12.HAFTA DERS PROGRAMI
MATEMATİK
DİN KÜL:VE AHLAK BİLGİSİ
01.12.2014
TÜRKÇE
1-Çevresinde meydana gelen
1-"Bayrağım" şiiri ile ilgili anahtar
1-Dört basamaklı sayılarla çıkarma
1-Beden ve çevre temizliğinin sağ-
hava olaylarını gözlemleme.
kelimeler ile yazı yazma.
işlemi yapma.
lığımız için önemini açıklama.
02.12.2014
SOSYAL BİLGİLER
1-Çevresinde meydana gelen
1-Konu ile ilgili etkinlik çalışması
1-Çıkarma işleminde bilinmeyeni
hava olaylarını gözlemleme, bul-
yapma.
bulma.
gularını resimli grafiklere aktarma.
1-"Kırk Yıl Sırtında Odun Taşıyan 1-Doğal sayılarla toplama işlemi ge-
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
TARİH
Şair"Metninin okuma ve sözlük
rektiren problem kurma ve çöz-
çalışması
me.
1-Doğal ve beşeri unsur kavramla-
1-Anahtar kelimelerle yazı yaz-
1-Toplama işlemi ile ilgili prob-
rını kavrama.
ma.
lem çözme.
1-Konu ile ilgili 5N1K sorularını
1-Doğal sayılarla çıkarma işle-
cevaplama.
mi gerektiren problem çözme.
TRAFİK
1-Ulaşım türlerini tanıma.
DİN KÜL:VE AHLAK BİLGİSİ
1-Konu ile ilgili etkinlik yapma.
İNSAN HAKLARI
1-Bağımsızlığımızın simgeleri
ile ilgili konuşma.
2-Çeşitli bayrakları tanıma.
GÖKTE BİTER, YERE BATAR( Cevabı nedir?)
Download

12. Hafta Çalışma Programı