GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI
(Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma)
Bilgi ve İş Tanımları Metni
2014-2015 Güz
Görevli Öğrenci Programı Hakkında
Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde lisans veya önlisans eğitimini sürdüren, not ortalaması 2.00’nin altında olmayan,
disiplin cezası almamış, staj yapmayan ve kaydını dondurmamış aktif öğrencilerin, derslerinden arta
kalan zamanlarını değerlendirmeleri, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, üniversite içindeki
işleyiş ile hayata daha fazla entegre olmaları ve maddi ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaları için
uygulanan bir öğrenci destek programıdır.
Programda yer almak isteyen öğrenciler, başvuru formunu doldurarak kişisel bilgilerini, akademik
veya pratik bilgi ve becerilerini, görev alabilecekleri gün ve saatler ile görev almak istedikleri
birimleri beyan ederler. Her üç kampüsteki değişik birimlerle koordinasyon halinde değerlendirilen
bu başvurular sonucunda uygun bulunan öğrenciler, tercih önceliklerine göre başvurularına uygun
birimlere yerleştirilirler. Program dâhilinde görev alan öğrenciler ile birimler arasındaki ilişkilerin
koordinasyonunu Görevli Öğrenci Programı Ofisi sağlar.
Başvuruları olumlu sonuçlanan ve gerekli işlem ve evrakları istenilen tarihte tamamlayan öğrenciler,
ayın ilk günü itibariyle görevli öğrenci statüsünde çalışmaya başlarlar. Görevli öğrenciler, birim
yöneticileriyle birlikte bir çalışma programı oluşturarak ayda en fazla 40 saat görev alabilirler.
Öğrenciler bu çalışmaları karşılığında her aybaşında, görev yapacakları saat oranında yemek desteği
alırlar. Ay sonunda ise, çalıştıkları saat oranında bir ücret öğrenciler için bankada açılan hesaplara
yatırılır.
Başvuru Formu Hakkında
Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma Programı) Başvuru Formu’nu
doldururken olabildiğince ayrıntılı ve net bilgi veriniz. Başvuru öncesinde ders programlarınızın
kesinleşmiş olması gerekir.
Birimlerle ilgili olarak aşağıda yer alan açıklamaları dikkatlice okuyarak tercihlerinizi yapınız.
Yerleştirmeler tercih sıralamasına göre yapılacaktır. Tercihlerinde birim isimlerini doğru yazmayan
öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Formun, Görevli Öğrenci Programı
yetkilisi ile görüşme yapılarak bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.
1
BİRİMLERİN GÖREV TANIMLARI
BİLGİ Kütüphane (Kuştepe, Dolapdere, santralistanbul)
Kütüphanedeki kaynakların rafa yerleştirilmesi ve düzenlenmesi, kaynak düzeninin sağlanması, aylık ve
yıllık envanter (sayım) çalışmalarının yapılması, elektronik ve basılı kaynaklara erişim konusunda
kullanıcılara destek olunması, “in-transit” işlemleri için kaynakların bulunarak gönderilecek kampüse
göre ayrımının yapılması ve paketlenerek muhaberata götürülmesi, Kütüphane çıkışında çanta kontrolü,
gazete ve dergilerin günlük giriş ve yerleştirme işlemleri, fotokopi çekilmesi, arşiv düzeninin sağlanması,
her türlü kaynağın kataloglama sürecine destek verilmesi ve kütüphane tarafından organize edilen
konferans, seminer ve etkinliklerde görev alınması.
İstenilen Özellikler: Kuştepe, Dolapdere ve santralistanbul kampüsleri Kütüphaneleri için akşamları ve
hafta sonları da çalışabilecek lisans veya önlisans öğrencileri.
Bilgisayar ve İngilizce bilgisi tercih nedenidir.
Kütüphane tercihlerinde mutlaka kampüs adı belirtilmelidir.
