dersi,
“Fiziksel Olaylar”
öğrenme alanı, “Işık”
ünitesi, “Renk
filtrelerinin kullanımına
günlük hayatından
örnekler verir.. ”(GSB
Matematik dersi,
“Geometri öğrenme
alanı “Düzgün
çokgenlerin inşa eder ve
çizer.” “Işığın prizmada
kırılarak renklere
ayrılabileceğini
keşfeder” örnekler
ÖZGÜN BASKI
TEKNİKLERİ
Resim defteri,guaş boya,palet,fırçalar,su
kabı,gazete,muşamba,maket bıçağı.
Öğretmen sınıfta linol baskı örnekleri gösterip öğrencilere
hayallerindeki resimleri
Muşambaya çizip maket bıçağıyla kesip-oyup
Üzerinin tamamını kaplayacak şekilde boyayı sürüp kağıda
basmaları istenir,
Konu
LİNOL BASKI
1
1
çalışmalarında kullanabilme
5
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, boyalı kalemler.
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
10 KASIM ATATÜRK’Ü
ANMA GÜNÜ
inceleyerek, bunları imajlarını ifade
18-22 Kasım
AÇIKLAMALAR
1
Teknik
GRAFİK
TASARIM
PİGTOGRAM
2
TARİH
04-08 Kasım
KAZANIMLAR
8. Özgün baskı resim tekniklerini
25-29 Kasım
KASIM
28 Ekim-01 Kasım
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
Teknik
LİNOL Tekniği
24 KASIM ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
DERS
SAATİ
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
9. Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere
göre farklılaşabileceğini değer sistemine
katar. (GSK)
Baskı teknikleri
Linol oyma bıçakları
- Mürekkep
- Kauçuk merdane ya da rulo sünger
- Kağıt.
VE YA Muşamba,maket bıçağı,matbaa
mürekkebi ve ya çini mürekkebi,resim kağıdı.
LİNOL BASKI
1
HAFTA
1
2
3
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Resim defteri,pastel,guaş,su bardağı,suluboya
fırçaları,palet.Öğrencilere soyut portreler yaptırılır.
Portreler
1
1
4
2.Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark
eder. (GSK)
5
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
1
09-13
Aralık
6.Kompozisyonlarında renk armonilerinden
yararlanır. (GSB)
1
TARİH
KAZANIMLAR
2.Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark
eder. (GSK
16-20 Aralık
23-27
Aralık
30 Aralık- 03
Ocak
ARALIK
02-06 Aralık
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
Konu
Hislerimiz
ŞEHİT EVİ
Teknik
Suluboya Tekniği,
Pastel Tekniği,
Kolaj Tekniği
Resim kâğıdı, Resim Kalemi,
Renkli elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler,
Makas, Yapıştırıcı.
Etkinliğin açıklanmasında Dramatizasyondan
yararlanılmalıdır.
“Hüzün” konulu duyguları yansıtan çalışmalar
yapılır.
*Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
4.(ara disiplinler)
Duygu ve düşüncelerini
ifade etme yollarını
ilişkilerinde etkili bir
biçimde kullanır. .(GSK.2)
*Hislerimiz
(GSK.2-Belirli Gün ve
Haftalarla İlişkilendirme)
DERS
SAATİ
HAFTA
TARİH
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMALAR
1
Etkinlik
OP ART
SANAT
Teknik
GUAŞ
Pastel
olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi
gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler
genelde soyut olup, pek çok durumda siyahbeyazdır.Lekecilik ve hareket resmine karşı gelişen Op-art,
sanat yapıtını kurallarla bilimsel olarak düzenlemeye önem
vermiştir Op-art resimde üçüncü boyut etkisini verme
eğiliminin soyut sanatta ortaya çıkan şeklidir. Bunun için
geometrik biçimler ritmik biçimde düzenlenmiş ve bu
biçimler üzerinde renkle modle yapılmıştır
.
