4’te
İl Başkanlığımızca yürütülecek olan “Sandık Yönetim Kurulu
Üyelerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili olarak
düzenlenen “3 Kademe İlçe Teşkilat Başkanları ve İlçe Seçim
İşleri Başkanları Toplantısı” İl Başkanlığımızda yapıldı. 4’te
AK
YIL: 2012 SAYI : 162 12 -19 KASIM 2012
BÜLTEN
İSTANBUL
İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI
T E Ş K İ L AT İ Ç İ H A F T A L I K B Ü LT E N İ
AZİZ
BABUŞCU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI
AK PARTİ PROJE SİYASETİ
DEMEKTİR, CHP İSE
LAF SİYASETİ
3’te
6’da
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AK Parti'nin
Kızılcahamam kampında, "Şu anda birçok insanımız kamuoyu
araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor" sözleriyle idam
cezasının kaldırılmasına ilişkin eleştirilerini Endonezya'da da
gündeme getirdi. Başbakanımız Erdoğan, Norveç'te 77 kişiyi öldüren
Breivik'in sadece 21 yıl hapis yatmasına anlam veremediğini
belirterek "Kendimizi check etmemiz, tekrar adalet terazisine iyice
yatırmamız lazım ki insanlık barışı, huzuru bulabilsin" dedi. 5’te
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Sultanlığı
Darü’s-Selam’a yaptığı ziyaretin ardından Türkiye’ye
dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Başbakanımız Erdoğan “Ben illa da ABD sistemi olsun
demiyorum. Öyle çalışalım ve konuyu tartışarak bir sonuca
varalım ki Türk sistemi olsun. Katılımcı karar alma sistemi
oluşturalım” dedi. 5’te
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
HABER 02
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
AKTÜEL 03
AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANI
AZİZ BABUŞCU
AK PARTİ PROJE SİYASETİ DEMEKTİR, CHP İSE LAF SİYASETİ
www.akpartiistanbul.com
AK
BÜLTEN
GÜNCEL 04
İSTANBUL
B İ L Gİ
NOTU
BAŞKANLIK SİSTEMİ
İl Başkanlığımızca yürütülecek olan
“Sandık Yönetim Kurulu Üyelerinin
Oluşturulması ve Geliştirilmesi Projesi”
ile ilgili olarak düzenlenen “3 Kademe İlçe
Teşkilat Başkanları ve İlçe Seçim İşleri
Başkanları Toplantısı” İl Başkanlığımızda
yapıldı.
İl Başkanımız Aziz Babuşcu’nun ev
sahipliğinde yapılan toplantıya, İl Yürütme ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Yedek Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Ana Kademe
İlçe Teşkilat ve Seçim İşleri
Başkanlarımız, Kadın Kolları İlçe
Teşkilat ve Seçim İşleri
Başkanlarımız ile Gençlik Kolları
İlçe Teşkilat ve Seçim İşleri
Başkanlarımız katıldı.
İl Seçim İşleri Başkanımız
Abdullah Güler, “Sandık
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Oluşturulması ve Geliştirilmesi
Projesi” hakkında sinevizyon
eşliğinde bilgi vererek, teşkilat
mensuplarımızın sorularını
yanıtladı.
Toplantıda bir konuşma
yapan İl Başkanımız Aziz Babuşcu, sözlerine İl
Seçim İşleri Başkanımız Abdullah Güler’e
yaptığı bilgilendirme için teşekkür ederek
başladı.
Bugüne kadar yapılanlardan farklı, daha
işlevsel bir sandık çalışması yapmayı
düşündüklerini belirten İl Başkanımız, “AK Parti
İstanbul ailesinin, yani sizlerin bugünkü
katılımı ve heyecanı bana bu çalışmayı
başarıyla gerçekleştirebilmemiz için ümit
veriyor. Bugünkü toplantı, aynı zamanda bu
çalışmanın yapılabilir olduğunun, ve bizim
bunu yapmak için gereken iradeyi
göstereceğimizin en büyük teminatıdır.” dedi.