Öğrenci İşleri Ofisi (Dolapdere, santralistanbul)
Öğrenci İşleri ofislerinde yönlendirme yapılması; paso, kimlik, materyal dağıtımı ve fotokopi çekimi,
dosya arşivleme, düzenleme, kayıt dönemlerinde destek ve genel ofis desteği ile panolara ofisin afiş
ve/veya duyurularının asılması kaldırılması.
İstenilen Özellikler: Ofis işlerine yatkın, İngilizce konuşma becerisine sahip, insan ilişkileri olumlu ve
sosyal yönü gelişmiş, çalışma saatlerine uyum gösterebilen, güvenilir, tercihen bilgisayar kullanabilen ve
MS Office programlarına hâkim, lisans veya önlisans eğitimine başlamış öğrenciler.
santralistanbul Öğrenci İşleri için 1. 2. ve 3.sınıf öğrencileri;
Dolapdere Öğrenci İşleri için tercihen Dolapdere Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler.
Öğrenci İşleri tercihlerinde mutlaka kampüs adı belirtilmelidir.
SADECE KUŞTEPE KAMPÜSÜ’NDE BULUNAN BİRİMLER
Yayınevi
1.Pazarlama Satış: Yayınevi’nin Satış ve Pazarlama bölümünde yetiştirilmek üzere organizasyonlara ve
Dolapdere, santralistanbul Kampüsü‘nde açılacak stantlara destek verecek İngilizce ve bilgisayar bilgisi
olan, lisans veya önlisans eğitimine başlamış, tercihen burslu öğrenciler.
2. WEB Güncelleme: Yayınevi’nin web sayfası güncellemelerini yapacak, web tasarımı konusunda
bilgisi olan, yayınevi editörlerine gerekli hallerde yazışmalarda yardımcı olacak ve ofis desteği
verebilecek, lisans eğitimine başlamış Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
öğrencileri.
Yayınevi tercihlerine mutlaka yukarıdaki iş tanımı adı belirtilmelidir.
İngilizce Hazırlık Programı
1.Teacher Study Room (TSR)-Call Center: Materyallerin düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması,
ödünç alınan materyallerin takibi. Ayrıca, İngilizce Hazırlık Programı’na bağlı bilgisayar
laboratuvarındaki (Call Center) bilgisayarların arıza tespitine ve dokümantasyonların hazırlanmasına
yardımcı olunması.
İstenilen Özellikler: Bilgisayar kullanabilen ve MS Office programlarına hâkim, lisans eğitimine
başlamış, tercihen BİLGİ Kütüphane’de daha önce çalışmış ve İngilizce bilen öğrenciler.
2. BİLGi Writing Center (BİLGİ Yazma Merkezi): Öğrencilerin İngilizce yazma, okuma ve dil
becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunan merkeze gelen tüm öğrencilere zorlandıkları noktalarda
geri bildirim vererek yardım edilmesi, gelen öğrencilerin kaydedilmesi, bu bilgilerin dosyalanması ve
bilgisayar ortamına aktarılması ile genel ofis desteği.
İstenilen Özellikler: Çok iyi seviyede İngilizce bilen, İngilizce yazı yazmada ve okumada bilgi ve
becerisi olan, bilgi aktarımında başarılı, kolay iletişim kurabilen, güler yüzlü, sabırlı ve olgun yaklaşımlı,
2
Ofis programlarına (Word, Excel, Power-Point) iyi derecede hâkim, tercihen İngilizce Öğretmenliği,
Psikoloji ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2. ve 3.sınıf öğrencileri.
SADECE DOLAPDERE KAMPÜSÜ’NDE BULUNAN BİRİM
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin seminer, atölye çalışması konferans gibi organizasyonlarında görev almak, merkez web sitesine
içerik hazırlamak, günlük haberleri taramak, Merkez’in çalıştığı konularda araştırma ve çeviri yapmak,
Merkez tarafından yürütülen projelerin faaliyetlerine destek olmak, Merkez’in günlük faaliyetlerine
destek olmak.