* Sosyal Bilgiler dersi,
“Küresel Bağlantılar ”
öğrenme alanı, “Ülkeler
Arası Köprüler” ünitesi
“Düşünce, sanat ve
edebiyat ürünlerinin,
doğal varlıkların ve tarihi
çevrelerin ortak miras
öğesi olarak
yaşatılmasında insanlığın
sorumluluğunun farkına
varır.” (M.B.4,5,6)
* Sosyal Bilgiler dersi,
“Kültür ve Miras ” “Türk
Tarihinde Yolculuk”
ünitesi,(GSK.8)
1
1
2
13-17 Ocak
8. İlgi duyduğu sanat eserleri ve sanatçılar
hakkında araştırma yapar.,(GSK)
4. Sanat eserinin özelliklerini kavrar.(MB)
5. Tarihî eserlerin özelliklerini açıklar. .(MB)
6.Tarihî eser ile sanat eserinin özellikleri
arasındaki farkı belirler. .(MB)
7. İlgi duyduğu sanat eserleri hakkında
araştırma yapar. .(MB)
7.Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir
iletişim aracı olduğunu fark eder.(GSK.)
2.Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark
eder. (GSK)
3.Sanat eserlerindeki soyut ve somut ifade
biçimlerini ayırt eder. (GSK)
8. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade eder.(GSB)
Etkinlik
PASTELKAĞIT BATİK
Resim defteri,pastel,resim kalemi,siyah çini
mürekkep,fırçalar,peçete,gazete.Resim çizildikten
sonra,resim pastelle boşluklar kalacak şekilde
boyanır.aradaki beyaz boşlukların ve renkli
kısmın üzeri mürekkeple kalın fırça yardımıyla
tamamen boyanır.(kağıdı buruşturmayabilirsiniz.
Teknik
1
Pastel,mürekkep
3
20-24 Ocak
OCAK
06-10 Ocak
Resim
kâğıdı,resim
kalemi,guaş,palet.fırçalar,bardak Op art, optik resim
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ 25 OCAK - 09 ŞUBAT 2014
DERS
SAATİ
HAFTA
KAZANIMLAR
1
1
1. Doğanın, sanat eserinin oluşumundaki
rolünü örnekler vererek açıklar.(GSK)
1
2
4. Çalışmalarında ve izlediği sanat eserlerinde
görsel biçimlendirme öğelerini ayırt
eder.(GSB)
6.Kompozisyonlarında renk
armonilerinden yararlanır. (GSB)
ETKİNLİKLER
Etkinlik
İzlenimler
Konu
Güneşli bir
gün
1
Teknik
Yağlı boya.
Pastel Boya
3
TARİH
17-21 Şubat
24-28 Şubat
ŞUBAT-MART
10-14 Şubat
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
AÇIKLAMALAR
tuval, Resim Kalemi, yağlı boya ve yağlı
boya fırçaları, palet(cam veya fayans) Resim
yağı veya sıvı yağ,Kartpostal ve fotokopisi.
Kopya kağıdı(karbon kağıdı).
Empresyonizm akımının sanatçılarına ait eser
kopyaları sınıfa getirilerek panolara asılır. Doğa
ve gün ışığının nesneler üzerindeki etkisini
konu alan bu eserler, öğrencilerin eleştirilerine
sunularak bu eserlerde doğanın hangi açıdan ve
nasıl ele alındığı, teknik farklılıkların esere
nasıl yansıdığı kavratılmaya çalışılır. (GSK.1)
*Empresyonizm: İzlenimcilik. 20 yy. sonunda
ortaya çıkan, ışık etkirine dayanarak doğayı
anlık görüntüsü ile resimlemeye dayanan sanat
akımıdır. (GSK.1)
*Görsel Biçimlendirme Öğeleri: Nokta, çizgi,
renk, doku, yoğunluk, değer (valör – renkli /
renksiz), şekil,
form, leke, mekân (espas, boşluk)(GSB.4)
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DERS
SAATİ
1
HAFTA
1
TARİH
03-07 Mart
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
2.Duyguların sanatsal yaratıcılığa katkısını fark
eder. (GSK)
3.Sanat eserlerindeki soyut ve somut ifade
biçimlerini ayırt eder. (GSK)
Etkinlik
Soyut-Somut
Konu
1
1
2
3
4. Grafik tasarım ürünlerinde sembol, işaret, renk
ve lekelerin işlevlerini ayırt eder. (GSK)
Etkinlik
5. Piktogramların evrensel görsel semboller olarak
günlük yaşamdaki önemini kavrar. (GSK)
Kent
Sembolleri
Konu
En Sevdiğim Yer
Teknik
Kolaj Tekniği
1
1
4
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Resim kâğıdı, resim kalemi, pastel boya
Soyut ve Somut kavramları, Soyut Sanat ve
Somut sanat Öğretmen tarafından öğrencilere
açıklanır.
Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece
göre yapılmalıdır.(GSK. 1, 3, 6, 7, 8)
*Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
4.(ara disiplinler)
Duygu ve düşüncelerini
ifade etme yollarını
ilişkilerinde etkili bir
biçimde kullanır. (GSK.2)
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Renkli elişi
kâğıtları, Atık gazete ve dergiler, Makas,
Yapıştırıcı.‘Kent Sembolleri’Her öğrenci kent
listesinden bir kentin adını seçer. Seçtiği kentin
adının hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur.
Kent hikâyeleri sınıfta okunur. Buldukları kent
sembolleri sınıfça incelenir. Daha sonra bu
sembollerle
bir
pano
düzenlemesi
yapılır.(GSK.5)Piktogram: Trafik işaretleri vb.
gibi açık bir şekilde anlaşılan resimsel
göstergeler. .(GSK.4)
Girişimcilik, 1. “Elindeki
bilgiyi grafik veya tablo
biçiminde
gösterir.”(GSK.5)
Teknik
Pastel Tekniği
11.Yaşadığı çevrenin yöresel özelliklerinden
esinlenerek görsel tasarımlar yapar. (GSK)
5
17-21 Mart
31 Mart-04 Nisan 24-28 Mart
MART-NİSAN
10-14 Mart
RENGARENK
HAYVANCIKLAR
AÇIKLAMALAR
9. Güzellik kavramının ölçütlerinin kültürlere
göre farklılaşabileceğini değer sistemine
katar.(GSK)
Etkinlik
Kültürlerin
Buluşması
Konu
Yöresel Oyuncak
Bebek Yapımı
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, Bez, çıta, naylon,
poşet, makara, ip, tel, Renkli elişi kâğıtları,
Atık gazete ve dergiler, vb. atık malzemeler
Makas, Yapıştırıcı,iğne,guaş boya ,fırçalar,su
kabı.
DERS
SAATİ
1
HAFTA
1
2
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
8. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade eder..(GSB)
Etkinlik
Kültürlerin
Buluşması
Konu
Kültürlerin Buluşması”
Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı özellikleri
(yaşadıkları ortamlar, giyimleri, millî renkleri vb.)
araştırması istenir. Seçikleri bu kültüre ait
özellikleri kendi kültürleri ile karşılaştırmaları
istenir. Yaşadıkları ortamlar, beğenileri, giyimleri,
örf ve adetleri ile güzellik anlayışları arasındaki
belirgin farklılıkları vurgularlar. Buna göre her
uygarlığın güzellik ölçütlerinin kendi kültür
özelliklerine göre belirlendiğinin anlaşılması
sağlanır.(GSK 9)
1
1
3
Yöresel
Oyuncak
Bebek Yapımı
6.Gösterilen eserin konusunu göz önünde
bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl
Etkilendiğini tartışır.(GSK)
7.Sanat eserinin toplumla sanatçısı arasında bir
iletişim aracı olduğunu fark eder.(GSK.)
Etkinlik
Sanat Eseri
İnceleme
Konu
RÖPRODİKSİYON
Teknik
PASTEL,GUAŞ
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Sanatçı Röprodüksiyonları
Neşet Günal, Turgut Zaim, Nuri İyem gibi
sanatçıların eserlerinde ele aldıkları konular
tartışılarak yorumlanabilir. .(GSK.6)
Öğrencilerin, sanat tarihi literatürüne girmiş,
müzelerde eserleri yer almış Türk ve dünya
sanatçılarına ait eserlere
ilgi duyması sağlanmalıdır. .(GSK.7)
4
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
1
TARİH
07-11 Nisan
14-18 Nisan
21-25 Nisan
28 Nisan -02 Mayıs
NİSAN-MAYIS
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
DERS
SAATİ
1
1
1
1
HAFTA
1
3
4
2
TARİH
12-16 Mayıs
19-23 Mayıs
26-30 Mayıs
MAYIS
05-09 Mayıs
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
5. Sanatsal düzenleme ilkelerine doğadan ve
çevresinden örnekler gösterir.(GSB)
6.Gösterilen eserin konusunu göz önünde
bulundurarak, sanatçının çevresinden nasıl
etkilendiğini tartışır. .,(GSK)
7.Sanat eserinin toplumla sanatçısı
arasında bir iletişim aracı olduğunu fark
eder.(GSK.)
8. İlgi duyduğu sanat eserleri ve sanatçılar
hakkında araştırma yapar.,(GSK)
Etkinlik
Sanat eseri
inceleme
Konu
Röprodüksiyon
çalışması
Teknik
Pastel Tekniği,
Suluboya Tekniği,
Kolaj Tekniği
Resim kâğıdı, Resim Kalemi, pastel boya
Sulu Boya, suluboya fırçaları, palet, su,
su kabı. Renkli elişi kâğıtları, Atık
gazete ve dergiler, Makas, Yapıştırıcı.
5. Tarihî eserlerin özelliklerini
açıklar.(M.B.)
Etkinlik
Atatürk’ün Millî
Tarihimize
Verdiği Önem
Konu
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramı
Teknik
Kolaj Tekniği
Pastel boya
tekniği
Afiş Çalışması
Resim kâğıdı, Resim Kalemi,. Renkli
elişi kâğıtları, Atık gazete ve dergiler,
Makas, Yapıştırıcı
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Sanatsal Düzenleme İlkeleri: Denge,
değişiklik, ahenk, ritim, vurgu, hareket,
dereceleme, birlik, oran – orantı(GSB.5)
Renkli çalışmalar, tercih edilen araç-gerece
göre yapılmalıdır.(GSK. 1, 3, 6, 7, 8)
Türkiye’nin bir kültür mozaiği üzerine
kurulu olduğu vurgulanmalı ve millî
tarihimizde ülke topraklarında hayat
bulmuş tüm uygarlıklar ele alınmalıdır.
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
DERS
SAATİ
HAFTA
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Mukavva,resim kalemi,krepon
kağıtları,yapıştırıcı,makas
Öğrenciler,hayallerindeki resmi çizerler.krepon
kağıtlarını küçük parçacıklar halinde kesip ellerinin
arasında yuvarlayıp çizdikleri resmin içerisine boşluk
kalmayacak şekilde doldururlar.
1
5
TARİH
02-06 Haziran
KAZANIMLAR
2. Duyguların sanatsal yaratıcılığa
“DUYGULARIMIZI
İFADE EDİCİ
ÇALIŞMALAR”
katkısını fark eder(G.S.K.).
1
9. Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve
çevresindekilerle paylaşmaktan haz
alır(G.S.B.).
1
09-13 Haziran
HAZİRAN
AY
TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
Teknik
KREPON
KAĞITLARIYLA
DÜZENLEME
.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU
Ebru Aydın
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Seda Anıl
Görsel Sanatlar Öğretmeni
DEVRİM KÖKTUĞ
Okul Müdürü
ARA DİSİPLİNLER
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
Download

EKİM - TED Kdz. Ereğli Koleji