USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / UCAK [CEMAS] 28.03.2014
13:21:41
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad.Yakut
: Sok.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810
Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
: 216 - 537 00 00 / 216 537 00 59
: [email protected]
: 312-231 71 10 / 312-231 71 19
: 25.02.2014
: Hayır
:
Bağlı Ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi
A.Ş'nin İndüksiyon Ocağı Yatırımı Hk.
AÇIKLAMA:
Bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. tarafından 25.02.2014 tarihinde yapılan
özel durum açıklamasında Mart 2014 tarihinde devreye gireceği bildirilen indüksiyon
ocağının devreye girmesinin, fabrikadaki teknik sebeplerden dolayı altyapı projesinde
değişikliğe gidilmesi nedeniyle, Mart ayında mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Söz
konusu ocağın Nisan ayında devreye alınması beklenmektedir.
SAYGILARIMIZLA
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download

usaş yatırımlar holding a.ş. / ucak [cemas] 28.03.2014 13:21:41