Yer
Esnaf/Dükkan
Koskada Kızıltaş mahallesi
Kassab
Aksaray’da Camcılar Câmii
Hüsrev Paşa Câmii
Kassab
Kassab
Hüsrev Paşa Câmii
Kassab
muhsine Htun nâm diğer
İbrahim Paşa
Diva Yolunda Irgad
Bâzârında
Okçular Başı
Zincirlikuyuda kâin olan
dekâkin
Zincirlikuyuda kâin olan
dekâkin
Beyoğlu nâm mahalde
Subaşı Konağı tahtında
olan dekâkin
Mercan Çarşusı ve Parmak
Kapı ve Esir Pazarın,
Osman ve Mahmud Paşa
taraflarında
Mercan Çarşusı ve Parmak
Kapı ve Esir Pazarın,
Osman ve Mahmud Paşa
taraflarında
Mercan Çarşusı ve Parmak
Kapı ve Esir Pazarın,
Osman ve Mahmud Paşa
taraflarında
Mercan Çarşusı ve Parmak
Kapı ve Esir Pazarın,
Osman ve Mahmud Paşa
taraflarında
Alaca Hamam ve Haseki
Hamamı ve Bağçekapusı
ve Tahtakale ve Ketenciler
etrafında
Alaca Hamam ve Haseki
Hamamı ve Bağçekapusı
İsim
Mehmed şeriki
Ali
Halil
Osman
Mehmed ve
Ahmed
Nefer Aded
Kalfa ve şakirdi
3 nefer
Çırağı 1 nefer,
dükkanında
yatar
Kalfası ve
şakirdi 2 nefer
2 nefer,
dükkanında
yatar
Arşiv İsmi
Sayf
a No
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
A.DV.d 827
s.4-5
s.4-5
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
s.21
A.DV.d 827
s.21
A.DV.d 827
s.21
Kassab
Ömer
Kassab
Mahmud
Kassab
Kassab
Hacı Salih
Alemdar Ali ve
Monla …cıvânı
Niko
Kassab
Tahir
A.DVN_d__
__00833
A.DVN_d__
__00833
Yani
-
A.DVN_d__
__00833
Kassab
4
A.DVN 836
12
Kassab
1
A.DVN 836
13
Kassab
3
A.DVN 836
13
Kassab
4
A.DVN 836
13
Kassab
3
A.DVN 836
19
Kassab
4 (zımmi)
A.DVN 836
19
Kassab
ve Tahtakale ve Ketenciler
etrafında
Alaca Hamam ve Haseki
Hamamı ve Bağçekapusı
ve Tahtakale ve Ketenciler
etrafında
Ayazma cıvarında
Süleymaniye ve Ağakapusı
cıvarında
Süleymaniye ve Ağakapusı
cıvarında Mahall-i
mezkûrda
Süleymaniye ve Ağakapusı
cıvarında Mahall-i
mezkûrda
Acemoğlu Meydanı Civârı
ve Altmışbir Kapusı
Mahall-i mezkûrda
Der-kurb-ı Vefâ Meydânı
Mahall-i mezkûrda K 17
Kırkçeşme Civârı Mahall-i
mezkûrda
Büyükkaraman’da K 31
Büyükkaraman’da
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda etmek
fırunu karşısında
Der-Mahalle-i Şehzâdebaşı
ve Doksanbeş Kapusı
Mahall-i mezkûrda
Der-Mahalle-i Şehzâdebaşı
ve Doksanbeş Kapusı
Mahall-i mezkûrda
Der-kurb-ı İbrâhim Paşa
Hammâmı Mahall-i
mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Buğdaycılar Kapusı
hâricinde
Buğdaycılar Kapusı
Kassab
Kassab
2
2
A.DVN 836
A.DVN 836
22
26
Kassab
2
A.DVN 836
27
1
ADVN 837
4
Kassab
Hüseyin
Kassab
İshak
ADVN 837
4
Kassab
Mehmed
ADVN 837
7
Kassab
Mehmed
ADVN 837
8
Kassab
Kassab
Kassab
Kassab
Mehmed
Mehmed
Mehmed
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
9
9
11
11
Kassab
Mustafa
ADVN 837
11
Kassab
seyyid Mehmed
ADVN 837
13
Kassab
Abdullah
ADVN 837
13
Kassab
Kassab
Kassab
Kassab
Kassab
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
14
15
17
18
18
Kassab
Kassab
Bekir
Emir Mehmed
Emir Ahmed
Mustafa
Mustafa
Seyyid
Süleyman
Emir Salih
ADVN 837
ADVN 837
18
18
Kassab
Kassab
Ahmed
Emin
A.DV.d 827
A.DV.d 827
s.4-5
s.4-5
hâricinde
Koska’da? Nerbâni cami
kurbünde Papazoğlu
Medresesi cıvarında
Mimar ..mahallesi
Aksaray’da Camcılar Câmii
Kassab
Kassab
Nakkaş Paşada
Kassab
Şehr Emini
Kassab
Şehr Emini
Altı Mermer’de Kâtib
Muslihiddin Mahallesi Ali
Paşa Camii
Kassab
Halil şeriki
Feyzullah
Mehmed
Kara Mehmed
Yazıcı Emir
İsmail
Monla Mehmed
şeriki Halil
Emir Ali şeriki
İbrahim
Kassab
Hasan
Davud Paşa
Kassab
Davud Paşa
Yeni Fırun Karib-i Davud
Paşa
Yeni Fırun Karib-i Davud
Paşa
Çınar’da
Koca Mustafa Paşa Camii
Ağa Hamamı
Mirahur Hamaı kurbünde
İgne Bey mahallesi
Kassab
Ahmed
Hasan şeriki
İbrahim k 31
Berâ-yı cıvâr-ı karhâne-i
tophâne-i âmire
Berâ-yı cıvâr-ı karhâne-i
tophâne-i âmire
Berâ-yı cıvâr-ı karhâne-i
tophâne-i âmire
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı sûk-ı Boğazkesen
Kassab
2 nefer
Kalfası ve
şakirdi 2 nefer
Çırağı
Mehmed
A.DV.d 827
A.DV.d 827
s.4-5
s.4-5
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
s.16
A.DV.d 827
s.16
A.DV.d 827
s.16
A.DV.d 827
s.16
Kassab
Kassab
Kassab
Kassab
Hslil
Ömer
Ahmed
Mustafa
A.DV.d 827
A.DV.d 827
A.DV.d 827
A.DV.d 827
s.18
s.18
s.18
s.18
Kassab
A.DV.d 827
s.18
Kassab
Ali
koyun
oğluMehmed ve
şeriki İbrahim
Kassab
Ahmed
Kassab
Giridi Mehmed
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
__00830
Kassab
seyyid Mehmed
A.DVN_d__
__00830
Kassab
İbrahim
A.DVN_d__
__00830
Kassab
Kassab
İdris hademesi
Mustafa
seyyid Ali
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
der-kûrb-ı Tophâne ansâkinân-ı dükkânhâ
Sûk-ı Firûz Ağa der-kûrb-ı
Beyoğlu an-sakinân-ı
dükkânhâ
Dere üzerinde kâin
dekâkin Köprü başında
Zincirlikuyuda kâin olan
dekâkin
Zincirlikuyuda kâin olan
dekâkin
Matbâh Kapusı cıvârında
kâin dekâkin
Matbâh Kapusı cıvârında
kâin dekâkin
Kulaksız Çarşusında kâin
dekâkin
Beyoğlu nâm mahalde
Subaşı Konağı tahtında
olan dekâkin
Beyoğlu nâm mahalde
Subaşı Konağı tahtında
olan dekâkin
Alaca Hamam ve Haseki
Hamamı ve Bağçekapusı
ve Tahtakale ve Ketenciler
etrafında
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Mahall-i mezkûrda
Küçükkaraman civarında
Mahall-i mezkûrda
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
Sof..cılar Hanı ve Tavuk
Bâzârı ve havâlisnde
__00830
Kassab
Sadullah şeriki
Hüseyin
Kassab
Mehmed ağa
Kassab
seyyid Emin
Kassab
Kassab
Yahya
Hasan ve diğer
Hasan
Salih ağa ve Ali
tabi-i Kigor ve
Niko
Kassab
seyyid Mehmed
A.DVN_d__
__00833
A.DVN_d__
__00833
Kassab
iHacı Mehmed
ve Petro ve ..