Teşkilatımızın bütün kademelerinin
katılacağı bir çalışma yürüteceklerini ve bu
çalışmaya katılanların bir seçim zaferinin aslan
payını alacağını belirten İl Başkanımız sözlerine
şöyle devam etti: “Bu çalışmayı büyük bir
titizlikle yapmak zorundayız. Türkiye’de 10
yıldır AK Parti iktidarda. AK Parti bu 10 yılda
www.akpartiistanbul.com
devrim niteliğinde büyük değişimlere,
gelişimlere imza attı. Bununla gurur duyuyoruz.
Ancak en az bizim gurur duyduğumuz kadar bu
durumdan hoşlanmayan, nasıl olursa olsun AK
Parti’yi iktidardan indirmek isteyen bir kesimin
varlığı da malum. Bu ülkede ana muhalefet
partisi liderinin en son Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları nedeniyle nasıl bir provakasyon ve
huzursuzluk denemesi yaptığını gördük.
Toplum olarak yaşananları çok çabuk
unutuyoruz. Daha önce bu manzaralar
Cumhuriyet Mitinglerinde de yaşanmıştı. O
meydanlarda atılan sloganlar, gözüken nefret
hali bize bu çalışmalarda ne kadar dikkatli ve
samimi olmamız gerektiğini hatırlatmalı.
Bugüne kadar imtiyazlı, ayrıcalıklı olduğuna
inanan ve AK Parti iktidarında bunları
kaybettiğini düşünen seçkinci ve elitist bir
kesimin olduğunu da sık sık çeşitli şekillerde
görüyoruz. Bu bilinçle, hiçbir zaafiyete
düşmeden, bugün bu salonda gördüğüm birlik
ve inançla Sayın Başbakanımıza omuz
vermeye, onun yükünü hafifletmeye devam
etmek zorundayız. Bugün dinlediğimiz çalışma
da bu anlamda önemli bir yoldur ve sizlerin her
zamanki gibi üstünüze düşeni yapacağından
en ufak bir şüphem yok.”
Dünyada anti-demokratik yönetim biçimlerini
saymazsak, genel anlamda iki tür yönetim biçimi vardır.
Bunlardan birincisi, ülkemizde de uygulanan
demokratik parlamenter sistem, diğeri ise özellikle
A.B.D’ de çok başarılı bir şekilde işleyen başkanlık
sistemidir.
Hepimizin bildiği gibi, başkanlık sistemi ülkemizde
uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Fakat başkanlık
sisteminin nasıl bir yönetim şekli olduğu, sistemin
çalışma prensipleri aslında pek de bilinmiyor. Dolayısıyla
bu hafta ki bilgi notumuzun konusu başkanlık
sisteminin temel prensiplerini anlatmak olacaktır.
Başkanlık sistemi, Yasama-Yürütme ve Yargı
erklerinin kesin bir şekilde birbirlerinden ayrıldığı ve
yürütme erkinin yani başkanın çok geniş yetkilerle
donatıldığı bir sistemdir. Burada yürütme erki yani
hükümet aslında başkanın ta kendisidir.
Parlamenter sistemde başbakan cumhurbaşkanı
tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilir. Görevi
alan başbakan hükümeti parlamento içinden seçer ve
yine hükümetin göreve başlaması için parlamentodan
güvenoyu alması gerekir. Başkanlık sisteminde ise
başkanı doğrudan halk seçer, başkan da hükümet
üyelerini parlamento dışından seçer. Hükümet göreve
başlarken parlamentodan güvenoyu almaya ihtiyaç
duymaz. Hükümet kurulur ve doğrudan göreve başlar.
Bir diğer husus, Başkanın ülkeyi yönetmek için
elinde tuttuğu süre kısıtlanamaz. Yani parlamento
başkanı güvensizlik oyu ile düşüremez. Başkan isterse
partisinden istifa bile edebilir. Yine de milletvekilleri bir
araya gelerek başkanı düşürecek bir karar alamaz, yani
parlamentonun başkanı görevden alma yetkisi yoktur.
