2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Lisansüstü Programlarına Online Başvuru
29 Ocak 2016
Mülakat/Bilim Sınavı
04 Şubat 2016
Başarılı Adayların Duyurulması
08-26 Şubat 2016
Katkı Payı Ödeme
08-12 Şubat 2016
Yeni(İlk) Kayıt
08-12 Şubat 2016
Ders Kaydı Yenileme
08-15 Şubat 2016
Ders Kaydı Danışman Onayı
16 Şubat 2016
Ders Kaydı A.B.D. Başkanı Onayı
15-19 Şubat 2016
Özel Öğrenci Ders Kayıtları
15-19 Şubat 2016
Mazeret Kaydı Başvuruları
22-26 Şubat 2016
Mazeret Kaydı/Ekle Bırak Dönemi
22-29 Şubat 2016
Ders Değişikliği Danışman Onayı
01 Mart 2016
Ders Değişikliği A.B.D. Başkanı Onayı
Haziran-Temmuz
30 Mayıs-12 Haziran 2016
Dönem Sonu Sınavları
30 Mayıs-19 Haziran 2016
Not Girişi*
20-26 Haziran 2016
Bütünleme Sınavları
20-27 Haziran 2016
Bütünleme Sınavları Not Girişi
01-17 Haziran 2016
Yeterlik Sınavları Başvuru (A.B.D'na)
27 Haziran-29 Temmuz 2016
Doktora Yeterlik Sınavları**
11 Temmuz-26 Ağustos 2016 Yaz Dönemi
27 Haziran-01 Temmuz 2016
Kayıt Tarihi
27 Ağustos-02 Eylül 2016
Dönem Sonu Sınavları
27 Ağustos-04 Eylül 2016
Not Girişi Başlama-Bitiş Tarihleri
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ocak-Şubat 2016
18-22 Ocak 2016
15 Şubat-29 Mayıs 2016 Bahar Yarıyılı Eğitimi
Yaz Dönemi
BAHAR YARIYILI EĞİTİMİ
15 Şubat-29 Mayıs 2016 ***
Daha İyi Bir Gelecek İçin Bilim…
Tez izleme komitesi toplantıları (TİK) Ocak – Şubat / Temmuz – Ağustos ,Nisan – Mayıs / Ekim Kasım
Uzmanlık Alan Dersleri yarıyıl tatili ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde devam edecektir.
* Uzmanlık Alan Dersi dahil edilmiştir
**Zorunlu Ders Kredilerini ve Seminer / Seminerlerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığına Doktora Yeterlik
Komitesince Enstitüye başvuru olmaksızın Yeterlik sınavına alınacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu Doktora Yeterlik Sınavı öğrencilerin
dosyalarını inceleyerek onay verecektir.( Madde 4)
*** 16 Mart 2015 tarihi 30/06/2015 tarih ve 3524 Karar sayılı Senato Kararı ile tatil edilmiştir.
2015 - 2016 Eğitim-Öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesini diliyorum.
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
F.B.E. Müdür
Download

2015-2016 Bahar Yarıyılı Akademik Takvim