İstenilen Özellikler: MS Office programlarına (özellikle Word ve Excel) çok iyi derecede hâkim,
iyi derecede İngilizce bilen, lisans öğrenimine başlamış Hukuk Fakültesi öğrencileri.
SADECE santralistanbul KAMPÜSÜ’NDE BULUNAN BİRİMLER
Öğrenci Destek Merkezi
Kampüslerdeki pano düzenini sağlamak ve ofis desteği vermek.
İstenilen Özellikler: Ofis araçlarını kullanabilen, bilgisayar bilen, lisans veya önlisans eğitimine
başlamış güler yüzlü, disiplinli enerjik öğrenciler.
Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler-Tanıtım Ofisi
Üniversitenin tanıtım sürecinde lise ve dershanelerdeki aday öğrenciler ile rehber öğretmenlere
BİLGİ’nin önlisans ve lisans programlarının tanıtılmasına yönelik organizasyonlarda ve ofis işlerinde
yardımcı olmak, ofisin gündelik çalışmalarına yardımcı olmak, kurulan veri sistemiyle bilgi girişlerini
takip etmek ve yapmak.
İstenilen Özellikler: Lisans veya önlisans eğitimine başlamış, MS Office programlarına aşina olan,
İngilizce bilen, iletişim becerileri kuvvetli, özellikle ikna kabiliyeti yüksek, ayrıntılara dikkat eden ve
güler yüzlü, BİLGİ ’yi seven öğrenciler.
Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler-Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Departmanı’nda çalışacak öğrencilerden; konferans, seminer, vb. etkinliklerde
hazırlıkların tamamlanması, basın mensuplarının karşılanması ve basın ilişkilerinin yürütülmesi, basında
çıkan haberlerin bilgisayar ortamında arşivlenmesi ve haber kupürlerinin dosyalanması ile basın datasının
güncellenmesi konularında destek bekleniyor.
İstenilen Özellikler: İletişim yönü kuvvetli, sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen, temel bilgisayar
uygulamalarına hâkim, hafta sonu ve hafta içi akşam saatlerinde de çalışmaya uygun olan İletişim
Fakültesi (Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı), diğer bölüm öğrencileri.
MBA Programları
MBA ders saatleri başlamadan sınıfların kontrolü, dersler esnasında ofisin açık olmasının sağlanması, ofis
işlerine destek verilmesi, ders materyallerinin çoğaltılması, ders ihtiyaçlarının temini, öğretim görevlileri
ve öğrencilerle iletişimin sağlanması.
İstenilen Özellikler: Bilgisayar bilgisi, ofis işlerine yatkınlık, Cumartesi ve hafta içi akşamları (17:0020:00) çalışabilecek tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri.
Uluslararası Merkez
3
Uluslararası Programlar kapsamında partner üniversitelerin iletişim bilgilerinin hazırlanması ve
güncellenmesi, tüm gelen giden öğrenci belgeleri dosyalama ve arşivleme işlemleri için destek, gelen giden
öğrencilere tanıtım desteği ve önbilgi verilmesi, yurtdışı ve şehir dışı toplantıları için ofiste bulunulması ve
web sayfası hazırlanmasına destek sağlanmasının yanı sıra rutin ofis işleri olarak faks, scan, fotokopi, posta
gönderileri işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite’de gerçekleşecek uluslararası faaliyetlerin planlanmasında
yardımcı olmak ve aktif görev almak.
İstenilen Özellikler: MS Office programlarına hâkim, iyi derecede Excel (data çalışması, graf ve chart
becerisi), Word ve Outlook programlarını kullanabilen, çok iyi derecede İngilizce bilen, (konuşma ve
yazma düzeyi intermediate seviyede), lisans eğitimine başlamış öğrenciler. Yurtdışı eğitim programlarına,
Laureate ve Erasmus değişim programına katılmış öğrenciler tercih nedenidir.
