Değerli Meslektaşlarımız,
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’nin kuruluşunun temel amaçlarından birisi
üyelerini Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT)’nin standartlarına göre
eğitmek ve böylelikle yardım talebi olan kitlelere daha nitelikli hizmet vermek olmuştur.
Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) Sertifikasyon ve Akreditasyon
komitesince derneğimiz ülkemizde akredite olmuş TEK ve İLK dernektir. EABCT tarafından
belirlenen standartlarda eğitimlerine devam etmek isteyen profesyonellerin eğitimlerinde
eksik kalan bölümleri tamamlayabilmek amacıyla 3. modül eğitimi başlatılacaktır. Bu modül
daha önce depresyon ve anksiyete bozuklukları alanında teorik eğitimi almış profesyonellere
yönelik olarak yürütülecektir. 3. modül eğitimine katılmak isteyenlerin başvurularını ekteki
formu doldurarak [email protected] adresine göndermeleri rica olunur.
3. modül eğitimini takiben, süpervizyonlu uygulamalarını başarıyla tamamlayan üyelerimizin
isimleri, EABCT tarafından yapılacak sertifikasyon işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla
eğitim programının detayları ile birlikte EABCT’nin ilgili birimine gönderilecektir.
3. modül eğitiminin toplam süresi 6 ay olup içeriği aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Eğitim
koşullar gereği sınırlı sayıda kişiye yönelik olarak yapılacağından, başvuru önceliği, kabul
sürecinde kullanılacak ölçütlerden biri olacaktır.
Konuyla ilgili meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
3. Modül Eğitiminin İçeriği:
•
Şizofreni ve KDT
•
Alkol ve Madde Bağımlılığı ve KDT
•
Bipolar Bozukluk ve BDT
•
Yeme Bozukluğu ve BDT
•
Kişilik Bozuklukları, Borderline Kişilik Bozukluğu ve BDT
•
Çift Terapileri ve BDT
•
Cinsel İşlev Bozuklukları ve BDT
•
Özel Yaş Gruplarında BDT (Çocuk-Ergen-Yaşlılık)
•
KDT Kökenli Terapiler
KOGNİTİF VE DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ KATILIM FORMU
KATILIMCININ;
Adı Soyadı:
Mezun Olduğunuz Üniversite:
Varsa Uzmanlığınız:
Mesleğiniz:
Çalıştığınız Kurum:
Yazışma Adresi:
Telefon:
Cep Telefonu:
E-mail:
Kognitif ve Davranışçı Terapi alanında daha önce katıldığınız eğitimler:
EĞİTİM
KİM DÜZENLEDİ/KAÇ SAAT
İÇERİĞİ
Formu doldurduktan sonra [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz.
Download

3. Modül Eğitimi - Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği