ANIMALIA ISTANBUL 2014-ETKİNLİK PROGRAMI / ACTIVITY PROGRAM
TARİH / DATE
SAAT / TIME
ETKİNLİK / ACTIVITY
SALON / LOUNGE SUNAN VE KONUŞMACILAR / PRESENTED BY
20.02.2014
11:30
AÇILIŞ
OPENING CEREMONY
PAMUKKALE
Bakanlık ve VIP tarafından Resmi Açılış Töreni
Offical Opening Ceremony by the Ministry and VIP Guests
20.02.2014
15:00
16:00
SEMİNER / SEMINAR
PAMUKKALE
Muharrem Satılmış / Enstitü Müdürü
Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye'de Embriyo Transferi Uygulamaları ve Embriyo Transferi İle İlgili Teknolojiler
Applications of Embryo Transfer in Turkey and Its Related Technologies
11:00
13:00
SEMİNER / SEMINAR
PAMUKKALE
Prof. Dr. Özen Banu ÖZDAŞ / İstanbul Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Suni Tohumlama ve Dölerme Kürsüsü
Yüksek Süt Verimli Saanen Keçilerinde Biyoteknolojik Yöntemlerle
Embriyo Üretimi ve Transferi
Embryo Production and Transfer on High Milk Production of Saanen Goats By
Biotechnological Methods
15:00
16:00
SEMİNER / SEMINAR
PAMUKKALE
Prof. Dr. Hayrettin Akkaya / İstanbul Üniversitesi, Veteriner
Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Arıcılıkta İlaç Kullanımı: Varroasis
Drug Use in Beekeeping: Varroasis
11:00
13:00
PANEL
PAMUKKALE
Panel Başkanı
Ali Ekber Yıldırım / Tarım Yazarı
"Hayvancılıktan Nasıl Para Kazanılır ve Sürdürülebilir Hayvancılık"
"How to Make Money from Livestock and Sustainable Livestock"
21.02.2014
21.02.2014
22.02.2014
Lalahan Hayvancılık Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İ.Ü. Vet. Fak. Çiftlik
Hekimliği Kulübü
İ.Ü. Vet. Fak.
Arıcılık Kulübü
HKF FUARCILILK AŞ
Panelistler
Ahmet Ertürk / Haykoop / Yön. Kur. Bşk.
Sezai Ural / İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği /
Yön. Kur. Bşk.
Özer Türer / İzmir İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği /
Yön. Kur. Bşk.
Eşref Şekerli / Kahramanmaraş Hünkar Çiftliği / Yön. Kur. Bşk.
KONU / THEME
Download

anımalıa ıstanbul 2014-etkinlik programı / actıvıty program