Burada bir istisna, parlamento, başkanı vatana ihanet,
görevi kötüye kullanma gibi durumlarda görevden
alabilir. Burada parlamentonun üçte ikisinin onayı
gereklidir.
Başkanlık sisteminde bakanlar parlamento dışından
başkan tarafından seçilir. Hükümet üyesi olan kişi aynı
anda parlamento da görev yapamaz. Dolayısıyla
hükümet yürütme faaliyetini, parlamento da yasama
faaliyetini birbirlerinden bağımsız bir şekilde icra
ederler. Burada başkan parlamentoya yasa teklifi
sunamaz, yine aynı şekilde parlamento çalışmalarına
katılamaz. Fakat başkan isterse parlamentonun
çıkardığı bir yasayı veto edebilir.
Bu sistemin en önemli unsurlarından biride aynı biz
deki cumhurbaşkanının anayasal hakkı gibi, başkan
görevi ile ilgili işlerden dolayı sorumsuzdur.
Başkanlık sisteminde başkan parlamentoyu
feshedemez. Biraz önce değindiğimiz gibi parlamento da
başkanı görevden alamaz. Yasama ve yürütme arasında
ki bu ilişki karşılıklı kontrol mekanizmasını çok iyi bir
şekilde çalıştırır. Kurumlar birbirlerini gaz ve fren
yaparak kontrol eder.
Tüm bu anlattıklarımızın sonucu olarak başkanlık
sisteminin üç önemli avantajı vardır.
Karar alma mekanizması çok hızlı çalışır
Siyasi istikrar kalıcı hale gelir(erken seçim olasılığı
yoktur)
Kuvvetler ayrılığı ilkesi çok keskin bir şekilde çalışır.
Parlamento yasa çıkarma, hükümet icra ve yargı da
yargılama faaliyetlerini bağımsız bir şekilde ama
birbirlerini denetleyerek yaparlar.
AK
BÜLTEN
GÜNDEM 05
İSTANBUL
Başbakanımız Erdoğan, Norveç'te 77 kişiyi
öldüren Breivik'in sadece 21 yıl hapis yatmasına
anlam veremediğini belirterek "Kendimizi check
etmemiz, tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız lazım
ki insanlık barışı, huzuru bulabilsin" dedi.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında, "Şu anda birçok
insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden
gelsin diyor" sözleriyle idam cezasının kaldırılmasına
ilişkin eleştirilerini Endonezya'da da gündeme getirdi.
Başbakanımız Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde
düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nun 'Demokratik
Küresel Yönetişimin Uluslararası Barış ve Güvenliğe
Katkısı' konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.
Erdoğan, Norveç'te Anders Behring Breivik'in 77 kişiyi
silahla öldürdüğü olayı anımsatarak, bu kişiye verilen 21
yıllık hapis cezasını eleştirdi. Norveç'teki saldırıyı
gerçekleştiren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan
Breivik'in 21 yıl sonra hapisten çıkacak olmasına anlam
veremediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
77 İNSANI ÖLDÜRENE 21 YIL VERİLİR Mİ?
'Ben sordum, merak ettim. Nasıl oluyor da 77 insanı
öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor? Bana verilen
cevap şu: 'Hayır, çıkmaz. 21 yıl sonra bir şey uydurulur
Başbakanımız Erdoğan Brunei dönüşü
konuştu: Ben illa da ABD sistemi olsun
demiyorum. Öyle çalışalım ve konuyu
tartışarak bir sonuca varalım ki Türk sistemi olsun.
Katılımcı karar alma sistemi oluşturalım.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Brunei
Sultanlığı Darü’s-Selam’a yaptığı ziyaretin ardından
Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını
cevapladı.