Uluslararası Öğrenci Danışmanlık Ofisi İşleri
BİLGİ’ye kayıt yapan yabancı uyruklu öğrencilerimize sözlü, yazılı ve telefon ile destek verilmesi, idari
ve akademik prosedürler hakkında bilgi verilmesi, öğrenci listelerinin hazırlanması, facebook sayfasının
güncellenmesi, Ofis içinde fotokopi, posta, scan gönderileri işlemlerinin yürütülmesi, belge arşivleme,
içerik hazırlama, sosyal ve kültürel etkinlik organizasyonlarına destek verilmesi.
İstenilen Özellikler: İyi derecede İngilizce bilen, MS Office programlarına iyi derecede hâkim, lisans
eğitimine başlamış, iyi iletişim becerisine sahip, tercihen 2. ve 3.sınıf öğrencileri.
Kariyer Merkezi
Eğitim kayıtlarının tutulması ve takibi, merkezin toplantı notlarının alınması, eğitim sonrası anketlerin
doldurulması ve düzenlenmesi, merkezin etkinliklerinde görev alarak projelerine destek sunulması,
araştırma yapılması ve günlük ofis işlerinde yardım.
İstenilen Özellikler: Güler yüzlü, pozitif, girişken, öğrenci kulüplerine üye, iletişim gücü kuvvetli ve
enerjik, MS Office programlarına hâkim ve iyi düzeyde İngilizce bilen öğrenciler.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
“Classical Tradition” adlı kitabın yayına hazırlanması aşamasında destek sağlamak.
İstenilen Özellikler: Çok iyi derecede İngilizce bilen, Sosyoloji, Tarih veya Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü 3.sınıf öğrencileri.
Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü
Bölümün yürütmekte olduğu “BİLGİ Açık Kapı” çalışmalarına destek vermek, bu projenin her türlü
etkinliğinin hazırlanması ve duyurulması çalışmalarını yapmak, şiddet ve travma konusunda halkı
bilinçlendirmek için yapılacak her türlü çalışmanın koordinatörlüğünü yapmak ve BAK projesinin web
sitesini düzenlemek, öğrenciler ve BAK arasında işbirliğini sağlamak.
İlgilenen öğrencilerin tercih yapmadan önce bölümle görüşmeleri tavsiye edilir.
İstenilen Özellikler: Sosyal ve iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasını seven, İngilizce bilen,
bilgisayar programları ve site tasarımından anlayan, istatistik ve SPSS bilgisi olan, lisans eğitimine
başlamış Psikoloji bölümü öğrencileri.
Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü
Ders malzemelerinin hazırlanması, arşivleme, ofis desteği, bölümün düzenlediği toplantı, konferans,
seminer gibi etkinliklerin tanıtımı ve hazırlığında yardım, bölüm projelerine destek.
İlgilenen öğrencilerin tercih yapmadan önce bölümle görüşmeleri gerekmektedir.
İstenilen Özellikler: Bilgisayar bilgisi olan, lisans eğitimine başlamış en erken 2.sınıf Sosyoloji Bölümü
öğrencileri.
Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)
Merkez’in seminerlerinin hazırlığında yardım, ofis desteği, web sayfası içeriğinin gelişimine katkı ve yürüyen
projelere lojistik destek sağlamak.
İstenilen Özellikler: Bilgisayar bilgisi olan en erken 2.sınıf Sosyoloji Bölümü öğrencileri.
Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü
Bölüm’ün çalışmakta olduğu tarih ve sosyal bilimler lisans ve yüksek lisans eğitiminde kullanılan kilit
4
metinlerin dijitalize edilmesi ve kataloglama işiyle ilgilenme. Bölüm’de ofis desteği. Bölüm kitap
siparişlerinin, okuma listelerinin ve ders materyallerinin hazırlanmasında yardım, Bölüm seminer ve
konferanslarına asistanlık.
