GİRİŞ SINAVI SONUÇ TUTANAĞI
Gediz Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde
görevlendirilmek üzere alınacak Araştırma Görevlisi adayları için ilgili Yönetmelik m.11 uyarınca
yazılı giriş sınavı yapmak amacıyla toplanan komisyonumuz, 02.10.2014 tarihinde saat: 10.30 ’da
Fakülte binasında yazılı giriş sınavına aldığı adayların ilgili yönetmelik m.12 uyarınca yapılan
hesaplama sonucunda başarılı adayları aşağıda şekilde belirlemiştir. 09.10.2014
FAKÜLTE
Mühendislik ve Mimarlık
Mühendislik ve Mimarlık
BÖLÜM
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
ADI SOYADI
Serhan Can ÖZGÜN
(ASİL)
Adem Samet GAGAR (YEDEK)
Duyuru: Atanmaya hak kazanan başarılı adayın aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 13.10.2014 tarihi
mesai bitimine kadar başvurması gerekir.
İstenen Belgeler : 1-Adli Sicil Kaydı
2-İkametgah Belgesi
3-Sağlık raporu
4-Nüfus Kayıt Örneği
Download

FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI Mühendislik ve