Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Programın Amacı
E
ğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek
Lisans Programı etkili bir yönetici ve
öğretim lideri olmak isteyen kişiler için
tasarlanmıştır. Programın amaçları;
•
kuram ve uygulamaları birleştirerek
örgütsel gelişime katkı koyabilen,
•
değişimi ve örgütsel gelişimi yönetebilme
bilgi ve becerisine sahip,
•
yönetim bilimi alanındaki güncel bilgi ve
uygulamalarla donatılmış,
•
karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilme
becerisine sahip,
yönetici ve eğitim liderleri yetiştirmektir.
Programın Yapısı ve Sunduğu
Avantajlar
Yönetim bilimindeki çağdaş yaklaşım ve
uygulamaların eğitim sistemi ve kurumlara
uyarlanmasına fırsat verecek şekilde
tasarlanmış olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Yüksek Lisans Programı 3’er kredilik 7
ders, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans
tezinden oluşur. Programın öğrencilere
sunduğu avantajların bazıları şunlardır;
▪▪
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında
uzman öğretim elemanları ile çalışma
imkanı,
▪▪
YÖK akreditasyonu,
▪▪
öğretim elemanları ile düzenli bir şekilde
görüşme ve bilgi değişimi imkanı,
▪▪
bölgenin en kapsamlı kütüphanesinden
yararlanma imkanı.
Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulünde aşağıdaki
kriterler temel alınacaktır;
•
en az dört yıllık lisans eğitimi veren
bir yükseköğretim kurumundan en az
2.50 Genel Akademik Ortalama ile
mezun olmak,
•
ALES sınavından en az 55 puan almış
olmak (T.C. uyruklu adaylar için),
•
eğitim-öğretim konusunda belirli bir
bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Kariyer Olanakları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans
Programı’ndan mezun olan öğrenciler
eğitim lideri olarak görev yapabilmekte,
doktora programına devam edebilmekte,
ve yönetim kadrolarına geçişte avantaj elde
etmektedir.
İletişim
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek
Lisans Programı hakkındaki sorularınız
için:
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı
Tel: +90 392 630 4030
Fax: +90 392 630 4038
email: [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Şefika Mertkan
Tel: +90 392 630 4040
Fax: +90 392 630 4038
email: [email protected]
Ek bilgi için: http://grad.emu.edu.tr/
Download

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)