ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
(TEZLİ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ISG523
ISG525
ISG527
Dersin adı
İş Yerlerinde Güvenlik Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı , İş
Hukuku
Yönetim Sistemleri ve Organizasyon
ISG521
Acil Durum Yönetimi
ISG531
İSG Elektrik Uygulamaları
İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
ISG533
Türü
Z
Z
Teori
3
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
6
0
3
6
Z
3
0
3
6
S
S
3
3
0
0
3
3
6
S
3
0
3
6
12
0
12
24
Toplam Saat
6
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ISG524
Dersin adı
Risk Yönetimi, Değerlendirme ve
Uygulamaları
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
6
Seminer
Z
Z
3
0
0
1
3
0
6
1
ISG522
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
S
3
0
3
6
ISG530
İleri Ergonomi
Güvenlik Mühendisliği
Endüstride ve Kimya Sanayinde İş
Sağlığı ve Güvenliği
S
3
0
3
6
S
S
3
3
0
0
3
3
6
6
ISG526
İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
ISG536
ISG528
ISG532
Toplam Saat
9
1
9
19
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden bir tanesi tercih edilecektir ve kredisiz seminer dersi alınması zorunludur.
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ISG535
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Z
IV. Yarıyıl
Teori
0
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
0
0
30
Dersin adı
Tez Çalışması
Türü
Z
Z
Teori
0
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
0
0
0
30
Toplam Saat
Dersin
Kodu
ISG535
Toplam Saat
Genel
Toplam
ISG535 Tez Çalışması Jüri önünde savunma sonucunda Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilecektir.
103
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli)