FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÜTÜNLEME SINAVLARI
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Tarihi
Saati
Derslik
Dersin
Sorumlusu
BEB 650
19 Ocak 2016
18:00 AZ05
FBO 231.01
18 Ocak 2016
09:30 A209
Dr. Erten
EBB279.06 Öğretim İlke ve Yöntemleri
18 Ocak 2016
Dr. Burakgazi
EBB393.06 Özel Eğitim
18 Ocak 2016
10:00 Edebiyat
Fakültesi D
kapısı
B9-Z03
10:00 M9
FBÖ303.01 Fen Bilg. Lab. Uyg.
22 Ocak 2016
13:00 Fen Lab.
Dr. Bayram
FBÖ 307.01 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
FBÖ 221.01 Fizik III
18 Ocak 2016
15:00 A201
Dr. Bayram
18 Ocak 2016
10:30 Okl Lab.
Dr. Bektaşlı
FBÖ 221.01 Fizik III
18 Ocak 2016
10:30 Okl Lab.
Dr. Bektaşlı
FBÖ 231.01 Genel Biyoloji I
19 Ocak 2016
10:30 A209
FBÖ 233.03 Genel Biyoloji Lab I
19 Ocak 2016
10:30 A209
FBÖ 233.04 Genel Biyoloji Lab I
19 Ocak 2016
10:30 A209
EBB 391.01 Sınıf Yönetimi
19 Ocak 2016
11:00 M6
FBÖ 125.01 Genel Kimya I
21 Ocak 2016
FBÖ 125.02 Genel Kimya I
21 Ocak 2016
FBÖ 127.01 Genel Kimya Laboratuvarı I
20 Ocak 2016
09:00 AZ05
(101)
09:00 AZ05
(101)
09:00 Fen Lab.
Dr. Özdemir
Şimşek
Dr. Özdemir
Şimşek
Dr. Özdemir
Şimşek
Dr. Sait
Akbaşli
Dr. Aydoğdu
FBÖ 127.02 Genel Kimya Laboratuvarı I
20 Ocak 2016
09:00 Fen Lab.
Dr. Aydoğdu
FBÖ331.01-02 İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi
FBÖ421.01-02 Evrim
18 Ocak 2016
13:30 AZ09
Dr. Aktan
18 Ocak 2016
13:30 AZ09
Dr. Aktan
EBB 147.01-02 Eğitim Bilimine Giriş
18 Ocak 2016
09:45 A101
Dr. Gücüm
FBÖ 307.02 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
18 Ocak 2016
09:45 A101
Dr. Gücüm
Dr. Baloğlu
Dr. Aydoğdu
Dr. Aydoğdu
FBÖ 121.01 Genel Fizik I
20 Ocak 2016
11:00 AZ05
Dr. Yılmaz
FBÖ 121.02 Genel Fizik I
20 Ocak 2016
11:00 AZ05
Dr. Yılmaz
İMÖ151.01-02 Genel Matematik I
19 Ocak 2016
13:00 B408 (Müh)
Dr. Irgad
FBÖ 225.01-02 Genel Kimya III
FBÖ 123 Genel Fizik Lab
İSÖ 305 Türk Eğitim Tarihi
İMÖ 343 İstatistik
AİT 103.71.01 Atatürk İlke ve Ink Tar. I
AİT 103.71.02 Atatürk İlke ve Ink Tar. I
19 Ocak 2016
20 Ocak 2016
20 Ocak 2016
20 Ocak 2016
21 Ocak 2016
21 Ocak 2016
12:00
11:00
11:00
11:00
09:00
11:00
Dr. Çakmakçı
Dr. Çalışkan
Dr. Çalışkan
Dr. Çalışkan
Dr. G. Güneş
Dr. G. Güneş
Fen Lab.
A205
A205
A205
M8
M8
Download

fen bilgisi öğretmenliği bütünleme sınavları