ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS
MEMURLUĞUNA ATANMAYA HAK KAZANAN
ASIL ADAYLAR - GENEL 3
(Nihai Başarı Sıralamasına Göre)
Sıra
Adı
Soyadı
1
Onuralp Doğan
Çakır
2
Zeynep
Çelikel
3
Ahmet
Nizamettin
Ungan
4
Çınar
Yavuz
5
Zeynel Abidin
Kılıç
6
Yeliz
Şaşmaz
YEDEK ADAYLAR (*)
(Başarı Sıralamasına Göre)
Sıra
Adı
Soyadı
1
Arif
Ekmekci
2
Abdullah
Bayrak
3
Kazım
Süleymanzade
4
Halim Yiğit
Bozkurt
5
Duygu
Yavuz
6
Derya
Büyükduru
7
Mustafa
Feriz
8
Zeynep
Biçer
(*) İsimleri yedek listede yer alan adayların bu aşamada yapmaları gereken işlem
bulunmamaktadır. Yedek adaylarla ihtiyaç halinde bilahare temas edilebilecektir.
Download

GENEL 3