Í5’te
Í7’de
Í4’te
AK
YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012
BÜLTEN
İSTANBUL
İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI
T E Ş K İ L AT İ Ç İ H A F T A L I K B Ü LT E N İ
AZİZ
BABUŞCU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI
Í3’te
Í6’da
Sultan Abdulhamit’in
hayali gerçek oldu
B İ L G İ
NOTU
BALKANLAR 2’de
Í8’de
Í8’de
AK
GÜNCEL 02
BÜLTEN
İSTANBUL
B İ L Gİ
NOTU
Balkanlar 1.bölüm
Sözlük tanımı "Dağlık yer"
anlamına gelen balkanlar,
Avrupa kıtasının güneydoğu
kesiminde yer alır. Balkan coğrafyası
arazinin engebeli yapısından dolayı
çok sayıda etnik unsurun kendi dil ve
kültürlerini muhafaza etmesine
yardımcı olmuştur. Bu sebepten dolayı
çok da büyük diyemeyeceğimiz bir
coğrafya çok sayıda etnik grubu ve
devleti ihtiva eder. Türkiye,
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan,
Karadağ, Bosna-Hersek, Makedonya,
Arnavutluk ve Kosova balkan
coğrafyasında yer alan ülkelerdir.
Bu coğrafyaya Türkiye açısından
baktığımızda. Türkiye için balkanlar
hem hüzündür hem de mutluluk. Biz
bu toprakları Anadolu’dan ayırmayız,
evladı-ı fatihan diyarı diye anarız.
Eski devletimiz Osmanlı,
Anadolu’nun batısında eski adıyla
Bitinya ucu, şimdiki adıyla Marmara
bölgesinde bir uç beyliği olarak
kurulmuştur. Osmanlı devleti
ilerlemesini ve büyümesini hep
batıya yöneltmiştir. Yavuz sultan
selim doğuyu fethedene kadar,
Osmanlı devletinin Avrupa da ki
toprakları Asya topraklarından daha
büyüktür. Mesela Selanik şehri
Trabzon’dan otuz bir sene evvel
katılmıştır imparatorluk topraklarına.
İstanbul, bu coğrafyanın doğal
başkentidir. Bölgemizi bir teraziye
benzetirsek terazinin tam ortası
İstanbul, bir kefesi balkanlar, diğer
kefesi Anadolu’dur. Balkanlar
coğrafyası, Bizans ve Osmanlı
döneminde yani yaklaşık bin beş yüz
sene İstanbul’dan idare edilmiştir. Bu
tarihi birikim günümüz Türkiye’sine
önemli bir stratejik üstünlük sağlıyor.
Zenginleşen ve büyüyen bir Türkiye
tarihin verdiği avantajla bölge için
tekrar bir cazibe merkezi haline
geliyor. Küçük balkan devletleri
gözlerini yeniden Türkiye’ye
çeviriyor.
Şimdi tekrar konumuza dönecek
olursak. Balkanlar Osmanlı idaresine
girdikten sonra, Osmanlı burada adil,
güvenli ve refah içinde bir düzen
kurmuştur. Öyle bir düzen ki Ankara
www.akpartiistanbul.com
savaşında Timur’a yenilen yıldırım
Beyazıt’ın devleti Anadolu da dağılmış,
tekrar eski beylikler ortaya çıkmıştır.
Fakat balkanlar da yani Rumeli’de
devlet dimdik ayakta kalmıştır. Balkan
halkları bu mağlubiyeti fırsat bilip
isyan etmemiştir. Fetret devrinde
devletin toparlanma sürecini sessizce
takip etmiştir. Bu örnek Osmanlı’nın
orada kurduğu düzenin halk
nazarında ne kadar benimsendiğini
gösteriyor.
Son dönem de D.P.T ve Türk tarih
kurumunun yaptığı çalışmalara göre,
Balkanlarda otuz beş binin üzerinde
Osmanlı eseri bulunmaktadır. Bu
envanter bize, bu topraklara gerçek
hizmet edenlerin kim olduğunu en
güzel şekilde gösteriyor. Bu bölge de
nüfuz alanı oluşturmak isteyen
devletler bir tarafta dursun, bu eserler
bizim balkanlarda ki mühürlerimizdir,
ayak izlerimizdir. Bu tarihi miras,
Türkiye’ye rakip devletler karşısında
önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Yine
Osmanlı’ya dönecek olursak, biraz önce
bahsettiğimiz gibi Osmanlı devletinin
balkanlarda kurduğu düzen zulüm ya
da angarya düzeni değildir. Tam aksine
balkan halkları Osmanlı’yı bir kurtarıcı
gibi görmüştür. Çünkü kokuşmuş
Bizans düzeni insanları canından
bezdirmiştir. Bir misal vermek
gerekirse Bizans devrinde köylü
haftada iki gün tekfur için çalışmakla
yükümlüydü. Osmanlı geldiğinde bu
angaryayı senede iki güne
düşürmüştür. O da sadece devlete ait
tımar arazisinde çalışmak için.
Sözlerimi büyük düşünür İbni
Haldun’un meşhur cümleleriyle
bitirmek istiyorum."Devletler insanlar
gibidir doğar, büyür, gelişir ve ölürler"
evet, Osmanlı imparatorluğu da roma
gibi bu hazin sonu yaşamıştır. Fakat
Türkiye, Osmanlı’nın küllerinden
zümrüdü Anka kuşu gibi tekrar
doğmuştur. Türkiye bugün eski
Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde
kurulan her devletten mukayese
edilemeyecek kadar büyüktür.
Türkiye istikrarlı büyümesini
sürdürdükçe yeniden balkanların ve
çevresinin merkez ülkesi olacaktır.
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
AKTÜEL 03
AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANI
AZİZ BABUŞCU
www.akpartiistanbul.com
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
KADIN KOLLARI 04
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
GÜNCEL 05
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
HABER 06
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
DANIŞMA MECLİSİ 07
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI
T E Ş K İ L AT İ Ç İ H A F T A L I K B Ü LT E N İ
Sultan Abdulhamit’in
hayali
gerçek
oldu
www.akpartiistanbul.com
Download

Pdf olarak indir - AK Parti İstanbul