Axismould, kalıpçılık adına fark yaratmak ve bunun yanında sektörel üretim ihtiyaçlarına zamanında ve profesyonel
katkı sağlamak için 2008 yılı itibari ile Heper Grup şirketleri bünyesinde faaliyete başlamış olup güçlü bir teknik personel
yapısına sahiptir. Üretim düşünce ile başlar, tasarım ile şekillenir kalıp ile hayata geçer. Tecrübeli yapısı sayesinde sanayinin
ihtiyaç duyabileceği teknik altyapı oluşturulmuştur. Tüm çalışmalar titizlikle yürütülerek müşteri memnuniyeti hedeflenmiştir.
Sistematik çalışmalarımız sayesinde yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerimizin mutluluğunu sürdürebilmeyi hedefliyoruz.
Axismould, has started its operations in Heper Group Companies by the year 2008 in order to create new tooling perspective and contribute
professional benefit under the production experience, also Axismould has been giving value engineering skills to the customer with range of
stuff. There are 3 steps, production starts with idea, shapes with design and implements with tooling. Thanks to experienced structure, technical
infrastructure which is needed for the industry has been created. All studies have been planned carefully and customer satisfaction has been
aimed. By help of our systematic studies, we aim to maintain the happiness of our customers at home and abroad.
www.axismould.com
1
Yeteneklerimiz
Our Skills
Firmamız bünyesinde,
CAD/CAM/CAE
Mühendislik Yöntemleri
çalışmalarımızın
temelidir.
Within our Campany,
CAD/CAM/CAE
Engineering Methods are
the basis of our studies.
Endüstriyel Tasarım
Yapısal Tasarım
Mekanik Tasarım
Parça Optimizasyonu
Mekanik Analiz
Termal Analiz
Dolum Analizi
Industrial Design
Structural Design
Mechanical Design
Component Optimization
Mechanical Analysis
Thermal Analysis
Filling Analysis
Sac Kalıpları İmalatı
Kesme
Bükme
Çekme Sıvama
Hidroforming
Progresiv
Transfer
Toz Kalıpları İmalatı
Toz Sıkıştırma
Toz Enjeksiyon
Sheet Tooling Manufacturing
Cutting
Bending
Tensile Spinning
Hidroforming
Progressive
Transferring
Powder Tooling
Manufacturing
Powder Compressing
Powder Injection
Hacim kalıpları imalatı
Plastik Enjeksiyon
Kauçuk Enjeksiyon
Kauçuk sıkıştırma
Alüminyum Enjeksiyon
Magnezyum enjeksiyon
Volume Tooling
Manufacturing
Plastic Injection
Rubber Injection
Rubber Compressing
Aluminium Injection
Magnesium Injection
Aparat İmalatı
Equipment Manufacturing
2
www.axismould.com
3
Detaycı
Projede en ufak ayrıntı titizlikle ele alınıp, 3D modellenerek üzerinde
hassasiyet ile durulup, üretim aşamasında karşılaşılabilecek problemlerin
önüne geçilir. Üretim esnasında dikkat edilmesi gereken hassas noktalar ve
yapılacak işlemler belirlenerek proje tamamlanır.
Detailer
The smallest details in the project are handled carefully, are focused
on 3D modeled with high sensitivity, problems which are faced
during production are prevented. Sensitive points which should be
considered in production process are determined and the project is
completed.
4
www.axismould.com
5
3D TASARIM
3D DESIGN
ANALİZ
ANALYSIS
Çözüm Ortağı
KALIP İMALAT
TOOL MANUFACTURING
ÜRÜN MONTAJ
PRODUCT ASSEMBLY
PROTOTİP
PROTOTYPE
Proje başlangıç safhasından, ürün seri üretimine kadar müşteriye her türlü çözüm
sunulmaktadır. Düşünceleriniz, tasarım ofisimizde teknolojiyle harmanlanarak dijital
verilere dönüştürülmektedir.
3 boyutlu oluşturulan fikirler ilk olarak prototip üretimine alınır.
İmal edilmiş ürünlerden elde edilen yeni fikirler 3D tarama cihazlarımızla tersine
mühendislik teknikleri kullanılarak hayata geçirilir.
KALIP TASARIM
TOOL DESIGN
YARI MAMÜL
SEMI-FINISHED GOOD
Ayrıca önceden tasarlanmış farklı formatlarda tasarımlarınız üretime hazır hale
getirilerek imal edilmektedir. Kalıp tasarımları sırasında kullanılan akış analizleri ve
ihtiyaçlara yönelik diğer analizler, dijital ortamlarda simüle edilerek gerekli iyileştirmeler
yapılmaktadır.
Solution Partner
Full range of services and solutions are presented to customer from the initial phase of the
project until the mass production. Your thoughs are converted into digital datas by blending
with technology in our design office.
DÖKÜMANTASYON
DOCUMENTATION
SERİ İMALAT
MASS PRODUCTION
MÜŞTERİ TALEBİ
CUSTOMER REQUEST
6
www.axismould.com
3D generated ideas are firstly produced as prototype.
New ideas derived from manufatured products are implemented using 3D scanning devices
with reverse engineering techniques. Also, your pre-engineered design in different formats
are manufactured by making available for production. In addition, the flow analysis which
is used during molding design and the other analysis related to demands are made by
simulating in digital platforms.
7
Projede öngörüsü yapılan imalat yöntemi ve ölçü kontrolleri üretimin
her safhasında ön planda tutularak parça üzerinde oluşabilecek ölçü
toleransları kontrol altına alınır.
Method of manufacturing predictions made in the project and gauge
controls, are kept in the forefront at every stage of production, and
dimensional tolerances that can occur on the parts are controlled.
Müşteri Memnuniyeti
Üretimin her safhasında müşteri talepleri titizlikle işleme alınır.
Müşterilerle birebir diyalog içinde kalarak projenin hatasız olarak
sonlandırılması hedeflenir. Kullanılan ekipman ve araçlar müşteri
memnuniyeti göz önünde bulundurularak ve yeni teknolojiler takip
edilerek güncellenir.
Customer Satisfaction
Customer requests at every production stage are processed meticulously.
Terminating the project without errors is aimed by staying in dialogue with
customers. The using equipment and tools is updated under customer
satisfaction by following the new technologies.
8
www.axismould.com
9
Bir projede en önemli süreç zaman
yönetimidir. Firma bünyemizde proje
girdileri ERP programı kullanılarak
en verimli şekilde kullanılır. Projeden
istenen çıktılar, kaliteden ödün
verilmeden tam zamanında hayata
geçirilir.
10
www.axismould.com
Time management is the most
important process in a project. Project
inputs within our Company are used
in the most efficient manner by using
ERP program. Desired outputs from
project are implemented timely without
compromising on quality.
11
Referanslar
Otomotiv Sanayi
Elektronik Sanayi
Medikal Sanayi
Savunma Sanayi
Aydınlatma Sanayi
Beyaz Eşya Sanayi
12
www.axismould.com
References
Automotive Industry
Electronic Industry
Medical Industry
Defence Industry
Lighting Industry
White Goods Industry
13
HPR ENDÜSTRİ A.Ş.
Başkent OSB 22. Cadde No:2
Malıköy, Temelli, Ankara / TÜRKİYE
T : +90 312 267 54 30 (pbx)
F : +90 312 267 54 31
[email protected]
www.axismould.com
Axismould bir Heper Grup Markasıdır.
Axismould is a Heper Group Brand.
www.hepergroup.com
Download

katalog catalog