TÜTÜNSÜZ KURUMUN AMACI
Tütün salgını, yılda 5,4 milyon kişinin akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve diğer
hastalıklar nedeniyle ölmesine neden olmaktadır ve halen dünya genelinde her 10 ölümden bir
tanesi sigara kullanımı nedeniyle gerçekleşir. Yılda 5 milyondan fazla kişi doğrudan tütün
kullanımına bağlı nedenlerle, 600.000 den fazla kişi ise başkalarının kullandığı tütün
dumanına maruz kalarak hayatını kaybetmektedir.(4) Ülkemizde ise her yıl 100.000 kişi
başkalarının içtiği sigara nedeniyle hayatını yitirmektedir. Özellikle çalışan kişilerin günün
büyük bir kısmını işyerlerinde geçirdikleri düşünülürse, çalışma ortamlarının tütünsüz olması
pasif içiciliği önlemede oldukça etkin olacaktır.
Çalışma ortamında sigara içen bir çalışanın sigara içmeyen bir çalışana göre sağlık
problemleri yaşama olasılığı daha yüksek olduğu bir gerçektir. Sigara içen çalışan içmeyene
oranla tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile daha fazla
hastalanacak bu da çalışma devamlılığında problemlere ve kesintilere neden olacak, neticede
sigara içen çalışanın sigara içmeyen çalışana göre o iş yeri için verimliliği daima düşük
olacaktır.
Çalışma ortamında sigara içilmesi yüzünden çalışanların sağlık problemleri dolayısıyla
işe devamsızlıkları yanında çalışma ortamında sigara içildiği için belli bir takım ek güvenlik
ve düzenlemeler de alınmak zorunda kalınacaktır.
İsviçre’de yapılan bir araştırma, çalışma ortamlarında çalışanların sigara içmemelerine
bağlı olarak çalışan başına ortalama olarak 1000 CHF (yaklaşık 1.200 TL) para tasarrufu
yapılabildiğini ortaya koymuştur.(5)
Çalışma ortamları aynı zamanda sosyal etkileşimin en fazla olduğu ortamlardır. Tütün
kullanma davranışının çoğunlukla başladığı yer toplu yaşam alanları olduğu gibi tütün
kullanımınla mücadelede de bu etkileşim olum yönde değerlendirilebilir.
Amacımız; kamu veya özel kurum fark etmeksizin, kurumlarda, tütün ve tütün
ürünlerinin zararları hakkında farkındalık oluşturmak, insanları pasif tütün dumanı
etkileniminden korumak, tütün ürünleri kullanımına yeni başlayışları engellemek ve tütün
bağımlılığından kurtulmak isteyenleri desteklemektir.
Download

TÜTÜNSÜZ KURUMUN AMACI Tütün salgını, yılda 5,4 milyon