ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
Adı Soyadı: Serap KOŞAL ŞAHİN
Doğum Tarihi/Yeri:1975/MALATYA
Yazışma Adresi:İstanbul Üniv. Su Ürünleri
Fak. Ordu cad. No:200 Laleli İstanbul
Telefon:0 212 455 57 00/16412
Faks: 0 212 514 03 79
E-posta: [email protected]
2. EĞİTİM
Öğrenim Durumu:
Derece
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Yrd.Doç.Dr.
Bölüm/Program
Temel Bilimler/İçsular
Biyolojisi
Temel Bilimler/İçsular
Biyolojisi
Temel Bilimler/İçsular
Biyolojisi
Üniversite
İstanbul University
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Bildiği yabancı diller:
İngilizce
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
“Sapanca Gölü Bentik Faunasının Kalitatif ve Kantitatif Mevsimsel Dağılımı”.
Danışman: Prof. Dr. Güler AYKULU
Yardımcı Danışman: Yrd. Doç.Dr. Selçuk ALTINSAÇLI
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:
“Büyükçekmece (İstanbul) Gölü Bentik Makroomugasızlarının Nitel ve Nicel
Dağılımları”
Yıl
19992001
20012006
2008Devam
Danışman: Prof.Dr. Bayram ÖZTÜRK
Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:
Görevler:
Görev
Unvanı
Araş.Gör
Dr.
Araş.Gör
Yard. Doç
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Universitesi
Görev
Dönemi (Yıl)
1999-2006
2006-2008
İstanbul Üniversitesi
2008-devam
Görev Yeri
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Elif Gökkır (Ders aşamasında).
2. Elif Günay (Ders aşamasında).
Yönetilen Doktora Tezleri:
İdari Görevler:
2003-2005 (2 yıl): İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Temsilciliği.
2009 Mart- 2011 Ağustos (2,5 yıl): Gökçeada Deniz Araştırmaları Birim Yöneticiliği.
2012- Devam: İhale Komisyon üyeliği.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. Limnoloji Derneği
2. Su ürünleri Mühendisleri Derneği
Ödüller:
1) 2009 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başarılı Araştırıcı Ödülü.
2) 2010 TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
3) 2013 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başarılı Araştırıcı Ödülü.
4. PROJE DENEYİMİ
NO
1
2
3 
4
PROJE ADI
Malatya ve Civarında Yayılış
Gösteren Gastropoda
(Mollusca) Türleri.
Tunceli Su Kaynaklarındaki
Gastropod Türleri, Mevsimsel
Dağılımı ve Su Kalitesiyle Olan
İlişkileri.
Zeytinli Baraj Gölü
(Gökçeada:Çanakkale)’nün
Bentik Makroomurgasızları Ve
Onları Etkileyen Bazı
Fizikokimyasal Parametreler
Karakaya Baraj Gölü (Malatya)
Molluskları ve Onları Etkileyen
Bazı Fizikokimyasal
Parametreler
TARİH
2006-2007
YÜRÜTÜLDÜĞÜ
KURUM
İ.Ü Su Ürünleri
Fak
Yürütücü
PROJE
TÜRÜ
Tübitak
GÖREV
2008-2009
İ.Ü Su Ürünleri
Fak
Yürütücü
Tübitak
2010-2011
İ.Ü Su Ürünleri
Fak
Yürütücü
Bap
2012-2013
İ.Ü Su Ürünleri
Fak
Yürütücü
Bap
*Yürütücü, Araştırmacı/Uzman, Danışman, Bursiyer, Diğer
** Kurumsal (BAP v.b.), Kamu, Ulusal, Uluslar arası, TUBİTAK vb.
5. YAYIN BİLGİLERİ:
SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:
1. WİLKE, T, ALBRECHT, C, ANİSTRATENKO, V. V. KOŞAL-ŞAHİN, S, YILDIRIM,
M.Z. 2007. Testing biogeographical hypotheses in space and time: faunal
relationships of the putative ancient Lake Eğirdir in Asia Minor. Journal of
Biogeraphy 34, 1807-1821
2. KOŞAL-ŞAHİN, S., YILDIZ, S., 2011. Species distribution of oligochaetes
related to environmental parameters in Lake Sapanca (Marmara Region, Turkey).
