MÜHENDİSLİK|DANIŞMANLIK|TEKNİK ÖLÇÜMLER
HAKKIMIZDA
SRZ Mühendislik ve Danışmanlık, 2013 yılı itibariyle sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, ağır
sanayi alanındaki firmalarla paylaşmak amacıyla ortaya kurulmuştur. Kurulduğu günden
itibaren Türkiye'dekiçalışan sağlığı konfor ölçümleri konularında hizmetler sunan, uzman
kadroya sahip şirketimiz; gürültü, aydınlatma, havalandırma, bünyesel titreşim, gıda sektörü
soğutma sistemlerikontrolü, sızdırmazlık testleri, üretim kontrol sistemleri ve sanayi kollarına
yönelik çeşitli ürün destekleri ile firmalara yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu
doğrultuda müşterileri, çalışanları, tedarikçileri için sürekliliği, güvenirliliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı bir kurum olmak temel hedefimizdir. Müşterilerimiz için farklılık yaratmak, ürünlerimizin, çalışanlarımızın ve hizmetimizin kalitesi ile beklentilerine karşılık vermek
temel ilkemizdir. Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede denizcilik ve enerji sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmanın değişmez prensipleri:
daima kaliteli hizmet, iş geliştirme ve proje desteğine yönelik yenilikçi çözümler olmuştur.
Verdiği hizmetlerde başarı ve sürekliliğin teminatı olarak, dürüstlük ve kalite prensibiyle
çalışan SRZ Mühendislik ve Danışmanlık, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür
ederek,
sizlere
bugün
ve
gelecekte
hizmet
SRZ Mühendislik & Danışmanlık
www.srztechnic.com
vermeye
devam
edecektir.
Comfort Ölçümleri
KONFOR ÖLÇÜMLERİ
Gemilerin ve yatların konfor seviyesini belirleyen Comfort ve Comfort (+) sertifikaları, bağlı
olduklarıbelgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu belgeler sayesinde yatların
veya gemilerin hangi standartta olduğu belirlenerek yaşam alanları içindeki kalitenin
standardı belgelenir.
Comfort ve Comfort (+) ölçümleri yapılırken titreşim (vibrasyon), gürültü, aydınlatma ve
havalandırma sistemlerinden ölçümler alınarak, sertifika yeterlilik değerlerinin var olup
olmadığı belirlenir.
Uluslararası standartlarda kalite yakalamak, gemi çalışanlarına uygun konfor seviyesini
sağlamak ve çalışma ortamlarını en uygun standartlara getirmek için konfor ölçümleri tüm
Avrupa'da 2013 yılı itibariyle yapılmaya başlanmış ve zorunlu hale getirilmiştir.
Ülkemizde gemi veya yat içerisinde bulunan gemi adamlarının uygun seviyede gürültü,
titreşim (vibrasyon), aydınlatma ve havalandırma seviyesinin kontrolü parça parça zorunlu
hale getirilmeye başlanmıştır. Hab ve Hab (+) ölçümleri ile gemi adamının çalışma kalitesi
ve sağlık koşullarının olması gereken seviyede olup olmadığı belgelenir.
SRZ Mühendislik ve Danışmanlık olarak yapılan bu ölçümlerle hem konfor seviyesi hem de
ILO'nun getirdiği yeni koşulların ölçüm işlemleri, deneyimli kadrosu ve son teknoloji ölçüm
sistemleriyle firmalara en güvenilir hizmeti vermektedir.
Bu konuda vermiş olduğumuz hizmetler;
• Titreşim (Vibrasyon) ölçümü ve analizi
• Gürültü ölçüm, analiz ve raporlama
• Havalandırma sistem kontrolü ve analizi
• Aydınlatma ölçümleri
Bünyesel Vibrasyon Ölçümleri ve Analizi
BÜNYESEL TİTREŞİM (VİBRASYON) ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZİ
Gemi veya yat için Comfort ölçümlerinden en hassas ve önemli olanıtitreşim (vibrasyon)
seviyesidir. Bünyesel titreşim (whole –body vibration) diye adlandırılan gemi ve yat içindeki
çalışan kişiye etki eden üçboyutlu titreşim (vibrasyon) değeri özel cihazlarla belirlenerek,
gemi adamı üzerindeki etkisi çalışma standartlarına göre yorumlanır.
Mekanik cihazlar üzerinde titreşim ölçümü ve analizi yapılırken, öncelikle kaynaklar belirlenir ve elde edilen değerler standart kriterlerle karşılaştırılır. Titreşim standardına göre balanssızlık, kaplin ayarsızlığı, kütle dengesizliği gibi sorunlar kestirimci bakımlar sayesinde
önceden tespit edilir.