İstenilen özellikler: Bilgisayar kullanabilen, İngilizcesi iyi, lisans öğrenimine başlamış 2. veya üst sınıf Tarih
öğrencileri.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü
Bölüm öğretim üyelerine ofis desteği vermek, bilgisayardan araştırma yapmak, veri toplamak.
İstenilen Özellikler: Ofis işlerine yatkın, İngilizce bilen, Word, Excell ve SPSS’e hâkim, lisans eğitimine
başlamış İşletme, Uluslararası Finans ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencileri.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölüm öğretim üyelerine ofis desteği vermek, internetten araştırma yapmak, veri toplamak.
İstenilen Özellikler: Ofis işlerine yatkın, İngilizce ve bilgisayar bilen, lisans eğitimine başlamış
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri öğrencileri.
İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil tercih nedenidir.
İletişim Fakültesi / TV Prodüksiyon Birimi
Haftalık olarak kapalı devre yayınlanmakta olan Infochannel’da gösterilmek üzere yeni program
formatları üretmek, bu programların tüm prodüksiyonunu ekip arkadaşları ile birlikte yürütüp yayına
zamanında hazırlamak, tek kameralı ya da İletişim Fakültesi Canlı Yayın Aracı ile yapılacak çekimlerde
asistan/operatör olarak görev yapmak, yapılan çekimlerden arşiv oluşturulmasına katkıda bulunmak,
İletişim Fakültesi Kurgu Laboratuvarları’nda yapılan öğrenci projelerine teknik destek vermek ve ofis
işlerine yardımcı olmak.
İstenilen Özellikler: Canlı Yayın çekimler ile video prodüksiyon ve post-prodüksiyon konularında bilgi
sahibi, akşamları ve hafta sonları düzenlenen organizasyonların çekimlerinde de çalışabilecek, sinema ve
televizyon programcılığı alanlarına ilgili, çekim ve kurgu aşamalarında yetiştirilmek üzere Televizyon
Haberciliği ve Programcılığı, Medya ve İletişim Sistemleri ve Sinema-Televizyon öğrencileri. Final Cut
Pro, Avid ve Adobe (Photoshop, Premiere, After Effects) programları ile kamera bilgisi tercih sebebidir.
İletişim Fakültesi / Medya İletişim Sistemleri / RadyoVesaire
Radyonun editöryel işlerine, stüdyo ve ofisin güvenliğine ve teknik ekipmanın dağıtımına, web sayfa ve
sosyal medya hesaplarının yönetimine destek verecek, İngilizce bilgisayar ve web tasarımı teknik bilgisi
olan, lisans eğitimine başlamış, Medya ve İletişim Sistemleri veya Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı Bölümü öğrencileri.
İlgilenen öğrencilerin tercih yapmadan önce RadyoVesaire koordinatörlüğü Ariana Ferentinou
([email protected]) ile temasa geçmeleri tavsiye olunur.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ofis desteği vermek
İstenilen Özelikler: Ofis işlerine yatkın disiplinli, uyumlu, bilgisayar becerisi olan, lisans eğitimine
başlamış, ders programları hafta içi 16:00-19:00, Cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında
çalışmaya uygun, tercihen burslu ve santralistanbul Kampüsü’ne yakın oturan öğrenciler.
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarların değişen ders programlarına göre hazırlanması, Bölüm’ e destek.
İstenilen Özellikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli çalışkan, disiplinli, lisans eğitimine başlamış Bölüm
öğrencileri.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Güneş ve Rüzgâr Enerjisi laboratuvarında yapılacak ders öncesi sistemlerin hazır hale getirilmesi ve
derslere öğrenci asistanlığı.
İstenilen Özellikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli, çalışkan, disiplinli ve lisans eğitimine başlamış
Bölüm öğrencileri.