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 11(3): 359-366.
3. KOŞAL-ŞAHİN S. 2012. Gastropod Species Distribution and its relation with
some Physico-chemical Parameters of the Malatya's Streams (East Anatolia,
Turkey). Acta Zoologica Bulgarica 64 (2): 129-134.
4. KOŞAL-ŞAHİN, S. 2012. An investigation on the distribution of mollusc fauna
of Lake Terkos (Istanbul / Turkey) related with some environmental parameters.
Journal of Animal And Veterinary Advances. 11 (7): 3045-3049.
5. KOŞAL-ŞAHİN, S. KOCA B.S, YILDIRIM, M.Z.
2012. New Genus
Anatolidamnicola and Sivasi n.gen. (Hydrobiidae, Gastropoda, Prosobranchia)
from Sivas and Malatya (TURKEY). Acta Zoologica Bulgarica 64 (4): 341-346.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
1. İLHAN, R., KOŞAL ŞAHİN S., GÜLYAVUZ, H. 2006. Determination Of The Flesh
Yield And Chemical Composition Of Crayfish (Astacus Leptodactylus Eschscholtz,
1823) Caught In The Büyükçekmece Lake Of İstanbul. Aqua International
Conference & Exhibition, 9-13 Mayıs 2006, abstract sayfa no: 408, Firenze
(Florence), Italy.
2. ALTUG, G., KOSAL S. 2007. The levels of Indicator and Pathogen bacteria in
Mollusk Uniopictorum (Linnaeus 1758) and surface water in the Büyükçekmece
Lake, Istanbul, Turkey. 38 th. CIESM Congress, Volume 38, p. 344
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Sapanca Gölü’ne Bilimsel Açıdan Bakış. Kitabında Sapanca Gölü Bentik
Omurgasızları. Ed. Okgerman, H., Altuğ, G. TÜDAV Yayınları No. 29, 2008 81-97.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KOŞAL ŞAHİN, S. 2005. Sapanca Gölü’nün Ostracoda (Krustasea) Faunası
Üzerine Katkılar. İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 19:19 ISSN 1018-1911 29-32.
2. ERDİLAL, R., KOŞAL ŞAHİN, S., GÜLYAVUZ, H. 2007. Comprasion of The Flesh
Yields and Chemical Compositions of two Freshwater Clam Species (Unio pictorum
and Anodonta cygnea). İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 23: 9-15
3. 3. KOŞAL ŞAHİN, S., YILDIRIM, M.Z. 2007. The Mollusc Fauna of Lake Sapanca
(Turkey: Marmara) With Some Physico-Chemical Parameters On The Abundance
Of Them. Tr. J. of Zool. 31: 47-52
4. 4. KOŞAL ŞAHİN, S. 2013. Aşağı Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri ve
Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar. Yunus Araştırma Bülteni (13):3 11-19
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. YILDIRIM, M. Z, KOCA S. B., KEBAPÇI, Ü., KOŞAL ŞAHİN, S. 2006. Yassıgüme Köyü
(Burdur-Türkiye) Civarı Fosil Mollusca Türleri. S.D.Ü 16-19 Kasım 1. Burdur
Sempozyumu Bildiri Kitabı. 838-842.
2. İLHAN, R., KOŞAL ŞAHİN S. 2006. Kerevitlerin (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz,
1823) Et Verimi Ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Üreme Döneminin Etkisi. Muğla
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sempozyumu, Muğla.
3. KOSAL-ŞAHIN, S., YILDIRIM, Z. 2012. Orduzu Pınarbaşı Göleti (Malatya) Mollusklarının
Ekolojik ve Biyolojik durumu. V. Limnoloji Sempozyumu 22-29 Ağustos. 134. Isparta.