Başkanlık şahsi değil
“Ben illa da ABD sistemi olsun demiyorum. Öyle
çalışalım ve konuyu tartışarak bir sonuca varalım ki
Türk sistemi olsun. Çok farklı sistemler var. Biz bu
sistemlerin bize faydalı yanlarını alalım. Bununla
birlikte kültürel ve toplumsal yapı farklılığı nedeniyle
uygulayamayacağımız unsurlar var. Bunları da
ayıklayalım. En önemlisi de katılımcı karar alma
sistemi oluşturalım. Önce en ideali bulmak için
tartışalım. Ama muhalefet bu konu tartışılsın bile
istemiyor. Biz devam ediyoruz. AK Parti olarak
çalışmalarımızı kitap olarak yayınlayacağız.
Başbakanımız Erdoğan, “Başkanlık sistemi
anayasaya girmezse bu sizin ilerideki adımlarınızı
etkiler mi?” sorumuza ise, “Yok. Hayır. Bu şahsi bir
mesele değildir” cevabını verdi. Başbakanımız
Erdoğan açıklamalarını şöle sürdürdü: “Önce en ideali
bulmak için tartışalım. Ana muhalefet ve muhalefet
bu konu tartışılsın bile istemiyor. Bu, şahsi bir mesele
değildir. 10 yıllık tecrübemiz var, farklı
cumhurbaşkanlarıyla çalıştım. Buna dayanarak
konuşuyorum. Şahsım için Anayasa mantığı
kesinlikle yanlıştır. Meseleye böyle bakmamak
lazım.”
Koalisyon dönemleri başarısız
“Kolay değil, 10 yıllık tecrübemiz var, farklı
cumhurbaşkanlarıyla çalıştık. Anayasa
Mahkemesi’ne ait olan yerindelik hakkını kullanan
cumhurbaşkanı yürütmeye vakit kaybettirir, işini
www.akpartiistanbul.com
tekrar 21 yıl verilir'. Ben buna nereden inanacağım, bunu
çözmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da idam kalktı ama
Amerika'da kalktı mı, Japonya'da kalktı mı, Çin'de kalktı
mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık
sebebi de var. Çünkü, 77 kişiyi öldüren bir insan eğer
elini, kolunu sallaya sallaya dolaşabiliyorsa o 77 insanın
ailesinin vicdanının, gönlünün rahat olduğuna ben
inanmıyorum. Kendimizi check etmemiz lazım,
kendimizi tekrar adalet terazisine iyice yatırmamız
lazım, yatırmamız lazım ki bu insanlık barışı huzuru
bulabilsin.'
DEMOKRATİK İRADE İKTİDAR DEĞİL
Terör konusunda halen uluslararası bir platform
oluşturulamadığını dile getiren Erdoğan, 'Afganistan
bunun içinde, Pakistan bunun içinde, Türkiye bunun
içinde. Terörle mücadelede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz
ama bakıyorsunuz terörle mücadelede 'benim
teröristim iyi, seninki kötü mantığı' hala bu işe hakim
durumda. Çok ilginçtir şu anda, Suriye'de mevcut bir
vahşet var, bu vahşeti yöneten de orada bir devlet
başkanı. Bu vahşet devam ederken ibadethaneleri bile
uçaklarla bombalarken buna sessiz kalan BM var.
Nereye kadar bu devam edecek, nerede BM Güvenlik
Konseyi'nin daimi üyeleri, ne zaman ellerini taşın altına
koyacaklar? Aynı şey Somali'de, Burma'da birçok
yerlerde bunlar oluyor. Bütün bunlara karşı ortak tavır
almaya mecburuz. Almadığımız takdirde bu küresel
yönetişimin demokratikliğini konuşamayız. Çünkü
burada demokratik irade iktidar değil, demokratik irade
burada mahkumdur' dedi.
zorlaştırır. Bugün biz Cumhurbaşkanımızla uyum
içindeyiz. Ama yarın aynı sıkıntı olmayacağı nereden
belli. Başkanlık sisteminin avantajı koalisyon tehdidini
ortadan kaldırmasıdır. Bakın, koalisyon dönemlerine
başarı yoktur. Tek parti iktidarı yönetimleri
başarılıdır.”