5
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Sistemlerin yapılandırılmasında veri girişlerinin yapılması.
İstenilen Özellikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli çalışkan, disiplinli, lisans eğitimine başlamış Bölüm
öğrencileri.
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
Laboratuvarların hazırlanması ve düzenine destek ve derslerde öğrenci asistanlığı.
İstenilen Özelikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli çalışkan, disiplinli, lisans eğitimine başlamış Bölüm
öğrencileri.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ders ve uygulamalarda öğrenci asistanlığı.
İstenilen Özellikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli çalışkan, disiplinli, lisans eğitimine başlamış Bölüm
öğrencileri.
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders ve uygulamalarda öğrenci asistanlığı
İstenilen Özellikler: Çalışmaya ihtiyacı olan istekli çalışkan, disiplinli, lisans eğitimine başlamış Bölüm
öğrencileri.
Genel Sekreterlik / Etkinlik Birimi
Gerçekleşecek ve gerçekleşmiş olan etkinliklerin takibini yapmak, görevli olduğu etkinliğin amaca uygun
gerçekleşmesini sağlamak, etkinlik sırasında oluşabilecek sorunların çözümü için Etkinlik Sorumlusu ile
irtibatı sağlamak, aylık gerçekleşen etkinliklerin excel tablosunu düzenlemek ve genel ofis desteği
vermek.
İstenilen Özellikler: Sosyal yanı kuvvetli, güler yüzlü, bilgisayar(excel, microsoft ofis programları,
photoshop) ve İngilizce bilen, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Kültür Yönetimi, Halkla İlişkiler,
Görsel İletişim Tasarımı ve İletişim Fakültesi diğer bölüm öğrencileri.
Yüksek Lisans Programları Tanıtım Ofisi
Üniversite’nin Yüksek Lisans Programları tanıtım sürecinde görev alabilecek, pazarlama faaliyetlerine
yardımcı olacak, tanıtım toplantıları, kongreler gibi etkinliklerde stanttan bilgi verecek ve veri toplayacak, iyi
derecede İngilizce bilgisine sahip, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek (akşam 19.00 sonrası
yapılacak etkinliklerde görev alabilecek), ofis programlarına hâkim (Word, Excel, Powepoint gibi) editleme
konularında destek olabilecek, Tanıtım Ofisi organizasyonlarında ihtiyaç duyulan enerji ve girişkenlik
özelliklerine sahip, lisans öğrencileri.
Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler
Üniversitenin kampüslerinde gerçekleşecek etkinliklerde fotoğraf veya video çekimi yapmak (ders,
seminer, tanıtım toplantısı, basın toplantısı, ödül töreni ve diğer etkinliklerde), çekilmiş ve çekilecek
görsellere ilişkin arşivin düzenlenmesi ve ilgili programa aktarılması, çekilen video ve fotoğrafların editing
işlerini yapılması.
İstenilen Özellikler: Photoshop bilgisine ve MS Office programlarına aşina olan, ekip çalışmasına yatkın,
bir ay içerisinde 40 saat çalışabilecek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek (hafta sonu veya
akşam 17.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşebilecek etkinliklerde görev alabilecek), tahsis edilecek
ekipmanın güvenliği ve kullanımı konusunda titiz ve özenli, tercihen ilgili bölümlerde öğrenim gören lisans
veya önlisans eğitimine başlamış öğrenciler.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
Merkez hakkında:
6
BİLGİ bünyesinde açılan tüm ‘online’/‘blended’ ders ve programların temel standartlarını belirleyen, Üniversite
akademik personelinin uzaktan eğitim teknolojileri konusunda geliştirilmesi süreçlerini planlayan ve koordine
eden, uzaktan eğitim modeli ile verilecek derslerin içeriklerinin hazırlaması ve ilgili ders yönetim sistemleri
üzerine uygulanıp, yönetilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlanması, ilgili akademik birimlere veya
kişilere danışmanlık hizmeti verilmesi, uzaktan eğitim almakta olan öğrencilere sunulacak teknik destek
süreçlerini planlanması ve koordine edilmesini, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarından veya kişilerden
gelebilecek uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma taleplerini
projelendirerek ve yürütülmesini sağlar.