4. KOŞAL-ŞAHİN, S., YILDIZ, S., GÖNÜLAL, O., YARDIMCI, C. 2012. Zeytinli Baraj Gölü
(Gökçeada) Makrozoobentozu ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasal Parametreler.
Osmangazi Üniversitesi FABA 2012 Sempozyumu syf 144. 21-24 KASIM Eskişehir.
5. KOŞAL-ŞAHİN, S. 2013. Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri Ve Onları Etkileyen
Bazı Fizikokimyasallar. Atatürk Üniversitesi Faba 2013 Sempozyumu. syf 193-194. 30
Mayıs-1 Haziran Erzurum.
Diğer yayınlar:
KABASAKAL, H., KOŞAL, S. 1997. Köpekbalığı Saldırıları. Bilim ve Ütopya Dergisi. 48-50.
Yayınlara alınan toplam atıf sayısı (Web of Science’a göre):
18
6. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:
Katıldığı Kongre, Sempozyum, Çalıştay ve Toplantılar:
Uluslararası:
Ulusal:
1. YILDIRIM,
M. Z, KOCA S. B., KEBAPÇI, Ü., KOŞAL ŞAHİN, S. 2006.
Yassıgüme Köyü (Burdur-Türkiye) Civarı Fosil Mollusca Türleri. S.D.Ü 16-19 Kasım
1. Burdur Sempozyumu Bildiri Kitabı. 838-842.
2. İLHAN, R., KOŞAL ŞAHİN S. 2006. Kerevitlerin (Astacus Leptodactylus,
Eschscholtz, 1823) Et Verimi Ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Üreme
Döneminin Etkisi. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sempozyumu, Muğla.
3. KOSAL-ŞAHIN, S., YILDIRIM, Z. 2012. Orduzu Pınarbaşı Göleti (Malatya)
Mollusklarının Ekolojik ve Biyolojik durumu. V. Limnoloji Sempozyumu 22-29
Ağustos. 134. Isparta.
4. KOŞAL-ŞAHİN, S., YILDIZ, S., GÖNÜLAL, O., YARDIMCI, C. 2012. Zeytinli
Baraj Gölü (Gökçeada) Makrozoobentozu ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasal
Parametreler. Osmangazi Üniversitesi FABA 2012 Sempozyumu syf 144. 21-24
KASIM Eskişehir.
5. KOŞAL-ŞAHİN, S. 2013. Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri Ve Onları
Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar. Atatürk Üniversitesi Faba 2013 Sempozyumu. syf
193-194. 30 Mayıs-1 Haziran Erzurum.
6. KOŞAL-ŞAHİN, S., ARSLAN, N. 2013.
Büyükçekmece Gölü Oligochaeta
Limnofaunası ve Dağılışları üzerine limnolojik parametrelerin etkisi. XVII. Ulusal
Su Ürünleri Sempozyumu. Syf 215. 3-6 Eylül İstanbul
7. KOŞAL-ŞAHİN, S. 2013. Mercan Deresi (Tunceli) Mollusk Türleri ve Onları
Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Syf 207.
3-6 Eylül İstanbul
Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Yaz Okulları/Eğitim Programları ve Sertifikalar:
1. I. Ulusal Deniz Bakteriyolojisi Kongresi, 2004 İstanbul
2. Türkiyede Kara Salyangozu Üretim, İşleme ve Pazarlama Yöntemleri, 2009 Burdur
3. Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 2012 İstanbul
Yayımlanmasında/Düzenlenmesinde Görev Aldığı Kongre/Sempozyum/Çalıstay
ve Diğer Faaliyetler:
Ulusal ve Uluslararası Arazi ve Laboratuar Deneyimi:
Misafir Araştırmacı: Giessen Liebig (Germany) Üniversitesinde Prof.Dr. Thomas Wilke İle
Gastropodların DNA dizilimleri üzerine 4 haftalık Çalışma.
(http://www.unigiessen.de/wilke/news.htm)
7. DİĞER:
Download

Doç. Dr. Serap KOSAL SAHİN - Su Ürünleri Fakültesi