-
A.DVN_d__
__00833
-
A.DVN_d__
__00833
Kassab
Kassab
Yorgi
Kassab
Kassab
Kassab
Kassab
Ali
Abdullah
Mehmed
Kassab
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Seyyid Ahmed
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
__00833
A.DVN_d__
__00833
A.DVN_d__
__00833
A.DVN_d__
__00833
2 (zımmi)
Kassab
Emrullah
A.DVN 836
19
ADVN 837
ADVN 837
ADVN 837
18
18
18
ADVN 837
21
1
A.DVN 835
4
1
A.DVN 835
4
1
A.DVN 835
4
1 (zımmi)
A.DVN 835
4
1
A.DVN 835
4
1
A.DVN 835
4
Mahmud Paşa
Irgad Bâzârı kurbünde
Acı Hamam kurbünde
(ırgad bâzârı)
(ırgad bâzârı)
Acı Hamam
kurbünde(ırgad bâzârı)
Saray-ı hümayun meydânı
At meydanı cıvarında
At meydanı cıvarında
At meydanı cıvarında
At meydanı cıvarında
At meydanı cıvarında
Bahçekapu haricinde
Kassab dükkanı
Bahçekapu haricinde
Kassab dükkanı
Eminönü Büyük Gümrükte
Kassab dükkanı
Kassab dükkanı
Zindan kapusı ittisalinde
Abacılar esnafı yakınında,
Kassab dükkanı
Unkapanı kapusı
ittisalinde Kassab dükkanı
Tüfenghane Demircilerinin
karşısında, Kassab dükkanı
Balat’da haric-i surda,
Kassab dükkanı
Balat’da haric-i surda,
Kassab dükkanı
Balat iskelesi kurbünde,
Kassab dükkanı
Balat iskelesi kurbünde,
Kassab dükkanı
Ayvansaray İskelesi
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
1
A.DVN 835
5
2
A.DVN 835
7
1
A.DVN 835
11
1
A.DVN 835
15
3
A.DVN 835
15
1
A.DVN 835
17
1
A.DVN 835
17
1
A.DVN 835
17
2
A.DVN 835
19
1
A.DVN 835
19
1 (zımmi)
1 müslim 1
zımmi
A.DVN 835
21
A.DVN 831
s.5
4 müslim
A.DVN 831
s.6
2 müslim
A.DVN 831
s.10
3 nefer Yahudi
A.DVN 831
s.11
2 nefer Müslim
A.DVN 831
s.19
2 nefer zımmi
A.DVN 831
s.30
2 nefer zımmi
A.DVN 831
s.31
1 nefer Müslim
A.DVN 831
s.34
2 nefer Müslim
A.DVN 831
s.34
2 nefer Yahudi
A.DVN 831
s.37
2 nefer zımmi
2 nefer Müslim
A.DVN 831
A.DVN 831
s.37
s.38
cıvarında, Kassab dükkanı
Edirne kapu haricinde,
Kassab dükkanı
Mevlevihane Yenikapu
haricinde, Kassab dükkanı
Yenikapu haricinde,
haricinde
Kumkapu haricinde
Destereciler başında Sebil
pişgâhında
Destereciler başında Sebil
pişgâhında
Destereciler başında Sebil
pişgâhında
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
Fenar Kapusı cıvarında
olan dükkanlar
Fenar Kapusı cıvarında
olan dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
3 müslim nefer
1 müslim, 7
zımmi
A.DVN 831
s.39
A.DVN 831
s.43
2 müslim
1 sendir
battaldır
Emir Ömer
şeriki Ali
İsmail tâbi-i
Mustafa
A.DVN 831
s.54
A.DVN 831
s.59
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
s.4-5
İsmail
3
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
2
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Balat’da Haric-i Surda
mevcud dükkanlar
Eğri Kapu hâricinde olan
dekâkin
Yeni Mevlevihane kapusı
haricinde olan dekâkin
Langa Yeni Kapusı
haricinde olan Han ve
dekâkin ve mehâzin
vesairlerdir
Alaca Hamam ve Haseki
Hamamı ve Bağçekapusı
ve Tahtakale ve Ketenciler
etrafında
Eğri Kapu hâricinde olan
dekâkin
Edirne kapu haricinde,
Kassab Emir beyin
Selhanesi
Berây-ı sûk-ı Salı Bâzârı ve
Fındıklı der-kûrb-ı
Tophâne-i Âmire derdükkanhâ
Berây-ı sûk-ı Salı Bâzârı ve
Fındıklı der-kûrb-ı
Tophâne-i Âmire derdükkanhâ
Galata Bit Bâzârı
Nışancı Mehmed Paşada
Gedik Paşada
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı Meydân-ı
Tophâne-i Âmire dersergihâ?
Berây-ı Pişgâh-ı Saray-ı
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
Kassab
dükkanı
1
3
Kassab
dükkanı
Kassab Emir
Bekir Selhanesi
Kassab Emir
beyin
Selhanesi
Kassab
Hüseyin tabi-i
Hasan
Kassabzâde
Emin
Sığır kasabı
Sığır kasabı
Sığır kasabı
Sığır kasabı
Sığır kasabı
Sığır kasabı
2
A.DVN.d
834
2
Kassab
dükkanı
Kassab
Feyzullah
halifesi Musa
8
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
3
18
4
A.DVN 836
A.DVN.d
834
1 müslim, 3
zımmi
A.DVN 831
s.39
Feyzullah
halifesi Musa
A.DVN_d__
__00830
Hüseyin tabi-i
Hasan
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
__00832
Emin
Salih
Mehmed
Hali efendi
Çırağı İsmail,
dükkanında
yatar
A.DV.d 827
A.DV.d 827
Seyyid Yusuf
A.DVN_d__
__00830
Osman
A.DVN_d__
__00830
Veli
seyyid Mustafa
A.DVN_d__
__00830
A.DVN_d__
s.20
s.21
Galata der-dükkanhâ
Berây-ı Pişgâh-ı Saray-ı
Galata der-dükkanhâ
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
Mirahur Hamaı kurbünde
İgne Bey mahallesi
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
Şehr Emini
Altı Mermer’de Kâtib
Muslihiddin Mahallesi Ali
Paşa Camii
Samatya Kapusı dâhilinde
muhsine Htun nâm diğer
İbrahim Paşa
Eminönü Büyük
Gümrükte, Sığır Kassabı
Eminönü Büyük Gümrükte
Sığır Kassabı
Unkapanı kapusı
ittisalinde Sığır kasabı
Yenikapu Haricinde
Ağa Hamamı
Kurşunlu handa kassab
Memişin kahvesi
Kassab Emin ağanın
kahvesi
Langa Yeni Kapusı
haricinde olan Han ve
dekâkin ve mehâzin
vesairlerdir
Destereciler başında Sebil
pişgâhında
tabi-i Osman ve
İsmail
Sığır kasabı
Sığır kasabı
Sığır kasabı
dükkanı
Sığır kasabı
usta Emin
Sığır Kassabı
Sığır Kassabı
Sığır Kassabı
Sığır Kassabı
dükkanı
Sığır Kassabı
dükkanı
Sığır Kassabı
dükkanı
Sığır Kassabı
dükkanı
Sığır Kassabı
Ömer
karındaşı
Mahmud,
dükkanında
yatar
2
A.DVN_d__
__00830
A.DVN.d
834
A.DVN.d
834
s.18
1
A.DV.d 827
A.DVN.d
834
A.DV.d 827
s.4-5
A.DV.d 827
A.DV.d 827
s.16
s.18
A.DV.d 827
s.21
1 müslim
A.DVN 831
s.9
2 müslim nefer
A.DVN 831
s.10
2 nefer Müslim
A.DVN 831
s.30
2 müslim
A.DVN 831
s.54
A.DV.d 827
A.DVN_d__
__00832
A.DVN_d__
__00832
s.18
İsmail
2
Emin
Sığır Kassabı
Sığır Kassabı
__00830
Hüseyin şeriki
Mehmed
Emin
Mustafa
İbrahim ve
Hasan,
…
Ahmed
Bakar kasabı
dükkanı
Tütüncü
dükkanı
fevkınde
odada sâkin
2
Mehmed ve
Hacı Ali diğer
Mehmed ve
İbrahim
A.DVN.d
834
A.DV.d 827
s.4-5
kassab
Tophane başında kassab
Hasanın kahvesi
İstanbul Ağasında
Tulumbacı İskelesinde
Uzun Mustafa
Yahudi Kassab
dükkanı
3
A.DVN_d__
__00832
A.DVN.d
834
s.12
Download

Butchers - Provisioning Istanbul