BİLİMSEL PROGRAM
27 Eylül 2014
9.00
Açılış
09.05 - 09.10 Dr. Ayşe Özer
09.10 - 09.15 Dr. Levent Türkeri
Prostat Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Çağ Çal, Dr. Turgut Ulutin
09.20 - 09.40 Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Hormonal Tedaviler:
Elde EdilenYararın Boyutu ve Sınırları
Dr. Levent Türkeri
09.40 - 10.00 Direnç Gelişiminde Testosteron ve Androjen Reseptörü (AR) ve
İlgili Sinyalizasyonun Moleküler Temelleri
Dr. Kemal Korkmaz
10.00 - 10.40 PANEL
Prostat Kanseri Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin
Kullanım Alanları
Moderatör: Dr. Can Öbek
Panelistler: Dr. Sinan Sözen, Dr. Ece Konaç
10.40 - 10. 50 KAHVE ARASI
Testis Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Çağ Çal, Dr. Turgut Ulutin
10.50 - 11.10 Evre I Testis Tümörlerinde Kişiselleştirilmiş Tedavi Kriterleri
Dr. Çağ Çal
11.10 - 11.30 Testis Tümöründe Karsinogenez ve Prognoz Açısından Önemli
Moleküler Mekanizmalar: Genomik ve Proteomik Karşılaştırma
Dr. Cengiz Yakıcıer
11.30 - 12.10 PANEL
Testis Kanseri Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin Kullanım Alanları
Moderatör: Dr. Süleyman Ataus
Panelistler: Dr. Fehmi Narter, Dr. Ayhan Deviren
12.10 - 13.10 YEMEK
Böbrek Kanseri
13.10 - 13.30
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Özer, Dr. Sinan Sözen
Renal Hücreli Karsinomda Hedefe Yönelik Tedaviler: Sağkalımda Elde
Edilen Başarının Düzeyi ve Beklentiler
Dr. Haluk Özen
13.30 - 13.50 Renal Hücreli Karsinom Tedavisindeki Devrimin Moleküler Temelleri
Dr. Ece Konaç
13.50 - 14.30
PANEL
Böbrek Kanseri Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin Kullanım Alanları
Moderatör: Dr. Cenk Y. Bilen
Panelistler: Dr. Talha Müezzinoğlu, Dr. Fatma Oğuz Savran
14.30 - 14.40 KAHVE ARASI
Mesane Kanseri
14.40 - 15.00
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Özer, Dr. Sinan Sözen
Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde
Prognostik Risk Faktörleri
Dr. Sümer Baltacı
15.00 - 15.20 Mesane Kanserinde Rekürrens ve Progresyonun Moleküler
Mekanizmaları ve En Sık Görülen Değişiklikler
Dr. Neşe Atabey
15.20 - 16.00
PANEL
Mesane Kanseri Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin
Kullanım Alanları
Moderatör: Dr. Aydın Mungan
Panelistler: Dr. Polat Türker, Dr. Şükriye Ayter
16.00 KAPANIŞ
Download

Toplantı Bilimsel Programını indirmek için tıklayınız