ÇOCUKLARA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YAPILMASINA HİÇ BİR ŞEKİLDE
GÖZ YUMULAMAZ. DEVLET, ÇOCUKLARI İSTİSMARDAN KORUMAK VE
SORUMLULARI CEZALANDIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR!
2014 yılı Ocak ayında, Ankara Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan
çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele iddiaları kamuoyuna yansımış ve
özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların uğradığı hak ihlalleri bir kez daha
gündeme gelmiştir.
Ankara’da işkenceye maruz kalan çocukların bir kısmının Maltepe Çocuk
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilmesinin ardından Baromuz Çocuk Hakları
Merkezi avukatlarından oluşan 3 kişilik bir heyet, çocuklarla görüşme
yapmıştır. Yapılan görüşme esnasında, çocuklarca beyan edilen hak ihlalleri
tespit edilerek, çocukların yaşadığı mağduriyetler raporlaştırılmıştır.
Çocuklar,
- Kurum girişinde çıplak aramaya tabii tutulduklarını,
- Tek başlarına dört gün hücreye kapatıldıklarını,
- Kurum’da görevli doktorun kendileri ile ilgilenmediğini,
- İzleme Kurulu olduklarını beyan eden 3 kişinin kendilerini sorgulayıcı
ve damgalayıcı nitelikte sorular sorduğunu,
- Kurum’da içme suyu dağıtımı yapılmadığından musluk suyu içtiklerini,
- Dergi, kitap gibi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmadığını,
- Savunma haklarının kısıtlandığını ifade etmişlerdir. Bu hususların her
biri hak ihlali niteliğindedir.
Pozantı, Şakran, Antalya, Kürkçüler, son olarak da Sincan ve Maltepe
cezaevlerinde yaşanan benzer hak ihlalleri, çocuk adalet sisteminin çocuk
yararına veya çocuğun önceliği esas alınarak uygulanmadığını, çocukların
temel insan haklarının yanında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nce güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini açıkça ortaya
koymaktadır.
Çocukların daha fazla zarar görmemesi ve haklarının korunabilmesi için; söz
konusu iddialar hakkında inceleme yapılması, sorumluların derhal görevden
alınması ve haklarında soruşturma başlatılması gerekliliği ortadadır. Ayrıca,
çocukların uğradıkları ve tanıklık ettikleri psikolojik ve fiziksel şiddetin
etkisini kaldırmak amacıyla mutlaka uzman desteği sağlanmalı ve cezaevleri
bağımsız izleme kurullarının incelemesine açılmalıdır. Cezaevlerinde sürekli
tekrarlanarak yaşanan çocuk hak ihlalleri, çocuk yargılamalarında
cezalandırıcı bakış açısının bir an önce terk edilerek, çocukların
özgürlüklerinden yoksun bırakılmasının en son çare olarak en kısa süre ile
uygulanmasının sağlanması gerekliliğini de göstermektedir.
Tüm bu açıklamalarla birlikte, yaşanan sürecin mağdurlarının çocuk olduğu
unutulmamalıdır. Çocuk adalet sistemine göre, yetişkinlerden farklı bir
muamele görmek, en geniş ölçüde korunmak ve desteklenmek çocukların
temel hakkıdır. Çocukların menfaatlerine uygun bir şekilde davranmakla
sorumlu olan kişi ve kurumlar eliyle mağdur edilmeleri ise hiçbir şekilde
kabul edilemez. Son yıllarda, çocukların tutulduğu kapalı kurumlarda
işkence ve kötü muamele sıklıkla yaşanmakta; çıplak arama, hücreye
kapatma, savunma hakkının kısıtlanması, sağlık hakkı ihlali gibi
mağduriyetlerse rutin ihlaller haline gelmiştir. Maltepe Çocuk Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda çocukların yaşadığı hak ihlallerinin bir an önce son bulması
ve çocuklara karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için İstanbul Barosu’nca
sorumlular hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İstanbul Barosu, çocuklara yönelik hak ihlallerinin sonuna kadar takipçisidir..
Basına, kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur..
Tarih: 10.03.2014 Pazartesi
Saat : 13:30
Yer: Anadolu Adliyesi E Blok Baro Odası
İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
Download

çocuklara işkence ve kötü muamele yapılmasına