Proje başında düzgün bir şekilde simüle edilmiş sistemler yapım sonrasında da gürültü ve
titreşim üst seviyelerinde bir değer ortaya çıkmasını aza indirir.
Srz Mühendislik ve Danışmanlık olarak proje başında gerek lazer ölçümlerle gerekse özel
sönümleyici cihazlarla projenin baştan sonra sorunsuz bir şekilde yürümesi amaçlanmaktadır.
Comfort ve Comfort (+) sertifikasyonu için ölçüm cihazlarını bulunduran Srz Mühendislik ve
Danışmanlık, konusunda uzman çalışanları ve modern ölçüm cihazlarıyla hizmet vermektedir.
Termal Konfor, Hava Kalitesi ve Havalandırma Ölçümleri
TERMAL KONFOR, HAVA KALİTESİ VE HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ
Konfor ölçümlerinden biri de, hava kalitesinin belirlenmesidir. Yaşam ve çalışma alanlarındaki iç hava kalitesi ve konfor seviyesi ölçümü sayesinde çalışma ve dinlenme ortamındaki
uygun şartların geçerli olup olmadığı belirlenmektedir.
Konfor ölçümleri için belirli faktörlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sıcaklık, nem, hava
akımı, termal radyasyon gibi faktörlerin dengesizliği, ortamda bulunan kişilerinde yorgunluk, konsantrasron eksikliği gibi etkilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Çalışanların,
sıkılmaması, rahatsız olmaması, hastalanmaması, vücut kimyalarının bozulmaması için
ortam şartlarını uygun hale getirmek gerekmektedir.
Modern cihazlarımız sayesinde güncel standartların gereğini yerine getirecek şekilde
birçok faktör aynı anda ve periyodik olarak değerlendirilebilmektedir.
Ölçüm cihazlarımızla aşagıdaki ölçümler yapılabilmektedir:
•
EN 14175 gereğince baca gazı ölçümleri,
•
Hava çıkışlarında debi kontrolleri,
•
DIN 33403 ve ISO 7243/TS 2724 Çalışma ortamı ısı stresi ölçümü,
•
Termal konfor memnuniyet PMV/PPD değerlerinin belirlenmesi,
•
İc ortam hava kalitesi,
•
Radyan (Yansıyan) sıcaklık ölçümü,
•
Klima kabin kalibrasyonu,
•
EN 13779 Türbülans ölçümleri,
•
EN 12599 Havalandırma kanalı akış ölçümü, nem ölçümü
•
Fark basınç ölçümleri
SRZ Mühendislik ve Danışmanlık olarak eğitimli personelimiz ve ölçüme uygun cihazlarımızla
tüm endüstri kolları ve üretim tesisleri için ölçümler güvenilirlik ve titizlikle uygulamaktayız.
Aydınlatma Ölçümleri
AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ
Konfor ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de aydınlatma
değeridir. Gemi, yat veya herhangi bir işyerinde ortamın yapılan işe uygun olarak aydınlatılması gereklidir. Aydınlatmanın uygun ve yeterli olması, çalışanları psikolojik olarak
etkilediği gibi, iş veriminin artmasına da sebep olur. Aydınlatmanın yetersiz olması, yorgunluklara, göz bozukluklarına ve baş ağrılarına sebebiyet vermeye başlar.
Görünür ışınlar, frekans ve dalga boyu tayfının orta kısmına düşer. Bu ışınlar işyeri yöneticilerini de yakından ilgilendirir. Yapılan işin incelik ve kalitesini etkiler. İyi aydınlatma; zararı
azaltmaya ve kaliteyi yükseltmeye neden olur. Aynı zamanda, iyi aydınlatma, işlemlerin
sağlıklı, temiz ve düzgün olmasına katkıda bulunur.
En iyi çalışma ortamını sağlamak için, kişilerin performansını ve verimliliğini etkileyen tüm
çevre koşullarının kontrolü zorunludur. Bu koşullar arasında ışık ve aydınlatma, işçilerin hızlı,
doğru, rahat ve güvenli görmesi açısından önem taşır. Gerçekten kişisel davranışlar, performanslar ve başarılar aydınlatmaya bağlı iyi görmenin sonuçlarıdır. Işık ve aydınlatma
çevrenin objektif ve fiziksel durumu olduğu halde görme kişiye bağlı fizyolojik ve psikolojik
bir olaydır.
SRZ Mühendislik ve Danışmanlık, hizmetleriyle iyi bir aydınlatmaile görmedeki çabukluk ve
doğruluk bir yandan zaman kazancı sağlarken, yetersiz aydınlatma ile verim düşüklüğü
yanında işçinin moral ve fiziksel sağlığı üzerinde kötü sonuçları azaltacak hizmet ve ürünleriyle hizmet vermektedir.
Gürültü Ölçümleri ve Analizi
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZİ
Yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de
gürültüdür. Günlük yaşamımızda sesin varlığı, insanların kendilerini iyi hissetmeleri için gereklidir. İstenmeyen ses olarak nitelendirilen gürültü ise insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Olması gerekenden fazla düzeyde olan ses seviyesi, insanlarda fizyolojik ve psikolojik
olarak sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple, insan sağlığı ve konfor şartları açısından
tasarım aşamasında ve sonrasında gürültü kontrolü yapılması gerekmektedir.
Gürültülü ortamlarda kalan veya yaşayan insanlarda:
•
Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflar,
•
Yorgunluk, uyku bozuklukları ve geç uyuma görülebilir,
•
Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrıları ve stresler olabilir,
•
Metabolik ve hormonal bozukluklar da söz konusu olabilir.
Gürültü ayrıca;
•
Konuşurken bağırma ihtiyacı doğurabilir,
•
Sinirli olma durumu yaratabilir,
•
Karşılıklı anlaşma zorluğu yaratabilir,
•
Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar ve
•
İş kazalarının artmasında etkin rol oynayabilir.
Srz Mühendislik ve Danışmanlık, denizcilik sektörü başta olmak üzere tecrübeli ve eğitimli
çalışanlarıyla ILO, IMO ve ABS, DNV, LR gibi class kuruluşlarının belirlediği prosedürlere
uygun olarak ölçümlerini ve analizleri yapmaktadir.
Baca Gazı Emisyon Ölçümü
BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ
İklimi koruma konusunda bilinçlenme arttığı ve uluslararası ticaret filoları her geçen gün
büyüdüğü için, denizcilik sektöründe baca gazı analizi daha da önemli hale gelmiştir.
Gemi yakıtlarında yakılan fosil yakıtlar sonucu çevre ve insan sağlığına zararlı egzoz emisyonları oluşmaktadır. Bu emisyonlardan önemli olan bazıları NOx, SOx, CO2, CO, PM, HC,
VOC’dir. Liman bölgelerinde gemilerden kaynaklanan emisyonlar astım, solunum yetmezlikleri, kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilmektedir.
Gemilerde emisyon oluşumunu etkileyen faktörler;
•
Yakıtın türü ve özellikleri,
•
Makineler ve özellikleri,
•
Yanmanın karakteristik özellikleri,
•
Yanma verimi,
•
Silindir yağlaması ve yağlama yağı özellikleri,
•
Geminin operasyon durumu,
•
Gemi yapısı, makineleri ve donanımın verimi
şeklinde sıralanabilir.
Elektrokimyasal gaz sensörler, egzoz gazı bileşenlerinin O2, CO, NOx (NO + NO2 ayrı
olarak) ve SO2, yüksek hassasiyetli ve uzun süreli tayinlerini sağlamaktadır.
SRZ Mühendislik ve Danışmanlık olarak, denizcilik sektöründe sektörün ihtiyaçları ve uyulması gereken yasal zorunlulukları karşılamak için uluslararası NOx standartlarını belirleyen
MARPOL Annex VI onaylı portatif baca gazı analiz cihazını kullanmaktadır.
Termografi Ölçümleri
TERMOGRAFİ ÖLÇÜMLERİ
Sıcaklığı -273C den (mutlak sıfır) yüksek olan tüm nesneler, kızılötesi ısı radyasyonu yayar.
Kızılötesi radyasyon insan gözüyle görülemez. Bununla birlikte termal kameralar, kızlötesi
radyasyonu elektriksel sinyallere dönüştürür ve bunları termal görüntüler olarak sunar.
Endüstriyel bakım ve üretim izleme sırasında anomalileri ve zayıf noktaları hızlı ve güvenli
bir şekilde tespit edebilmek için termal kameralar ile termografi görüntülemesi yapılmaktadır. Herhangi bir söküm ve risk oluşturmadan kolaylıkla anomaliler tespit edilebilmektedir.
Önleyici bakım faaliyetlerinde, mekanik ve elektriksel sistemlerin veya üretim proseslerinin
izlenebilmesi için termografinin ne kadar önemli olduğu artık kanıtlanmıştır. Termografi
ölçümleri sayesinde;
•
Elektriksel bakımda düzenli kontroller,
•
Önleyici mekanik bakım için destek,
•
Dolum seviyelerinin hızlı ve kolay izlenebilmesi,
•
Hassas sıcaklık ölçümü,
•
Kalite güvence ve üretim izleme,
•
Enerji üretim tesislerinde erken hasar,
•
Devre kartlarında aşırı ısınma,
•
Pres döküm komponentlerinde kalite kontrolü,
•
Enerji dağıtım sistem analizi,
•
Güneş enerji sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü,
gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.
