FEP
EFJ
EJF
!
!
!
FEJ
source : EFJ / Journalists Union of Turkey (TGS) - last updated : 08/05/2014!
Name
Media / Title
Date of arrest
Case
Prison
Status
1. Abdullah Çetin
DİHA Siirt
Correspondent
16 December
2011
KCK
Diyarbakır D
Tipi Cezavi
Detained
2. Ali Konar
Azadiya Welat
correspondent
27 May 2010
PKK
Malatya E
Tipi Prison
Convicted
-7 years 6
months
3. Cengiz Doğan
Azadiya Welat
Nusaybin
correspondent
20 April 2009
KCK
Mardin E Tipi Convicted
Prison
-3 years 7
months
4. Cüneyt Hacıoğlu
DİHA Şırnak
correspondent
2 September
2013
KCK
Şırnak Prison
Detained
5. Davut Uçar
Etik Ajans
Director
24 December
2011
KCK
Kandıra 1
Nolu F Tipi
Prison
Detained
6. Ensar Tunca
Azadiya Welat
Iğdır
correspondent
15 February
2011
KCK
Iğdır Kapalı
Prison
Detained
7. Erdal Süsem
SeptemberDergi 1 February
si editörü
2010
MKP
Edirne F Tipi
Prison
Convicted
- life
imprisone
ment
8. Erol Zavar
Odak Dergisi
owner and
director
20 January
2007
THKP/
C
Ankara
Convicted
Sincan 1 Nolu - life
F Tipi Prison imprisone
ment
(suffering
from
cancer)
9. Ertuş Bozkurt
DİHA editor
24 December
2011
KCK
Kandıra 1
Nolu F Tipi
Prison
Detained
10. Faysal Tunç
DİHA
correspondent
3 April 2007
PKK
Rize
Kalkandere L
Tipi Kapalı
Prison
Convicted
- 12 years
6 months
prison for
two cases
!
!
!
source : EFJ / Journalists Union of Turkey (TGS) - last updated : 08/05/2014!
11. Ferhat Çiftçi
Azadiya Welat
Antep
Correspondent
16 February
2011
KCK
12. Gamze Keşkek
Tavır Dergisi
18 January
General director 2013
DHKP- Bakırköy
C
Kadın Kapalı
Prison
Detained
13. Hamit Dilbahar
Azadiya Welat
columnist
13 February
2010
KCK
Convicted
-16 years
jail
14. Hasan Kabakulak
Yurt gazetesi
Hatay
correspondent
10 April 2013
Carryin Adana
g
Kürkçüler
informa Prison
tion to
Syria
Detained
15. Hatice Duman
Atılım gazetesi
eski yazı işleri
Director
1 April 2003
MLKP
Gebze Kadın
Kapalı Prison
Convicted
life
imprisone
ment
16. Kamuran Sunbat
DİHA Çukurova
eski
correspondent
KCK
Antep H Tipi
Prison
Convicted
-11 years
11 months
17. Kenan Karavil
Radyo Dünya
Genel
Ymonthsın
Yönetmeni
11 December
2009
KCK
Adana
Kürkçüler F
Tipi Prison
Convicted
-19 years
9 months
18. Mikail Barut
Eski Özgür
Halk Dergisi
editörü
29 August
2012
KCK
Silivri 2 Nolu Detained
L Tipi Prison
19. Miktat Algül
Mezitli FM
Genel
Ymonthsın
Koordinatörü
17 May 2010
TİBT
20. Murat İlhan
Azadiya Welat
Diyarbakır
correspondent
PKK
Gaziantep H
Tipi Prison
Erzurum H
Tipi Prison
Convicted
-22 years
8 months
jail
Convicted
-61 years
Diyarbakır D
Tipi Prison
Convicted
-6 years 9
months
!
!
!
source : EFJ / Journalists Union of Turkey (TGS) - last updated : 08/05/2014!
21. Mustafa Gök
Ekmek ve
Adalet dergisi
Ankara
correspondent
1 February
2004
DHKP- Tekirdağ 2
C
Nolu F Tipi
Prison
Convicted
- life
imprisone
ment
22. Nurettin Fırat
Özgür Gündem
columnist
24 December
2011
KCK
Kandıra 1
Nolu F Tipi
Prison
Detained
23. Nuri Yeşil
Azadiya Welat
Dersim
correspondent
27 May 2010
KCK
Maraş
Elbistan E
Tipi Prison
Convicted
24. Ramazan Pekgöz
DİHA editörü
24 December
2011
KCK
Kandıra 2
Nolu F Tipi
Prison
Detained
25. Sami Tunca
Mücadele
Birliği Yazı
İşleri Director
17 September
2013
Indictm Tekirdağ 1
ent not Nolu F Tipi
yet
Prison
written
Detained
26. Sevcan Atak
Özgür Halk
Dergisi editörü
18 June 2010
KCK
İzmir Şakran
Kadın Kapalı
Prison
Convicted
-7 years 6
months
27. Seyithan Akyüz
Azadiya Welat
Adana
correspondent
11 December
2009
KCK
Isparta E Tipi
Prison
Convicted
-22 years
6 months
28. Şahabettin Demir
DİHA Van
correspondent
9 May 2010
KCK
Erzurum Oltu Convicted
T Tipi Prison -4 years
29. Şükrü Sak
Akıncı Yolu
paper - chief
editor
26 April 2012
İBDAC
Bolu F Tipi
Prison
Convicted
30. Tayip Temel
Azadiya Welat - 8 October 2011 KCK
former chief
editor
Diyarbakır D
Tipi Prison
Detained
31. Turabi Kişin
Özgür Gündem
editor
2 January 2012 KCK
Kandıra 1
Nolu F Tipi
Prison
Detained
32. Yüksel Genç
Özgür Gündem
columnist
24 December
2011
Kandıra 1
Nolu F Tipi
Prison
Detained
KCK
!
EFJ-TGS’s Press Freedom and Empowering the Journalists Trade Union
Movement in Turkey Project is funded by the EIDHR (European
Instrument for Democracy and Human Rights) of the European
Download

tutuklu gazeteciler listesii