Görevli Öğrenci İş Tanımı;
- Merkez tarafından belirlenen akademik birimlere bire bir çalışma
- Bu birimlerin kullandığı uzaktan eğitim teknolojileri konusunda teknik destek verme
- Destek verilemeyen konuları ilgili birim ve kişilere zamanında iletmeleri, takip etmeleri ve sonucu Merkez’e
raporlama
- Akademisyenlere derslerini sanal ortama geçirme sürecinde teknoloji konusunda destek verme
- Teknik destek haricinde kalan zamanlarda UZEM ofisine günlük ofis işlerinde destek verme
İstenilen özellikler; Yetiştirilmek üzere, sorumluk bilinci yüksek, kampüs dışı çalışma saatlerinde
sorumluluklarını yerine getirecek, iletişim becerileri kuvvetli, dikkatli, teknoloji seven kullanan ve/veya
öğrenme isteği olan, kendi kedine karar alma becerisine sahip, tercihen lisans eğitimine başlamış,
3. sınıf ve üzeri öğrenciler.
Bilgi Eğitim
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde ‘Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ olarak yer alan Bilgi Eğitim,
bireysel ve profesyonel gelişime yönelik sertifika programları sunmaktadır.
Detaylı bilgi için http://www.bilgi-egitim.com/
İş Tanımı;
-Programda yer alan eğitmenlerden varsa eğitim içeriklerini talep ederek öğrencilere dağıtımını sağlamak.
-Gerekirse yoklama kâğıdı toplanması
-Tüm kampüslerde görev verilen eğitim mekânında, eğitim ve ihtiyaçların kontrol edilmesi
-Gerekli zamanlarda program açılış ve kapanışlarında lojistik ve ikram hizmetlerinin kontrolü
-Etkinliklerde eğitmen karşılama
İstenilen Özellikler: Sosyal ilişki becerisi yüksek, İngilizce bilen, ofis programlarını kullanabilen, güler
yüzlü, disiplinli, dakiklik, konsantrasyonu yüksek, Cumartesi ve ek olarak hafta içi bir gün çalışabilecek,
lisans veya ön lisans eğitimine başlamış öğrenciler.
Not: Görevli Öğrenci, çalışmalarını aksatmadığı takdirde, Bilgi Eğitim kültür sanat programlarına ücretsiz
olarak katılabilecektir.
Yönetici Geliştirme Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi, Üniversite adına kurumların yönetici adaylarından
tepe yöneticilerine kadar gelişim programları tasarlayan ve sunan bölümdür.
Gerçekleşecek kurumsal gelişim programlarında program öncesi, sırası ve sonrasındaki özetle aşağıda
sıralanacak işlerde destek alınacaktır:
-Programda yer alan eğitmenlerden eğitim içerik, malzeme ve materyallerini talep ederek takip etmek ve
düzenlenmesini sağlanmak
-Program dosyalarının hazırlanması
-Kurumlardan gelecek katılımcı listelerinin oluşturulması
-Tüm kampüslerde eğitim mekân organizasyonun takip ve kontrollerinin yapılması
-Eğitim program açılış ve kapanışlarında lojistik ve ikram hizmetlerinin kontrolünün yapılması
-Eğitim programlarına ait bilgi giriş ve raporlamalarının yapılması
İstenilen Özellikler: Sosyal ilişki becerisi yüksek, İngilizce bilen, ofis programlarını iyi kullanabilen,
güler yüzlü, disiplinli, lisans veya önlisans eğitimine başlamış öğrenciler.
İlk Tercih Olarak Yazılmaması Gereken Birimler:
7
Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı (Kuştepe Kampüsü)
Eğitim konusunda çeviri ve araştırma çalışmaları yürütmek.
İstenilen Özellikler: Not ortalaması 3.00 veya üzeri olan, akıcı İngilizce konuşabilen, bilgisayar
kullanabilen ve MS Office programlarına çok iyi derecede hâkim, tercihen Uluslararası Finans, Ekonomi
veya İşletme bölümlerinden 3.veya 4. sınıf öğrencileri.
Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı, Güz Dönemi için öğrenci görüşmesi yapmayacağından, ilgilenen
öğrencilerin birimi birinci tercih olarak yazmamaları gerekmektedir.
Yüksek Lisans Öğrenci İşleri (santralistanbul Kampüsü)
Dosyalama yapmak, belge dağıtımı ve rutin ofis işlerinde destek.
İstenilen Özellikler: İngilizce ve temel bilgisayar bilgisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile
İletişim Fakültesi öğrencileri.
Yüksek Lisans Öğrenci İşleri Birimi, Güz Dönemi için öğrenci görüşmesi yapmayacağından, ilgilenen
öğrencilerin birimi birinci tercih olarak yazmamaları gerekmektedir.
İletişim Fakültesi-Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü (santralistanbul Kampüsü)
Program tarafından hazırlanan “TVRP İnternet Televizyonu (tvrptv.com)” ve Program’ın genel
teknik çalışmalarında görev almak.
İstenilen Özellikler: Video kamera kullanabilen, Avid, Adobe Premiere veya Final Cut
programlarından herhangi birini kullanarak kurgu yapabilecek, lisans eğitimine başlamış İletişim
Fakültesi öğrencileri.
Final Cut Pro, Avid ve Adobe (Photoshop, Premiere, After Effects) programları ile kamera bilgisi tercih
sebebidir.
İlgilenen öğrencilerin başvuru yapmadan önce Program ile görüşmeleri gerekmektedir.
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, Güz Dönemi için öğrenci görüşmesi
yapmayacağından, ilgilenen öğrencilerin birimi birinci tercih olarak yazmamaları gerekmektedir.
UNGC (United Nations Global Compact Projesi) (santralistanbul Kampüsü)
Proje çerçevesinde, Üniversite içinde hazırlanacak olan raporlamaya destek vermek, web sayfası
güncellemek, haber taramak, seminer ve konferansları takip etmek ve yapılan etkinliklere yardımcı
olmak.
İstenilen Özellikler: İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen ve sosyal sorumluluk projelerine ilgili, lisans
eğitimine başlamış öğrenciler.
UNGC Birimi Güz Dönemi için öğrenci görüşmesi yapmayacağından, ilgilenen öğrencilerin birimi
birinci tercih olarak yazmamaları gerekmektedir.
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (santralistanbul Kampüsü)
Araştırma Merkezi’nin gerçekleştireceği, konferans ve etkinliklerde görev alarak, bu etkinlik ve
konferanslarda gerçekleşecek tartışma soru cevap bölümünde söylenenlerin deşifre edilerek kâğıda
aktarılması, etkinlikler için ilgili paydaş adreslerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve excel dosyasına
aktarılması, Merkez’in çevrimiçi bülteninin hazırlanarak ilgili veri tabanına iletilmesi.
İstenilen Özellikler: Bilgisayar kullanabilen ofis programlarını, özellikle iyi derecede excel bilen,
lisans eğitimine başlamış, tercihen Medya ve İletişim Sistemleri, Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümleri öğrencileri.
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi hakkında detaylı bilgiyi http://kpy.bilgi.edu.tr/
adresinde edinilebilir.
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Güz Dönemi için öğrenci görüşmesi
yapmayacağından, ilgilenen öğrencilerin birimi birinci tercih olarak yazmamaları gerekmektedir.
8
Download

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI - Öğrenci İşleri