ĠZMĠR ĠLĠ 2014 YILI ĠHALELERĠ
ĠHALE USULÜ
ĠġĠN ADI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4734/19
AÇIK
4734 Kanunun Madde 21/f
Pazarlık Usulü
4734 Kanunun Madde 21/f
Pazarlık Usulü
4734/19 Açık Ġhale Usulü
(Anahtar Teslimi Götürü
Bedel)
4734/19 Açık Ġhale Usulü
Anahtar Teslim Götürü
Bedel
4734/21/f Pazarlık (Mal
Alımı) Ġhale Usulü Birim
Fiyat Bedel
4734/19 Açık Ġhale Usulü
(Anahtar Teslimi Götürü
Bedel)
TEKLĠF BEDELĠ (TL)
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı
İşi(Doğalgaz dönüşüm işi, Elektrik Trafosunun taşınması işi ve
genel onarım) yapım işi
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Güvenlik Elemanı
Hizmeti
(5 Kişi / 01.05.2014 – 30.04.2015 Dönemi)
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti
(5 Araç Şoförlü Yakıtsız)
İzmir Menderes Tahtalı Barajı (Menderes-Bulgurca) 120 Adet
İskan Konutu İkmal İnşaatı İşi
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı
İşi.(Doğalgaz dönüşümü-Elektrik Trafosunun taşınması işi ve
genel onarımı)
144,090.00
138,800.00
1,657,500.00
334,000.00
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Compact Arşiv İşi
95,000.00
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Birlik Bina
Onarımları İnşaatı İşi
İzmir-Foça J. Komd. Okl. ve Eğt.Mrk. Kom. Org. Adnan
ERSÖZ Kışlasındaki Eğt. Dst. Hzm. K.Lığı binasının deprem
4734/19 Açık Ġhale Usulü dayanımının belirlenmesi (röleve, malzeme dayanımı, zemin(Anahtar Teslimi Götürü temel etüdü, analiz) gerektiğinde güçlendirme projelerinin
(analiz, detay, keşif) hazırlanması, binaların deprem
Bedel)
dayanıklılık testlerinin (inceleme, tespit, ve statik hesapları)
yapılması, binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili
yapılması zaruri düzenlemeler vb. projelendirilmesi.
4734/19 Açık Ġhale Usulü
(Anahtar Teslimi Götürü İzmir Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı
Birlik Bina Onarımları İnşaatı İşi
Bedel)
38,750.00
58,600.00
ĠZMĠR ĠLĠ 2014 YILI DOĞRUDAN TEMĠN
YAPILAN ĠġLER
ĠHALE USULÜ
NO
ĠġĠN ADI
TEKLĠF BEDELĠ (TL)
1
4734 sayılı Kanunun 22/d
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım
maddesi gereğince
İşi (Labaratuvar Onarımı)
Doğrudan Temin
42,250.00
2
4734 sayılı Kanunun 22/d İzmir Bornova Temiz Hava Merkezi İnşaatı Arsası
Sondajlı Zemin Etüt İşi.
maddesi gereğince
Doğrudan Temin
5,110.00
YÜKLENĠCĠ
ĠPTAL
ARIKAN Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti.
Özdecan Turizm TaĢm.ve Seyahat
Acentaları Tic.ve San.Ltd.ġti.
ĠLHAN ALTAY-MURAT ÖZ ĠNġAAT GIDA
ĠMALAT PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ
VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TEKNĠKEL ELEKTRĠK ĠNġAAT TURĠZM
SANVE TĠC.LTD.ġTĠ.
ORÇELĠK MADENĠ EġYA OFĠS MOB.
MAK. ĠNġ.ġTĠ.
ġir-Yap Yapı Kontrol ĠnĢ. Müh. MüĢ.
MüĢ. Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd.
ġti.
ÖZ PEHLĠVAN ĠNġ. ELK. HAY.GIDA
NAK. SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
YÜKLENĠCĠ
Öz Pehlivan ĠnĢ. Elk. Hay. Gıda Nak.
San. ve Tic. Ltd. ġti.
A 2 Geoteknik Yer Bilimleri Sondaj
ĠnĢaat Sanayi veTic.Ltd.ġti.
Download

ĠZMĠR ĠLĠ 2014 YILI DOĞRUDAN TEMĠN YAPILAN ĠġLER