Srz Mühendislik olarak yenilikçi sistemler ve doğru uygulama prosedürleri ile endüstriyelalanlara yönelik en doğru ve güvenilir hizmet sunulmaktadır.
Lazer Ölçüm Sistemleri ve Kontrolü
LAZER ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ
Lazerli ölçüm sistemleri, bir çok üstünlükleri nedeniyle, endüstriyel uygulamalarda yeni bir
bakış açısı getirmiştir. Malzemenin işlenmesinde, ölçülmesinde, kontrolünde lazer kullanım
artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Mesafe, alan,hacim ölçümleri lazer sistemlerle çok kısa bir
sürede kolaylıkla yapılabilmektedir.
Günümüz teknolojisinin son şaft ve geometrik ölçüm cihazlarını kullanan firmamız 0.001
hassasiyetle lazer hizalama ve ölçüm işlemlerini deneyimli kadrosu yardımıyla hızlı, güvenilir
bir şekilde hizmet sunmaktadır.Dönen hareketli makinaların, stabil ve düzgün çalışabilmesi
için lazer sistemlerle yüksek hassasiyette hizalama yapılmalıdır. Doğru hizalanmamış sistemlerde uzun vadede yüksek bakım maliyetleri ve işletme masraflarıyla karşı karşıya kalmamak için vibrasyon seviyesi, lazer hizalama ölçümü ile doğrusallık analizi yapılması bakım
masraflarını alt seviyelere çekecektir.
Lazer Sistemlerin Avantajları;
•
Normal hizalama sistemlerine göre daha hassas olmaları sebebiyle reaksiyon kuv-
vetlerini azaltarak enerji, yakıt tasarrufu sağlar
•
Hassas hizalama sonrasında bakıma girme süresiyüzde 60’a varan oranlarda azalır
•
Hizalama işlemi sayesinde makina parçalarının mekanik ömrü artar
•
Daha önce mümkün olmayan veyatehlike arz eden ölçümler lazer ile mümkün
olmaktadır.
•
•
•
Ölçüm, analiz ve muayenelerin bilgisayar destekli yapılabilmesi.
Datave sinyal daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilebilir veya aktarılabilir
Uygulama sırasında çevresel ısı, nem, toz, rüzgar vb. faktörlerden etkilenme oranları
daha azdır.
Durasin Epoxy
DURASİN EPOXY
Günümüzde epoksi tarzında ürünlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. İhtiyaç duyulan
sektöre yönelik doğru ürün seçimi ile ihtiyaç duyulan özellik epoksi ürünler sayesinde
sağlanmaktadır.
Willtrust Durasin Epoksi ürünü yüzeye kolayca nüfuz eden, üzerindeki yüklerden kaynaklan
titreşimin alt yüzeye iletimini azaltmaya yönelik kimyasal yapıya sahip, titreşim direnci
yüksek çift bileşenli epoksidir.
Epoksi ürünlerinin hazırlanmasında temel olarak yapılan hatalar uygun sıcaklık koşullarının
sağlanmaması, doğru karısım oranın hesaplanamaması, yüzeyin taşıyacağı yük hesabının
yanlış yapılmasıdır. Bu gibi etkenlerden dolayı verim düşmektedir.
Durasin Epoksi ürünü, denizcilik sektörü başta olmak üzere ana ve yardımcı makinelerin,
sterntube ve dümen yataklarının hizalanması ve bünyesel vibrasyonu azaltmada etkin
olarak kullanılmaktadır.
Soğutma Sistem Kontrolleri
SOĞUTMA SİSTEM KONTROLLERİ
Tüm soğutma sistemleri ve ısı pompalarının optimum seviyede çalışması ve uygun şartları
sağlaması için düzenli olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Günümüzde kullanılan
analog manifoldlar yerine dijital manifoldların kullanılması yaygınlaşmaktadır. Dijital manifoldlar anlık akış kontrolü, hesaplamalarda kolaylık, hızlı ve verimli çalışma için kolaylık
sağlar.
Soğutma sistemleri ve ısı pompalarında entegre vakum ölçümü ile güvenilir ölçüm
sonuçları alınabilmektedir. Otomatik ısı pompası modu, ısıya dayanıklı sızdırmazlık test
fonksiyonları ve ortam basınç dengeleme ile her zamankinden daha fazla iş, güvenlik,
verim ve hassas ölçümler sağlamaktadır.
MÜHENDİSLİK|DANIŞMANLIK|TEKNİK ÖLÇÜMLER
Güzelyalı Mah. Yanyol Cad. Bilge Apt. No: 15/1 Pendik / İstanbul
Tel: 0216 393 07 08 Fax: 0216 392 60 40
Email: [email protected] Web: www.srztechnic.com
Download

MÜHENDİSLİK|DANIŞMANLIK|TEKNİK ÖLÇÜMLER