Bir Hıristiyanın seçilmesi manidar
“Suriye Ulusal Konseyi’nin başına bir Hıristiyan
getirdiler. Bu manidardır. Müslüman Kardeşler’in de
bir açıklaması oldu. Yeni isme karşı değiller. Bilindiği
gibi Suriye için ben üç ayaklı hatta beş ayaklı
çözümler önerdim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır
gibi... Veya Türkiye, Mısır İran olabilir. Katar da çok
aktif bir ülke. Rusya ise mutlaka işin içinde olmalı.
Çünkü, Rusya’nın vetosu sorunu tıkıyor. Çin de onları
takip ediyor. Ben Suriye konusunu ABD Başkanı
Obama ile de son telefon görüşmemizde konuştum.
Şimdi arkadaşlarımız kendi aralarında görüşecekler.
Daha sonra biz Başkan Obama ile belki telefonla, belki
yüz yüze görüşeceğiz.
Değişimleri halk belirler
“Arap Baharı’ndan sonra Tunus şu anda iyiye
gidiyor. Mısır hala sorunları aşmaya çalışıyor.
Başardığında hızla gelişecektir. Bu ülkelerin
ekonomik açıdan da sıçrama yapmaya ihtiyacı
var. Bazı imkanlar sunduk. Tunus parlamaya
başladı. Mısır için 2 milyar dolarlık vaadimiz var.
Libya’nın parasal değil yapılanma konusunda
sorunları var. Tunus, Mısır ve Libya değişimi
başarırsa Arap Baharı daha da yayılacaktır.”
Türkiye’nin bölgeye ilgisinin Neo-Osmanlıcılık
olarak değerlendirilmesine karşı çıkan
Başbakanımız Erdoğan, “Böyle bir anlayış içinde
değiliz. Dünyanın her yerinde sistemler kendini
güncelliyor. Biz de demokrasiyi benimsedik.
Demokrasiyi tabanda en geniş anlamda istişare
mekanizması olarak görüyorum. Türkiye’nin
eksikleri olabilir. Zamanla giderilirse asıl
arzulanan noktaya ulaşmak mümkün olur.
Temel prensip şu: Halkın iradesi en üstün
iradedir. Değişim de halkın iradesiyle
gerçekleşir” diye konuştu.
Törenlere katılmamak anayasal bir suç mu
10 Kasım törenlerine katılmamak anayasal bir suç
mu? Yasal suç mu? Peki, ana muhalefet, muhalefet
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine neden
katılmadı. Üstelik 29 Ekim resmi törendir. Katılım
teamül ötesi gerekliliktir. Ama ben geçen 10 sene
içerisinde çoğu kez muhalefeti orada görmedim.
AK
BÜLTEN
GÜNDEM 06
İSTANBUL
MALTEPE’DE BAKANIMIZ FARUK
ÇELİK İLE TEMEL ATMA TÖRENİ
Maltepe’de 46 bin metrekare alan üzerinde 4 bloktan oluşacak olan
ve 2014 yılında bitirilmesi planlanan Sosyal Güvenlik Merkezinin
temel atma töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk
Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Sosyal Güvenlik
Müdürü Ramazan Yıldız, AK Parti Maltepe İlçe Başkanımız Kamil
Barkır ve tüm AK Parti teşkilat kademelerimizin katılımı ile
gerçekleştirildi. Temel Atma töreni sonrasında Bakanımız Faruk
Çelik AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığımızı ziyaret etti. Yapılan
çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmaların nasıl olması nelere
dikkat edilmesi gerektiği konularında önerilerde bulundu. Ardından
teşkilat mensuplarımızla Maltepe Merkez Camii’nde Cuma Namazı
kılan Bakanımız ilçemizden ayrıldı.
www.akpartiistanbul.com
AK
BÜLTEN
İSTANBUL
www.akpartiistanbul.com
HABER 07
AK
www.akpartiistanbul.com
BÜLTEN
İSTANBUL
İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI
T E Ş K İ L AT İ Ç İ H A F T A L I K B Ü LT E N İ
Download

Pdf olarak indir - AK Parti İstanbul