Melikşah Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları,
ÇAP & Yandal Koordinatörleri ve Bölüm Erasmus Sorumluları
İktisat Bölümü
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP – Yandal Koordinatörü
Erasmus sorumlusu
Danışmanın ünvanı, adı & soyadı
Öğr. Gör. Ergin Yücel
Yrd. Doç. Dr. Halit Aktürk
Doç. Dr. Muhittin Kaplan
Yrd.Doç. Dr. Hasan Göcen
Yrd.Doç. Dr. Hasan Göcen
Yrd. Doç. Dr. Halit Aktürk
İşletme Bölümü
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP – Yandal Koordinatörü
Erasmus sorumlusu
Danışmanın ünvanı, adı & soyadı
Tuba Dedeoğlu
Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar
Fethullah Şahin
Yrd. Doç. Dr. Emin Emirza
Yrd. Doç. Dr. Emin Emirza
Yrd. Doç. Dr.Altay Dikeç
İşletme Bölümü (İngilizce)
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP – Yandal Koordinatörü
Erasmus sorumlusu
Danışmanın ünvanı, adı & soyadı
Doç. Dr. Shiva Kumar Giri
Yrd. Doç. Dr.Altay Dikeç
Hülya Çelebi
Yrd. Doç. Dr. Nejat Çapar
Yrd. Doç. Dr. Emin Emirza
Yrd. Doç. Dr.Altay Dikeç
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Bölümü
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP – Yandal Koordinatörü
Erasmus sorumlusu
Danışmanın ünvanı, adı & soyadı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce)
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
ÇAP – Yandal Koordinatörü
Erasmus sorumlusu
Danışmanın ünvanı, adı & soyadı
Zeynep Öztürk Yaprak
Gökhan Taneri
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce
Yrd. Doç. Dr. Sema Babayiğit
Yrd. Doç. Dr. Sema Babayiğit
Yrd. Doç. Dr. Sema Babayiğit
Yrd. Doç. Dr. Bülent Uçar
Yrd. Doç. Dr. Süveyda Karakaya
Yrd. Doç. Dr. Shatlyk Amanov
Yrd. Doç. Dr. Betül Gökkır
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yuvacı
Yrd. Doç. Dr. Betül Gökkır
Download

Melikşah Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014